Redegørelser og beretninger

Naalakkersusiut fremsender en række sager til behandling i Inatsisartut. Disse kan være redegørelser, sager om Selvstyrets udtalelse vedr. danske love, der påtænkes sat i kraft for Grønland og udtalelse fra Inatsisartut til Grønlands eventuelle tiltrædelse af internationale traktater o.lign.


Disse sager gives én behandling, der normalt ikke afbrydes med henblik på udvalgsbehandling og hvor partiernes og andre kandidaters ordførere udtaler sig om den givne sag.