Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

FM-1996

Sagsnummer Titel
FM96/01.25.01-1 Mødets åbning
FM96/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen (Formandskabet)
FM96/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunktet for næste ordinære landstingssamling (Formandskabet)
FM96/01.25.01-4 Valg af medlemmer til udvalg og repræsentationer (Formandskabet)
FM96/01.25.01-5 Forslag til beslutning om ændring af Landstingets forretningsorden (Formandskabet)
FM96/01.25.01-6 Statusredegørelse vedrørende arbejdet i Kommissionen til revision af Landstingets arbejdsform (Kommissionens formand)
FM96/01.25.01-7 Forslag til landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige.
FM96/01.25.01-8 Forslag til landstingslov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.
FM96/01.25.01-9 Forslag til landstingslov om valg til Grønlands Landsting.
FM96/01.25.01-10 Redegørelse om snescooteres anvendelse.
FM96/01.25.01-11 Hjemmestyrets udtalelse til forslag til ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland.
FM96/01.25.01-12 Forslag til landstingstillægsbevillingslov I, 1999.
FM96/01.25.01-13 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om etablering af et boligselskab.
FM96/01.25.01-14 Forelæggelse af landskassens regnskab 1995.
FM96/01.25.01-15 Politisk-økonomisk redegørelse.
FM96/01.25.01-16 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.
FM96/01.25.01-17 Forslag til landstingslov om ændring af landstinglov om indførselsafgifter.
FM96/01.25.01-18 Redegørelse om fremmed financiering af vandkraftanlæg i Qorlortorsuaq.
FM96/01.25.01-19 Turistpolitisk Redegørelse.
FM96/01.25.01-20 Redegørelse om økonomiske og strukturmæssige aspekter ved etablering af atlantlufthavnen i Nuuk.
FM96/01.25.01-21 Hjemmestyrets udtalelse om ikraftsættelse af følgende love i Grønland: a) Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge, b) Ændring af lov om indskydergarantifond, c) Lov om ændring om erhvervsdrivende virksomheder.
FM96/01.25.01-22 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.
FM96/01.25.01-23 Forslag til landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.
FM96/01.25.01-24 Forslag til landstingslov om landbrug.
FM96/01.25.01-25 Hjemmestyrets udtalelse om udkast til anordning om ikrafttrædelse af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade i Grønland.
FM96/01.25.01-26 Forslag til landstingsforordning om uddannelse af lærere til folkeskolen.
FM96/01.25.01-27 Forslag til landstingforordning om uddannelsesstøtte.
FM96/01.25.01-28 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om folkeskolen.
FM96/01.25.01-29 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed.
FM96/01.25.01-30 Redegørelse om KNR.
FM96/01.25.01-31 Redegørelse om præsteuddannelse.
FM96/01.25.01-32 Redegørelse om edb i folkeskolen.
FM96/01.25.01-33 Redegørelse om arbejdet i projektgruppen vedr. folkeskolen.
FM96/01.25.01-34 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om kontrol med levnedsmidler og zoonoser.
FM96/01.25.01-35 Forslag til landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme og tistande, der fortrinsvis smitter ved seksuel kontakt.
FM96/01.25.01-36 Forslag til debat om den fremtidige brug af tjenestemandssystemet i Grønland.
FM96/01.25.01-37 Forslag til principdebat om lov om medieansvar.
FM96/01.25.01-38 Forslag om nedsættelse af en undersøgelseskommission vedr. KNI.
FM96/01.25.01-39 Betænkning afgivet af Fiskeriudvalget (Udvalgets formand)
FM96/01.25.01-40 Betænkning afgivet af Handels- og Industriudvalget (Udvalgets formand)
FM96/01.25.01-41 Betænkning afgivet af frednings- og Miljøudvalget (Udvalgets formand)
FM96/01.25.01-42 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget Udvalgets formand)
FM96/01.25.01-43 Betænkning afgivet af  Finansudvalget (Udvalgets formand)
FM96/01.25.01-44 Betænkning afgivet af kultur- og Uddannelsesudvalget (Udvalgets formand)
FM96/01.25.01-45 Betænkning afgivet af Bygdeudviklingsudvalget (Udvalgets formand)
FM96/01.25.01-46 Betænkning afgivet af Skatteudvalget (Udvalgets formand)
FM96/01.25.01-47 Betænkning afgivet af Boligudvalget (Udvalgets formand)
FM96/01.25.01-48 Betænkning afgivet af Trafikudvalget (Udvalgets formand)
FM96/01.25.01-49 Redegørelse om olieefterforskningsaktiviteter ( efteranmeldt punkt)
FM96/01.25.01-50 Anmodning om Landstingets godkendelse af Ilulissathallens afhændelse til Ilulissat kommune samt forslag om fremtidig praksis i lignende sager.
FM96/01.25.01-51 Fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 1997.
Fredagsforespørgsel 2
Fredagsforespørgsel