Vælg årstal
Partier
Atassut: 10
Demokraterne: 41
Inuit Ataqatigiit: 51
Naleraq: 18
Siumut: 74
Løsgænger: 0

§ 37 Spørgsmål

99.Medlem af Inatsisartut, Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvorfor suspenderer Naalakkersuisut muligheden for at udbyde trofæjagt i juli måned? a. Hvorfor vælger man at gøre det helt frem til 2024? 2. Hvor mange indtægter går de private aktører glip af ved denne beslutning? 3. Hvor mange private erhvervsdrivende bliver ramt af denne beslutning? 4. Agter Naalakkersu... Medlem af Inatsisartut, Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut, Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 23/07/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 23/07/2021
98.Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen , Siumut
1. Hvornår har man iværksat budgettering og tidsplan for byggeprogram for renovering af lufthavnen i Kangerlussuaq? 2. Såfremt planlægningen først fornylig er blevet igangsat, hvorfor blev det iværksat så sent? Som bekendt indgik Naalakkersuisut og Forsvaret en principaftale om fortsat brug af Kangerlussuaq Lufthavn allerede den 18. september 2019. 3. Hvornår vil planen og budgettet samt tidsplan foreligge? 4. Er det ikke mere nærliggende at planlægning for renovering af Kangerlussuaq Luft... Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen , Siumut Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen , Siumut

Modtaget: 22/07/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 22/07/2021
97.Inatsisartutmedlem Doris J. Jensen, Siumut
1. Hvad er status på sagen omkring strid mellem Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq om lejeboliger? 2. Såfremt der stadigvæk pågår undersøgelse af sagen, agter Naalakkersuisut at indstille undersøgelsen eller vil man fortsætte det? 3. Mener Naalakkersuisut, at der er juridisk belæg for indblanding af Grønlands Selvstyre omkring Kommuneqarfik Sermersooqs fremleje af lejeboliger? 4. Hvilken Naalakkersuisoq er ressortansvarlig for sagen? Inatsisartutmedlem Doris J. Jensen, Siumut Inatsisartutmedlem Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 20/07/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 20/07/2021
96.Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut
16. juli 2021 I medfør af § 37, stk. 1, i Forretningsorden for Inatsisartut, fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Har Naalakkersuisuts planer om at etablere et vandkraftværk i ”Tasersiaq” søen ved Kangerlussuaq? 2. Er Naalakkersuisut villige til at følge op på planer som det tidligere Naalakkersuisut har haft om at tiltrække energiintensiv industri såsom datacentre1? a. Såfremt Naalakkersuisut allerede følger op på dette, h... Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 16/07/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 16/07/2021
95.Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvad er Naalakkersuisuts planer om videre planlægning af Qaqortoq lufthavnen som blev vedtaget af Inatsisartut i 2018? 2. Siden loven om lufthavnen i Qaqortoq blev vedtaget i 2018, hvor mange penge har Naalakkersuisut afsat til projektet i de følgende år? Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 16/07/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 16/07/2021
94.Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit
1. Naalakkersuisut bedes oplyse baggrunden for at der er kommet en ændring af hvordan grønlandsk uddannede sygeplejersker kan / skal ansøge om dansk autorisation. Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 15/07/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 15/07/2021
93.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvad er baggrunden for, at Naalakkersuisut har ansat en politisk koordinator? a. Er der tale om en nyoprettet stilling? 2. Hvor har stillingen været opslået og i hvor lang tid? a. Hvor mange ansøgninger modtog Naalakkersuisut? b. Hvor mange blev indkaldt til samtale? c. Hvad får den politiske koordinator i løn? d. Under hvilke vilkår er den politiske koordinator ansat? (Her tænkes på opsigelsesvarsel, frynsegoder med videre) 3. Hvad er årsagen til, at man ikke kan læse om den pol... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 14/07/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 14/07/2021
92.Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut
1. I hvilket omfang har KNR i henhold til public service kontrakten forpligtelse til at købe ydelser/service af lokale TV-/radiostationer? 2. Er der indgået aftaler om bestemte procentsatser og beløb? 3. I såfald ja: Hvor stort er beløbet? 4. Hvorledes fordeler beløbet sig for køb af ydelser/service hos lokale TV-/radiostationer for henholdsvis 2019, 2020 og 2021? 5. Er Naalakkersuisut bekendt med ulovlig distribution af TV-udsendelser? 6. Såfremt der foregåren ulovlig distribution, hvad ... Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut

Modtaget: 12/07/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 12/07/2021
91.Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor mange af landets samlede uddannelsesinstitutioner har kompetencen og kapaciteten til at kunne tilbyde undervisning til ordblinde? 2. Hvilke muligheder har den del af befolkningen, der aldersmæssigt er over folkeskolen, og som er ordblinde eller er udfordret med læsning og skrivning, for at komme på kurser eller lign. og herigennem få adgang til at løfte den faglige kompetence, som kan give dem adgang til uddannelsesinstitutioner samt arbejdsmarkedet? 3. Har Naalakkersuisut andet ... Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 07/07/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 07/07/2021
90.Doris Jakobsen Jensen, Medlem af Inatsisartut, Siumut)
1. Har Naalakkersuisut planer om at etablere et Kulturhus- og Musikskole i Aasiaat? 2. Har Naalakkersuisut andre kvalificerede bud på en by eller flere byer, et andet sted eller andre steder, hvor man kan etablere Kulturhus- og Musikskole? 3. Når Kulturhus- og Musikskole i Aasiaat er etableret vil alle andre kommuner have Campus, med undtagelse af Avannaata Kommunia. Med hvilken begrundelse har Naalakkersuisut besluttet, at det kun er Avannaata Kommunia, der ikke skal have Campus? 4. Er Naalakke... Doris Jakobsen Jensen, Medlem af Inatsisartut, Siumut) Doris Jakobsen Jensen, Medlem af Inatsisartut, Siumut)

Modtaget: 06/07/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 06/07/2021
9.Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit
1. Er der lokale specialtandlæger i Grønland, der sammen med den lokale tandlæge, der kan foretage de generelle undersøgelser for hvilke børn og unge som kan tilbydes bøjler? a. Hvis ja, bliver deres ekspertice brugt i forbindelse med arbejdet med børn og unge, som tilbydes bøjler? b. Hvis ikke, hvad er baggrunden for dette? 2. Er der lokale specialtandplejere i Grønland, der sammen med den specialtandlægen og/eller tandlægen, kan bistå i arbejdet med børn og unge, som tilbydes bøjler?... Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/01/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 20/01/2021
89.Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit
1. Naalakkersuisut bedes oplyse planerne for vaccination mod covid-19 af 16-18 årige unge mennesker. 2. Naalakkersuisut bedes oplyse om planerne for vaccination mod covid-19 af børn og unge under 16 år. Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 05/07/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 05/07/2021
88.Erik Jensen, medlem af Inatsisartut, Siumut
1. Naalakkersuisut meddelte de. 4. Juni 2021, at man for forvaltningsområdet Upernavik havde fanget den tilladte mængde af narhvaler på 52 samt, at der ikke vil blive tildelt yderligere kvote for resten af året. Står Naalakkersuisut ved denne udmelding? 2. Hvilke begrænsinger er der for fangst af narhvaler i Thuleområdet? 3. Hvilke begrænsinger er der for fangst af narhvaler i Østgrønland? 4. Ønsker Naalakkersuisut at arbejde for, at vor gamle kultur og traditionelle fangstmetoder bestk... Erik Jensen, medlem af Inatsisartut, Siumut Erik Jensen, medlem af Inatsisartut, Siumut

Modtaget: 02/07/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 02/07/2021
87.Anders Olsen, medlem af Inatsisartut, Siumut
1) Lufthavnene i Nuuk og Ilulissat er blevet 900 mio kr. dyrere, end man havde regnet med, og når man dertil medregner, at den kommende lufthavn i Qaqortoq også bliver dyrere end beregnet, hvad mener Naalakkersuisut da om det? 2) Hvilken en af de planlagte lufthavne vil Naalakkersuisut anbefale Inatsisartut skal stoppe midlertidigt, eller vil man enten gøre banerne kortere eller fortsætter man med alle planlagte lufthavne? 3) Lufthavnene i Nuuk og Ilulissat er blevet 900 mio. kr. dyrere en... Anders Olsen, medlem af Inatsisartut, Siumut Anders Olsen, medlem af Inatsisartut, Siumut

Modtaget: 02/07/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 02/07/2021
86.Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne
1. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være ved at hjemtage udlændingeområdet for henholdsvis: a. Det offentlige? b. Det private erhvervsliv? c. Borgerne? 2. Har Naalakkersuisut konkrete planer om at hjemtage udlændingeområdet? 3. Hvilke initiativer vil Naalakkersuisut tage for at gøre det lettere for virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft i de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at besætte stillinger med lokal arbejdskraft? 4. Hvad er status p... Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Modtaget: 30/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 30/06/2021
85.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Vurderer Naalakkersuisut, at Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. juni 2017 om uddannelsesstøtte og Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte giver mulighed for, at Selvstyret kan yde støtte til rejse i forbindelse med test til værnepligt? 2. Er det fortsat Naalakkersuisuts intention, at unge grønlændere kan få betalt rejse og ophold i forbindelse med værnepligtsafprøvning? a. Hvis ja ønsker jeg at Naalakkersuisut redegør for de lovgivningsmæssige rammer samt fo... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 28/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 28/06/2021
84.Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut
1. Har Danmark forpligtelse til at yde bloktilskud, efter at Grønland har opnået selvstændighed? 2. Såfremt det forholder sig sådan, har Grønland og Danmark så indgået en aftale herom? 3. Såfremt staten yder bloktilskud, hvor meget vil det årlige bloktilskud så lyde på? 4. I hvor mange år vil staten yde bloktilskud? 5. Hvornår forventer Naalakkersuisut at Grønland bliver selvstændig? Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut

Modtaget: 25/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 25/06/2021
83.Inatsisartutmedlem Mala Høy Kúko, Siumut
1. Hvilke planer har Naalakkersuisut omkring indhandling af sælskind i hele Grønland? 2. 2. Hvilke planer har Naalakkersuisut for at mindske udsmidning af sælskind? 3. Hvad agter Naalakkersuisut at gøre for udnytte sin position for at levere sælskind til Danmark i lyset af, at der ikke længere produceres minkskind i Danmark? Inatsisartutmedlem Mala Høy Kúko, Siumut Inatsisartutmedlem Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 24/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 24/06/2021
82.Inatsisartutmedlem Paneeraq Olsen, Naleraq
1. Er man kommet i mål med alle de 7 indsatsområder man har tænkt sig at opnå, med demensplanen fra 2013? Her efterspørges om status for arbejdet med hvor langt man er kommet med de 7 enkelte indsatsområder. 2. Har Naalakkersuisut planer om at komme med en opdateret demensplan? 3. Har Naalakkersuisut overblik over hvor mange demensramte der er i Grønland? a) Hvordan er tallet fordelt mellem bostederne? b) Hvordan er fordeling aldersmæssigt? 4. Er der udarbejdet landsdækkende skabeloner/... Inatsisartutmedlem Paneeraq Olsen, Naleraq Inatsisartutmedlem Paneeraq Olsen, Naleraq

Modtaget: 24/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 24/06/2021
81.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvem har ansvaret for, at Forsvarsministeriet har sat den frivillige værnepligtsafprøvning på pause i 2021? 2. Er det i overensstemmelse med sandheden, når den danske forsvarsminister til KNR oplyser, at det er på baggrund af et ønske fra Naalakkersuisut, at den frivillige værnepligtsafprøvning er sat på pause i 2021? Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 24/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 24/06/2021
80.Inatsisartutmedlem Aslak W. Jensen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Har Naalakkersuisut planer om at øge kvoterne for narhvaler i Vestgrønland for i år? a. Såfremt der tilvejebringes højere kvote for narhvaler, hvor mange flere dyr vil man allokere og hvor vil man allokere kvoterne? 2. Hvilken planer har Naalakkersuisut af planer for at ændre forvaltningsplanen for narhvaler? Inatsisartutmedlem Aslak W. Jensen, Siumut Inatsisartutmedlem Aslak W. Jensen, Siumut

Modtaget: 23/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 23/06/2021
8.Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut givet tilladelse til forundersøgelser af mineralske råstoffer, der inkluderer uran? a. I så fald hvormange og til hvilke selskaber? 2. Har Naalakkersuisut givet tilladelse til udvinding af mineralske råstoffer, der inkluderer uran? a. I så fald hvormange og til hvilke selskaber? Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/01/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2021
79.Medlem af Inatsiartut, Jess Svane, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Ønsker Naalakkersuisut at videreføre sagen i forbindelse med den høring, der er foretaget i vinter vedrørende ændring af alderspension og førtidspension? a. Hvis ja, hvor langt er man så i processen? 2. Hvilke tiltag forventer Naalakkersuisut at foretage sig efter høringerne om ændring af alderspension og førtidspension? 3. Har Naalakkersuisut planer om tiltag vedrørende alderspension og førtidspension? a. Hvis ja, ønskes det, at der fremlægges dokumen... Medlem af Inatsiartut, Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsiartut, Jess Svane, Siumut

