Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

FM-1994-2

Sagsnummer Titel
94FM2/01.25.01-1 Mødets åbning.
94FM2/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet)
94FM2/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunktet for næste samling. (Formandskabet)
94FM2/01.25.01-4 Valg af medlemmer til udvalg og repræsentationer. (Formandskabet)
94FM2/01.25.01-5 Forslag om drøftelse af landstingslov om Grønlands Ligestillingsudvalg. (Formandskabet)
94FM2/01.25.01-6 Delbetænkning fra Kommunalreformkommissionen. (Formanden for Kommunalreformkommissionen)
94FM2/01.25.01-7 Forslag til landstingslov om Landstingets Ombudsmand.
94FM2/01.25.01-8 Forslag til landstingslov om den offentlige forvaltning.
94FM2/01.25.01-9 Forslag til landstingslov om offentlighed i forvaltningen.
94FM2/01.25.01-10 Forslag til landstingstillægsbevillingslov II, 1994.
94FM2/01.25.01-11 Politisk- Økonomisk redegørelse.
94FM2/01.25.01-12 Fremlæggelse af landskassens regnskab for 1993.
94FM2/01.25.01-13 Fastsættelse af skattemæssige fradrag m.m. for 1995.
94FM2/01.25.01-14 Forslag til landstingslov om ændring af forskellige afgiftslove.
94FM2/01.25.01-15 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift.
94FM2/01.25.01-16 Forslag til landstingsforordning om leje af boliger.
94FM2/01.25.01-17 Forslag til landstingsforordning om tobak og sikring af røjfrie miljøer samt mærkning af tobaksvarer.
94FM2/01.25.01-18 Forslag til landstingslov om Grønlands Naturinstitut.
94FM2/01.25.01-19 Redegørelse om det indenskærs fiskeri.
94FM2/01.25.01-20 Redegørelse om brugen af landstingsforordning om kommunale beskæftigelsesprojekter og løntilskud.
94FM2/01.25.01-21 Redegørelse om undersøgelse af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet i 1992.
94FM2/01.25.01-22 Forslag til landstingsforordning om hjælp til vidtgående handicappede.
94FM2/01.25.01-23 Uddannelsespolitisk redegørelse.
94FM2/01.25.01-24 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om fritidsvirksomhed.
94FM2/01.25.01-25 Forslag til en principdebat i Landstinget omkring decentralisering og udflytning af en del af Hjemmestyrets centrale funktioner til kysten.
94FM2/01.25.01-26 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning nr.3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Atassut)
94FM2/01.25.01-27 Betænkning afgivet af handels- og industriudvalget. (Udvalgets formand)
94FM2/01.25.01-28 Betænkning afgivet af  skatteudvalget. (Udvalgets formand)
94FM2/01.25.01-29 Betænkning afgivet af udvalget for bygdeudvikling. (Udvalgets formand)
94FM2/01.25.01-30 Betænkning afgivet af sundhedsudvalget. (Udvalgets formand)
94FM2/01.25.01-31 Betænkning afgivet af fiskeriudvalget. (Udvalgets formand)
94FM2/01.25.01-32 Betænkning afgivet af boligudvalget. (Udvalgets formand)
94FM2/01.25.01-33 Betænkning afgivet af fredningsudvalget. (Udvalgets formand)
94FM2/01.25.01-34 Betænkning afgivet af kultur- og undervisningsudvalget. (Udvalgets formand)
94FM2/01.25.01-35 Betænkning afgivet af socialudvalget. (Udvalgets formand)
Forespørgsel til Landsstyret om problemerne i Sydgrønland
Forespørgsel til Landsstyret om Grønlandsfly rabatordninger for ældre og handicappede
Forespørgsel til Landsstyret om registrering af sneescootere