Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

FM-1993

Sagsnummer Titel
93FM/01.25.01-1 Mødets åbning.
93FM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet)
93FM/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunktet for næste samling. (Formandskabet og Jonathan Motzfeldt)
93FM/01.25.01-4 Valg af medlemmer til udvalg og repræsentationer. (Formandskabet og Jonathan Motzfeldt)
93FM/01.25.01-5 Redegørelse vedr. Vestnordens parlamentariske Samarbejdsråd. (Formanden for den grønlandske delegation)
93FM/01.25.01-6 Forslag til ny forretningsorden for Grønlands Landsting. (Formandskabet)
93FM/01.25.01-7 Hjemmestyrets udtalelse til udkast til forslag til lov om ændring af lov for Grønland om mineralske råstoffer, og udkast til forslag til lov for Grønland om vandkraftressourcer.
93FM/01.25.01-8 Hjemmestyrets udtalelse til udkast til forslag til lov om ændring af lov om folketingsvalg i Grønland.
93FM/01.25.01-9 Forslag til landstingslov om Landsstyremedlemmers ansvarlighed.
93FM/01.25.01-10 Forslag til landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsting med m.v.
93FM/01.25.01-11 Redegørelse om udarbejdelse af en ombudsmandslov.
93FM/01.25.01-12 Redegørelse om status for arbejdet med en kommunalreform. (Formanden for kommunalreformkommissionen)
93FM/01.25.01-13 Redegørelse vedr. Råstofforvaltningens fremtidige placering.
93FM/01.25.01-14 Forslag til landstingstillægsbevillingslov  I, 1993.
93FM/01.25.01-15 Generel økonomisk-politisk redegørelse.
93FM/01.25.01-16 Boligpolitisk redegørelse.
93FM/01.25.01-17 Hjemmestyrets udtalelse til forslag til lov om tilskud til Grønlands Hjemmestyre.
93FM/01.25.01-18 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer.
93FM/01.25.01-19 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift.
93FM/01.25.01-20 Fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 1994.
93FM/01.25.01-21 Forslag til landstingsforordning om kommunale beskæftigelsesprojekter og løntilskud.
93FM/01.25.01-22 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp fra det offentlige.
93FM/01.25.01-23 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om takstmæssig hjælp fra det offentlige.
93FM/01.25.01-24 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om underholdsbidrag m.v. til børn.
93FM/01.25.01-25 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om særlige institutioner for voksne.
93FM/01.25.01-26 Fastsættelse af grænsestørrelser for boligsikringsordningen.
93FM/01.25.01-27 Principdrøftelse vedr. forsorg for vidtgående handicappede.
93FM/01.25.01-28 Redegørelse til Landstinget fra arbejdsgruppen vedr. takstmæssig hjælp.
93FM/01.25.01-29 Redegørelse om det nordiske samarbejde.
93FM/01.25.01-30 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om folkeskolen.
93FM/01.25.01-31 Forslag om omdannelse af Kujataata Naqiterivia og Atuakkiorfiktil aktieselskaber, samt stiftelse af af Grønlands Mediefond.
93FM/01.25.01-32 Forslag til landstingsforordning om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning.
93FM/01.25.01-33 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om sanering af uddannelsesgæld.
93FM/01.25.01-34 Forslag til landstingsforordning om sygeplejerskeuddannelsen.
93FM/01.25.01-35 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om erhvervsmæssig fiskeri.
93FM/01.25.01-36 Forslag til landstingsforordning om erhvervsstøtte.
93FM/01.25.01-37 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fåreavl.
93FM/01.25.01-38 Principdrøftelse om omdannelse af Tele Attaveqaatit til selskaber.
93FM/01.25.01-39 Trafikredegørelse.
93FM/01.25.01-40 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af miljøet.
93FM/01.25.01-41 Redegørelse om FN´s konference om miljø og udvikling (UNCED/Rio).
93FM/01.25.01-42 Forslag til debat om et udvidet samarbejde med EF.
93FM/01.25.01-43 Forslag til landstingsbeslutning om, at medlemmer af Landstinget ikke kan være arbejdende formænd for hjemmestyreejede selskaber.
93FM/01.25.01-44 Forslag til ændring af den grønlandske kriminallov med henblik på, at den åbne kriminalforsorgs administration placeres i hjemmestyret.
93FM/01.25.01-45 Forslag til ændring af valgkredsinddelingen i Grønland.
93FM/01.25.01-46 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret. (Atassut)
93FM/01.25.01-47 Betænkning afgivet af skatteudvalget. (Udvalgets formand)
93FM/01.25.01-48 Betænkning afgivet af socialudvalget. (Udvalgets formand)
93FM/01.25.01-49 Betænkning afgivet af fiskeriudvalget. (Udvalgets formand)
93FM/01.25.01-50 Betænkning afgivet af fredningsudvalget. (Udvalgets formand)
93FM/01.25.01-51 Betænkning afgivet af forfatningsudvalget. (Udvalgets formand)
93FM/01.25.01-52 Betænkning afgivet af trafikudvalget. (Udvalgets formand)
93FM/01.25.01-53 Betænkning afgivet af udvalget for bygdeudvikling. (Udvalgets formand)
93FM/01.25.01-54 Forslag til landstingslov om optagelse af lån i udlandet.
93EM/01.25.01-57 Forslag til oprettelse af et stående Handels- og Industriudvalg.(Landsstyreformanden)