Modtaget: 18/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 18/06/2021
78.Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. De ældre har ikke haft en talsmand siden 1. marts 2021. Har Naalakkersuisut planer om at ansætte en ny ældretalsmand? 2. Har Naalakkersuisut planer om at afsætte flere penge i finansloven 2022, som kan forbedre arbejdet som ældretalsmand? 3. Hvad er Naalakkersuisuts planer om forbedring af de ældres vilkår, både pensionsmæssigt samt på service niveau? Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 16/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 16/06/2021
77.Inatsisartutmedlem Erik Jensen, Siumut
1. Hvad vil det koste såfremt regulering af indtægtsgrænsen for ægtefællens indkomst bortfalder? 2. Hvilken andre love skal ændres, såfremt kravet om regulering af indtægtsgrænsen for ægtefællens indkomst skal bortfalde? a. Hvilken paragraffer skal i såfald ændres? 3. Hvordan er antallet af førtidspensionisterne fordelt kommunevis? a. Hvad er det årlige beløb for udgifterne? i. For Grønlands Selvstyre ii. For Kommunerne Inatsisartutmedlem Erik Jensen, Siumut Inatsisartutmedlem Erik Jensen, Siumut

Modtaget: 15/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 15/06/2021
76.Inatsisartutmedlem Mala Høy Kúko, Siumut
1. Agter Naalakkersuisut at dele nogen kommuner? a. Hvis ja, hvilken kommune bliver delt først? b. Hvis ikke, kan naalakkersuisut begrunde hvorfor? Inatsisartutmedlem Mala Høy Kúko, Siumut Inatsisartutmedlem Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 14/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 14/06/2021
75.Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit
1. Naalakkersuisut bedes oplyse status på punkt 138 / EM2019, hvor Naalakkersuisut blev pålagt at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med en opfordring til, at anklagemyndigheden i Grønland søger at skærpe foranstaltningsniveauet i sager om seksuelle overgreb mod børn? 2. Naalakkersuisut bedes oplyse status på punkt 31 / EM2012, hvor Naalakkersuisut blev pålagt at anmode Justitsministeren om, at fremsætte forslag til ændring af § 21 i Kriminalloven for Grønland således, at det klart... Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 14/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 14/06/2021
74.Inatsisartutmedlem Mala Høy Kúko, Siumut
1. Agter Naalakkersuisut at etablere en uddannelse i Tasiilaq, der uddanner syning af den grønlandske dragt? Inatsisartutmedlem Mala Høy Kúko, Siumut Inatsisartutmedlem Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 14/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 14/06/2021
73.Inatsisartutmedlem Vivian Motzfeldt, Siumut
1. Hvad agter Naalakkersuisut at gøre ved henvendelser til politiet om steder i Østgrønland og yderdistrikterne, som ingen kommunefoged har, og som man ikke har reageret til? 2. Hvordan vil man forholde sig til borgerne, hvor der ikke er kommunefoged, særligt med tanke på retssikkerheden og sikkerheden generelt? Inatsisartutmedlem Vivian Motzfeldt, Siumut Inatsisartutmedlem Vivian Motzfeldt, Siumut

Modtaget: 11/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 11/06/2021
72.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Vil man nedrive boligerne i Wille Brandtsvej, Aqqulluk og Nalunnguarfik i Aasiaat, eller vil man udskifte disse med nye? a. Hvis man vil nedrive disse, hvad er planerne for nedrivningerne? b. Hvad er planen for byggeri af nye boliger? c. Hvor mange står opført på en boligventeliste i Aasiaat? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 09/06/2021
71.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor meget vil det koste at gøre alderspension uafhængig af ægtefælles indkomst, således at modtageren modtager fuld alderspension? 2. Hvor meget vil det koste at gøre førtidspensionen uafhængig af ægtefælles indkomst, således at modtageren modtager fuld førtidspension? 3. Har Naalakkersuisut planer om at gøre alderspensionen uafhængig af ægtefællens indkomst? 4. Har Naalakkersuisut planer om at gøre førtidspensionen uafhængig af ægtefællens indkomst? 5. Hvis der skal ske ændringer, hv... Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 09/06/2021
70.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Skal Grønland have sin egen arktiske strategi eller skal strategien laves sammen med vores partnere i Rigsfællesskabet? a. Hvornår påregner Naalakkersuisut at påbegynde arbejdet med en arktisk strategi og hvornår forventes det afsluttet? b. På hvilket tidspunkt i processen påregner Naalakkersuisut at inddrage Inatsisartut i arbejdet? 2. Anser Naalakkersuisut det som en god idé, at unge grønlændere får mulighed for at deltage i forsvaret af vores land? a. Hvilke fordele og ulemper mene... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 08/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 08/06/2021
7.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilke tiltag eller initiativer har Naalakkersuisut indtil nu taget som opfølgning på Inatsisartuts vedtagelse af EM2018/166 om indførelse af solhvervsdagen som officiel mærkedag? 2. Agter Naalakkersuisut gennem pressemeddelelser, annoncer eller på anden måde at gøre foreninger og organisationer m.v. opmærksomme på muligheden for at søge tilskud fra Selvstyrets Tips- og Lottomidler til arrangementer til fejring af solhvervsdagen? 3. Agter Naalakkersuisut at rette henvendelse til kommun... Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/01/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 13/01/2021
69.Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne
1. Har Naalakkersuisut et overblik over, hvor mange husstande, der har monteret en varmepumpe? 2. Hvilke fordele ser Naalakkersuisut ved at flere husstande får monteret en varmepumpe? 3. Er Naalakkersuisut enig i, at det her i landet vil være både klimavenligt og en økonomisk besparelse for den enkelte at få monteret en varmepumpe? 4. Vil Naalakkersuisut tage initiativ til, at man som borger kan få tilskud til at montere en varmepumpe? 5. Vil det være teknisk muligt at oprette en pul... Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Modtaget: 08/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 08/06/2021
68.Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit
1. I en evaluering af whistleblower-ordningen for Selvstyre-administrationen i 2017 blev der lagt op til yderligere en evaluering efter f.eks. 3 år, og til at det i forbindelse hermed overvejes, hvorvidt ordningen bør udvides til at omfatte andre dele af den offentlige forvaltning. Hvornår kan Inatsisartut forvente, at en sådan ny evaluering foreligger? 2. Hvorledes har Naalakkersuisut fulgt op på Inatsisartuts vedtagelse af FM2019/81, hvorved Naalakkersuisut blev pålagt at flytte ansvar... Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 02/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 02/06/2021
67.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvilke konkrete tiltag er igangsat på folkeskoleområdet vedrørende forebyggelse af seksuelle krænkelser på de sociale medier samt under visning i tryg adfærd og fore- byggelse af grooming fra pædofile? 2. I hvilket omfang har Naalakkersuisut inddraget eksterne aktører, herunder Grøn- lands Kriminalpræventive Råd, Børnetalsmanden og Red Barnet i arbejdet med til- tag til forebyggelse af seksuelle krænkelser på de sociale medier samt undervisning i tryg adfærd og forebyggelse af grooming f... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 02/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 02/06/2021
66.Inatsisartutmedlem Lars Poulsen, Siumut
1. Udbudsrunden for anlæggelse af lufthavn mellem Qaqortoq og Narsaq blev gennemført i vinters, hvornår forventer Naalakkersuisut at meddele vinderen af udbudsrunden? a. Hvad blev prisen for tilbudet? 2. Agter Naalakkersuisut at videreføre planer om anlæggelse af lufthavn i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit? a. Hvornår forventer man at igangsætte anlægsarbejderne? Inatsisartutmedlem Lars Poulsen, Siumut Inatsisartutmedlem Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 01/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 01/06/2021
65.Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut
1. Agter Naalakkersuisut at føre en ansvarlig økonomisk politik og følge anbefalingerne fra Grønlands Økonomiske Råd og fremlægge et finanslovsforslag med overskud? 2. Hvordan agter Naalakkersuisut at skabe yderligere indtægter til Landskassen? 3. Hvordan forholder Naalakkersuisut sig til det aktuelle personskatteniveau set i lyset af, at Naalakkersuisut ønsker at skabe mere lighed i smafundet? 4. Agter Naalakkersuisut at hæve personskatterne? 5. Agter Naalakkersuisut at agere økonomisk a... Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut

Modtaget: 01/06/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 01/06/2021
64.Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut
1. Hvad er årsagen til at der er ikke er nogen passagerbefordring mellem Nanortalik og Aappilattoq, Tasiusaq og Narsarmijit mellem april og til den 25. juni? 2. Agter Naalakkersuisut at gøre noget for at få tidligere passagerbefordring mellem Nanortalik og Aappilattoq, Tasiusaq og Narsarmijit? Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 31/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 31/05/2021
63.Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut
1. Agter Naalakkersuisut at stoppe alle mineprojekter som indeholder radioaktive stoffer? 2. Hvis ja, gælder det både efterforskningstilladelser og udvindingstilladelse? 3. Gælder det også tilladelser og aktiviteter hvor der er radioaktive stoffer som indeholder Thorium? 4. Naalakkersuisut udmelding om nultolerance omfatter den andre radioaktive stoffer end uran? Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut

Modtaget: 28/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 28/05/2021
62.Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut
1. Hvad kommer det til at betyde for Kangerlussuaq lufthavn, at Naalakkersuisut gerne vil ”demilitariseres” 2. Er Naalakkersuisut enig i at forsvaret skal investere i Kangerlussuaq? 3. Hvornår bliver der igangsat renoveringer i Kangerlussuaq? 4. Hvordan ser tidsplanen ud for renovering af bygninger og landingsbanen? Og hvor mange penge forventes der at blive brugt til disse opgaver? 5. Er der fremdrift på arbejdet på forsvarets investering i Kangerlussuaq? 6. Hvornår forventes at forsvars... Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut

Modtaget: 28/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 28/05/2021
61.Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut
1. Hvor meget vil det nye Naalakkersuisut prioritere muligheden for at kunne starte lakseopdræt, som giver stort økonomisk gevinst i andre lande? 2. Ville man være åben over for haller på land til opdræt, ligesom man gør i Island, netop fordi vi her i landets kyster ville have problemer med havis? a. Hvis man skulle være åben over for det, ville Naalakkersuisut være villige til at lade Royal Greenland have ansvaret for det? b. Ift. spørgsmål 2.a, hvis RG ikke skulle have lyst til at tage... Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 28/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 28/05/2021
60.Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit
2. Hvilke tanker gør Naalakkersuisut sig omkring behovet og mulighederne for at sænke alkoholforbruget? 3. Hvilke tanker gør Naalakkersuisut sig omkring behovet og mulighederne for at påvirke befolkningens drikkemønster? 4. Jeg er bekendt med undersøgelsen ”Omkostninger til misbrug i Grønland” udgivet af Departementet for Sundhed i 2015, hvoraf det fremgår, at de samlede årlige omkostninger til misbrug er ca. 80 mio. kr. Har Naalakkersuisut nye oplysninger om, hvad alkoholrelaterede s... Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 28/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 28/05/2021
6.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
1. Hvor meget indflydelse har de lokale fangere og fangerorganisationer på fastsættelsen af narhvalskvoter i Østgrønland? 2. Hvad er årsagen til, at Naalakkersuisut tilsyneladende vægter biologernes og NAMMCOs anbefalinger langt højere end fangernes, hvad angår narhvalskvoter i Østgrønland? 3. Hvilke fordele og ulemper vil Naalakkersuisut mene, at der er ved at være medlem af NAMMCO? 4. Hvad gør vi fra grønlandsk side for at gøre biologerne i NAMMCO opmærksomme på de østgrønlandske fangere... Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget: 13/01/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 13/01/2021
59.Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut
1. Hvilke initiativer vil Naalakkersuisut igangsætte for at nedkæmpe behovet for døgninstitutioner? 2. Har Naalakkersuisut planer om at etablere behandlingscentre for familier, med det formål at styrke, istedet for splitte familier? 3. Agter Naalakkersuisut at genvurdere priserne, der er meget varierende, på døgninstitutionspladser? Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut

Modtaget: 26/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 26/05/2021
58.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
Agter Naalakkersuisut at bekræfte, at kvoten på narhval i Østgrønland forhøjes med 50 eller mere? Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 25/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 25/05/2021
57.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvilke handelshindringer mener Naalakkersuisut, at der i dag eksisterer i forholdet mellem USA og Grønland? 2. Hvad præcist vil Naalakkersuisut gøre for at skabe bedre handelsforbindelser til USA? 3. Hvilke produkter mener Naalakkersuisut, at vi fremadrettet kan eksportere til USA som følge af bedre handelsforbindelser? 4. Hvornår forventer Naalakkersuisut, at sædet i Arktisk Råd overlades til Grønland? a. Hvordan vil Naalakkersuisut arbejde for det? b. Hvad vil Naalakkersuisut gør... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 25/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 25/05/2021
56.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Vil Naalakkersuisut igangsætte opstartspakker til turisterhvervet efter coronapandemien? 2. Har Naalakkersuisut i sinde at afsætte flere midler til markedsføring via Visit Greenland? 3. Hvad er status på hjælpepakkerne til det indenskærs fiskeri? Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 21/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 21/05/2021
55.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Partierne bag det nuværende Naalakkersuisut har flere gange stillet forslag om, at der skal bruges flere penge på Sundhedsvæsenet. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil det have for det offentlige, hvis Sundhedsvæsenets årlige budget kontinuerligt øges med 50 millioner kroner om året? a. Hvordan vil Naalakkersuisut finansiere sådan en stigning i udgifterne til Sundhedsvæsenet? 2. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil det have for det offentlige, hvis udred... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 21/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 21/05/2021
54.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvor mange har været igennem et behandlingsforløb via Alliaq i de seneste 5 år? a. Er der udarbejdet en national voldsstrategi ud fra nuværende data og viden? i. Hvis nej, hvad vil sådan en strategi koste at udfærdige og implementere? 2. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil det have for det offentlige, hvis der i kriminalloven blev tilføjet en paragraf, der ulovliggør grooming, og som vil have til hensigt at beskytte børn mod seksuelle overgreb blandt andet over interne... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 21/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 21/05/2021
53.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvor mange har gennemført behandling for afhængighed siden Allorfik blev etableret i 2016? a. Hvor mange af disse er gengangere? Hermed spørger jeg om, hvor mange der er kommet tilbage i et nyt eller lignende behandlingsforløb efter endt første behandling. 2. Påregner Naalakkersuisut at bevillige flere ressourcer til misbrugsbehandling? a. Ser Naalakkersuisut det som en fordel kun at bruge Allorfik? b. Ser Naalakkersuisut det som en fordel at bruge andre aktører end Allorfik? c. Hvilke ... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 21/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 21/05/2021
52.Inatsisartutmedlem Aslak W. Jensen, Siumut
1. Agter Naalakkersuisut at udmønte deres løfte om at fjerne obligatorisk pensionsordning? 2. Hvilken konsekvenser vil en fjernelse af obligatorisk pensionsordning have for Landskassen? Inatsisartutmedlem Aslak W. Jensen, Siumut Inatsisartutmedlem Aslak W. Jensen, Siumut

Modtaget: 21/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 21/05/2021
51.Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut
1. Hvis man skulle etablere et vandkraftværk ved landet for Kangerluarsuk ved Maniitsoq, hvor meget vil man mere præcist anslå at det ville koste? 2. Hvis man skulle etablere vandkraftværket ved Maniitsoq, hvor meget energi (GWh) regner man med at det ville producere om året? 3. Hvis man skulle etablere et vandkraftværk ved Aasiaat og Qasigiannguit, hvor meget energi (GWh) regner man med at det ville producere om året? 4. Hvis man prioriterer etablering af vandkraftværk ved Qasigiannguit og A... Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 20/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 20/05/2021
50.Inatsisartutmedlem Aslak W. Jensen, Siumut
1. Agter Naalakkersuisut at udmønte deres løfte om at fjerne afgiften på hellefisk for det kystnære fiskeri? 2. Hvilken konsekvenser vil en fjernelse af afgiften på hellefisk for det kystnære fiskeri have for Landskassen? Inatsisartutmedlem Aslak W. Jensen, Siumut Inatsisartutmedlem Aslak W. Jensen, Siumut

Modtaget: 20/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 20/05/2021
49.Medlem af Inatsisartut, Mette A-Hammeken, Naleraq
1. Hvad er grunden til at isbjørne og narhvaler er så kvoterede? 2. Såfremt antallet af fangst på isbjørne og narhvaler skal forhøjes hvad skal man så sikre? 3. Hvor troværdige er optælling af isbjørne og narhvaler på så store områder? 4. Såfremt det ikke er et mål at forhøje kvoterne, hvad kan man så forbedre og etablere for fangerne? Medlem af Inatsisartut, Mette A-Hammeken, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Mette A-Hammeken, Naleraq

Modtaget: 20/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 20/05/2021
48.Medlem af Inatsisartut, Mette A-Hammeken, Naleraq
1. Vil man lave regnskab over beflyvning til og fra Ittoqqortoormiit? a. Hvor mange rejsende er der for hhv. ankomster og afgange? 2. Hvordan kan man gøre beflyvningen af Ittoqqortoormiit billigere mht. afgange og ankomster? 3. Kan man forvente at billetpriserne kan gøres billigere? 4. Hvad kan konsekvenserne være såfremt billetpriserne kan gøres billigere? 5. Såfremt man kan forvente at priserne falder for tur retur billetter, hvornår kan man isåfald forvente at dette sker? 6... Medlem af Inatsisartut, Mette A-Hammeken, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Mette A-Hammeken, Naleraq

Modtaget: 20/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 20/05/2021
47.Inatsisartutmedlem Aslak W. Jensen, Siumut
1. Hvad er årsagen til at fartøjer under 15 meter ikke kan tildeles licens til fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområde 47, når disse overstiger et bestemt bruttoregister tons? 2. Agter Naalakkersuisut at ændre kriterierne, således at det bliver mere attraktivt for yngre fiskeri med henblik på modernisering af fiskeflåden? 3. Hvilke planer har Naalakkersuisut herom? 4. Har Naalakkersuisut planer om at ændre bekendtgørelsen så kun fartøjets længde eller bruttoregisterton gør sig gælden... Inatsisartutmedlem Aslak W. Jensen, Siumut Inatsisartutmedlem Aslak W. Jensen, Siumut

Modtaget: 19/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 19/05/2021
46.Inatsisartutmedlem Aslak W. Jensen, Siumut
1. Har Naalakkersuisut planer om forhøjelse af pensionsydelserne? 2. Hvilken planer har Naalakkersuisut om ophævelse af skatter for pensionister? Inatsisartutmedlem Aslak W. Jensen, Siumut Inatsisartutmedlem Aslak W. Jensen, Siumut

Modtaget: 19/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 19/05/2021
45.Inatsisartutmedlem Karl Tobiassen, Siumut
1. Hvilken planer har Naalakkersuisut i samarbejde med Avannaata Kommunia oven på Karrat 3 scenarier? 2. Hvilken hjælpeforanstaltninger har Naalakkersuisut og Avannaata Kommunia omkring evakuering og flytning af borgerne ved evetuel fjeldsskred? 3. Vil Naalakkersuisut og Avannaata Kommunia stille erstatningshuse til rådighed i forbindelse med nedlukning og evakuering af bygdeboerne? 4. Er det korrekt, at kun Paamiut, Maniitsoq eller Aasiaat er angivet som mulige tilflytningssteder? 5. Hv... Inatsisartutmedlem Karl Tobiassen, Siumut Inatsisartutmedlem Karl Tobiassen, Siumut

Modtaget: 19/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 19/05/2021
44.Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq
1. Hvem har ansvaret for indhandlingsstedet i Ittoqqortoormiit som ikke har været benyttet i mange år? a. Hvem ejer denne? 2. Hvordan kan indhandlingsstedet gøres nyttig? 3. Såfremt indhandlingsstedet skal drives af hjemmehørende, vil man så i givet fald afholde kursus på dette område? Fangerne eller vedkommende der skal drive indhandlingsstedet kan således køre driften uden og være i tvivl. Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq

Modtaget: 19/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 19/05/2021
43.Medlem af Inatsisartut Mette A.-Hammeken, Naleraq
1. Vil man arbejde for at der etableres en fryser med kapacitet nok til sælskindsindhandling i Ittoqqortoormiit? 2. Hvad er rammerne for etablering af afspækningshus? 3. Er det realistisk at etablere afspækningshus i Ittoqqortoormiit? 4. Hvordan vil et afspækningshus nytte? Medlem af Inatsisartut Mette A.-Hammeken, Naleraq Medlem af Inatsisartut Mette A.-Hammeken, Naleraq

Modtaget: 19/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 19/05/2021
42.Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad er status på arbejdet med indsatsplanen ”Mindre plast i naturen”? 2. Vil Naalakkersuisut videreføre arbejdet med indsatsplanen ”Mindre plast i naturen”? 3. Vil Naalakkersuisut tage initiativ til at forbyde brugen af engangsplastprodukter? a. Hvis ja, hvilke engangsplastprodukter vil være omfattet af forbuddet? b. Hvad vil de administrative og økonomiske konsekvenser være for henholdsvis borgerne, erhvervslivet og det offentlige af dette forbud? 4. Vil Naalakkersuisut tage initiativ... Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 19/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 19/05/2021
41.Inatsisartutmedlem Karl Tobiassen, Siumut
1. Kan det bekræftes, at borgere som tidligere har været bosat i Niaqornat, ikke kan få lov til at flytte tilbage til bygden, idet der er igangsat en affolkning? a. Såfremt det kan bekræftes, hvornår er det da blevet meldt ud, at bygden skal affolkes? b. Såfremt det kan afkræftes, hvad er da årsagen til at borgere har fået oplyst, at de ikke kan flytte tilbage? Inatsisartutmedlem Karl Tobiassen, Siumut Inatsisartutmedlem Karl Tobiassen, Siumut

Modtaget: 19/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 19/05/2021
40.Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne
1. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for det offentlige ved at gennemføre nedenstående anbefalinger fra rapporten ”Uddannelse og undervisning i menneskerettigheder - status i Grønland 2021”: a. Sikre at der i praksis sker en markant forbedring af uddannelses- og kompetenceniveauet hos speciallærere, herunder navnlig i forhold til børn med sociale udfordringer på grund af traumer eller omsorgssvigt? b. Udvikle og implementere en ordblindhedstest, som tager hensyn... Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Modtaget: 18/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 18/05/2021
4.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
Jeg ønsker at se Dansk National Center for Miljø og Energis (DCE) vurdering af virksomhedens GML' s seneste VSB ( Vurdering af den samfundsmæssige Bæredygtighed) rapport om Kuannersuit projektet. Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 11/01/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 12/01/2021
39.Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne
1. Vil Naalakkersuisut arbejde for, at der bliver oprettet en afdeling af GUX i Ilulissat? 2. Hvad vil det koste at etablere og drive GUX i Ilulissat? 3. Ser Naalakkersuisut det som en mulighed at etablere en afdeling af GUX Aasiaat i Ilulissat? 4. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for emnet? Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Modtaget: 14/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 14/05/2021
38.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil det have for det offentlige, såfremt selskabsskatten sænkes til 20 procent? 2. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil det have for det offentlige, såfremt indførselsafgiften på kaffe bliver fjernet? 3. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil det have for det offentlige, såfremt indførselsafgiften på te bliver fjernet? 4. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil det have for det offentlige, ... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 14/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 14/05/2021
37.Inatsisartutmedlem Lars Poulsen, Siumut
Hvilken planer har Naalakkersuisut omkring kvoter for narhvaler i Østgrønland for 2022-2023? Inatsisartutmedlem Lars Poulsen, Siumut Inatsisartutmedlem Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 14/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 14/05/2021
36.Inatsisartutmedlem Doris J. Jensen, Siumut
Hvorledes ser udviklingen af hellefiskens størrelse og vægt igennem de sidste 10 år i forvaltningsområde 47 i Diskobugten, Uummannaq og Upernavik ud? Inatsisartutmedlem Doris J. Jensen, Siumut Inatsisartutmedlem Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 14/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 14/05/2021
35.Inatsisartutmedlem Doris J. Jensen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Det er tilladt at regulere garnfiskeri efter hellefisk via en kommunalvedtægt i bekendtgørelsen om hellefiskfiskeri, hvilken lov ligger til grund for denne bestemmelse1? 2. Hvordan vil Naalakkersuisut løse det modstridende bestemmelse om forbud mod garnfiskeri og muligheden for at tillade garnfiskeri via en bekendtgørelse? Inatsisartutmedlem Doris J. Jensen, Siumut Inatsisartutmedlem Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 14/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 14/05/2021
34.Inatsisartutmedlem Lars Poulsen, Siumut
Agter Naalakkersuisut at fastholde Grønlands medlemsskab i NAMMCO? Inatsisartutmedlem Lars Poulsen, Siumut Inatsisartutmedlem Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 14/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 14/05/2021
33.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. I koalitionsaftalen er det aftalt, at mineprojektet i Kuannersuit skal stoppes, kan Naalakkersuisoq fremlægge status på denne sag? 2. Høringsrunden om Kuannersuit-projektet kører stadigvæk; regner Naalakkersuisut med, at høringsrunden kører tiden ud? (indtil 01. juni 2021). 3. Hvad er grunden til, at høringen ikke er blevet standset? 4. Kan vi regne med, at mineprojektet i Kuannersuit bliver stoppet? 5. Tror man, at borgerne og interesseorganisationerne vil bruge tid på et høringssvar,... Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 10/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 10/05/2021
32.Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq
1. Er det tilladt og bruge rifler med harpun til fangst af hvid- og narhvaler i Grønland? 2. Hvad mener Naalakkersuisut om anvendelse af rifler med harpun til fangst af hvid- og narhvaler i Grønland 3. Er det passende og bruge rifler med harpun i vort land? Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 07/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 07/05/2021
31.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Er der lavet nyere beregninger på, hvad vil det koste at genåbne fødestedet i Aasiaat igen? a. Såfremt der er lavet nye beregninger, , hvor mange penge skal der herved prioriteres i den kommende finanslov? 2. Hvilke andre fødesteder planlægger Naalakkersuisut at etablere? 3. Hvor stort et ressourcetræk, herunder rapporteringer og evalueringer forventer Naalakkersuisut at anvende i forbindelse med undersøgelsen af, hvorvidt kvinder kan føde i deres hjemsted? 4. Sundhedsvæsenet har e... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 07/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 07/05/2021
30.Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Den trawler der efter at være brændt ned ud for Qasigiannguit er sunket, og man kan følge sagen i medierne, hvornår regner man med at få hævet skibsvraget? 2. Da vraget ligger ret tæt på Qasigiannguit, hvornår regner man da med, at skulle informere befolkningen herom? Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut

