Grønlands Landsting

Landstingssamlinger    Næste

FM-1992

Sagsnummer Titel
92FM/01.25.01-1 Mødets åbning.
92FM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet)
92FM/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunktet for næste samling. (Formandskabet)
92FM/01.25.01-4 Valg af medlemmer til udvalg og repræsentationer. (Formandskabet)
92FM/01.25.01-5 Redegørelse for nationalsangen. (Formandskabet)
92FM/01.25.01-6 Redegørelse om ændring af Landstingets forretningsorden. (Formandskabet og Atassut)
92FM/01.25.01-7 Nedsættelse af kommunalreformkommission samt godkendelse af kommissorium for denne.
92FM/01.25.01-8 Forslag til landstingslov om ændring af vederlagsloven.
92FM/01.25.01-9 Redegørelse til strukturplan for KNI´s omdannelse.
92FM/01.25.01-10 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.
92FM/01.25.01-11 Forslag til landstingstillægsbevillingslov I, 1992.
92FM/01.25.01-12 Generel økonomisk-politisk drøftelse.
92FM/01.25.01-13 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om lotteriafgift.
92FM/01.25.01-14 Forslag til landstinglov om ændring af landstingslov om afgift på automatspil.
92FM/01.25.01-15 Fastsættelse af skattemæssige fradrag m.m. for 1993.
92FM/01.25.01-16 Redegørelse om boligopsparing.
92FM/01.25.01-17 Børnepolitisk redegørelse samt Hjemmestyrets udtalelse til FN´s konvention om barnets rettigheder.
92FM/01.25.01-18 Redegørelse om Inuuneq Nakuuneq, herunder Landsstyrets  alkoholpolitik. (og Nikolaj Heinrich)
92FM/01.25.01-19 Forslag til ændring af landstingslov nr. 13 af 26. oktober 1989 om udhandling og servering af stærke drikke.
92FM/01.25.01-20 Forslag til ændring af  landstingsforordning nr. 8 af 22. oktober 1990 om sociale pensioner og ældreinstitutioner m.v. (og Atassut)
92FM/01.25.01-21 Forslag til landstingsforordning om fritidsvirksomhed.
92FM/01.25.01-22 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed.
92FM/01.25.01-23 Redegørelse for beskæftigelse og uddannelse.
92FM/01.25.01-24 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov nr. 11 af 29. maj 1990 om ikke-erhvervsmæssig jagt og fiskeri.
92FM/01.25.01-25 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt.
92FM/01.25.01-26 Redegørelse om Grønlands Hjemmestyres hvalpolitik.
92FM/01.25.01-27 Redegørelse om Fiskerirådets arbejde vedrørende kondemnering og rejeafgift og virkningerne med hensyn til omstrukturering af fiskeriflåden.
92FM/01.25.01-28 Redegørelse vedrørende fornyelsen af fragtbesejlingen.
92FM/01.25.01-29 Hjemmestyrets udtalelse til forslag til våbenlov for Grønland.
92FM/01.25.01-30 Hjemmestyrets udtalelse til forslag til lov om erhvervsfremme.
92FM/01.25.01-31 Fastsættelse af grænsestørrelser m.v. i boligsikringsordningen.
92FM/01.25.01-32 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.
92FM/01.25.01-33 Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.
92FM/01.25.01-34 Forslag til landstingslov om licitation.
92FM/01.25.01-35 Redegørelse om vandkraftanlæg i Sisimiut og andre vandkraftpotentialer.
92FM/01.25.01-36 Hjemmestyrets udtalelse om det Europæiske Energicharter.
92FM/01.25.01-37 Redegørelse til langsigtet prioriteret anlægsplan for landingsbaner.
92FM/01.25.01-38 Forslag til landstingsforordning om sundhedsvæsenets styrelse og organisation.
92FM/01.25.01-39 Redegørelse om et naturinstitut.
92FM/01.25.01-40 Betænkning afgivet af Boligudvalget. (Udvalgets formand)
92FM/01.25.01-41 Betænkning afgivet af Skatteudvalget. (Udvalgets formand)
92FM/01.25.01-42 Betænkning afgivet af Udvalget for Bygdeudvikling. (Udvalgets formand)
92FM/01.25.01-43 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget. (Udvalgets formand)
92FM/01.25.01-44 Betænkning afgivet af Fiskeriudvalget. (Udvalgets formand)
92FM/01.25.01-45 Betænkning afgivet af Fredningsudvalget. (Udvalgets formand)
92FM/01.25.01-46 Betænkning afgivet af Socialudvalget. (Udvalgets formand)
92FM/01.25.01-47 Betænkning afgivet af Trafikudvalget. (Udvalgets formand)
92FM/01.25.01-48 Forslag om ændring af fundatsen for Grønlands Hjemmestyres Fortjenstmedalje "Nersornaat".
92FM/01.25.01-49 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførsel af varer og om  indførselsafgifter.
92FM/01.25.01-50 Forslag til landstingslov om ophævelse af landstingslov om restaurationsafgift af salg og servering af stærke drikke.
92FM/01.25.01-51 Forslag til billiggørelse af grønlandsk mad.
92FM/01.25.01-52 Forslag til ændring af Landstingets beslutning i efteråret 1991 om igangsætning af 80/20 byggeri i kommunerne i 1992.
92FM/01.25.01-53 Forslag til ændring af lov om Grønlands Hjemmestyre af 29. november 1978. (Atassut)
92FM/01.25.01-54 Forslag til landstingsbeslutning om ændring af lovgivningen omkring erhvervsstøtte og boligstøtte. ( Atassut )
92FM/01.25.01-55 Redegørelse om samordning i det grønlandske passagertrafiksystem.
Forespørgsel 1
Forespørgsel 2
Forespørgsel 3
Forespørgsel
Punkt skab