Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

FM-1997

Sagsnummer Titel
97FM/01.25.01-1 Mødets åbning
97FM/01.25.01-2 Redegørelse fpr dagsordenen
97FM/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunktet for de næste samlinger
97FM/01.25.01-4 Valg til udvalg og repræsentationer
97FM/01.25.01-5 Forslag til landstingsbeslutning om igangsættelse af hundefoderproduktion
97FM/01.25.01-6 Forslag til landstingsbeslutning om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug
97FM/01.25.01-7 Forslag til landstingsbeslutning om ændring af landstingsforordning nr. 9 af 3.november 1995 om aktivering af ledige.
97FM/01.25.01-8 Forslag til landstingsbeslutning om landstingsbeslutning om, at boligselskabet IINI A/S nedlægges i sin nuværende form - for i stedet at blive omdannet til almennyttigt boligselskab.
97FM/01.25.01-9 Forslag til landstingsbeslutning om byggeri af en skole i Upernavik, hvor unge kvinder kan lære skindbehandling,-syning med mere.
97FM/01.25.01-10 Politisk-Økonomisk redegørelse
97FM/01.25.01-11 Forslag til landstingsforordning om omdannelse af KNI, Royal Arctic Line A/S mv.
97FM/01.25.01-12 Strukturtilpasning, Royal Greenland A/S
97FM/01.25.01-13 Redegørelse for oprettelse af et sprogsekretariat.
97FM/01.25.01-14 Redegørelse om Kangerlussuaq´s fremtid.
97FM/01.25.01-15 Hjemmestyrets udtalelse til anordning om ikraftsættelse af konkursloven.
97FM/01.25.01-16 Landskassens regnskab for året 1996
97FM/01.25.01-17 Forslag til landstingstillægsbevillingslov I for 1997
97FM/01.25.01-18 Forslag til landstingstillægsbevillingslov II for 1997
97FM/01.25.01-19 Redegørelse om boligområdet (herunder boligselskabet INI A/S, udlejningsområdet og boligstøtteområdet).
97FM/01.25.01-20 Forslag til landstingslov om Statistisk virksomhed i Grønland.
97FM/01.25.01-21 Fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 1998.
97FM/01.25.01-22 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.
97FM/01.25.01-23 IT-politisk redegørelse.
97FM/01.25.01-24 Forslag til ændring af landstingslov nr. 4 af 12.juni 1995 om anlæg af flyvepladser.
97FM/01.25.01-25 Forslag til Landstingsforordning om Amutsivik A/S
97FM/01.25.01-26 Forslag til ændring af ydelsesforordningen.
97FM/01.25.01-27 Forskningspolitisk redegørelse og handlingsplan 1997-2000.
97FM/01.25.01-28 Sundhedsredegørelse.
97FM/01.25.01-29 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om naturfredning i Grønland.
97FM/01.25.01-30 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet.
97FM/01.25.01-31 Landstingets udtalelse til ratifikation af London-konventionen om dumpning i havmiljøet.
97FM/01.25.01-32 Landstingets udtalelse til ikrafttræden ved kgl. anordning af § 27 i lov om beskyttelse af havmiljøet.
97FM/01.25.01-33 Betænkning fra Socialreformkommissionen. ( Kommissionens formand )
97FM/01.25.01-34 Principdrøftelse vedr. skindsystuer.
97FM/01.25.01-35 Forslag til landstingsforordning om folkeskolen ( styrelsesregler ).
97FM/01.25.01-36 Forslag til landstingsforordning om afhjælpning af præstemanglen.
97FM/01.25.01-37 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed.
97FM/01.25.01-38 Redegørelse om edb i folkeskolen.
97FM/01.25.01-39 Redegørelse vedrørende fjernundervisning.
97FM/01.25.01-40 Forslag til landstingslov om fangst og jagt.
97FM/01.25.01-41 Forslag til landstingslov om fiskeri.
97FM/01.25.01-42 Redegørelse om sekundære produkter.
97FM/01.25.01-43 Betænkning afgivet af Lovudvalget ( Udvalgets formand ).
97FM/01.25.01-44 Betænkning afgivet af Frednings- og Miljøudvalget ( Udvalgets formand ).
97FM/01.25.01-45 Betænkning afgivet af Trafikudvalget ( Udvalgets formand ).
97FM/01.25.01-46 Betænkning afgivet af Markedsudvalget (Udvalgets formand).
97FM/01.25.01-47 Betænkning afgivet af Udvalget vedr. revision af Landskassens regnskab (Udvalgets formand).
97FM/01.25.01-48 Betænkning afgivet af Landstingets Udvalg vedrørende bygdeudvikling (Udvalgets formand).
97FM/01.25.01-49 Betænkning afgivet af Turismeudvalget (Udvalgets formand).
97FM/01.25.01-50 Betænkning afgivet af Skatteudvalget (Udvalgets formand).
97FM/01.25.01-51 Betænkning afgivet af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (Udvalgets formand).
97FM/01.25.01-52 Betænkning afgivet af  Kultur- og Uddannelsesudvalget (Udvalgets formand).
97FM/01.25.01-53 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget (Udvalgets formand).
97FM/01.25.01-54 Betænkning afgivet af Fiskeri-,Fangst- og Landbrugsudvalget (Udvalgets formand ).
97FM/01.25.01-55 Betænkning afgivet af Boligudvalget (Udvalgets formand).
97FM/01.25.01-56 Betænkning afgivet af Udvalget for energi og Telekommunikation (Udvalgets formand).
97FM/01.25.01-57 Landstingets godkendelse af ændring af navn og ændringer i charteret for Vestnordens Parlamentariske  Samarbejdsråd, VPS (Formanden for den grønlandske delegation).
97FM/01.25.01-58 Forslag til landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd.
97FM/01.25.01-59 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret.
97FM/01.25.01-60 Forslag til landstingsbeslutning om afskaffelse af afgifter på parfume, kosmetik og badeartikler.
97FM/01.25.01-61 Forslag til landstingsbeslutning om, at erhvervsmæssig opførelse og drift af boliger skal omfattes af reglerne om skattemæssige afskrivninger.
97FM/01.25.01-62 Valg af Formand og Formandskab.
97FM/01.25.01-63 Forslag til landstingsbeslutning om iværksættelse af uvildig undersøgelse (Partiet Inuit Ataqatigiit).
Onsdagsforespørgsel 1
Onsdagsforespørgsel 2
Onsdagsforespørgsel