Vælg årstal
Partier
Atassut: 10
Demokraterne: 35
Inuit Ataqatigiit: 78
Naleraq: 4
Siumut: 73
Løsgænger: 0

§ 37 Spørgsmål

99.Ruth Heilmann, Siumut
Bofælleskabet for dem fra Danmark hjemtagne handicappede ”Najugaqarfik Elisebannguaq”, som ligger i Maniitsoq er efterhånden en aldrende bygning, idet den har været i brug i 43 år og nu er uegnet for ældre og gangbesværede klienter. Dette bofælleskab var ment som en midlertidig løsning. De daglige forhold som de nuværende beboere og medarbejdere fungerer under, er nu nået uacceptable højder. Det er på høje tid, at de flytter ind til nye omgivelser. Jeg spørger hermed, hvornår Naalakkersuisut agt... Ruth Heilmann, Siumut Ruth Heilmann, Siumut

Modtaget: 25/04/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
98.Saxtorph Didriksen, Siumut
Hvad er begrundelsen for, at de hjemmehørende skippere, der gennem mange år har været skibsførere på RAL’s forsyningsskibe skal erstattes af udefrakommende skippere? Saxtorph Didriksen, Siumut Saxtorph Didriksen, Siumut

Modtaget: 16/04/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
97.Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT
Spørgsmål til Naalakkersuisut om hvordan fordelingen er omkring de unge der søger om efterskole-ophold i vort land, samt til de unge der søger efterskole-ophold i Danmark? Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT

Modtaget: 15/04/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
96.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Hvor finder Naalakkersuisut konkret belæg for, at der med punkt 85 fra efterårssamlingen 2013 fremover skal være mulighed for at omgå indbetalinger til Råstoffonden ved at modtage fysiske aktiver frem for penge fra råstofselskaberne? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 14/04/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
95.Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. regler for tilknytning til det grønlandske samfund: Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 10/04/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
94.Hans Enoksen, Partii Naleraq
I de nordgrønlandske forvaltningsområder, Upernavik, Uummannaq samt Disko bugten er den årlige hellefiskekvote blivet forhøjet, men for både over 6 meter er kvoten ikke blivet forhøjet, jf. bådeejerne, er der sket en forhøjelse af bådkvoterne? Eller er det planen at disse skal forhøjes? Og hvornår skal dette ske? Hans Enoksen, Partii Naleraq Hans Enoksen, Partii Naleraq

Modtaget: 08/04/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
93.Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut
På baggrund af, at der efterhånden i flere år, ingen konkrete planer er fremkommet ang. det planlagte Alcoa aluminiumssmelteværk ved Maniitsoq, vil jeg spørge Naalakkersuisut, hvor fremskredne planerne er i dag? Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut

Modtaget: 08/04/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
92.Saxdorph Didriksen, Siumut
Hvor langt er man nået med renoveringerne af altanerne i Tuapannguit, Qinngorput og Sana´s boliger? Saxdorph Didriksen, Siumut Saxdorph Didriksen, Siumut

Modtaget: 08/04/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
91.Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. homoseksuelle ægteskaber: Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 07/04/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
90.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Er homoseksuelle par ligestillede med heteroseksuelle par i forhold til lovgivning og adgang til tilbud fra det offentlige? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 07/04/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
9.Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvad mener Naalakkersuisut om, at den danske forsvarsminister ikke garanterer, at der ikke er spionage fra fremmede efterretningstjenester rettet mod Grønland? Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
89.Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisut svarer på spørgsmål nr. 072 vedrørende EU’s årsregnskabslov, at der ”mellem Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked og Erhvervsstyrelsen har (…) været løbende dialog om status med henblik på Erhvervsstyrelsens udarbejdelse af anordningsudkast”. Vil det sige, at det er hensigten at anordne den ny årsregnskabslov for Grønland, når denne har været fremsat for Folketinget? Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 03/04/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
88.Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvornår blev efterforskningslicenserne til råstofprojekterne på følgende steder givet ud: a) Jernmalmmine, Isukasia b) Guldminen, Kirkespirdalen c) Rubinmine, Qeqertarsuatsiaat d) REE og uran, Kuannersuit e) REE, Killavaat Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 02/04/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
87.Saxtorph Didriksen, Siumut
Det er nu blevet oplyst, at 32 ejere af hellefiskelicenser nu har solgt deres licenser. Hvilke andre erhvervsmuligheder har man tilbudt de nu tidligere licensejere? Saxtorph Didriksen, Siumut Saxtorph Didriksen, Siumut

Modtaget: 02/04/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
86.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Hvor finder Naalakkersuisut et konkret belæg for, at den reelle politiske motivation med punkt 85 fra efterårssamlingen 2013 skulle være at åbne en teknisk mulighed for at omgå indbetalinger til Råstoffonden ved at modtage fysiske aktiver frem for penge fra råstofselskaberne? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 02/04/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
85.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. Svend Hardenbergs redegørelse om egen afgang fra Nukissiorfiit. Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 31/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
84.Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit
Jeg skal hermed stille et spørgsmål til Naalakkersuisut om det er interesseret i at udvide gyldighedsområdet for licensnummer ghl-xxxxx-46-xx ( i daglig tale benævnt som nr. 46-licenser) for fiskeri af hellefisk, torsk osv., der dækker området fra lidt nord for Attu til Nunarsuit i syd, et stykke mod nord? Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 28/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
83.Evelyn Frederiksen, Siumut
Hvem er bruger af, og hvordan benyttes Illuut A/S? Evelyn Frederiksen, Siumut Evelyn Frederiksen, Siumut

Modtaget: 28/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
82.Saxtorph Didriksen, Siumut
Hvor mange fiskerilicenser til torsk er givet til fiskeriaktører siden sidste regeringsskifte? Saxtorph Didriksen, Siumut Saxtorph Didriksen, Siumut

Modtaget: 28/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
81.Evelyn Frederiksen, Siumut
Hvor mange kroner har Anlægs- og Renoveringsfonden indestående? Evelyn Frederiksen, Siumut Evelyn Frederiksen, Siumut

Modtaget: 27/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
80.Ruth Heilmann, Siumut
Naalakkersuisoq for Familie og Justits fremlagde under mandagens borgermøde i Katuaq, at Naalakkersuisut er igang med at arbejde med det formål at oprette store tiltag i Sisimiut på handikapområdet. Ligesom hun sagde, at IPIS (videns- og rådgivningscenter for handikappede) der gennem en årrække er blevet udviklet under Namminersorlutik Oqartussat i Nuuk er under planlægning til at skulle blive flyttet til Sisimiut. Er opgaverne udført alene af Naalakkersuisut? Ruth Heilmann, Siumut Ruth Heilmann, Siumut

