Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

EM-1998

Sagsnummer Titel
98EM/01.25.01-1 Mødets åbning
98EM/01.25.01-1A Valg af landstingsformand
98EM/01.25.01-1B Valg af 1. -4. næstformand
98EM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen.
98EM/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunktet for næste samling.
98EM/01.25.01-4 Valg af medlemmer til Udvalg og Repræsentationer
98EM/01.25.01-5 Redegørelse fra Nordisk Råd
98EM/01.25.01-6 Redegørelse fra Vestnordisk Råd
98EM/01.25.01-7 Forslag til landstingslov
98EM/01.25.01-8 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner
98EM/01.25.01-9 Hjemmestyrets udtalelse om to anordninger om ikrafttræden i Grønland af henholdsvis lov om fonde og visse foreninger samt lov om erhvervsdrivende fonde.
98EM/01.25.01-10 Landsplanredegørelse
98EM/01.25.01-11 Hjemmestyrets udtalelse til udkast til anordning om ikrafttræden af lov om Domstolsstyrelsen og ændring af konkursloven samt udkast til ændring af lov om rettens pleje i Grønland og ændring i lov om statens tjenestemænd i Grønland
98EM/01.25.01-12 Udenrigspolitisk Redegørelse
98EM/01.25.01-13 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om selskab til varetagelse af aktiviteter vedrørende mineralske råstoffer
98EM/01.25.01-14 Hjemmestyrets udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om selskab til varetagelse af aktiviteter vedrørende miniralske råstoffer i Grønland
98EM/01.25.01-15 Forslag til Landstingsfinanslov 1999
98EM/01.25.01-16 Forslag til Landstingstillægsbevillingslov II 1998
98EM/01.25.01-17 Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om leje af boliger
98EM/01.25.01-18 Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om etablering af et boligselskab
98EM/01.25.01-19 Forslag til Landstingforordning om ændring af Landstingsforordning om støtte til boligbyggeri
98EM/01.25.01-20 Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering
98EM/01.25.01-21 Forslag til Landstingslov om ændring af landstinglov om indkomstskat
98EM/01.25.01-22 Forslag til Landstingslov om ændring af landstinglov om indførselsafgifter
98EM/01.25.01-23 Forslag til Landstingslov om ændring af landstinglov om rejeafgifter
98EM/01.25.01-24 Redegørelse om ansættelsesformer i den offentlige sektor
98EM/01.25.01-25 Turismeredegørelse
98EM/01.25.01-26 Trafikredegørelse
98EM/01.25.01-27 WTO- redegørelse
98EM/01.25.01-28 Redegørelse
98EM/01.25.01-29 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingforordning om tobak og sikring af røgfrie miljøer samt mærkning af tobaksvarer
98EM/01.25.01-30 Hjemmestyrets udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om brugen af røngtenstråler
98EM/01.25.01-31 Hjemmestyrets udtalelse til forslag til lov for Grønland om hunde og dyreværn
98EM/01.25.01-32 Forslag til landstingslov om hunde- og kattehold
98EM/01.25.01-33 Forslag til landstingsofrordning om museumsvæsenet
98EM/01.25.01-34 Forslag til landstingslov om arkivvæsenet
98EM/01.25.01-35 Forslag til landstingsofrordning om ansættelser i Kirken
98EM/01.25.01-36 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Sprognævn
98EM/01.25.01-37 Redegørelse om oprettelse af et Sprogsekretariat
98EM/01.25.01-38 Redegørelse om Radio- og Fjernsynsvirksomhed
98EM/01.25.01-39 Forslag til landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser
98EM/01.25.01-40 Redegørelse om STI-uddannelser
98EM/01.25.01-41 Redegørelse om erhvervsuddannelsesintroduktion og vejledning
98EM/01.25.01-42 Forslag til landstingsforordning om offentlige pensioner
98EM/01.25.01-43 Forslag til landstingsforordning om ældreinstitutioner m.v.
98EM/01.25.01-44 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption
98EM/01.25.01-45 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse
98EM/01.25.01-46 Socialpolitisk redegørelse
98EM/01.25.01-47 Betænkning
98EM/01.25.01-48 Forslag til landstingslov om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv
98EM/01.25.01-49 Forslag til landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug
98EM/01.25.01-50 Betænkning
98EM/01.25.01-51 Redegørelse om bygdeproduktionsanlæg
98EM/01.25.01-52 Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om Kirken
98EM/01.25.01-53 Forespørgselsdebat
98EM/01.25.01-54 Forespørgselsdebat
98EM/01.25.01-55 Lovforslag
98EM/01.25.01-56 Forespørgsel
98EM/01.25.01-57 Forespørgselsdebat
98EM/01.25.01-58 Forespørgsel
98EM/01.25.01-59 Beslutningsforslag
98EM/01.25.01-60 Forespørgselsdebat i.h.t. §41
98EM/01.25.01-61 Forespørgselsdebat i.h.t. §41: F
98EM/01.25.01-62 Forespørgsel i.h.t. §42: Mulighe
98EM/01.25.01-63 Forespørgsel i.h.t. §42:
98EM/01.25.01-64 Forespørgsel
98EM/01.25.01-65 Forespørgsel
98EM/01.25.01-66 Forespørgsel
98EM/01.25.01-67 Forespørgselsdebat
98EM/01.25.01-68 Forespørgsel
98EM/01.25.01-69 Forespørgsel
98EM/01.25.01-70 Forespørgselsdebat
98EM/01.25.01-71 Forespørgselsdebat
98EM/01.25.01-72 Forespørgsel
98EM/01.25.01-73 Forespørgsel
98EM/01.25.01-74 Forespørgsel
98EM/01.25.01-75 Forespørgsel
98EM/01.25.01-76 Forslag til landstingsforordning om Socialvæsenets styrelse og organisation
98EM/01.25.01-77 Forespørgselsdebat
98EM/01.25.01-78 Forespørgsel
98EM/01.25.01-79 Betænkning
98EM/01.25.01-80 Forespørgsel
98EM/01.25.01-81 Forespørgsel
98EM/01.25.01-82 Forslag til landstingsbeslutning
98EM/01.25.01-83 Forslag til landstingsbeslutning
98EM/01.25.01-84 Forespørgsel
98EM/01.25.01-85 Forespørgsel
98EM/01.25.01-86 Forespørgselsdebat
98EM/01.25.01-87 Forslag til landstingslov
98EM/01.25.01-88 Ombudsmandens Beretning 1997
98EM/01.25.01-89 Forespørgsel
98EM/01.25.01-90 Forespørgselsdebat
98EM/01.25.01-91 Forslag til landstinglov
98EM/01.25.01-92 Forslag til landstinglov
98EM/01.25.01-93 Forespørgsel
98EM/01.25.01-94 Forslag om ændring af forslag
98EM/01.25.01-95 Forespørgsel
98EM/01.25.01-96 Generel betænkning
98EM/01.25.01-97 Generel betænkning
98EM/01.25.01-98 Hjemmestyrets udtalelse
98EM/01.25.01-99 Valg af revisor
98EM/01.25.01-100 Forespørgsel
98EM/01.25.01-101 Forespørgselsdebat
98EM/01.25.01-102 Generel betænkning fra Kultur-
Onsdagsforespørgsel 1
Onsdagsforespørgsel 2
Onsdagsforespørgsel 3