Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

VM-1998

Sagsnummer Titel
98VM/01.25.01-1 Mødets åbning.
98VM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen.
98VM/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunktet for næste samling.
98VM/01.25.01-4 Valg af medlemmer til Udvalg og Repræsentationer
98VM/01.25.01-5 Hjemmestyrets udtalelse til forslag til lov om behandling af klager og kriminalsager vedrørende politipersonale i Grønland
98VM/01.25.01-6 Hjemmestyrets udtalelse til forslag til Lov om ændring af lov om mineralske råstoffer i Grønland (råstofloven) med flere love.
98VM/01.25.01-7 Fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 1999
98VM/01.25.01-8 Redegørelse om Paarisa 1998
98VM/01.25.01-9 Redegørelse om turismeuddannelsen
98VM/01.25.01-10 Redegørelse om søfartsforhold
98VM/01.25.01-11 Forslag til landstingslov om Mittarfeqarfiit A/S
98VM/01.25.01-12 Forslag til Landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd
98VM/01.25.01-13 Rapport vedrørende "effekter af storskala råstofprojekter i Grønland.
98VM/01.25.01-14 Rapport vedrørende "Sammensætningen af den grønlandske arbejdsstyrke".
98VM/01.25.01-15 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed.
98VM/01.25.01-16 Forespørgselsdebat vedrørende kommunegrænser.
98VM/01.25.01-17 Beslutningsforslag om forhøjelse af tilskuddet til frednings- og bevaringsværdige bygninger.
98VM/01.25.01-18 Forespørgselsdebat om hvilken kategori Grønland er registreret som i den internationele samhandelsorganisations, World Trade Organization, liste.
98VM/01.25.01-19 Beslutningsforslag om at der til skolen "Gammeqarfik" i  Aasiaat opføres aula.
98VM/01.25.01-20 Beslutningsforslag vedrørende §13 i landstingsforordning om folkeskolen.
98VM/01.25.01-21 Forespørgselsdebat vedrørende forbedring af fastboende grønlænderes konkurrencemuligheder i forbindelse med erhvervsudviklingen.
98VM/01.25.01-22 Beslutningsforslag om at fisker- og fangerorganisationen KNAPK bliver sikret en solid drift.
98VM/01.25.01-23 Forespørgselsdebat om snarlig afskaffelse af ansættelser og formandsbesættelser af politikere i Hjemmestyreejede virksomheder.
98VM/01.25.01-24 Betænkning afgivet af Frednings og Miljøudvalget
98VM/01.25.01-25 Betænkning afgivet af Udvalget for Bygdeudvikling
98VM/01.25.01-26 Betænkning afgivet af Kultur- og Uddannelsesudvalget
98VM/01.25.01-27 Betænkning afgivet af Boligudvalget
98VM/01.25.01-28 Betænkning afgivet af Markedsudvalget
98VM/01.25.01-29 Betænkning afgivet af Fiskeri, Fangst og Landbrugsudvalget
98VM/01.25.01-30 Betænkning afgivet af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
98VM/01.25.01-31 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget
98VM/01.25.01-32 Forespørgsel fra Peter Ostermann: Forespørgsel om forskellige tiltag for at fremme turismen her i vort land.
98VM/01.25.01-33 Forespørgsel fra Peter Ostermann:Forespørgsel om planerne for forarbejdning af produkter af sæl.
98VM/01.25.01-34 Forespørgsel: Vedr. Royal Greenlands virksomheder i udlandet
98VM/01.25.01-35 Forespørgsel: Hvilke tiltag har landsstyret med hensyn til bedre udnyttelse af SIKU-Blokke ved anlægsarbejder i Grønland?
98VM/01.25.01-36 Forespørgsel om hvilke tanker har man for køb af det offentliges, Hjemmestyrets og kommunernes, udlejningsboliger som ejerlejligheder.
98VM/01.25.01-37 Forespørgsel: Er der mulighed for de unge/børn under studerende som er efterladt ved døden?
98VM/01.25.01-38 Landstingsmedlem Finn Karlsen forespørger til opførelsen af flere SIKU-blok-hus på kysten
98VM/01.25.01-39 Landstingsmedlem Anthon Frederiksen forespørger til uddannelsessøgende på GU
98VM/01.25.01-40 Forespørgselsdebat i henhold til forreningsordenens §41, om de resultater SULISA A/S måtte have siden etableringen.
98VM/01.25.01-41 Forespørgsel om nedsættelse af en arbejdsgruppe mhp. fremsættelse af forslag vedr. Kangerlussuaqs fremtid
98VM/01.25.01-42 Forespørgsel fra Johan Lund Olsen om moskusoksejagt i Kangerlussuaq
98VM/01.25.01-43 Forespørgsel om planer for en gældssaneringslov
98VM/01.25.01-44 Forespørgsel: Hvad agter Landsstyret at foretage ved den fremtidige betjening af kun 4 politikuttere?
98VM/01.25.01-45 Forespørgsel fra Karl Lyberth om ændringer i forsyning og passagertrafik til bygderne
98VM/01.25.01-46 Beslutningsforslag fra Hans Enoksen: Stop Royal Greenland's planer om at anskaffe rejefartøjer til indenskærs fiskeri.
98VM/01.25.01-47 Beslutningsforslag fra Lars Karl Jensen: Forslag om fornyelse af den gældende aftale om tilpasning af produktionskapacitet.