Modtaget: 25/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
8.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Kan sprogloven1 fortolkes sådan, at Selvstyret kan kræve, at man i en sag kun henvender sig til Selvstyret på dansk? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
79.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Hvordan forklarer Naalakkersuisut, at Grønland er faldet 9 pladser i Fraser Institutes vurdering af minelande? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
78.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. eventuel hjemtagelse af GEUS Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 25/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
77.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Er Formanden for Naalakkersuisut enig i, at det i sidste ende er Naalakkersuisut der har ansvaret for at indgå brede forlig, der skaber politisk stabilitet om vigtige emner? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 21/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
76.Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit
Er Naalakkersuisut igang med at undersøge hvilke konsekvenser nævnte aftale vil få for Grønland? Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 21/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
75.Doris Jakobsen, Siumut
Har Naalakkersuisut planer om, at åbne op for uddannelsesstøtte til personer som ønsker en E-learning uddannelse i Danmark? Doris Jakobsen, Siumut Doris Jakobsen, Siumut

Modtaget: 20/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
74.Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvordan vil Naalakkersuisut følge op på de anbefalinger der fremkom ved Folketingets Grønlandsudvalgs høring om sælfangt i Grønland, konkret på anbefalingen om, at der nedsættes en arbejdsgruppe som skal varetage den store informations- og oplysningsopgave der ligger i at udbrede kendskabet i EU og resten af verden til, at Grønlands sælfangst er bæredygtigt og at grønlandske sælskind er fuldt ud legitime? Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
73.Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Vil man fortsætte fødevareforsyningen med luftfragt? På trods af, at der muligheder for forsyningen med søfragt. Nikolaj Jeremiassen, Siumut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 20/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
72.Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvad er status på arbejdet med opdatering af årsregnskabsloven? Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 14/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
71.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Er det Naalakkersuisuts opfattelse at Selvstyrets eventuelle etablering af et rådgivende organ afskærer Inatsisartuts udvalg for at udføre deres opgave? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
70.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisut har udnævnt den nye miljøfond som et middel til at gennemføre initiativer på miljøområdet. Hvor mange midler forventer Naalakkersuisut at miljøfonden vil modtage i årene 2015, 2016 og 2017? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
7.Per Berthelsen, Siumut
Hvad er den nuværende status på videreuddannelse af brandfolk i henhold til gældende lovgivning? Per Berthelsen, Siumut Per Berthelsen, Siumut

Modtaget: 09/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
69.Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Hvornår påtænker Naalakkersuisut at revidere Hjemmestyrets bekendt-gørelse nr. 28 af 17. september 1993 om bortskaffelse af affald? Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
68.Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
På hvilken måde agter Naalakkersuisut at arbejde for at fremme valgdeltagelsen til Inatsisartut- og kommunalvalgene blandt grønlandske studerende, der midlertidigt er flyttet til udlandet i uddannelsesøjemed? Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
67.Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut fået henvendelser fra udefrakommende investorer om anlæggelse af et fiskeindustrianlæg i Tasiilaq? Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 11/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
66.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. udbyttebetaling fra Royal Arctic Line: Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 11/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
65.Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut planer om at fremkomme med et ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, således at uddannelsessøgende med børn i udlandet kan søge om optagelse til kommunale daginstitutioner? Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 11/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
64.Kristian Jeremiassen, Siumut
1. Hvordan vil Pilersuisoq forbedre sin vinterforsyning i fremtiden? 2. Opfylder Pilersuisoq ikke sin forsyningsligt? 3. Hvornår ankommer der et forsyningsskib til Qasigiannguit? Kristian Jeremiassen, Siumut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 10/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
63.Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende brand- og redningsberedskabet i Grønland Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT

Modtaget: 10/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
62.Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT
Spørgsmål til Naalakkersuisut om tandlæger Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT

Modtaget: 07/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
61.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. bilsyn: Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 05/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
60.Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit
Er det Naalakkersuisuts vurdering at der foreligger nok tilstrækkelig lovhjemmel til, at der på nuværende tidspunkt afholdes en folkeafsteming om en opdeling af Qaasuitsup kommunia, med baggrund i at visse medlemmer af kommunelbestyrelsen siden kommunesammenlægningen i 2009 har arbejdet for dette skridt? Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 05/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
6.Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende Cirkulære om ansættelse og aflønning af særlige rådgivere for medlemmer af Naalakkersuisut af 1. januar 2014: Andreas Uldum, Demokraterne Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 09/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
59.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. den kommende grønlandske repræsentation i Washington: Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 05/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
58.Saxdorph Didriksen, Siumut
Hvor mange hellefiskefartøjer med en størrelse over 6 meter var der, før fiskeriloven blev ændret? Saxdorph Didriksen, Siumut Saxdorph Didriksen, Siumut

Modtaget: 03/03/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
57.Kuupik Vandersee Kleist, Inuit Ataqatigiit
Hvornår og hvordan bliver kommissoriet for Forsoningskommissionen udarbejdet? Kuupik Vandersee Kleist, Inuit Ataqatigiit Kuupik Vandersee Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 28/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
56.Karl-Kristian Kruse, Siumut
Har Naalakkersuisut planer om at opføre huse med lokale mursten? Karl-Kristian Kruse, Siumut Karl-Kristian Kruse, Siumut

Modtaget: 28/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
55.Saxdorph Didriksen, Siumut
Hvilket selskab er der tale om? Når der ikke er udstedt tilladelse om udvinding af rubin, hvem har så ejerskabet af den rubin der er udvundet i prøver? Har selskabet eller det grønlandske samfund ejerskabet? Saxdorph Didriksen, Siumut Saxdorph Didriksen, Siumut

Modtaget: 28/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
54.Karl-Kristian Kruse, Siumut
Har Naalakkersuisut planer om at udstede licenser for hellefisk og torsk til fritidsfiskere? Karl-Kristian Kruse, Siumut Karl-Kristian Kruse, Siumut

