Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

EKSTRA-2001

Sagsnummer Titel
02KS/01.25.01-1 Mødets åbning.
02KS/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen.
02KS/01.25.01-3 Redegørelse for valget.
02KS/01.25.01-4 Indstilling fra Udvalg til valgs prøvelse om de valgte medlemmers valgbarhed.
02KS/01.25.01-5 Indstilling fra Udvalg til valgs prøvelse om valgbarhed for de eventuelt foreslåede landsstyremedlemmer, som ikke er medlem af Landstinget.
02KS/01.25.01-6 Valg af Formand for Landstinget.
02KS/01.25.01-7 Valg af første, anden, tredie og fjerde næstformand samt suppleanter til Landstingets Formandskab.
02KS/01.25.01-8 Valg af Landsstyreformand.
02KS/01.25.01-9 Valg af Landsstyre.
02KS/01.25.01-10 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Finansudvalg.
02KS/01.25.01-11 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udvalg til revision af Landskassens Regnskaber.
02KS/01.25.01-12 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg.
02KS/01.25.01-13 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Lovudvalg.
02KS/01.25.01-14 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets øvrige stående Udvalg og interparlamentariske Repræsentationer.
02KS/01.25.01-15 Valg af Landstingets Ombudsmand.
02KS/01.25.01-16 Valg af sætteombudsmand for Landstingets Ombudsmand.
02KS/01.25.01-17 Fastsættelse af tidspunkt for Landstingets ordinære samlinger
02KS/01.25.01-18 Indstilling af medlemmer og suppleanter til Råd og Nævn.
02KS/01.25.01-19 Forslag til landstingslov om ændring af midlertidig Landstingsbevillingslov for finansåret 2003.