Formandskabet for Inatsisartut

Formandskabet for Inatsisartut består af en formand og fire næstformænd valgt af Inatsisartut. Formanden er beskæftiget med varetagelsen af formandskabets opgaver i en fuldtids stilling. Formandskabet for Inatsisartut er ansvarlig for varetagelsen af en lang række opgaver til sikring af hensigtsmæssige arbejdsbetingelser for Inatsisartut og dets medlemmer samt samspillet mellem Inatsisartut og Naalakkersuisut. Endvidere påhviler det Formandskabet at repræsentere Inatsisartut udadtil og effektivt formidle information til offentligheden om Inatsisartut og resultaterne af dets arbejde. Endelig er formandskabet ansvarlig for opbevaring og bevarelse af Inatsisartuts arkivalier.

 

Formandskabets hverv udøves i alt væsentligt i henhold til loven om Inatsisartut og Naalakkersuisut, Loven om vederlag til Landstingsmedlemmer m.v., og Inatsisartuts Forretningsorden. Som en integreret del af dette hverv kan formandskabet af egen drift behandle enhver sag, der er af principiel betydning for medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut. Formandskabets ansvars- og arbejdsområder kræver målrettet indsats året igennem, omend arbejdsbyrde og aktiviteter mest synligt fokuserer på perioderne i og omkring samlinger af Inatsisartut

Kontakt
Elly Hauge Pedersen
Medlem
Suppleant
Medlem / Suppleant
Mimi Karlsen
Inuit Ataqatigiit
Formand
Asii Chemnitz Narup
Inuit Ataqatigiit
Suppleant

Anders Olsen
Siumut
1. Næstformand
Jens Kristian Therkelsen
Siumut
Suppleant

Peter Olsen
Inuit Ataqatigiit
2. Næstformand
Mikivsuk Thomassen
Inuit Ataqatigiit
Suppleant

Mala Høy Kúko
Siumut
3. Næstformand
Karl Tobiassen
Siumut
Suppleant

Mette Arqe-Hammeken
Naleraq
4. Næstformand
Pele Broberg
Naleraq
Suppleant