Modtaget: 28/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
53.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Fastholder Naalakkersuisut relevansen af sit regneeksempel, der tildeler råstoffonden 435 milliarder i 2060, på baggrund af en forventning om to borefelter i produktion indenfor de kommende 11 år? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
52.Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut planer om at forhøje fangstkvoten på isbjørne i Østgrønland? Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
51.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Af en pressemeddelelse udsendt den 15. februar fremgår det at Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-1018 nu er færdigarbejdet1 og dermed tiltrådt af Naalakkersuisut. På hvilken måde mener Naalakkersuisut at de har orienteret Råstofudvalget om strategien, sådan som det ellers er pålagt Naalakkersuisut ifølge Råstoflovens § 4, stk. 32. Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
50.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Skal Formanden for Naalakkersuisuts åbningstale forstås sådan, at man skal kunne tage alle uddannelser i Grønland på grønlandsk – og dermed uden brug af andre sprog, heller ikke i forhold til undervisningen og materialebrug? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
5.Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende manglende besvarelse af spørgsmål om skat: Andreas Uldum, Demokraterne Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 08/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
49.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Hvilken fordel ser Naalakkersuisut i at have to boligselskaber til at administrere den offentlige boligmasse? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
48.Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. eventuel hjemtagelse af GEUS: Andreas Uldum, Demokraterne Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 25/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
47.Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. uddannelse: Andreas Uldum, Demokraterne Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 24/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
46.Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut planer om at udarbejde vejledende retningslinjer for, hvorledes nyankomne udenlandske tilflyttere kan integreres i samfundet set i forhold til vores kulturelle, sproglige og sociale værdier og normer? Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 24/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
45.Evelyn Frederiksen, Siumut
Hvordan anbringes de børn og unge der er under 18 år, som gentagne gange har begået kriminalitet og som ikke kan styres af deres forældre eller værger? Evelyn Frederiksen, Siumut Evelyn Frederiksen, Siumut

Modtaget: 24/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
44.Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende Naalakkersuisuts godkendelse af ansøgning fra Royal Arctic Line A/S fragtprisstigning på 5 procent for 2014 samt 5 procent i 2015. Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT

Modtaget: 18/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
43.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. fangstbeviser: Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 18/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
42.Anders Olsen, Siumut
Hvilke planer har Naalakkersuisut for at sikre, at de makreller der fiskes i vore farvande kan produceres herhjemme? Anders Olsen, Siumut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 17/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
41.Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Har Naalakkersuisut mulighed for, at give en dispensation for en begrænset rensdyrjagt, ved rensdyrområdet ved Kangaatsiaq? Nikolaj Jeremiassen, Siumut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 12/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
40.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Er Naalakkersuisut enige i, at § 19 i Landstingslov nr. 8 af 31. oktober 1987 om stempelafgift med senere ændringer skal fortolkes således, at der alene skal betales stempelafgift for differencen mellem det første dokument og det nye dokument? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
4.Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Med hjemmel i hvilken lov har Naalakkersuisut vedtaget cirkulæret om særlige rådgivere, som ikke kræver forudgående stillingsopslag ved rekruttering af de særlige rådgivere? Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 08/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
39.Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Set i lyset af lav indhandlingspris på torsk, har Naalakkersuisut planer om at yde støtte til indhandlingsprisen på torsk på steder hvor der kun drives torskefiskeri? Nikolaj Jeremiassen, Siumut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 11/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
38.Per Berthelsen, Siumut
Hvad gives der af informationer til sygehuspatienter, der eksempelvis skal til Danmark omkring muligheder for at holde kontakt med den familie, man rejser væk fra? Per Berthelsen, Siumut Per Berthelsen, Siumut

Modtaget: 11/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
37.Per Berthelsen, Siumut
I hvilken grad benytter man hospitalsklovnen i Dronning Ingrids Hospital? Per Berthelsen, Siumut Per Berthelsen, Siumut

Modtaget: 11/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
36.Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
Hvilke konkrete initiativer har Naalakkersuisut for ungdommen i Tasiilaq? Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 11/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
35.Ruth Heilmann, Siumut
Hvad er status på Naalakkersuisuts arbejde med at genetablere distributionen på mellembølgefrekvensen? Ruth Heilmann, Siumut Ruth Heilmann, Siumut

Modtaget: 11/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
34.Jens Immanuelsen, Siumut
Hvor mange ansatte arbejder i Pilersuisoq A/S’ hovedkontor i Sisimiut? Jens Immanuelsen, Siumut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 11/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
33.Kristian Jeremiassen, Siumut
Hvorfor har Pilersuisoq kun tilbud i konkurrencebyerne? Kristian Jeremiassen, Siumut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 10/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
32.Saxtorph Didriksen, Siumut
Hvor er rubinerne havnet henne, der efter Selvstyrets indførelse i 2009 er blevet eksporteret for analysering? Saxtorph Didriksen, Siumut Saxtorph Didriksen, Siumut

Modtaget: 06/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
31.Saxdorph Didriksen, Siumut
Har man rådført sig med brugerne af ”riste” der bruges ved rejefiskeri siden det kom i brug? Saxdorph Didriksen, Siumut Saxdorph Didriksen, Siumut

