Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

FM-1995

Sagsnummer Titel
95FM/01.25.01-1 Mødets åbning
95FM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen (formandskabet)
95FM/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunktet for næste samling (Formandskabet)
95FM/01.25.01-4 Valg af medlemmer til udvalg og repræsentationer (Formandskabet)
95FM/01.25.01-5 Betænkning afgivet af embedsmandsgruppen vedr. revision af Landstingets udvalgsstruktur (Formandskabet)
95FM/01.25.01-6 Nedsættelse af en kommission til revision af Landstingets arbejdsform (Formandskabet)
95FM/01.25.01-7 Forslag til almindelige bestemmelser for Ombudsmandens virksomhed (Formandskabet)
95FM/01.25.01-8 Redegørelse om status for omdannelsen af KNI.
95FM/01.25.01-9 Forslag til Landstingstillægsbevillingslov II, 1995.
95FM/01.25.01-10 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.
95FM/01.25.01-11 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om lotteriafgift.
95FM/01.25.01-12 Redegørelse om arbejdet på inddrivelsesområdet.
95FM/01.25.01-13 Hjemmestyrets udtalelse til forslag til Bloktilskudslov.
95FM/01.25.01-14 Forelæggelse af Landskassens regnskab.
95FM/01.25.01-15 Politisk-Økonomisk redegørelse.
95FM/01.25.01-16 Forslag til landstingslov om anlæg af flypladser.
95FM/01.25.01-17 Uddannelsespolitisk redegørelse.
95FM/01.25.01-18 Forslag til landstingsforordning om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser.
95FM/01.25.01-19 Forslag til landstingsforordning om ændring af forskellige landstingsforordninger på det sociale område.
95FM/01.25.01-20 Forslag til Landstingets tiltrædelse af Nordisk Konvention om Social Bistand og Sociale Tjenester.
95FM/01.25.01-21 Hjemmestyrets udtalelse om udkast til anordning om ikrafttrædelse af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade i Grønland.
95FM/01.25.01-22 Redegørelse om nedsættelse af en Socialreformkommission.
95FM/01.25.01-23 Betænkning afgivet af Boligudvalget (Udvalgets formand)
95FM/01.25.01-24 Betænkning afgivet af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (Udvalgets formand)
95FM/01.25.01-25 Betænkning afgivet af Teknisk Udvalg (Udvalgets formand)
95FM/01.25.01-26 Betænkning afgivet af Fiskeriudvalget (Udvalgets formand)
95FM/01.25.01-27 Betænkning afgivet af Handels- og Industriudvalget (Udvalgets formand)
95FM/01.25.01-28 Betænkning afgivet af Forfatningsudvalget (Udvalgets formand)
95FM/01.25.01-29 Betænkning afgivet af Fredningsudvalget (Udvalgets formand)
95FM/01.25.01-30 Betænkning afgivet af Skatteudvalget (Udvalgets formand)
95FM/01.25.01-31 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget (Udvalgets formand)
95FM/01.25.01-32 Betænkning afgivet af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, II (Udvalgets formand)
95FM/01.25.01-33 Forslag til landstingslov om forlængelse af aftaler mellem Grønlands Landsstyre og NAK for perioden 1. april 1995-31. marts 1997.
95FM/01.25.01-34 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v
Fredagsforespørgsel
Fredagsforespørgsel 2