Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

EM-1994

Sagsnummer Titel
94EM/01.25.01-1 Mødets åbning.
94EM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet)
94EM/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunktet for næste samling. (Formandskabet)
94EM/01.25.01-4 Valg af medlemmer til udvalg og repræsentationer. (Formandskabet)
94EM/01.25.01-5 Redegørelse vedr. Vestnordens parlamentariske Samarbejdsråd. (Formanden for den grønlandske delegation)
94EM/01.25.01-6 Forslag til landstingslov om Grønlands Ligestillingsudvalg. (Formandskabet)
94EM/01.25.01-7
94EM/01.25.01-8 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting.
94EM/01.25.01-9 Hjemmestyrets anmodning til rigsmyndighederne om ajourføring af den grønlandske erhvervslovgivning.
94EM/01.25.01-10 Udenrigspolitisk redegørelse.
94EM/01.25.01-11 Råstof redegørelse.
94EM/01.25.01-12 Gennemførelsesprotokol vedr. betingelserne for EU-fiskeri i grønlandske farvande fra 1. januar 1995 til 31. december 2000.
94EM/01.25.01-13 Betænkning fra Kommunalreformkommissionen. (Formanden for Kommunalreformkommissionen)
94EM/01.25.01-14 Forslag til landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. (Formanden for Kommunalreformkommissionen)
94EM/01.25.01-15 Forslag til landstingslov om kommunernes adgang til at investere i erhvervsmæssig virksomhed. (Formanden for Kommunalreformkommissionen)
94EM/01.25.01-16 Forslag til landstingsfinanslov for 1995.
94EM/01.25.01-17 Forslag til landstingstillægsbevillingslov III, 1994.
94EM/01.25.01-18 Fremlæggelse af landskassens regnskab for 1993.
94EM/01.25.01-19 Forslag til landstingslov om Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsen m.v.
94EM/01.25.01-20 Landsplanredegørelse.
94EM/01.25.01-21 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på automatspil.
94EM/01.25.01-22 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer.
94EM/01.25.01-23 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift.
94EM/01.25.01-24 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.
94EM/01.25.01-25 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om statistisk virksomhed i Grønland.
94EM/01.25.01-26 Landstingets udtalelse til udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om beskyttelse af havmiljøet.
94EM/01.25.01-27 Forslag til landstingsforordning om beskyttelse af havmiljø.
94EM/01.25.01-28 Forslag til landstingsforordning om tobak og sikring af røjfrie miljøer samt mærkning af tobaksvarer.
94EM/01.25.01-29 Hjemmestyrets udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af medieansvarsloven.
94EM/01.25.01-30 Forslag til landstingslov om tilskud til afvikling af uddannelsesgæld.
94EM/01.25.01-31 Status vedrørende forskning.
94EM/01.25.01-32 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed.
94EM/01.25.01-33 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om fritidsvirksomhed.
94EM/01.25.01-34 Forslag til landstingsforordning om hjælp til vidtgående handicappede.
94EM/01.25.01-35 Forslag til landstingsforordning om hjælp fra det offentlige.
94EM/01.25.01-36 Forslag til landstingsforordning om orlov og dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption.
94EM/01.25.01-37 Ældreredegørelse.
94EM/01.25.01-38 Forslag til Landstingets udtalelse om ændringer i kriminalloven.
94EM/01.25.01-39 Forslag til landstingsforordning om aktivering af hjælp fra det offentlige og taktsmæssig hjælp.
94EM/01.25.01-40 Redegørelse om fangererhvervet.
94EM/01.25.01-41 Forslag til landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.
94EM/01.25.01-42 Forslag til landstingsforordning om stærkstrømsanlæg.
94EM/01.25.01-43 Værftsredegørelse.
94EM/01.25.01-44 Forslag til landstingslov om anlæg af regionale landingsbaner.
94EM/01.25.01-45 Landstingets udtalelse til anordning om ikrafttræden af sølov for Grønland.
94EM/01.25.01-46 Forslag om en  genereldebat om Landsstyrets personalepolitik på sundhedsområdet.
94EM/01.25.01-47 Forslag om en konference om principperne vedr. prisfastsættelse i hjemmestyreejede aktieselskaber.
94EM/01.25.01-48 Forslag om en grundig debat omkring landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland.
94EM/01.25.01-49 Forslag om en principdebat vedr. Landstingets arbejdsform og forretningsorden.
94EM/01.25.01-50 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Atassut)
94EM/01.25.01-51 Forslag til landstingsforordning om forældreorlov. (Atassut)
94EM/01.25.01-52 Betænkning afgivet af udvalget for bygdeudvikling. (Udvalgets formand)
94EM/01.25.01-53 Betænkning afgivet af Handels- og Industriudvalget. (Udvalgets formand)
94EM/01.25.01-54 Betænkning afgivet af Fiskeriudvalget. (Udvalget)
94EM/01.25.01-55 Betænkning afgivet af Fredningsudvalget. (Udvalgets formand)
94EM/01.25.01-56 Betænkning afgivet af Kultur- og Undervisningsudvalget. (Udvalgets formand)
94EM/01.25.01-57 Betænkning afgivet af Forfatningsudvalget. (Udvalgets formand)
94EM/01.25.01-58 Betænkning afgivet af Boligudvalget. (Udvalgets formand)
94EM/01.25.01-59 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget. (Udvalgets formand)
94EM/01.25.01-60 Betænkning afgivet af Skatteudvalget. (Udvalgets formand)
94EM/01.25.01-61 Betænkning afgivet af Socialudvalget. (Udvalgets formand)
Forespørgsel vedr. levnemiddelkontrollen
Forespørgsel vedr. valgloven
Forespørgsel om hvilke bygder der har mulighed for at modtage samtidigheds TV
Forespørgsel til Landsstyret om støtteordningen vedr. indkøb af sælskind
Forespørgsel vedr. Grønlands kulturelle traditioner
Forespørgsel vedr. Grønlands Mediefonds virke
Forespørgsel vedr. hjælp i forbindelse med eftersøgninger
Forespørgsel vedr. hvidhvaler
Forespørgsel vedr. julemandens værksted
Forespørgsel vedr. kommunefogeder
Forespørgsel vedr. selvstændig repræsentation i forskellige fiskeorganisationer
Forespørgsel vedr. sundhedsvæsenet i Alluitsup Paa
Forespørgsel vedr. produktions- og beskæftigelsessituationer i Qassimiut
Forespørgsel vedr. afskedigelsessager i kultur- og undervisning