Modtaget: 06/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 06/05/2021
3.Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om at indføre en lov om ansættelsesbeviser? a. I givet fald; hvornår forventer Naalakkersuisut at fremlægge lovforslag? b. I modsat fald, hvad er baggrunden for det? 2. Har Naalakkersuisut andre relevante informationer vedrørende spørgsmålet om ansættelsesbeviser gældende i Grønland? Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 08/01/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 08/01/2021
29.Medlem af Inatsisartut, Aslak W. Jensen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Har Naalakkersuisut planer om at fjerne SIKUKI´s havne- og losseafgift? 2. Såfremt afgiften fjernes hvor meget vil man så tabe økonomisk pr. år? Medlem af Inatsisartut, Aslak W. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Aslak W. Jensen, Siumut

Modtaget: 06/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 06/05/2021
28.Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut
1. Hvordan vil Naalakkersuisut arbejde videre med udvikling på grøn omstilling i hele landet? 2. Agter Naalakkersuisut fortsat at færdiggøre og fremlægge finansieringsmuligheder for udvidelse af vandkraftsværkets kapacitet i Nuuk og etablering af nyt vandkraftsværk syd for Qasigiannguit? Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut

Modtaget: 06/05/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 06/05/2021
27.Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit
1. Vil lufthavnsbyggerierne koste mere end den ramme som Inatsisartut har fastsat? a. Hvis ja, hvorfor? b. Hvis nej, hvorfor? Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 15/02/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 15/02/2021
26.Medlem af Inatsisartut, Pele Broberg, Partii Naleraq
1. Hvordan er den aktuelle kvotetildeling (i procent og antal tons) af en TAC for hver art, fordelt på de enkelte selskaber? 2. Hvordan er den aktuelle kvotetildeling (i procent og antal tons) af en TAC for hver art, fordelt på enkelt personer (reelle ejere)? 3. Hvordan er den aktuelle kvotetildeling (i procent og antal tons) af en TAC for hver art, hvis indirekte ejerskab tæller med for et selskabs samlede kvote? 4. Hvordan er den aktuelle kvotetildeling (i procent og antal tons) af en... Medlem af Inatsisartut, Pele Broberg, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut, Pele Broberg, Partii Naleraq

Modtaget: 10/02/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 10/02/2021
25.Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Jensen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvor langt er man nået med arbejdet med udviklingen af grønlandske betegnelser for juridiske begreber? Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Modtaget: 09/02/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 09/02/2021
24.Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit
1. Den 3. februar 2021 meddelte Naalakkersuisut, at høringsperioden for mineprojektet i Kuannersuit forlænges indtil 1. juni 2021. Naalakkersuisuts begrundelse for dette var at Naalakkersuisut har lyttet til flere ønsker i befolkningen. Endelig skrev Naalakkersuisut at de vil tage hensyn til det kommende kommunalvalg, da de finder det vigtigt, at en ny kommunalbestyrelse vil kunne nå at blive inddraget i høringen, da det formodes at være dem, som skal leve med et evt. mineprojekt. Den ... Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 08/02/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 08/02/2021
23.Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit
1. Vedr. målingen i Kuannersuit af koncentrationen af forskellige mineraler, eks. af thorium, flour og uran: Hvor er bulkprøverne taget fra? a. Er dette foretaget på selve fjeldet eller blandt de rester af prøvetagningen tilbage i 1970-erne, og som efterfølgende er forladt blandt andet i dalen ved Kuannersuit? 2. Hvad er Naalakkersuisut´s vurdering i forhold til hvad der skal ske med thorium og flour, som bliver tilovers når der er lavet koncentrat af sjældne jordarter? 3. Er det N... Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 08/02/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 08/02/2021
22.Medlem af Inatsisartut, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor mange midler har Naalakkersuisut indtil videre brugt i forbindelse med benyttelsen af DCE (National Center for Miljø og Energi) som råstofkonsulenter i Kuannersuit projekttet? 2. Vil Naalakkersuisut bevidst overhøre DCE’s (Dansk National Center for Miljø og Energi) indstilling om yderligere undersøgelser i Kuannersuit? 3. Hvad er grunden til Naalakkersuisut ikke fulgte DCE’s (Dansk National Center for Miljø og Energi) indstilling og startede høringerne? 4. DCE (Dansk National Center ... Medlem af Inatsisartut, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 05/02/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 05/02/2021
21.Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til at give én indsprøjtning af vacciner mod Covid-19? 2. Er Naalakkersuisut indstillet på at genoverveje beslutningen om at give 2 indsprøjtninger pr. person? 3. Hvis ikke, hvad er da begrundelsen for dette? Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 05/02/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 05/02/2021
20.Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Har Naalakkersuisut planer om at forbedre arbejdsvilkårene for sundhedspersonalet? 2. Har Naalakkersuisut planer om at afsætte midler til forbedring af portørernes udstyr? Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 01/02/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 01/02/2021
2.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvis jeg efter endt uddannelse som lærer starter på fiskeriingeniøruddannelsen, vil jeg så have ret til at modtage uddannelsesstøtte under hele uddannelsen? a. Kan jeg også beholde alle disse økonomiske goder? b. Hvis nej; hvad skyldes dette? 2. Hvis jeg som uddannet lærer skal starte i fiskeriingeniøruddannelse, og der opstår forhindringer, hvordan kan forhindringerne løses? a. Gennem lovgivning og forordning? b. Administrativt? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 07/01/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 07/01/2021
195.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Har Naalakkersuisut planer om at arbejde for at anerkende ufrivillig barnløshed som en lidelse, og derved som en ret til behandling ud over det aktuelle, beskrevne tilbud? 2. Har Naalakkersuisut planer om at lave en undersøgelse, som afdækker antallet af barnløse par, som har været i Danmark for at blive behandlet med IVF og ICD før 2019? a. Hvad vil de administrative, økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser være ved sådan en undersøgelse? 3. Har Naalakkersuisut planer om at afdæk... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 29/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 29/12/2021
194.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvad er Naalakkersuisuts generelle holdning til, at medlemmer af Inatsisartut for koalitionspartierne udpeges til lønnede hverv af Naalakkersuisut? a. Naalakkersuisut bedes i denne forbindelse redegøre for, hvornår der i sådanne tilfælde vil være tale om nepotisme og/eller kammerateri b. Hvad gør Naalakkersuisut generelt for at sikre sig mod, at udpegninger til lønnede hverv kan blive opfattet som nepotisme/kammerateri? 2. Hvad er baggrunden for, at Naalakkersuisut har valgt at udpege... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 28/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 28/12/2021
193.Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut
1. Agter Naalakkersuisut at belyse, hvorfor Naalakkersuisut har besluttet, at der kun skal være én repræsentant fra fisker og fanger sammenslutninger til fiskeriseminar? 2. Agter Naalakkersuisut at oplyse, hvilke repræsentanter der også skal være med i seminaren ud over det ovennævnte repræsentant? Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut

Modtaget: 28/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 28/12/2021
192.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Mener Naalakkersuisut, at det er i orden at Royal Arctic Line nu for 2. gang på kort tid hæver deres fragtpriser? 2. Kan Naalakkersuisut oplyse hvorfor olie- og valutatillægget hæves på baggrund af indekstal fra 2010? a. Mener Naalakkersuisut, at denne stigning harmonerer med ønsket om udvikling i erhvervslivet? b. Er Naalakkersuisut opmærksomme på at denne prisstigning kommer til at påvirke borgerne 1 til 1? c. Bekymrer det Naalakkersuisut, at stigningen alt andet lige vil have negat... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 22/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 22/12/2021
191.Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut
1. Har Naalakkersuisut initiativer til at genåbne Illorsuit? 2. Hvornår har Naalakkersuisut besluttet senest at genåbne Illorsuit? Og hvornår agter Naalakkersuisut på ny at træffe beslutning? 3. Hvad er årsagen til Naalakkersuisuts afvisning af den danske stats forgæves støtte til foreningen for Illorsuit? 4. Støtter Naalakkersuisut foreningen for Illorsuit? 5. Har Naalakkersuisut planer om dækning af den fejlagtige afvisning af den økonomiske støtte, som Naalakkersuisut har erkendt at ha... Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Modtaget: 22/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 22/12/2021
190.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
1. Er vandkraftenergien fra Tasiilaq Vandkraftværk passende og tilstrækkeligt i forhold til befolkningens størrelse? 2. Såfremt der etableres flere arbejdspladser i Tasiilaq, er vandkraftværkets kapacitet tilstrækkelig, og at man af den grund ikke behøver at investere i en eventuel udvidelse? 3. Hvad vil en udvidelse af kapaciteten koste? Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 20/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 20/12/2021
19.Inatsisartuni ilaasortaq Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut fået udleveret hvordan man har beregnet Grønlands kommende indtægter som GML (Greenland Minerals Limited) viser deres VSB-rapport (Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed). 2. Må jeg bede om at få indsigt i den kalkulation der ligger til grund for skatteberegningerne som angivet i VSB-rapporten for Kuannersuit (afsnit 7.2.3.2)? 3. Hvorfor har firmaet kun beregnet royalties for Uran og ikke andre mineraler? 4. Betyder det at firmaet kun skal betale royalties for uran... Inatsisartuni ilaasortaq Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartuni ilaasortaq Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 01/02/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 01/02/2021
189.Medlem af Inatsisartut, Jens Napaattooq, Naleraq
1. I forbindelse med kommunalbestyrelses arbejdet udbetales kommunalbestyrelses medlemmet kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, det er også på sin plads, men kan det virkelig været rigtigt, at kommunalbestyrelsesmedlemmet i nogen tilfælde fratrækkes hel eller næsten hele svarende til vederlagsbeløbet fra sin daglig arbejdsplads for deltagelse i forbindelse med borgerligt ombud? 2. Hvad kan Naalakkersuisut i forbindelse med spørgsmål 1 gøre for at forbedre forholdene? 3. Kan Naalakke... Medlem af Inatsisartut, Jens Napaattooq, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Jens Napaattooq, Naleraq