Modtaget: 05/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
30.Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. KNI Andreas Uldum, Demokraterne Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 05/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
3.Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit
Hvilke og hvor store udgifter kan Grønlands Selvstyre hæfte for i forbindelse med at Naalakkersuisoq for Fiskeri ansatte Formanden for Naalakkersuisut’s samlever som sin særlige politiske rådgiver? Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 08/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
29.Jens Immanuelsen, Siumut
Har de hellefiskefiskere der fisker indenfor den kystnære grænse der har fået frataget deres licenser siden 2012, mistet deres licenser ved administrativt-lovbrud? Jens Immanuelsen, Siumut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 03/02/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
28.Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. ansættelse af særlige rådgivere: Andreas Uldum, Demokraterne Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 30/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
27.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisut fortsætter den forrige koalitions planer om at udarbejde ejerstrategier for de offentlige selskaber. Men i den årlige redegørelse om Selvstyrets aktieselskaber skriver Naalakkersuisut at der i første omgang kun udarbejdes strategier for de selskaber der har et stort overlap med Naalakkersuisuts øvrige indsatser. Det bedes præciseret hvilke af Naalakkersuisuts indsatser der tænkes på og hvilke aktieselskaber det drejer sig om. Derudover ønsker jeg svar på hvornår vi kan forvente a... Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 30/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
26.Naaja H. Nathanielsen aamma Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit
Vi ønsker fortsat svar på hvordan Naalakkersuisut helt konkret vil anvende informationerne fra hhv. den biologiske rådgivning og brugerviden1 når der træffes beslutninger. I sin åbningstale d. 13. september 2013 sagde Formanden for Naalakkersuisut at brugerviden skal inddrages ”på lige fod med biologisk rådgivning”. Men i svar på § 37-spørgsmål nr. 257-2013 d. 16. januar 2014 udtalte den samme Formand, at der ingen væsentlige ændringer vil ske i forhold til inddragelse af brugerviden. Dog skal f... Naaja H. Nathanielsen aamma Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen aamma Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 23/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
25.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Ifølge en artikel på Reuters1 fra den 21. januar udtaler Formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, at Naalakkersuisut har givet afslag på ansøgningen fra Tanbreez Mining. Dagen efter, den 22. januar, udtaler Naalakkersuisoq for Råstoffer til netavisen Sermitsiaq.ag, at Reuters har misforstået noget. Sandheden er at Naalakkersuisut har stillet yderligere krav, inden der kan tages stilling til ansøgningen. Den 23. januar udsendte Aleqa Hammond en pressemeddelelse hvori hun ønsker at ”præcisere... Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 23/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
24.Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. udvindingstilladelse til Tanbreez: Andreas Uldum, Demokraterne Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 23/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
23.Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. langsommelighed i Naalakkersuisut: Jens B. Frederiksen, Demokraterne Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 23/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
22.Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvilke fagorganisationer har Naalakkersuisut forhandlet cirkulære om ansættelse og aflønning af særlige rådgivere for medlemmer af Naalakkersuisut på plads med? Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 23/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
21.Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. initiativer for læse- og skrivesvage: Andreas Uldum, Demokraterne Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 21/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
200.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Har det været nødvendigt at supplere med elektricitet fra det gamle elværk i Nuuk efter at vandkraftværket i Buksefjorden blev taget i brug? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 29/12/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
20.Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Royal Greenland A/S har udmeldt at en forudsætning for at fiskeindustrianlægget i Sisimiut kan indhandle torsk er, at krabbefiskere fra Sisimiut herefter må indhandle deres fangster i Maniitsoq. Er Naalakkersuisut enige med virksomhedens disposition? Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 21/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
2.Kristian Jeremiassen, Siumut
Hvorfor bliver kvoterne på de større hellefiskefartøjer reduceret? Kristian Jeremiassen, Siumut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 03/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
199.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
I artiklen i AG står der, at TGS indsendte sin ansøgning sent og "allerede havde overskredet en af selvstyrets frister". Hvilken frist er der tale om og hvordan kan det være at Selvstyret behandler ansøgningen når Naalakkersuisut i et tidligere paragraf 37 svar til mig Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 29/12/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
198.Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Under hvilket departement hører sagen om servicekontrakten i Pituffik? Hvis det er et delt ansvarsområde mellem flere departementer, hvordan er det så fordelt? Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 19/12/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
197.Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
Hvilke muligheder for økonomisk hjælp har mennesker, som er ramt af en kræft sygdom? Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Modtaget: 19/12/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
196.Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
Hvilke muligheder for hjælp fra de offentlige har fiskere og fangere som mister deres joller i forbindelse med stormen ? Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Modtaget: 19/12/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
195.Medlem af Inatsisartut Saxtorph Didriksen, Siumut
I hvor stor grad bliver skriftlige uddannelsesmaterialer på grønlandsk benyttet på uddannelsesstederne? Medlem af Inatsisartut Saxtorph Didriksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Saxtorph Didriksen, Siumut

Modtaget: 01/10/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
194.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. makrelafgiften: Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 30/09/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
193.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
I artiklen i AG står der, at TGS indsendte sin ansøgning sent og "allerede havde overskredet en af selvstyrets frister". Hvilken frist er der tale om og hvordan kan det være at Selvstyret behandler ansøgningen når Naalakkersuisut i et tidligere paragraf 37 svar til mig (nr. 154 og 162) om mediestøtten har udtalt at de lægger stor vægt på overholdelse af tidsfrister? Naalakkersuisut bedes i denne sammenhæng oplyse hvorvidt ansøgningsfristen blev overskredet? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 29/09/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
192.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. brug af repræsentationskontoen: Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 29/09/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
191.Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Hvordan foregår dialogen mellem A/S Boligselskabet INI og Naalakkersuisoq for Boliger hhv. med Naalakkersuisut i rollen som udlejer? Og med Naalakkersuisut i rollen som regeludstedende myndighed? Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 23/09/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
190.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Har det været nødvendigt at supplere med elektricitet fra det gamle elværk i Nuuk efter at vandkraftværket i Buksefjorden blev taget i brug? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/09/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
19.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Kan det bekræftes, at forhøjelsen af hellefiskekvoten på 3600 tons, der blev indført ved årsskiftet, alene er tilgået jollefiskerne? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
189.Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
Agter Naalakkersuisut at forhøje kvoterne for hvid- og narhval i Tasiilaq og bygderne samt for isbjørne i Illoqqortoormiut? Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 15/09/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
188.Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut
1. Kan Naalakkersuisut oplyse, i hvilke byer A/S Boligselskabet INI agter at forhøje husleje? 2. Såfremt huslejen skal stige, hvornår vil dette ske og hvor stor bliver forhøjelsen? Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 12/09/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
187.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Mener Naalakkersuisut at beslutningen om at udelukke psykisk syge fra selvstyrets boligmasse er i tråd med menneskerettighederne? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/09/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
186.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Fastholder Formanden for Naalakkersuisut sin påstand om, at Grønland i nær fremtid har potentiale til at placere sig i top-10, hvad angår uran-eksporterende lande? Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 10/09/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
185.Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit
Efter den nye ændring i områder godkendt til hellefiskefiskeri, er der visse områder, hvor er ubegrænset fiskeri. Er det sådan, at enhver der har tilladelse til at fiske hellefisk kan fiske der uden begrænsninger? Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 10/09/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
184.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Hvilke tiltag agter Naalakkersuisut at tage for at sikre at hellefiskebestanden ikke overfiskes som følge af de kommende kvotefri områder og harmonerer indførelsen af kvotefri områder med den biologiske rådgivning? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 04/09/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
183.Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT
ATASSUT vil gerne hører om Naalakkersuisut har planer om at forbedre, samt effektivisere A/S Boligselskab Ini, især omkring A/S Boligselskab Ini´s langsommelige betalinger til de enkelte virksomheder af deres udførte håndværksmæssige-arbejde, i samtlige byer hvor der findes A/S Ini Boligselskab boliger. Eftersom man fra ATASSUT har hørt fra de steder hvor A/S Boligselskab Ini har boliger, samt fra branche-udvalgsmedlemmerne også er bekendt med denne alvorlige problematik, at A/S Boligselskab Ini... Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT

Modtaget: 04/09/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
182.Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT
Vi er bekendt med at TV digitalisering med decoder teknik -- også gennem KNR-tv er i drift, hvori ATASSUT vurdere denne løsning som ikke tilstrækkelig, idet man ikke har en landsdækkende sports-kanal endnu, blandt tv-kanalerne. ATASSUT spørger hermed Naalakkersuisut om de vil arbejde for at få etablere en sports-tv-kanal, dertil at man har en oplagt mulig tv-sports-kanal som TV 3 sport. Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT

Modtaget: 04/09/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
181.Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Under et afholdt seminar i Qeqqata kommunia i indeværende forår, lovede Royal Greenland A/S, at indhandling af krabber igen ville være muligt i Sisimiut dette efterår fra og med september 2014. Hvornår agter Royal Greenland at leve op til dette løfte? Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 02/09/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
180.Medlem af Inatsisartut Saxtorph Didriksen, Siumut
En medarbejder sidder og administrerer og udvikler samt varetager Grønlands interesser indenfor området for sø sikkerhed og søfartspolitik. Finder Naalakkersuisut, det er tilstrækkeligt, under hensyntagen til, at det er grundlaget for et af vores største erhverv? Medlem af Inatsisartut Saxtorph Didriksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Saxtorph Didriksen, Siumut

Modtaget: 28/08/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
18.Karl-Kristian Kruse, Siumut
Har Naalakkersuisut planer for at ændre den nuværende eneret til at fragte til landet? Karl-Kristian Kruse, Siumut Karl-Kristian Kruse, Siumut

Modtaget: 17/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
179.Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. rejser foretaget af Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Andreas Uldum, Demokraterne Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 20/08/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
178.Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. NunaMinerals: Andreas Uldum, Demokraterne Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 20/08/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
177.Evelyn Frederiksen, Siumut
Den 18. marts 2014 blev der i pressen oplyst, at klager over sundhedsvæsenet i Sisimiut er blevet afleveret til Naalakkersuisoq for Sundhed. Spørgsmålene er med henblik på, at få oplyst om, hvordan man har reageret på klagerne. Evelyn Frederiksen, Siumut Evelyn Frederiksen, Siumut

Modtaget: 18/08/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
176.Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Med henvisning til vedtaget ændringsforslag fra Familie- og Sundhedsudvalget til beslutningsforslaget FM 2014/66 om anbragte børn og unge samt indsatser for disses familier ønskes en statusorientering for arbejdet i Naalakkersuisut med henblik på at sikre, at alle anbragte børn og unge har en opdateret handleplan. Hvad er status på området? Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/08/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
175.Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT
Spørgsmål vedrørende præsters og kateketers service overfor menigheden i Kullorsuaq og resten af vort land Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT

Modtaget: 15/08/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
174.Lars Mathæussen, Siumut
Hvad er status for den evaluering, som Naalakkersuisut blev pålagt at gennemføre i forbindelse med vedtagelsen af ændringsforslaget til beslutningsforslag EM2013/124 – og hvornår forventes den endelige evaluering at kunne forelægges Inatsisartut? Lars Mathæussen, Siumut Lars Mathæussen, Siumut

Modtaget: 15/08/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
173.Medlem af Inatsisartut Evelyn Frederiksen, Siumut
Er forhøjelsen foregået i henhold til aftalen imellem Polaroil og Namminersorlutik Oqartussat? Hvem har på vegne af ejerne beslutningskompetencen, når brændstofpriserne skal forhøjes? Medlem af Inatsisartut Evelyn Frederiksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Evelyn Frederiksen, Siumut

Modtaget: 14/08/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
172.Medlem af Inatsisartut Saxtorph Didriksen, Siumut
Det kan læses i avisen Sermitsiaq, at Royal Greenland A/S har måttet omgå bemandingsbekendtgørelsen ved pelagisk fiskeri, undskyldningen herfor var manglen på erfarne lokale bemanding. Kan omgåelsen af bemandingsbekendtgørelsen bare accepteres af Naalakkersuisut? Medlem af Inatsisartut Saxtorph Didriksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Saxtorph Didriksen, Siumut

Modtaget: 14/08/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
171.Ruth Heilmann, Siumuit
Kan Naalakkersuisut oplyse om, hvilke udligningsordninger samt -principper man bruger til at fordele tilskud til de enkelte storkommuner, før og efter kommunesammenlægningen? Ruth Heilmann, Siumuit Ruth Heilmann, Siumuit

Modtaget: 12/08/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
170.Evelyn Frederiksen, Siumut
1. Hvor mange turistaktører er der i Grønland? 2. Hvor mange hjemmehørende turistaktører er der? 3. Hvor mange tilkaldte turistaktører er der? 4. Hvem fører tilsyn med turistaktørerne, og hvordan føres der tilsyn? 5. Hvilken instans godkender om man kan udføre turismevirksomhed? 6. Er det rigtigt, at man uden betaling kan have turister logerende i telte sommeren igennem? Giver denne form for virksomhed indtægter til Grønland? 7. Hvem fører tilsyn med rygsækketuristerne og hvor henvises det... Evelyn Frederiksen, Siumut Evelyn Frederiksen, Siumut

Modtaget: 06/08/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
17.Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit
I forbindelse med det pressemøde hvor det blev annonceret at Naalakkersuisoq for Fiskeri og Landbrug fratræder posten, udtalte Formanden for Naalakkersuisut at hun intet vidste noget om ansættelsen af en særlig politisk rådgiver. Nu meddeler den afgående Naalakkersuisutmedlem for Fiskeri og Landbrug imidlertid til medierne, at han på forhånd havde orienteret Aleqa Hammond om, at han ville ansætte hendes samlever da en undladelse heraf ville have være dumt. Kan formanden for Naalakkersuisut bekræ... Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
169.Ruth Heilmann, Siumut
Inatsisartut har vedtaget, at mellembølge-transmissionen skal op og køre igen, for at forbedre muligheden for at lytte til radio igennem den. Der er nu gået snart 4 år siden mellembølgesenderne blev lukket og er endnu ikke genåbnede. Hvornår bliver mellembølgesenderne åbnet igen? Ruth Heilmann, Siumut Ruth Heilmann, Siumut

Modtaget: 04/08/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
168.Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen, ATASSUT
Hvordan forholder Naalakkersuisut sig til prisstigninger på gasolie/diesel, petroleum og benzin? Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen, ATASSUT Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen, ATASSUT

