Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

EM-1995

Sagsnummer Titel
95EM/01.25.01-1 Mødets åbning og åbningsdebat. (Formandskabet)
95EM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet)
95EM/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunktet for Landstingets næste samling. (Formandskabet)
95EM/01.25.01-4 Valg af medlemmer til udvalg og repræsentationer. (Formandskabet)
95EM/01.25.01-5 Redegørelse om Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd. (Udvalgets formand)
95EM/01.25.01-6 Forslag til landstingslov om økonomisk støtte til politisk arbejde.
95EM/01.25.01-7 Hjemmestyrets udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til påbedømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien.
95EM/01.25.01-8 Udenrigspolitisk redegørelse.
95EM/01.25.01-9 Forslag til landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige.
95EM/01.25.01-10 Betænkning afgivet af Revisionsudvalget vedr. Landskassens regnskab for 1994. (Udvalgets formand)
95EM/01.25.01-11 Forslag til Landstingstillægsbevillingslov III, 1995.
95EM/01.25.01-12 Forslag til Landstingsfinanslov for 1996.
95EM/01.25.01-13 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af miljøet.
95EM/01.25.01-14 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om kontrol med levnedsmidler og zoonoser.
95EM/01.25.01-15 Forslag til landstingsforordning om sygeplejerskers autorisation og virke.
95EM/01.25.01-16 Statusredegørelse fra arbejdsgruppen vedr. revision af takstmæssig og offentlig hjælp.
95EM/01.25.01-17 Forslag til landstingsforordning om journalistuddannelsen.
95EM/01.25.01-18 Årlig redegørelse vedr. integration i folkeskolen m.v.
95EM/01.25.01-19 Redegørelse om jagtbetjentordningen.
95EM/01.25.01-20 Redegørelse om "Kystnært rejefiskeri".
95EM/01.25.01-21 Infrastrukturredegørelse.
95EM/01.25.01-22 Redegørelse om udbygningsperspektiverne for Apussuit Skicenter A/S.
95EM/01.25.01-23 Turismeredegørelse.
95EM/01.25.01-24 Redegørelse for status vedrørende vandkraftanlæg.
95EM/01.25.01-25 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om museums- og arkivvæsen.
95EM/01.25.01-26 Betænkning afgivet af Fiskeriudvalget. (Udvalgets formand)
95EM/01.25.01-27 Betænkning afgivet af Bygdeudviklingsudvalget. (Udvalgets formand)
95EM/01.25.01-28 Betænkning afgivet af Trafikudvalget. (Udvalgets formand)
95EM/01.25.01-29 Betænkning afgivet af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. (Udvalgets formand)
95EM/01.25.01-30 Betænkning afgivet af Kultur- og Uddannelsesudvalget. (Udvalgets formand)
95EM/01.25.01-31 Betænkning afgivet af Teknisk udvalg. (Udvalgets formand)
95EM/01.25.01-32 Betænkning afgivet af Lovudvalget. (Udvalgets formand)
95EM/01.25.01-33 Betænkning afgivet af Boligudvalget. (Udvalgets formand)
95EM/01.25.01-34 Betænkning afgivet af Handels- og Industriudvalget. (Udvalgets formand)
95EM/01.25.01-35 Betænkning afgivet af Frednings- og Miljøudvalget. (Udvalgets formand)
95EM/01.25.01-36 Betænkning afgivet af Skatteudvalget. (Udvalgets formand)
95EM/01.25.01-37 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger. (Efteranmeldt punkt)
95EM/01.25.01-38 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri. (Efteranmeldt punkt)
95EM/01.25.01-39 Hjemmestyrets udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om mineralske råstoffer i Grønland.
95EM/01.25.01-40 Forslag om, at Landstinget godkender resolutionerne fra ICC-konferencen 1995. (Kuupik Kleist)
95EM/01.25.01-41 Hjemmestyrets udtalelse om iktraftsættelse af lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.
95EM/01.25.01-42 Hjemmestyrets udtalelse om lov om ændring af lov om rettens pleje i Grønland.
Fredagsforespørgsel Grønland