Modtaget: 17/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 17/12/2021
188.Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
1. Kan Naalakkersuisut beregne, hvor meget det vil koste, hvis to forældre eller en anden nærtstående person er rejseledsager ? 2. Hvad regner man med det vil koste, hvis der er to rejseledsagere til børn i alderen 0 – 6 år ? 3. Erfaringen siger, at to voksne og et barn under behandling, kan bo i et enkelt værelse på Peqqissartut Illuat. Er Naalakkersuisut enige i det ? 4. Kan Naalakkersuisut pege på andre muligheder ? Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 16/12/2021
187.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Kan Naalakkersuisut redegøre for, hvilke kompetencer og økonomiske ressourcer der vil være behov for, når Grønland bliver medlem af WHO? a. Hvor stor en forøgelse af den offentlige administration vil være nødvendig, hvis Grønland bliver medlem af WHO? 2. Hvilke administrative og økonomiske konsekvenser vil der være for henholdsvis Selvstyret, kommunerne og det private erhvervsliv i forbindelse med et medlemskab af WHO? 3. Hvad er Naalakkersuisuts forventning til medlemskab af WHO? ... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 16/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 16/12/2021
186.Medlem af Inatsisartut Karl Tobiassen, Siumut
1. Besidder Naalakkersuisut nye oplysninger om risikoen for fjeldsskred i Karrat Fjorden? a. Hvis ja hvad består de af? 2. Hvilken oplysninger har Naalakkersuisut om undersøgelse af Karrat 3? 3. Skal vi forvente Naalakkersuisuts fortsættelse af flytning af bygdeboere i Uummannaq-distriktet til mere sikre områder i de kommende år? 4. Hvad er status på Naalakkersuisuts tidligere løfte om genetablering af mobiltelefoni omkring Illorsuit og Nuugaatsiaq-området, som man i sommers lovede at genetab... Medlem af Inatsisartut Karl Tobiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Karl Tobiassen, Siumut

Modtaget: 14/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 14/12/2021
185.Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut
Strømafbrydelsen i Nuuk varede på de værst ramte bydele i over 25 timer, og for de resterende i sammenhængene 17 timer med efterfølgende gentagne afbrydelser. Hvis vejret ikke tilfældigvis havde været i plusgrader, ville Nuuk så have blevet kategoriseret som værende i en katastrofesituation? Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut

Modtaget: 09/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 09/12/2021
184.Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvor mange børn er under 18 år i Grønland? 2. Hvor mange penge udbetales der årligt i børnetilskud? a. Hvor mange børn dækker udbetalingen over? 3. Hvor meget vil det koste, såfremt samtlige børn i Grønland skulle modtage det maksimale årlige børnetilskud uagtet forældrenes indkomst og barnets opholdssted? Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 09/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 09/12/2021
183.Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut
1. Hvordan går det med styregruppen vedrørende renovering af Kangerlussuaq lufthavn? 2. Hvad er status på sagen? 3. Sætter Forsvarets fremtidige brug af Kangerlussuaq lufthavn nogen begrænsninger for udvikling af turisme på stedet? 4. Hvem afventer man i styregruppen for at arbejdet kan komme videre? 5. Hvad er årsagen til dette? 6. Har Naalakkersuisut andre informationer af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Modtaget: 08/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 08/12/2021
182.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om at udnævne vintersolhverv til helligdag? 2. Såfremt vintersolhverv bliver helligdag, vil det så blive en fridag? 3. Hvornår bliver vintersolhverv helligdag? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 07/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 07/12/2021
181.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Grønlands Selvstyre planer om at afsætte fuld bevilling til udskiftning af skolen i Attu? 2. Højvandet rammer skolen i Attu og hvor længe skal eleverne i Attu have sådan en skole? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 07/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 07/12/2021
180.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1. Har Naalakkersuisoq for Indenrigsanliggender orienteret Naalakkersuisut om rapport fra Kommunernes Tilsynsråd om Kommuneqarfik Sermersooqs ulovlige fremleje af lejligheder? a. Såfremt Naalakkersuisut er blevet orienteret, hvilken af rapporterne er tilgået Naalakkersuisut? b. Såfremt Naalakkersuisut ikke er blevet orienteret, hvad er grunden til dette? c. Hvornår forventer man at fremsende en skriftlig orientering? 2. Har Naalakkersuisut intentioner om udskiftning af ikke-politiske medl... Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 06/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 06/12/2021
18.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
1. Hvilke initiativer påtænker Naalakkersuisut at igangsætte for at forbedre forholdene for den grønlandske forbruger, så denne ikke skal betale ekstra for varer med dansk pantemballage? 2. Vil Naalakkersuisut overveje at udvikle et nyt returpantsystem, der kan håndtere dansk returemballage? 3. Vil Naalakkersuisut kontakte den danske stat med henblik på at få en særaftale, der fritager grønlandske importører for at betale dansk pant i stil med den allerede eksisterende aftale om momsfrita... Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget: 28/01/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 28/01/2021
179.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvornår nedlagde man den faste lægestilling i Qasigiannguit? 2. Hvor mange midler har man brugt til lægevikarer i Qasigiannguit, siden nedlæggelsen af den faste stilling? 3. Hvilke incitamenter gør Naalakkersuisut brug af for at sikre, at der er læger til stede i Qasigiannguit? 4. Anser Naalakkersuisut lægevikarordningen som en fast løsning for Qasigiannguit? 5. Hvornår vil man ansætte en tandlæge i Qasigiannguit? 6. Hvornår vil Naalakkersuisut genåbne mulighed for fødsler i Aasiaat? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 06/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 06/12/2021
178.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Har man planer om at udvide havnekajen i Qasigiannguit? 2. Havnekajen i Qasigiannguit forfalder, har man planer om at renovere havnekajen? 3. På grund af stort forfald på havnekajen i Qasigiannguit har man hældt sten for at stabilere den, som resulterer i, at man ikke kan lægge til, har man planer om at fjerne disse sten for igen at kunne lægge til? 4. Såfremt man har, hvornår vil man realisere dette? 5. Har Naalakkersuisut planer om at renovere og udvide havnekajen i Aasiaat? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 06/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 06/12/2021
177.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvilke handelsmæssige fordele er der for det hjemlige erhvervsliv ved at hjemtage Selskabs-, Regnskabs- og Revisionsområdet? a. Har idéen om hjemtagelse af disse områder været i høring hos erhvervslivets organisationer som for eksempel Grønlands Erhverv (GE)? i. I så fald ønsker jeg at få oplyst disse organisationers holdning til forslaget om hjemtagelse af områderne. b. Har idéen om hjemtagelse været i høring hos de Selvstyreejede selskaber? i. I så fald ønsker jeg at få oplyst disse s... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 06/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 06/12/2021
176.Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit
1. Anser man deltagelse i hellefiskeri ved Tasiilaq og vestkysten som en mulighed for indlæring af denne fiskemetode for fangere og unge fra Ittoqqortoormiit, som et tiltag for at udvikle hellefiskeri ved Ittoqqortoormiit fremadrettet? 2. Har man planer om at undersøge, om man allerede nu kan indsætte indhandlingsskibe i det nordlige Østgrønland i Ittoqqortoormiit området for at skubbe til udviklingen af fiskeriet? Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 06/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 06/12/2021
175.Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq
Kan 40 fiskefartøjer der fisker ud for Østgrønland blive forpligtet til at lande deres fangst i Tasiilaq, såfremt man åbner en fiskefabrik? a) Hvor meget vil det koste at etablere en fiskefabrik i Tasiilaq? b) Hvor meget vil det koste at etablere en fiskefabrik der kan være åbent året rundt for indhandling af torsk i Kulusuk? b) Hvor meget vil det koste at etablere en fiskefabrik der kan være åbent året rundt for indhandling af hellefisk, rødfisk og torsk i Sermiligaaq? c) Hvor mange mennesker v... Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 03/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 03/12/2021
174.Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit
1. Kan Naalakkersuisut gøre rede for planer for Qaanaaqs bygd Qeqertat? 2. Kan Naalakkersuisut gøre rede for planer om vandforsyning i Qeqertat? 3. Har Naalakkersuisut planer om at etablere teletrafik til Qeqertat? 4. Har Naalakkersuisut planer om helikopterbeflyvning af Qeqertat, som ikke har været en mulighed i de sidste år? 5. Hvilke forhindringer har Naalakkersuisut for at kunne give Qeqertat en bygdestatus? Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 03/12/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 03/12/2021
173.Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilke målsætninger har Naalakkersuisut for de døve i denne valgperiode? 2. Hvilke tanker gør Naalakkersuisut sig omkring behovet og mulighederne for at lave simultantolkning med tegnesprog under pressemøder? 3. Hvor meget vil koste Selvstyret, at ansætte en til at tolke for de døve? 4. Har Naalakkersuisut planer om tegnsprogskursus for nærfamiliemedlemmer? a. Hvornår? 5. Har Naalakkersuisut kendskab til statistiske oplysninger om, hvor mange der har behov for tegnsprog? Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 29/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 29/11/2021
172.Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilke målsætninger har Naalakkersuisut for jordmoderområdet i denne valgperiode? 2. Hvilke tanker gør Naalakkersuisut sig omkring behovet og mulighederne for at udvikle en jordmoderuddannelse i Grønland? 3. Hvilke tanker gør Naalakkersuisut sig omkring mulighederne for at påvirke befolkningens behov for at føde i egen by? 4. Har Naalakkersuisut planer om at prioritere jordmoderafdelingen, så der kommer flere jordemødre til kysten? 5. Har Naalakkersuisut overvejelser om at indfør... Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 29/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 29/11/2021
171.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut)
1. Arbejder Naalakkersuisut for at Naajaat og Nutaarmiut i Upernavik-distriktet får butik under KNI i lighed med andre bygder? 2. Hvornår forventer man at butikkerne bliver etableret? Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut) Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut)

Modtaget: 26/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 26/11/2021
170.Inatsisartunut ilaasortaq Emanuel Nûko Naleraq
I forbindelse med KNI’s generalforsamling den 8. oktober 2021 blev det oplyst, at dårlig økonomisk drift hos KNI i bygder, yderdistrikter samt byer ikke blive lagt over til kunderne i bygder, byer og i yderdistrikter. 1. Pilersuisoq har sat varepriserne op i løbet af sommeren og efteråret, så hvordan skal vi så forstå Naalakkersuisut’s udmelding om, at konsekvenser af dårlig virksomhedsledelse ikke vil blive lagt over til kunderne? 2. Hvorfor drives virksomheden stik imod ejernes, Naalakk... Inatsisartunut ilaasortaq Emanuel Nûko Naleraq Inatsisartunut ilaasortaq Emanuel Nûko Naleraq

Modtaget: 26/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 26/11/2021
17.Medlem af Inatsisartut, Pele Broberg, Partii Naleraq
1. Er de nye H155 helikoptere underlagt samme vejrkrav for flyvning som nuværende Bell 212? 2. Er de nye H155 helikoptere nye eller købt brugte? 3. Er de nye H155 helikoptere godkendt til, og udstyret i servicekontrakterne, med 2 piloter og/eller IFR-flyvning under isningsforhold (såsom snevejr)? 4. Vil de nye H155 helikoptere kunne flyve under isningsforhold? 5. Vil de nye H155 helikoptere kunne gennemføre flyvningerne til Kullorsuaq, under de vejrforhold der er beskrevet i artiklen1, hv... Medlem af Inatsisartut, Pele Broberg, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut, Pele Broberg, Partii Naleraq

Modtaget: 28/01/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 28/01/2021
169.Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvorfor har Arctic Prime Fisheries ApS sat indhandlingsprisen for torsk ned i Kuummiut? a) Før kostede torsk 8,50 kr./kg. nu er prisen 6,50 kr./kg., hvad er begrundelsen? 2. Har man nedsat indhandlingsprisen for andre fiskearter? Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 26/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 26/11/2021
168.Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut
1. Hvor store er de gennemsnitlige årlige udgifter til åbning af Narsarsuaq lufthavnen, når man beflyver syge patienter i Sydgrønland uden for lufthavnens normale åbningstider? 2. Hvad koster det at beflyve patienter og sunhedspersonale fra Qaqortoq Regionssygehus til andre sundhedsdistrikter via Narsarsuaq? 3. Hvad koster det gennemsnitligt at transportere medicin og andre ting for Qaqortoq Regionssygehus via Narsarsuaq? 4. Hvor meget bruger man af transittid ved beflyvning af patienter fra Sun... Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 25/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 25/11/2021
167.Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut
1. Hvad vil det koste Landskassen at flytte rensdyr til Tasiilaq-distriktet? 2. Hvad vil det koste Landskassen at flytte moskusokser til Tasiilaq-distriktet? 3. Hvad vil det koste Landskassen at flytte polarharer til Tasiilaq-distriktet? 4. Er der foretaget undersøgelse af førnævnte dyr som supplement til fødevaregrundlaget i Tasiilaq-distriktet? 5. Såfremt der er foretaget sådanne undersøgelser, hvem har da lavet undersøgelserne? 6. Hvornår har man undersøgt det? 7. Hvem har foranlediget... Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 23/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 23/11/2021
166.Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut
1. Hvordan ser det ud med fast bemanding af politistationerne på kysten (byvis) fra 2000 til 2010? 2. Hvordan ser det ud med fast bemanding af politistationerne på kysten (byvis) fra 2010 til 2020? 3. Hvordan ser normeringen af politifolk på landsplan, i relation til førnævnte perioder? 4. Hvilken planer har man for at sikre bemandingen i forhold til normeringen? Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 23/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 23/11/2021
165.Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut
1. Hvor mange interessenter har ansøgt om produktion af vand i Grønland? 2. Hvor mange af ansøgende interessenter er fastboende lokale? 3. Hvor mange af licenshaverne til produktion er allerede gået i gang? 4. Hvor mange af licenshaverne er fastboende lokale? Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut

Modtaget: 23/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 23/11/2021
164.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Niobium-projektet ved Nukittooq lukker som følge af det nyligt vedtagne forbud mod uran. Hvad er Naalakkersuisuts overordnede kommentar hertil? a. Fastholder Naalakkersuisut sine påstande om, at uranforbuddet ikke får konsekvenser for investeringslysten? Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 23/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 23/11/2021
163.Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Hvordan har Naalakkersuisut fordelt midlerne til byggemodning i forskellige byer? Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 22/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 22/11/2021
162.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Kan Naalakkersuisut redegøre for, hvor lang sagsbehandlingstid der er for skilsmisser foretaget i henholdsvis Kreds- og Landsretten? a. Er der forskel på sagsbehandlingstiderne på henholdsvis skilsmisser foretaget på henholdsvis Rigsombuddet og retten? I så fald, bedes der kort redegjort herfor. 2. Hvor mange skilsmisser er foretaget i retten, hvor børn er involveret? a. Som sammenligningsgrundlag bedes der til svaret vedlagt en skematisk opstilling for tallene de sidste 6 år (årene 2... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 18/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 18/11/2021
161.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Har Naalakkersuisut planer om at arbejde for, at ufrivillige barnløse kan få anerkendt deres barnløshed som en sygdom her i Grønland? 2. Kan Naalakkersuisut kort redegøre for, hvor mange barnløse par, der har været i udlandet, herunder i Danmark, for at blive behandlet for ufrivillig barnløshed, herunder i forhold til IVF- og ICD-behandlinger? a. Hvordan har udviklingen været i de seneste 5 år? b. Hvor meget har barnløse par betalt i gennemsnittet for at blive behandlet for, eksempelvis... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 18/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 18/11/2021
160.Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut
1. Hvor mange smertestillende piller er givet til grønlandske patienter i Sundhedsvæsenet igennem de sidste 5 år? 2. Hvad er prisen på smertestillende medicin, som er købt og givet til patienterne i Sundhedsvæsenet igennem de sidste 5 år? 3. Hvor meget har Sundhedsvæsenet betalt for smertestillende medicin igennem de sidste 5 år? 4. Hvad er prisen på smertestillende medicin, som er købt igennem de sidste 5 år? Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 18/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 18/11/2021
16.Medlem af Inatsisartut Jens Danielsen, Siumut
1. Er der regler fastsat i Inatsisartutlove eller bekendtgørelser der skal ændres hvis man ønsker at fastsætte en kulturkvote1 udover de allerede fastsatte årskvoter for Qaanaaq- området, Baffin bugten og Kangerlussuaq i Ittoqqortoormiit området for fangst på isbjørn og narhval? 2. Vil en eventuel kulturkvote for Qaanaaq-området, Baffin bugten og Kangerlussuaq ved Ittoqqortoormiit for fangst på isbjørn og narhval, og som ligger uden for den allerede fastsatte kvote, indebære brud på forplig... Medlem af Inatsisartut Jens Danielsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Danielsen, Siumut

Modtaget: 28/01/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 28/01/2021
159.Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut
1. Hvornår slutter Sarfaq Ittuks besejling af passagerer på kysten? 2. Er der planer om anskaffelse af erstatning til kystpassagerskibet Sarfaq Ittuk? Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 18/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 18/11/2021
158.Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut
1. Har man tal på mange barnløse par, som søger om økonomisk tilskud til inseminering? 2. I givet fald, hvor mange penge er der søgt om i alt? Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut

Modtaget: 18/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 18/11/2021
157.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Har Naalakkersuisut fået udarbejdet et juridisk responsum i forhold til hvilke risici, der er for eventuelt at blive gjort erstatningspligtig i forhold til selskaber, der på baggrund af uranforbuddet ikke kommer til at få en udvindingstilladelse? a. Hvis ja; vil Naalakkersuisut dele dette responsum med offentligheden? b. Hvis nej; hvad er årsagen til, at man har fravalgt et juridisk responsum? 2. Hvem har Naalakkersuisut rådført sig med i forhold til de skråsikre udmeldinger om, at Selv... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 17/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 17/11/2021
156.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvor mange kvoteforhøjelser inden for fiskeriet har Naalakkersuisut besluttet siden valget i april 2021? a. Hvor mange af disse forhøjelser har været højere end den biologiske anbefaling? 2. Er det Naalakkersuisuts opfattelse, at der er tale om et bæredygtigt fiskeri, når man fravælger at følge anbefalingerne fra eksperterne? 3. Hvor mange kvoteforhøjelser inden for fangstområdet har Naalakkersuisut besluttet siden valget i april 2021? a. Hvor mange af disse forhøjelser har været høje... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 17/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 17/11/2021
155.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
1. Hvad er årsagen til at sildepiskerkød, pukkelhvalkød og hvidhvalskød ikke kan forsendes til Danmark som frostvare fra Østgrønland? 2. Er der planer om ændring af lov mod eksport af sildepiskerkød, pukkelhvalkød og hvidhvalskød fra Østgrønland, så samme mulighed opnås som i Vestgrønland? 3. Fra hvornår har man ændret lovgivningen med forbud for indførelse af førnævnte produkter? Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 17/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 17/11/2021
154.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om etablering af en landbrugsskole i Kommune Kujalleq? a. Såfremt ja; Hvornår forventes landbrugsskolen at blive taget i brug af elever? b. Såfremt nej; Hvorfor har Naalakkersuisut ikke medtaget etablering af landbrugsskole i Kommune Kujalleq i deres prioriteringer? 2. Såfremt Naalakkersuisut skal udarbejde et C-overslag til etablering af landbrugsskole i Kommune Kujalleq, hvor mange penge skal der bruges til formålet? 3. Hvad forventer Naalakkersuisut i en gr... Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 05/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 05/11/2021
153.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad vil udarbejdelse af plan for uddybning af Nivaaq-kanalen koste? 2. Mener Naalakkersuisut at Nivaaq-kanalen bør graves dybere? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 03/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 03/11/2021
152.Medlem af Inatsisartut Charlotte Pike, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om flytning af rensdyr fra Vest- til Østgrønland i fremtiden? Medlem af Inatsisartut Charlotte Pike, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Charlotte Pike, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 03/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 03/11/2021
151.Inatsisartunut ilaasortaq, Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvormeget kostede det i alt at Telepost ændrede navn til tusass? a. Hvor store udgifter blev ført ud af landet ifm. ændringen? b. Hvor store udgifter blev brugt i vort land? 2. Ville det ikke have været bedre at nedsætte takster for forbrugerne? Inatsisartunut ilaasortaq, Emanuel Nûko, Naleraq Inatsisartunut ilaasortaq, Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 02/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 02/11/2021
150.medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvor mange havgående trawlere fisker i Østgrønland om året? a) Hvor mange fisker hele året? b) Hvor mange fisker en del af året? 2. Hvor mange tons forskellige fisk fiskes der i Østgrønland af havgående trawlere pr. år. 3. Hvilken slags fiskes af havgående trawlere i Østgrønland? a) Hvor landes fangsten af fisk? medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 02/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 02/11/2021
15.Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne
1. Har Naalakkersuisut et overblik over, hvor mange husstande, der har monteret en varmepumpe? 2. Hvilke fordele ser Naalakkersuisut ved at flere husstande får monteret en varmepumpe? 3. Er Naalakkersuisut enig i, at det her i landet vil være både klimavenligt og en økonomisk besparelse for den enkelte at få monteret en varmepumpe? 4. Vil Naalakkersuisut tage initiativ til, at man som borger kan få tilskud til at montere en varmepumpe? 5. Vil det være teknisk muligt at oprette en pul... Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Modtaget: 27/01/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 27/01/2021
149.
Spørgsmål 1 - Har Naa lakkersuisut planer om ændringer af lnatsisart utlov nr. 28 af 3. december 2018 o m lån til medbyggerhus e? a. Iså fald hvilke? Svar: Naalakkersuisut har på nuværende tids punkt ingen konkrete p laner om ændringer af lnatsisartutlov nr. 28 af 3. december 2018 o m lån til medbyggerhus e. Området er pr. 1. januar 2017 udlagt ti l kommunerne, der lige ledes har fået overdrag et de til formålet afsatte midler, Ved lovens ikrafttræde lse den 1. januar 2019 erstattede denne k...

Modtaget: 02/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 19/11/2021
148.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvad forpligter vi os som land til at gøre ved at tiltræde Paris-aftalen? a. Hvilke og hvor store økonomiske konsekvenser vil det have, at vi tiltræder aftalen? i. Har Naalakkersuisut foretaget risikovurdering og heraf følgende konsekvensberegninger i forhold til, hvad det vil koste at leve op til Paris-aftalen? b. Hvordan vil virksomhederne herhjemme mærke, at vi tiltræder aftalen? c. Hvordan vil borgerne herhjemme mærke, at vi tiltræder aftalen? 2. Hvordan vil Naalakkersuisut sikre ... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 01/11/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 01/11/2021
147.Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit
1. Der var 246 hustande i Kangerlussuaq i 2021, og andre 69 husstande i Narsarsuaq. Indbyggerne hér skal dog til den nærmeste by for dér at blive behandlet hos tandlægen eller lægen. En rejse, som indbyggerne her selv skal betale for. a. Hvilke muligheder vil Naalakkersuisut pege på, så en tandlæge, der alligevel rejser via disse steder kan blive her i nogle dage for at behandle og/eller tilse de personer, der har tandproblemer? b. Hvilke muligheder vil Naalakkersuisut pege på, så en læge... Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/10/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 27/10/2021
146.Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut
1. Siden Grønlands indtræden i NAMMCO i 1990, hvor mange ekstra narhvaler har Naalakkersuisut ekstraordinært lagt oven i den biologiske rådgivning? 2. Hvor og i hvilken år har Naalakkersuisut tildelt ekstra narhvaler gennem ekstraordinær tildeling af kvoter? 3. Efter Naalakkersuisuts ekstraordinære forøgelse af kvoter til narhvaler, hvor mange dyr og hvor har man ikke opbrugt kvoterne? 4. Hvilken fordele har Grønland haft af sit 31 årigt medlemsskab i NAMMCO? 5. Har Naalakkersuisut planer... Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 27/10/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 27/10/2021
145.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim Demokraatit
1. Kan Naalakkersuisoq redegøre for de gældende visitationskriterier for hvem, der bliver tilbudt tandbøjlebehandling?1 a. Har der været dialog mellem Naalakkersuisut og Sundhedsledelsen, herunder også Cheftandlægen, om virkeliggørelsen af dette, politisk ønskede tiltag? b. Har der været ændringer i visitationskriterierne siden Naalakkersuisuts udmelding i december 2020?2 Svar bedes begrundet. c. Hvor mange børn er blevet tilbudt tandbøjlebehandling, siden genindførsel af tilbuddet pr... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim Demokraatit Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim Demokraatit