Modtaget: 01/08/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
167.Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål: 1. Naalakkersuisut anodes om at oplyse, hvorvidt en effektiv ligningsmæssig indsats med henblik på at afdække økonomisk kriminalitet vil kræve ud- arbejdelse af ny eller ændret lovgivning. Er det eksempelvis Naalakkersu- isuts opfattelse, at samkøring af de nødvendige fagsystemer (skattesys- temet, motorregisteret og retsvæsenets register over fast ejendom mv.) kan ske indenfor de nuværende lovgivningsmæssige rammer? 2. Naalakkersuisut anmodes om at fremkomme med en vurdering af, hv... Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 01/08/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
166.Saxtorph Didriksen, Siumut
Har Naalakkersuisut planer om, at udvide dybderegistrering med registrering af havtemperaturer ved trawlfiskeri i Grønland? Saxtorph Didriksen, Siumut Saxtorph Didriksen, Siumut

Modtaget: 30/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
165.Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. katastrofeberedskabet: Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 30/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
164.Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Agter Naalakkersuisut, at fortsætte med de vilkår som den Grønlandske menighed betjenes under? Nikolaj Jeremiassen, Siumut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 30/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
163.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. Naalakkersuisuts forslag til udligningsmodel: Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 29/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
162.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisut bedes klart bekræfte, at det ikke er et krav for tilskuddet til landsdækkende aviser, at ansøgerne har underskud? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 29/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
161.Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut
Hvor stor er indtægten til Kommuneqarfik Sermersooq de sidste 5 år (opstillet proanno) fra de ansattes indkomstskat på de virksomheder placeret i Kommuneqarfik Sermersooq, som helt eller delvist ejes af Selvstyret? Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 23/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
160.Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. menneskerettigheder: Andreas Uldum, Demokraterne Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 22/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
16.Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
Er det korrekt at Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik i Sisimiut får en underafdeling i Tasiilaq? Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
159.Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Hvilke planer har Naalakkersuisut for at løse den ikke vedvarende indhandlingsform ved Kangaatsiaq området som begrænser fiskernes erhverv? Med det formål, at fiskerne kan begynde at indhandle løbende. Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 22/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
158.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. Naalakkersuisuts borgermøde i Maniitsoq: Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 22/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
157.Jens Immanuelsen, Siumut
Hvorfor sendes børne- og unge GM i sport ikke direkte via TV og Radio? Hvilke planer er der for at opnå, at der sendes direkte TV- og Radio udsendelser fra børne- og unge GM? Jens Immanuelsen, Siumut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 18/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
156.Medlem af Inatsisartut, Jens Immanuelsen, Siumut
Den Selvstyreejede Royal Greenland er medejer af Upernavik Seafood A/S i form af 50 % af selskabets aktier. Hvor stort andel i udbytte får Royal Greenland A/S fra Upernavik Seafood A/S’s overskud? Medlem af Inatsisartut, Jens Immanuelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 18/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
155.Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Handicappede der går i Ado Lyngep Atuarfia, har de mulighed for at komme hjem to gange om året som Selvstyret betaler, jævnfør Nalu- naarut nr. 8, 25. juni 2014 paragraf 56? Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
154.Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Hvor fremgår det af finansloven at tilskuddet til landsdækkende aviser er betinget af at ansøgerne har underskud? Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
153.Michael Rosing, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut om konjunktur pant: Michael Rosing, Demokraterne Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 15/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
152.Karl-Kristian Kruse, Siumut
1. Hvor meget vil indførelse af fri internet i uddannelsespladserne koste? 2. Hvor meget vil indførelse af fri internet på kollegierne koste? Karl-Kristian Kruse, Siumut Karl-Kristian Kruse, Siumut

Modtaget: 15/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
151.Karl-Kristian Kruse, Siumut
1. Hvordan vil man agere overfor de voksne mennesker der venter på, at få udstedt en licens for at fiske hellefisk? 2. Hvilke erhvervsmuligheder vil Naalakkersuisut tilbyde de personer der gang på gang får afslag på en hellefiskelicens? Karl-Kristian Kruse, Siumut Karl-Kristian Kruse, Siumut

Modtaget: 14/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
150.Karl-Kristian Kruse, Siumut
1. Har Naalakkersuisut planer om at lade Royal Arctic Line have en mere direkte og hurtigere pakkeforsendelser internt her i landet? 2. Hvad er Naalakkersuisut planer vedrørende forsendelser for at fremme egen forsyning via serviceaftalerne? Karl-Kristian Kruse, Siumut Karl-Kristian Kruse, Siumut

Modtaget: 14/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
15.Jens Immanuelsen, Siumut
Hvor mange finansieret præstestillinger mangler en præst i arbejdet for menigheden? Jens Immanuelsen, Siumut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 15/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
149.Doris Jakobsen, Siumut
Syge transit passagerer der opholder sig i Kangerlussuaq har problemer med, at vente i op til adskillige timer, uden at kunne opholde sig venteværelser eller hvilepladser for dem. Har Naalakkersuisut planer om at bringe disse forhold i orden? Doris Jakobsen, Siumut Doris Jakobsen, Siumut

Modtaget: 11/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
148.Doris Jakobsen, Siumut
Har Naalakkersuisut planer om at sætte en kvote på fisk ved Arsuk? Vil der være opfølgende initiativer på baggrund af medlem af Naalakkersuisut for Finansers besøg i Arsuk? Doris Jakobsen, Siumut Doris Jakobsen, Siumut

Modtaget: 11/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
147.Andreas Uldum, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. 25-året for FN’s Børnekonvention: Andreas Uldum, Demokraatit Andreas Uldum, Demokraatit

