Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

FM-1994-1

Sagsnummer Titel
94FM1/01.25.01-1 Mødets åbning.
94FM1/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet)
94FM1/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunktet for næste samling. (Formandskabet)
94FM1/01.25.01-4 Valg af medlemmer til udvalg og repræsentationer. (Formandskabet)
94FM1/01.25.01-5 Forslag til landstingstillægsbevillingslov I, 1994.
94FM1/01.25.01-6 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.
94FM1/01.25.01-7 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.
94FM1/01.25.01-8 Forslag til landstingslov om ændring af forskellige afgiftslove.
94FM1/01.25.01-9 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om stempelafgift.
94FM1/01.25.01-10 Forslag til landstingsforordning  om beskyttelse af havmiljøet.
94FM1/01.25.01-11 Landstingets udtalelse til udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om beskyttelse af havmiljøet.
94FM1/01.25.01-12 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om forbrugerråd m.v.
94FM1/01.25.01-13 Forslag til landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud.
94FM1/01.25.01-14 Redegørelse om FN´s familieår.
94FM1/01.25.01-15 Drøftelse af, om Hjemmestyret skal anmode den danske regering om ved kongelig anordning at ikraftsætte lov om registreret partnerskab i Grønland.
94FM1/01.25.01-16 Redegørelse for arbejdet med ændringsforslag til regler om sikringsydelser på boligområdet.
94FM1/01.25.01-17 Redegørelse om lærer- og  sociale uddannelser.
94FM1/01.25.01-18 Forslag om en grundig debat i Landstinget om vort sprog. (Nikolaj Heinrich)
94FM1/01.25.01-19 Forslag til landstingsforordning om forældreorlovsydelse. (Atassut)
94FM1/01.25.01-20 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen. (Atassut)
94FM1/01.25.01-21 Betænkning afgivet af Udvalget for Bygdeudvikling. (Udvalgets formand)
94FM1/01.25.01-22 Betænkning afgivet af Trafikudvalget. (Udvalgets formand)
94FM1/01.25.01-23 Betænkning afgivet af Fredningsudvalget. (Udvalgets formand)
94FM1/01.25.01-24 Betænkning afgivet af Fiskeriudvalget. (Udvalgets formand)
94FM1/01.25.01-25 Betænkning afgivet af Skatteudvalget. (Udvalgets formand)
94FM1/01.25.01-26 Betænkning afgivet af Kultur- og Undervisningsudvalget. (Udvalgets formand)
94FM1/01.25.01-27 Betænkning afgivet af Handels- og Industriudvalget. (Udvalgets formand)
94FM1/01.25.01-28 Betænkning afgivet af Forfatningsudvalget. (Udvalgets formand)
94FM1/01.25.01-29 Betænkning afgivet af Teknisk Udvalg. (Udvalgets formand)
94FM1/01.25.01-30 Betænkning afgivet af Boligudvalget. (Udvalgets formand)
94FM1/01.25.01-31 Betænkning afgivet af Fiskeriudvalget. (Udvalgets formand)
94FM1/01.25.01-32 Betænkning afgivet af Boligudvalget. (Udvalgets formand)
94FM1/01.25.01-33 Betænkning afgivet af Fredningsudvalget. (Udvalgets formand)
94FM1/01.25.01-34 Betænkning afgivet af Kultur- og Undervisningsudvalget. (Udvalgets formand)
94FM1/01.25.01-35 Betænkning afgivet af Socialudvalget. (Udvalgets formand)
Forespørgsel 1
Forespørgsel om Andelsboliger
Forespørgsel om nedsættelse af KNI's avance på husflid
Forespørgsel om oprettelse af minihal i Kangaatsiaq
Forespørgsel til Landsstyret vedr. den kollektive afstraffelse af Kangaatsiaq
Forespørgsel vedr. hvor meget af Råstoffervalgtning forstiller Landsstyreformanden sig, skal flytte til Grønland
Forespørgsel vedr. hvornår bliver de nye arbejdspladser i Paamiut kommune oprette i forbindelse med KNI's omstrukturering
Forespørgsel vedr. oprettelse af politistation i Kangaatsiaq kommune
Forespørgsel vedr. overflytning af KIS's afdelinger til Ilulissat
Forespørgselsdebat