Modtaget: 25/10/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 25/10/2021
144.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Hvilke initiativer har Naalakkersuisut iværksat på råstofområdet, som har givet en større investeringslyst? a. Naalakkersuisut bedes i den forbindelse udarbejde en liste over initiativer, der er taget siden Naalakkersuisuts tiltrædelse, der uden for enhver tvivl har skabt bedre vilkår for investeringslyst. 2. Hvor mange aktører på råstofområdet har fremsat ønske om at investere i råstofudvinding siden valget den 6. april 2021? 3. Hvor mange projekter, som var igangsat før valget de... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 21/10/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 21/10/2021
143.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Hvilke lande har kontaktet Grønland for at finde inspiration i vores kriminallov? a. Er der blandt disse lande nogen, som direkte har udtrykt et ønske om at kopiere vores tilgang til kriminallov? i. I så fald, hvilke lande? b. Hvis ingen eller meget få lande har ønsket at kopiere vores kriminallov, hvad betyder det så, når Naalakkersuisut siger at ”hele verden kigger på os”? i. I forhold til antallet af lande, der har henvendt sig i dette spørgsmål, vil Naalakkersuisut så fastholde ud... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 21/10/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 21/10/2021
142.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Vil man gøre landingspligten af hellefisk gældende igen? 2. Vil Naalakkersuisut genindføre landingspligten af hellefisk til Qasigiannguit, som det forrige Naalakkersuisut har suspenderet? 3. Vil der blive givet tilladelse til at drive vinterjagt på rensdyr i Arfersiorfik og Nassuttooq i 2022? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/10/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 20/10/2021
141.Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut
1. GFLK har ingen fast jagtbetjent i Tasiilaq. Området dækkes ved tilrejsende kontrollører fra Nuuk. Men hvor tit? 2. Hvor mange kontrolrejser til Tasiilaq er gennemført i de sidste 4 år? Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 11/10/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 11/10/2021
140.Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut
Har Naalakkersuisut planer om at betinge tælling af hvid- og narhvaler i Østgrønland foregår med stedkendte erhvervsfangere? Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 07/10/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 07/10/2021
14.Medlem af Inatsisartut, Pele Broberg, Partii Naleraq
1. Hvad er de økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige, hvis eksaminering af kursister til Skibsradio, MF, HF, VHF, EPIRB, SART og MMSI, afholdes af autoriserede kursusholdere, og Radioforvaltningen hermed blot udsteder certifikater på anvisning af disse? 2. Hvad er de økonomiske og administrative konsekvenser for det private, hvis eksaminering af kursister til Skibsradio, MF, HF, VHF, EPIRB, SART og MMSI, afholdes af autoriserede kursusholdere, og Radioforvaltningen he... Medlem af Inatsisartut, Pele Broberg, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut, Pele Broberg, Partii Naleraq

Modtaget: 26/01/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 26/01/2021
139.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut)
1. Vil Naalakkersuisoqområdet for Udenrigsanliggender forblive et Naalakkersuisoqområde for sig? 2. Eller er Naalakkersuisoqområdet blevet til en afdeling under Formandens Naalakkersuisoqområde? Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut) Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut)

Modtaget: 07/10/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 07/10/2021
138.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvem har ansvaret for oprydning af affald i Nassuttooq? 2. Har Naalakkersuisut planer om oprydning af affald i Nassuttooq? a. I så fald hvornår vil man rydde op af affald? 3. Agter Naalakkersuisut at indgå samarbejde med kommunerne om oprydning af affald i Nassuttooq? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 07/10/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 07/10/2021
137.Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut
1. Hvordan forholder Naalakkersuisut til indstilling af trafik af kystpassagerskibet til og fra Qeqertarsuaq by, som benyttes af mange rejsende til gavn for byen, og som uden tvivl er rentabelt? 2. I efteråret blev der indgået politisk aftale om passagerbefordring, som der ydes offentlig tilskud til. Har Naalakkersuisut grund til at vurdere sagen på baggrund af spørgsmål 1? Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut

Modtaget: 06/10/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 06/10/2021
136.Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvad er ifølge Naalakkersuisut forståelsesrammen, det grønlandske folk? 2. Har Naalakkersuisut planer om tiltag eller præcisering af det grønlandske folks særlige status omkring (stats)borgerskab1 i indeværende valgperiode? 3. Hvordan forstår Naalakkersuisut det grønlandske folk og det Inuitske folk? 4. Har Naalakkersuisut planer om at igangsætte tiltag omkring en definition af (stats)borgerskab i indeværende valgperiode? Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut

Modtaget: 04/10/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 04/10/2021
135.Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut
1. Hvor mange kræftpatienter er der, som lægerne vurderer ikke længere kan reddes af kemobehandling i Grønland? 2. Er Naalakkersuisut bekendt med, at grønlandske patienter, som lægerne vurderer ikke længere kan reddes af kemobehandling i Grønland, får tilbudt endnu en mulighed for kemobehandling efter flytning til Danmark? Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 30/09/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 30/09/2021
134.Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut
1. Agter Naalakkersuisut at fremskaffe en fartøj til brug for konrol af fangst i Østgrønland? Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 30/09/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 30/09/2021
133.Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvormange personer har henvendt sig til lægelig konsultation hos sundhedsvæsenet i Tasiilaq den 31. august 2021? a) Hvormange af de personer har henvendt sig efter indtagelse af alkohol? 2. Hvormange personer har henvendt sig til lægelig konsultation hos sundhedsvæsenet i Tasiilaq den 01. september 2021? a) Hvormange af de personer har henvendt sig efter indtagelse af alkohol? 3. Hvormange personer har henvendt sig til lægelig konsultation hos sundhedsvæsenet i Tasiilaq den 02.... Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 29/09/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 29/09/2021
132.Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Har der været en folkeafstemning om uran? Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 28/09/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 28/09/2021
131.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Ønsker Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, at der skal være unge grønlændere I Forsvaret? 2. Hvorfor har Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender bedt Forsvarsminister, Trine Bramsen, stoppe værnepligtsafprøvningen i Grønland? 3. Ønsker Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, at værnepligtsafprøvningen i Grønland skal genoptages næste år og de kommende år? a. Vil Naalakkersuisut genoptage ordningen med værnepligtsuddannelsen, som det var tidligere, imens forhandlingerne omkring fo... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 22/09/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 22/09/2021
130.Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut
1. Hvilken konsekvenser får udsættelse af færdiggørelse af lufthavnen i Nuuk for renovering af Kangerlussuaq lufthavn? 2. Vil udsættelse eller forhaling af renovering af Kangerlussuaq lufthavn til senere betyde dyrere omkostninger? 3. Hvad mener Naalakkersuisut om privatisering af Kangerlussuaq lufthavns hotel? 4. Under forudsætning af interesse fra privat erhvervsliv, hvornår forventer Naalakkersuisut en privatisering af lufthavnshotellet kunne ske? 5. Hvorfor vil Naalakkersuisut ikke t... Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut

Modtaget: 16/09/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 16/09/2021
13.Inatsisartutmedlem Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvornår modtog Naalakkersuisut VVM og VSB-rapporterne, der vedrører Kuannersuit? 2. Tror Naalakkersuisut virkeligt på, at alle kan deltage i høringerne? 3. Hvad mener Naalakkersuisut om, at så sent som i går d. 22. januar 2020 blev undertegnede spurgt om, hvor man kan finde høringsmaterialet af en kommunal ansat? 4. Den e-mail der står på høringerne mlsa@nanaoq.gl er det den rigtige e-mailadresse man skal sende sine besvarelser? a. Hvis ikke, hvilken rigtig adresse skal man sende sine sv... Inatsisartutmedlem Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartutmedlem Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 26/01/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 26/01/2021
129.Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut
1. Er Naalakkersuisut enig i betragtningen om at der er en stadig større skævhed mellem udviklingen i Nuuk og resten af kysten, og at denne forskel er blevet for stor? 2. Hvad vil Naalakkersuisut gøre ved den stigende ulighed imellem kommunerne? 3. Hvad har Naalakkersuisut af udviklingsplaner for at mindske uligheden imellem kommunerne? Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Modtaget: 16/09/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 16/09/2021
128.Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut
1. Hvor meget har småskala udvinding bibragt indtægter til Landskassen i 2018, 2019 og 2020? 2. Hvor meget har småskala udvinding bibragt indtægter til Landskassen i 2018, 2019 og 2020 fordelt på regionerne i Grønland? 3. Såfremt der har været indtægter, hvordan fordeler disse sig? Indtægterne ønskes oplyst år for år. 4. Hvem har småskala udnyttelsestilladelse i Kuannersuit? 5. Har Naalakkersuisut haft kendskab til ulovlig udvinding eller salg af mineraler igennem de seneste fire år? a.... Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Modtaget: 16/09/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 16/09/2021
127.Inatsisartutmedlem Lars Poulsen, Siumut
1. Har Naalakkersuisut planer om ekstraordinært at allokere flere kvoter til narhvaler i Qaanaaq? Inatsisartutmedlem Lars Poulsen, Siumut Inatsisartutmedlem Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 10/09/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 10/09/2021
126.Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit
1. Agter Naalakkersuisut at følge op på de beslutninger som Inatsisartut top på EM 2019 som punkt 128 og 134? 2. Forventer Naalakkersuisut at cannabisprodukter (herunder cannabisolie) med et THC-indhold på maksimalt 0,2 % bliver lovlige at sælge i Grønland? 3. Hvornår forventer Naalakkersuisut at der indføres en forsøgsordning svarende til den danske, hvor den enkelte læge har mulighed for, uden særlig tilladelse, at ordinere behandling med medicinsk cannabis, som ikke er lægemiddelgod... Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/09/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 09/09/2021
125.Medlem af Inatsiartut, Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit
1. Hvordan forestiller Naalakkersuisut at vi i Grønland skal forsvare vores territorium herunder vores farvand i tilfælde af selvstændighed? 2. Har Naalakkersuisust rettet henvendelse til USA og forhørt sig hvad det vil koste os at blive beskyttet af USA? 3. Har Naalakkersuisut rettet henvendelse til Island for at forehøre sig om, hvad den “islandske model” med kystvagtfunktion koster? 4. Er Naalakkersuisut enig med chefen for Center for Arktiske Sikkerhedsstudier ved Forsvarsakadem... Medlem af Inatsiartut, Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit Medlem af Inatsiartut, Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Modtaget: 06/09/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 06/09/2021
124.Medlem af Inatsisartut, Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit
1. Kan Naalakkersuisut bekræfte, at det - jævnfør Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning med senere ændringer - er underordnet hvilken pensionsordning man har, hvis man blot opfylder kravet om, at en vis procentsats af ens løn bliver sparet op til pension? a. I bekræftende fald ønskes det oplyst om Naalakkersuisut har kendskab til, at tjenestemænd alligevel tvinges til at oprette en anden pensionsordning ved siden af tjenestemandspensionsordningen? b. Er det Naalakkersuisuts opfa... Medlem af Inatsisartut, Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut, Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Modtaget: 06/09/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 06/09/2021
123.Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut
1. I Finansloven for 2021 konto 20.11.70 reserve til nye initiativer, midler der er afsat med henblik på at lave en uvildig udredning, hvad er Naalakkersuisut planer vedrørende fiskere, der gerne vil forsætte? 2. Man vil lave en udredning med hensyn til fiskere, der gerne vil fortsætte, bliver det realiseret, at de resterende afsatte midler bruges i år? a. Hvis ja, så hvornår? b. Hvis nej, hvad er så begrundelserne for dette? 3. Har den nuværende Naalakkersuisut koalition planer om at med... Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut

Modtaget: 06/09/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 06/09/2021
122.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvilken Naalakkersuisoq har ansvaret for at fortælle befolkningen, herunder de unge grønlændere, som ønsker sig en uddannelse inden for forsvaret, om det er muligt at få betalt omkostninger i forbindelse med værnepligtsafprøvning i Danmark? a. Hvad er korrekt: det, som står på sunngu.gl, som Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender henviser til i sit svar 1 eller det, som Naalakkersuisoq for Uddannelse redegør for i sit svar på paragraf 37-spørgsmål vedr. lovhjemlen? b. Mener Naalakker... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 24/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 24/08/2021
121.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvor mange penge har man indtil nu brugt på at udvikle betalinssystemet Ilanngaassivik? 2. Hvad er årsagen til, at Naalakkersuisut ønsker at droppe Ilanngaassivik? 3. Ilanngaassivik er skønnet til at forbedre samfundsøkonomien med omkring 30 millioner kroner om året. Hvor vil Naalakkersuisut finde de penge? 4. Finder Naalakkersuisut det rimeligt over for borgere, der betaler deres regninger, at man nu vil droppe et betalingssystem, der ellers ville sikre, at alle der kan bidrage til ... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 23/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 23/08/2021
120.Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut
1. Såfremt Naalakkersuisut fastholder at anlægge lufthavne som tidligere besluttet, hvad skal redegørelsen1 af 25. Juni 2021 vedr. Lufthavnspakken så bruges til? 2. Siden hvornår har KAIR og Naalakkersuisut vidst, at lufthavnsbyggerierne i Nuuk og Ilulissat ville blive 900 mio. kr. dyrere end oprindelig forudsat? 3. Hvornår har man ændret lovgivning på lufthavns- og luftfartsområdet, herunder også vedrørende sikkerhed for lufthavne og luftfart? 4. Hvor meget har skærpelse af myndighedskrav ... Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 23/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 23/08/2021
12.Medlem af Inatsisartut, Pele Broberg, Partii Naleraq
1. Hvad er de økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige, hvis Tele Greenland A/S pålægges at installere AIS-transpondere (Base stations) ved alle deres egnede anlæg (såsom byer og radiokæder)? 2. Hvad er de økonomiske og administrative konsekvenser for det private (herunder Tele Greenland A/S), hvis Tele Greenland A/S pålægges at installere AIS-transpondere (Base stations) ved alle deres egnede anlæg (såsom byer og radiokæder)? 3. Hvad er de økonomiske og administrative ... Medlem af Inatsisartut, Pele Broberg, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut, Pele Broberg, Partii Naleraq