Modtaget: 11/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
146.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer udtalte meget overraskende at den nye ”Olie- og Mineralstrategi 2014-2017” er en ”dynamisk strategi”, der vil kunne blive ændret undervejs i perioden. Hvilke dele planlægger Naalakkersuisut at ændre og hvornår betragter Naalakkersuisut strategien for endeligt færdig? Dette er jo vigtigt så både befolkningen og industrien ved hvad man kan regne med. Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 11/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
145.Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit
Følger man forskningmæssigt med i børnenes indlæring og opnåede færdigheder? Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 11/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
144.Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut planer om at indføre mindstepriser på torsk? Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 03/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
143.Michael Rosing, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. CO2-udledning: Michael Rosing, Demokraterne Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 01/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
142.Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Hvornår implementeres det, at børn og unge mellem 16-24 år med vidtgående handicap, der er på midlertidigt ophold i og udenfor Grønland pga. deres handicap, sikres samme ret til 2 årlige besøgsrejser? Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 01/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
141.Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit
Vil der blive indsat et indhandlingskib til torsk ved Kangaatsiaq? Såfremt der ikke indsættes indhandlingskib, vil man så fremskynde skibstransport med RAL af frossen torsk indhandlet til fabriksanlæg ved Kangaatsiaq? Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 01/07/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
140.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Ifølge Århus Universitets hjemmeside blev undersøgelsen af Århuskonventionen færdig den 18. maj1. Dermed må indholdet af rapporten have været kendt af Naalakkersuisut da punkt 151 blev førstebehandlet den 20. maj. Hvorfor blev dette ikke oplyst under behandlingen af punktet? Hvornår forventes oversættelsen til grønlandsk færdig? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 30/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
14.Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Hvor mange er på ventelisten til et ophold på Ado Lyngep Atuarfia? I hvor mange år har disse været på ventelisten? Hvor længe forventes de at stå på ventelisten og hvor mange er der tale om? Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 15/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
139.Saxtorph Didriksen, Siumut
Kan Naalakkersuisut fortælle mig om de aktører som er tildelt kvoter i forsøgsfiskerit efter makrel har sikret sig at de selv fisker deres kvote, eller om de har solgt deres kvote til andre rederier? Saxtorph Didriksen, Siumut Saxtorph Didriksen, Siumut

Modtaget: 27/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
138.Jens Immanuelsen, Siumut
Under efterårets Landstingssamling i 2013 blev det vedtaget, at Hellefisk fisket på det kystnære fiskeri som indhandles og ikke bliver videreforarbejdet og eksporteret skal afgiftsbelægges. Hvornår har Naalakkersuisut planlagt til at denne implementeres? Jens Immanuelsen, Siumut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 27/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
137.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Agter Naalakkersuisut at lovgive imod brugen af Heavy fuel indenfor den grønlandske 3 sømilegrænse eller indenfor bestemte zoner? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
136.Doris Jakobsen, Siumut
Agter Naalakkersuisut at tage initiativ til at indsætte et indhandlingsskib ved Qeqertat i Qanaaq-distrikt? Doris Jakobsen, Siumut Doris Jakobsen, Siumut

Modtaget: 23/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
135.Saxtorph Didriksen, Siumut
1. Hvornår startede kurser for r skibsofficerer, maskinmestre/passere og andre befarne sømænd i RAL’s bygdeskibe? 2. Hvor mange skibsofficerer, Maskinmestre/passere og andre befarne sømænd har indtil videre modtaget kurser? 3. Hvornår afsluttes kurserne, og hvor afholdes kurserne? 4. Vil skibsofficerer, maskinmestre/passere og andre befarne sømænd som har modtaget kursus beholde samme ansvar derefter? 5. Samt, hvor mange nuværende ansatte er blevet tilbudt kursus? Saxtorph Didriksen, Siumut Saxtorph Didriksen, Siumut

Modtaget: 23/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
134.Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit
Hvem dækkede rejseomkostningerne fra Nuuk til Maniitsoq for provst Isak Davidsen i forbindelse med dennes afholdelse af gudstjeneste i Maniitsoq i tilknytning til Siumut’s landsmøde samme sted? Hvad var årsagen til at Maniitsoq bys egen præst ikke kunne afholde denne gudstjeneste i forbindelse med Siumut’s landsmøde? Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 23/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
133.Ruth Heilmann, Siumut
Vi blev officielt informeret, at indhandlingsfabrikken i Napasoq ville blive åbnet i første periode af juni. Og at denne ikke længere drives af Royal Greenland, men at privat virksomheden Lilleholm efter aftale overtager driften. Dette løfte er endnu ikke indfriet, derfor har jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. hvornår vil indhandlingsstedet i Napasoq blive åbnet? 2. Hvad er begrundelsen for at den ikke er åbnet endnu? 3. Hvornår har Naalakkersuisut planer om renovering og ud... Ruth Heilmann, Siumut Ruth Heilmann, Siumut

Modtaget: 23/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
132.Ruth Heilmann, Siumut
Ansvaret for sagsbehandling og service af de handikappede blev kommunalt anliggende pr. 1 januar 2014 da den blev overtaget fra Selvstyret. Der er nu gået 3 år efter ansvaret blev overdraget synes der at være behov for vurdering af ordningen. Jeg skal derfor komme med fgølgende spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut planer på sådan en vurdering? 2. Hvis dette er tilfældet, hvornår vil denne vurdering ske? 3. Hvilke ting i ordningen vil man vurdere? Ruth Heilmann, Siumut Ruth Heilmann, Siumut

Modtaget: 23/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
131.Anders Olsen, Siumut
Såfremt udbetalinger af alderspension skulle blive fritaget for beskatning, hvor meget ville det komme til at koste landskassen om året? Anders Olsen, Siumut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 17/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
130.Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Hvad agter Naalakkersusisut at gøre med henblik på at sikre, at der snarligt gennemføres en undersøgelse af befolkningens tilfredshed med politiet i Grønland? Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
13.Jens Immanuelsen, Siumut
Hvilke medbyggerhuse gives der mulighed for i byer og bygder i yderdistrikterne? Illorput type 69, illorput 2000 eller illiorput 2100? Jens Immanuelsen, Siumut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 14/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
129.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. Naalakkersuisuts borgermøde i Maniitsoq: Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 13/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
128.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. den eventuelle omdannelse af Nukissiorfiit til et aktieselskab: Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 11/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
127.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisut har varslet at ”differentierede satser” bliver en del af førtidspensionsreformen. Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 11/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
126.Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit
Hvorledes vil man fordele ekstrakvoten på narhvaler ved Upernavik-distrikt? Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 11/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
125.Doris Jakobsen, Siumut
Hvilke bosteder mangler elektricitet her i landet? Har Naalakkersuisut planer om at opføre et elværk i Qeqertat ved Qaanaaq? Doris Jakobsen, Siumut Doris Jakobsen, Siumut

Modtaget: 10/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
124.Ruth Heilmann, Siumut
Hvad er grunden til, at planen om renoveringen af skolen i Kangaamiut, som efter planen skulle igangsættes senest i 2015 og som var med i Finansloven for 2013, nu er blevet fjernet? Hvad er grunden til at Atuarfik Kilaaseeraq, som skulle renoveres i 2017, nu er blevet fjernet fra dette års sektorplan? Ruth Heilmann, Siumut Ruth Heilmann, Siumut

