Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

EM-1996

Sagsnummer Titel
96EM/01.25.01-1 Mødets åbning
96EM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen (Formandskabet)
96EM/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunktet for næste samling (Formandskabet)
96EM/01.25.01-4 Valg af medlemmer til udvalg og repræsentationer (Formandskabet)
96EM/01.25.01-5 Redegørelse om Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd (Udvalgets formand)
96EM/01.25.01-6 Betænkning fra Kommission til revision af Landstingets arbejdsform (Kommissionens formand)
96EM/01.25.01-7 Godkendelse af beretning fra Landstingets Ombudsmand (Lovudvalgets formand)
96EM/01.25.01-8 Forslag til landstingslov om valg til Landstinget.
96EM/01.25.01-9 Forslag til landstingslov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.
96EM/01.25.01-10 Hjemmestyrets udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forsikringsvirksomhed.
96EM/01.25.01-11 Udenrigspolitisk redegørelse.
96EM/01.25.01-12 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.
96EM/01.25.01-13 Forslag til Landstingsfinanslov for 1997.
96EM/01.25.01-14 Forslag til landstingstillægsbevillingslov II/1996.
96EM/01.25.01-15 Landskassens regnskab for 1995 (Betænkning fra Revisionsudvalget).
96EM/01.25.01-16 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd.
96EM/01.25.01-17 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om stempelafgift.
96EM/01.25.01-18 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.
96EM/01.25.01-19 Redegørelse over fordele og ulemper ved den nuværende brug af tjenestemandssystemet.
96EM/01.25.01-20 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om beskyttelse af miljøet.
96EM/01.25.01-21 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om sundhedvæsenets ydelser m.m.
96EM/01.25.01-22 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om sundhedsvæsenets styrelse og organisation.
96EM/01.25.01-23 Redegørelse om affaldsplan.
96EM/01.25.01-24 Redegørelse om hjemtagning af psykiatrien.
96EM/01.25.01-25 Betænkning fra Projektgruppen til udarbejdelse af redegørelse om og forslag til ændringer i brand- og redningstjenesten.
96EM/01.25.01-26 Forslag til Landstingets udtalelse om ophævelse af forbehold vedrørende MARPOL-konventionen.
96EM/01.25.01-27 Forslag til landstingets udtalelse om International Konvention af 1990 om Beredskab, Indsats og Samarbejde vedrørende Olieforurening.
96EM/01.25.01-28 Forslag til landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, der fortrinsvis smitter ved seksuel kontakt.
96EM/01.25.01-29 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning.
96EM/01.25.01-30 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester.
96EM/01.25.01-31 Forslag til landstingsbeslutning om 2. etape af regionale landingsbaner.
96EM/01.25.01-32 Energipolitisk redegørelse.
96EM/01.25.01-33 Redegørelse om fremmed financiering af vandkraftpotentialer ved Qorlortorsuaq  og Tasersuaq.
96EM/01.25.01-34 Redegørelse om intern trafikstruktur.
96EM/01.25.01-35 Redegørelse om Nuuk atlantlufthavn.
96EM/01.25.01-36 Landstingets udtalelse om ajourføring af erhvervslovgivningen.
96EM/01.25.01-37 Landstingets udtalelse til ændring af lov for grønland om el, vand, varme, brandvæsen, havne, veje og telekommunikation.
96EM/01.25.01-38 Forslag til landstingslov om støtte til turisterhvervet.
96EM/01.25.01-39 Forslag til landstingsforordning om uddannelse af socialrådgivere.
96EM/01.25.01-40 Forslag til landstingslov om Grønlands Universitet (Ilisimatusarfik).
96EM/01.25.01-41 Hjemmestyrets udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af medieansvarsloven samt til bekendtgørelse om ikfafttræden af lov om ændring af lov om rettens pleje i Grønland.
96EM/01.25.01-42 Årlig redegørelse om integration i folkeskolen.
96EM/01.25.01-43 Endelig redegørelse om edb i folkeskolen.
96EM/01.25.01-44 Redegørelse om teatrets fremtid.
96EM/01.25.01-45 Forslag til landstingsforordning om børnetilskud.
96EM/01.25.01-46 Forslag til landstingsforordning om orlovmv. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.
96EM/01.25.01-47 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap.
96EM/01.25.01-48 Forslag til tilslutning af FN´s standardregler om ligebehandling af handicappede.
96EM/01.25.01-49 Redegørelse om landstingslov nr. 27 af 3. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland.
96EM/01.25.01-50 Redegørelse om arbejdsmarked med speciel fokus på beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.
96EM/01.25.01-51 Forslag til landstingslov om fangst og jagt.
96EM/01.25.01-52 Forslag til landstingslov om fiskeri.
96EM/01.25.01-53 Forslag til landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.
96EM/01.25.01-54 Redegørelse om skind.
96EM/01.25.01-55 Forslag om, at Nuna Oil A/S odover sine hidtidige aktivitetsområder opretter et datterselskab til servicering af mineselskaber i disses undersøgelses-, -efterforsknings- og/eller udnyttelsesaktiviteter.
96EM/01.25.01-55A Forslag om, at den i Kbhv. værende Råstofforvaltning for Grønland hjemtages  samt, at det vedtages, at der skal indledes nye forhandlinger med den danske stat omkr. en ny indtægtsfordelingsaftale vedr. råstofudv til erst. for aft. af 1989.
96EM/01.25.01-56 Forslag om, at der igangsættes undersøgelser om, hvordan mulighederne er for fuldstændig selvstændighed af Grønland -principdrøftelse.
96EM/01.25.01-57 Betænkning afgivet af Kultur- og Uddannelsesudvalget(Udvalgets formand).
96EM/01.25.01-58 Betænkning afgivet af Bygdeudviklingsudvalget (Udvalgets formand)
96EM/01.25.01-59 Betænkning afgivet af Skatteudvalget (Udvalgets formand)
96EM/01.25.01-60 Betænkning afgivet af Boligudvalget (Udvalgets formand)
96EM/01.25.01-61 Betænkning afgivet af Fiskeri-, Fangst-, og Landsbrugsudvalget (Udvalgets formand)
96EM/01.25.01-62 Betænkning afgivet af Social- og Abejdsmarkedsudvalget (Udvalgets formand)
96EM/01.25.01-63 Betænkning afgivet af lovudvalget (Udvalgets formand)
96EM/01.25.01-64 Betænkning afgivet af Markedsudvalget (Udvalgets formand)
96EM/01.25.01-65 Betænkning afgivet af Frednings- og Miljøudvalget (Udvalgets formand)
96EM/01.25.01-66 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget (Udvalgets formand)
96EM/01.25.01-67 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret.
96EM/01.25.01-68 Betænkning afgivet af Energi- og Telekommunikationsudvalget (Udvalgets formand)
96EM/01.25.01-69 Sagen mangler.
96EM/01.25.01-70 Forslag til ændring af forretningsordenen for Grønlands Landsting (Formandsskabet)
Fredagsforespørgsler 4. okt. 1998
Fredagsforespørgsler 11. okt. 1998
Fredagsforespørgsler 18. okt. 1998
Fredagsforespørgsler 28. okt. 1998