Modtaget: 25/01/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 25/01/2021
119.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit
1) Har Naalakkersuisut planer om at iværksætte Task-force fra Danmark eller internt i landet, i forbindelse med håndtering af COVID-19 vaccinationsudrulningen?1 a. Har Naalakkersuisut taget stilling til, om befolkningen skal tilbydes 3. vaccinationsstik, som vi ser allerede er på tegnebrættet i andre lande? 2) Har Naalakkersuisut planer om at rekruttere ekstraordinært personale/medarbejdere uden for landets grænser i forbindelse med håndteringen af COVID-19? 3) Hvad er Naalakkersuisuts... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 20/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 20/08/2021
118.Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor meget har de seneste biologiske undersøgelser af forekomsten af narhvaler i de østgrønlandske farvande kostet? 2. Hvor lang tid har den seneste biologiske undersøgelse af narhvalers forekomst i østgrønlandsk farvand varet? 3. Hvornår blev der sidst foretaget en biologisk undersøgelse af narhvalers forekomst i østgrønlandsk farvand? Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 16/08/2021
117.Medlem af Inatsisartut Charlotte Piké, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad er grundene til, at helikopterflyvningerne mellem Ittoqqortoormiit og Constable Pynt og tilbage blevet aflyst? 2. Hvor mange personer er blevet transporteret med joller og snescootere mellem Constable Pynt – Ittoqqortoormiit og Ittoqqortoormiit - Constable Pynt? 3. Hvor mange af disse der rejser fra Constable Pynt vurderes at være turister der rejser via Sport Ekspedition? 4. Har Naalakkersuisut tal på, hvor mange turister der rejser fra Akureyri i Island til Constable Pynt – C... Medlem af Inatsisartut Charlotte Piké, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Charlotte Piké, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 16/08/2021
116.Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut en beredskabsplan klar, til hvis der skulle komme naturbrand i Grønland igen, som ligner det brand der var ved Sisimiut i august 2019? 2. Er der kommet nye nationale tiltag i forhold til at kunne begrænse risikoen for, at naturbrande opstår? 3. Er der kommet nye nationale regler i forhold til at kunne begrænse risikoen for, at naturbrande opstår? Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 13/08/2021
115.Medlem af Inatsisartut Charlotte Pike, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad er begrundelsen for, at det er et lovkrav, at man skal have kørekort for at kunne køre på ATV? 2. Såfremt lovkravet fjernes for Ittoqqortoormiit, Qaanaaq og i bygderne, hvor vejene ikke er belagt med asfalt, hvilke paragraffer vil da skulle ændres? 3. Ønsker Naalakkersuisut at realisere en ændring af loven? 4. Har Naalakkersuisut undersøgt, hvordan borgerne forholder til til den nuværende lov? Medlem af Inatsisartut Charlotte Pike, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Charlotte Pike, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 13/08/2021
114.Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut
1. Hvor ofte har Air Greenland, det seneste år, måtte indlogere passagerer, som har fået aflyst deres afgange grundet vejrlig eller teknik, på Hotel Arctic i Ilulissat? a. Hvor mange passagerer dækker dette over? 2. I hvilket omfang benytter Air Greenland andre hoteller i Ilulissat, når der forekommer flyaflysninger som ovennævnte? Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut

Modtaget: 12/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 12/08/2021
113.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
Hvem har ansvaret for det sunkne fartøj ved Aasiaats havnekaj? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 30/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 11/08/2021
112.Inatsisartutmedlem Jess Svane, Siumut
Hvorfor undersøger man etablering af en musikskole i en bestemt by? Inatsisartutmedlem Jess Svane, Siumut Inatsisartutmedlem Jess Svane, Siumut

Modtaget: 11/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 11/08/2021
111.Medlem af Inatsisartut, Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvordan forholder Naalakkersuisut sig til konklusionerne i den netop offentliggjorte klimarapport fra FN’s Klimapanel? 2. Hvilke konsekvenser vil klimaforandringerne og den forventede stigning i temperaturen få for Grønland? 3. Hvilke initiativer vil/har Naalakkersuisut sætte/sat i søen for at mindske udledningen af CO2 i Grønland? 4. Hvornår forventer Naalakkersuisut at Grønland kan tilslutte sig Paris-aftalen? 5. Har Naalakkersuisut anden relevant oplysning vedr. emnet? Medlem af Inatsisartut, Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 10/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 10/08/2021
110.Medlem af Inatsisartut, Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Hvad er årsagen til, at Naalakkersuisut har sendt et forslag om oprettelse af et selvstændigt sekretariat til Ældretalsmanden i høring? 2. Hvad er årsagen til, at Naalakkersuisut ikke ønsker at arbejde videre med en model, hvor man samler talsmandsinstitutionernes i samme lokaler og med fælles sekretariat? 3. Hvilke fordele ser Naalakkersuisut ved at udgifterne til den offentlige administration bliver øget, hvilket de facto vil ske såfremt forslaget om et selvtændigt sekretariat til ... Medlem af Inatsisartut, Anna Wangenheim, Demokraatit Medlem af Inatsisartut, Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 10/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 10/08/2021
11.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. I VSB-Rapporten for Kuannersuit1 står der at” De relevante myndigheder med ansvar for sundhed, sundhed på arbejdspladsen og stråling osv., vil fremsætte krav i relevante fremtidige licenser og/eller godkendelser og vil derfor træffe beslutning om endelige godkendelser af aktiviteterne”. Har sundhedsmyndighederne besluttet sig herom? a. Hvis Ja hvad var deres beslutning? b. Og hvis ikke hvorfor har man ikke besluttet sig endnu nu hvor der er høring? 2. Vil Sundhedsministeren deltage... Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 22/01/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 22/01/2021
109.Medlem af Inatsisartut, Mala Høy Kúko, Siumut
1. I forbindelse med mine spørgsmål vedrørende sælskind svarer I, at indhandlingsstederne forventes at stige fra 33 til 38, og jeg vil derfor gerne vide hvilken bygder eller byer, der planlægges at blive til nye indhandlingssteder? 2. Hvilken planer har Naalakkersuisut omkring fritidsjægernes indhandling af sælskind? Medlem af Inatsisartut, Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut, Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 06/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 06/08/2021
108.Medlem af Inatsisartut, Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit
1. Naalakkersuisut bedes oplyse hvor mange personer, der bor på steder hvor der ikke er sygehuse, og som ikke nåede at få 1. stik af vaccinationen mod Covid-19 på grund af de var gravide og/eller ammende, før vaccinationen blev godkendt til også at kunne anvendes til gravide eller ammende. 2. Naalakkersuisut bedes oplyse om der foreligger en plan for at vaccinere gravide og ammende der ikke bor i byer med sygehuse, og hvornår dette må forventes at ske. 3. Naalakkersuisut bedes oplyse h... Medlem af Inatsisartut, Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 06/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 06/08/2021
107.Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut
1. Hvem tilbydes at deltage i forældrekurset MANU? 2. Hvor mange forældre deltager årligt i hhv.: a. MANU 0-9 måneder? b. MANU 1-2 år? c. MANU 3-4 år d. MANU 5-6 år e. MANU Alkohol f. MANU Bedsteforældre g. MANU Borgermøder h. MANU Forældremøder i. MANU Hash? 3. I hvilke byer/bygder tilbydes MANU forældrekurserne? 4. Er deltagelse i kurserne frivillige? 5. Hvad gøres der for, at forældre med hhv. hash og/eller alkoholmisbrug tager imod tilbuddet om MANU Hash og MANU Alkohol? 6. Hvordan sikrer N... Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut

Modtaget: 05/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 05/08/2021
106.Medlem af Inatsisartut, Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
1. Hvis der skal opføres en efterskole i Østgrønland (Tasiilaq), hvor meget ville opførelsen koste? a. Hvis der skulle opføres en sådan, hvor store driftsomkostninger kan der forventes? Medlem af Inatsisartut, Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 04/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 04/08/2021
105.Medlem af Inatsisartut, Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
1. Hvornår har man foretaget optælling af store fangstdyr, såsom isbjørne og narhvaler i Østgrønland sidste gang? 2. Hvor stort et beløb blev der afsat ved den seneste optælling? Medlem af Inatsisartut, Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 04/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 04/08/2021
104.Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut
1. Hvordan skal personer, som ikke har Nem-id modtage et coronapas når de er færdigvaccinerede? 2. Skal gravide og ammende have et coronapas eller en negativ coronatest for at entrere restauranter og lignende? 3. Hvorfor afslår man at gennemføre coronatest for folk på kysten, som ikke har nogen symptomer? Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut

Modtaget: 04/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 04/08/2021
103.Medlem af Inatsisartut, Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Hvilke planer har Naalakkersuisut om at lette skatten for kunstnerisk virksomhed? 2. Hvilke fordele er der ved, at vederlag for virksomhed som musiker henregnes som A-indkomst for hhv.: a. Musikerne b. Selvstyret 3. Hvilke ulemper er der ved, at vederlag for virksomhed som musiker henregnes som A-indkomst for hhv.: a. Musikerne b. Selvstyret 4. Hvad vil det kræve lovgivningsmæssigt at fastsætte regler, med det formål, at musikeres indkomst beregnes som B-indkomst? Hvad vil de økonomiske og ad... Medlem af Inatsisartut, Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Medlem af Inatsisartut, Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 03/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 03/08/2021
102.Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut
1. Der har været krav fra Royal Arctic Lines direktion til alle havne i Grønland om at alle kranbiler for containere ikke længere må benyttes til at løfte Targa både. Kan dette accepteres af Naalakkersuisut? 2. På baggrund af at der ikke findes kraner i visse bygder, er det ikke til at undgå at både slæbes til Nuuk først. Har Naalakkersuisut mod på politisk at genindføre at de private kan benytte sig af det offentliges ejendele mod betaling? Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 03/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 03/08/2021
101.Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut
1. Det blev besluttet at forhøje kvoten for havgående hellefiskfiskeri i 2019, hvilke byer blev landingspligten besluttet til at tilgå? 2. Hvor mange tons blev det besluttet, at landingspligten skulle tilgå til hvilke byer? 3. Er kravene til landingspligten blevet honoreret fuldt ud? 4. I hvilke byer er kravene opfyldt? 5. Har Naalakkersuisut sikret udnyttelse af ressourcerne til gavn for flest mulige bosteder? 6. Kan Naalakkersuisut oplyse andet om sagen? Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut

Modtaget: 03/08/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 03/08/2021
100.Medlem af Inatsisartut, Mala Høy Kúko, Siumut
1. Hvad agter Naalakkersuisut at foretage sig omkring indhandlingsanlægget i Kuummiut? 2. Hvad agter Naalakkersuisut at foretage sig omkring fiskernes manglende indtjeningsmuligheder og dermed manglende mulighed for at betale deres regninger? 3. Hvilken planer har Naalakkersuisut i tilfælde af ejernes lukning af Østgrønlands eneste indhandlingsanlæg? 4. Har Naalakkersuisut planer om indsættelse af et indhandlingsskib i Østgrønland? 5. I tilfælde af indsættelse af et indhandlingsskib, hvor ... Medlem af Inatsisartut, Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut, Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 27/07/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 27/07/2021
10.Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvordan går det med Naalakkersuisut samarbejde med organisationen KNAPK vedrørende kvotefastsættelse af narhvaler? 2. Har Naalakkersuisut samarbejde med den lokale fangerforening KNAPP Qaanaaq når de skal fastsætte kvoter for Qaanaaq? 3. Mener Naalakkersuisut at de årlige kvoter for narhvaler skal ændres? 4. Hvordan agter Naalakkersuisut at organisere kvotefastsættelser fremadrettet? 5. Hvad mener Naalakkersuisut om fangernes forslag angående nar- og hvidhvalfangst? 6. Hvem samarbejder... Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 22/01/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 22/01/2021
1.Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit
1. Naalakkersuisut bedes redegøre for status for arbedet med EM2019/45/122, som Inatsisartut vedtog under efterårssamlingen 2019. Her blev Naalakkersuisut pålagt at indarbejde i sit kommende forslag til lejelov: a. At de offentlige boligselskaber forpligtes til at informere kommende lejere, såfremt der de seneste 5 år har været konstateret problemer med skimmelsvamp i den lejlighed der tilbydes, også selvom problemet skulle være udbedret, og: b. At lejeren ved tildeling af personal... Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 07/01/2021
Sendt til Naalakkersuisut: 07/01/2021