Modtaget: 10/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
123.Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Med udgangspunkt i opbakningen fra alle partier under efterårets debat om den nationale strategi for selvmordsforebyggelse i Grønland 2013-2019 til en gratis døgnåben telefonlinje, så vil jeg med henvisning til besvarelsen fra Naalakkersuisut af 20. december 2013 spørge til status for det grundige analysearbejde, som skulle være gennemført om problemstillingen. Hvad er resultatet af analysearbejdet? Og er der forebyggende perspektiver og fordele med en døgnåben telefonlinje? Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 10/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
122.Jens Immanuelsen, Siumut
Hvor stor er foreningernes årlig indbetaling til Landskassen via lotteriafgiften? Jens Immanuelsen, Siumut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 04/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
121.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. beskæftigelsesindsatsen Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 04/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
120.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. de kommende servicekontrakter på trafikområdet. Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 03/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
12.Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Hvilke initiativer påtænker Naalakkersuisut at iværksætte i forhold til at forbedre psykiatrinidsatsen på kysten? Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 14/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
119.Anders Olsen, Siumut
Kan det bekræftes, at der endnu ikke er udstedt en bekendtgørelse, et cirkulære eller blot en vejledning vedrørende omlægning af afskrivningsreglerne for de selvstændige erhvervsdrivende? Anders Olsen, Siumut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 02/06/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
118.Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Har Naalakkersuisut planer om at forbedre transporten i sommerhalvåret imellem Aasiaat, Kangaatsiaq, Niaqornaarsuk, Ikerasaarsuk, Iginniarfik samt Attu? Nikolaj Jeremiassen, Siumut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 26/05/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
117.Nikolaj Jerimiassen, Siumut
Kangaatsiaq ligger på kystskibens rute og har mulighed for en kort ophold på stedet, kan skibet ellers anløbe byen. Derfor vil jeg gerne vide hvor meget ekstra omkostninger der vil være under kystskibets sejlads gennem vestgrønland. Nikolaj Jerimiassen, Siumut Nikolaj Jerimiassen, Siumut

Modtaget: 23/05/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
116.Hans Enokse, Partii Naleraq
Har Royal Greenland planer om, at udvide Uummannaq´s hellefisk indhandlingsfabrik? Hans Enokse, Partii Naleraq Hans Enokse, Partii Naleraq

Modtaget: 23/05/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
115.Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Seneste nyt omkring kvoten på narhvaler i distrikt Upernavik er, at kvoten allerede er opbrugt. Agter Naalakkersuisut at gøre noget ved situationen? Nikolaj Jeremiassen, Siumut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 22/05/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
114.Saxtorph Didriksen, Siumut
Hvor mange personer har deltaget i kurser på råstofområdet og hvor mange har deltaget i forberedelseskurser arrangeret af det offentlige i de sidste 5 år? Saxtorph Didriksen, Siumut Saxtorph Didriksen, Siumut

Modtaget: 21/05/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
113.Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Hvor mange står opført på ventelisterne til behandling i sundhedsvæsenet?Hvorledes ser ventelistesituationen ud i dag set i forhold til tidligere opgørelser? Jeg ønsker ligeledes en opgørelse over 2012-2013. Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/05/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
112.Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Hvor mange patienter er de seneste år blevet tvangsindlagt på A1 i Dronnings Ingrids Hospital? Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/05/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
111.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Hvornår forventer Naalakkersuisut konkret at reglerne om medmoderskab sættes i kraft for Grønland? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/05/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
110.Michael Rosing, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. studieklip Michael Rosing, Demokraterne Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 19/05/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
11.Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit
Hvor store anskaffelsesudgifter på IT– og kontorområdet, det være sig printere og lignende, har Selvstyret og dets underliggende institutioner samt de Selvstyreejede virksomheder haft i de sidste 3 år? Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
109.Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut konkrete planer om at ophæve forskelsbehandlingen af forbrugere, der af egen drift har etableret anlæg med vedvarende energi, sådan at det ikke længere betyder noget, hvor i landet man bor? Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 19/05/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
108.Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut truffet endelig beslutning om omdannelse af Nukissiorfiit til et aktieselskab? Svaret bedes uddybet med den proces der ligger foran os, afhængigt af om svaret er ja eller nej. Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 19/05/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
107.Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit
Er Naalakkersuisut vidende om at skibspassagertransport fra Kangaatsiaq til Sisimiut, Maniitsoq og Ilulissat i den isfrie periode ikke kan lade sig gøre? Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 19/05/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
106.Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT
Spørgsmål til Naalakkersuisut om udviklingsstøtte til landbaseret erhverv og turisme Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT

Modtaget: 15/05/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
105.Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Er det muligt at sælge gamle bygninger offentligt, de bygninger der f.eks. ejes af KNI Pilersuisoq, som ikke bruges mere? Nikolaj Jeremiassen, Siumut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 14/05/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
104.Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. chipmærkning af hunde og katte. Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 14/05/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
103.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Hvordan og hvor ofte gennemfører det offentlige tilsyn med drikkevandskvaliteten og drikkevandsforsyningen i beboede områder i landet? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/05/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
102.Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT
Hvormange unge rundt omkring i kysten mangler praktikplads indtil nu? Som nu ellers har fået uddannelsesplads. Yderligere hvormange praktikpladser mangles indtil nu? Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT

Modtaget: 05/05/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
101.Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Vil man sørge for, at Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Kangaatsiaq samt Nanortalik for anløb i fremtiden af kystpassagerskibet ”Sarfaq Ittuk”, ved indgåelse af en ny servicekontrakt? Nikolaj Jeremiassen, Siumut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 05/05/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
100.Saxtorph Didriksen, Siumut
1. Hvor mange udenskærs rejelicenser er udstedt i 2014? 2. Hvor mange indenskærs rejelicenser er udstedt i 2014? 3. Hvor mange udenskærs rejefiskere har fået dispensation til at kunne fiske efter rejer i indenskærs området i 2014? 4. Hvad er antallet af rejelicenser for 10 år siden? Saxtorph Didriksen, Siumut Saxtorph Didriksen, Siumut

Modtaget: 30/04/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
10.Jens Immanuelsen, Siumut
Hvor langt er det tidligere planer for at rejse en kirke i Nuuk bydelen Nuussuaq nået i dag? Jens Immanuelsen, Siumut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 13/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut:
1.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Hvilke befolkningsgrupper i samfundet er det konkret at Formanden for Naalakkersuisut mener der skal forsone sig med hinanden? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 02/01/2014
Sendt til Naalakkersuisut: