Vælg årstal
Partier
Atassut: 9
Demokraterne: 48
Inuit Ataqatigiit: 75
Naleraq: 45
Siumut: 52
Løsgænger: 0

§ 37 Spørgsmål

99.Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut
Mener Naalakkersuisut at kommunerne kan straffes hvis ikke de udfører deres pligter? Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut

Modtaget: 06/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 06/05/2022
98.Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut
1. Har Nukissiorfiit standset arbejdet med at etablere vandledning i Ikerasak? a. Hvis ikke, hvornår kan man forvente arbejdet bliver færdig?? b. Hvis ja, hvad er grunden til at man standser etablering af vandledning? Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut

Modtaget: 06/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 06/05/2022
97.Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut
1. Hvilken fart (i knob) skal et kystskib have hvis den i løbet af en uge skal sejle fra Nanortalik til Uummannaq og retur. På denne rute skal medtages at skibet anløber alle byer samt at besætningen skal udskiftes for at hvile sig. 2. Hvilken fart (i knob) skal et kystskib have hvis den i løbet af en uge skal sejle fra Nanortalik til Upernavik og retur. På denne rute skal medtages at skibet anløber alle byer samt at besætningen skal udskiftes for at hvile sig. 3. Hvis der skal anskaffes e... Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 06/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 06/05/2022
96.Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut
Har Naalakkersuisut initiativer om at fritidsjægere i bestemte steder kan indhandle sælskind? Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut

Modtaget: 06/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 06/05/2022
95.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Er Naalakkersuisut opmærksom på, at sundhedsvæsenets grundliggende IT-system og udbyder, består af russere bosiddende i Rusland? a. I bekræftende fald; hvilke initiativer er der iværksat for at sikre sundhedsvæsenets IT- sikkerhed? b. På en skala fra 0-10, hvor 0 er det laveste og 10 er det højeste, hvor ligger dette trusselsbillede i forhold til henholdsvis cyberangreb og et muligt systemnedbrud? 2. Hvilke risici mener Naaalakkersuit at der er ved, at Sundhedsvæsenet anvender russisk-... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 06/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 06/05/2022
94.Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut
Fungerer sprognævnet? Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut

Modtaget: 05/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 05/05/2022
93.Medlem af Inatsisartut, Doris J. Jensen, Siumut
1. Hvad er midlerne i KNR blevet brugt til? 2. Hvor meget har KNR budgetteret og afsat midler og brugt i de seneste 5 år til lokalradio og lokal-tv producerede udsendelser? 3. Jeg vil gerne se statistiske oplysninger om indkøb af udsendelser fra lokal-tv og lokalradio de seneste 5 år. 4. Seerne og lytterne ikke mulighed for at se eller lytte til udsendelser fra de lokale radioer og tv-foreninger, som der har været før. Hvad er baggrunden for dette? 5. Alsidighed i udsendelsesfladerne i ra... Medlem af Inatsisartut, Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 05/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 05/05/2022
92.Medlem af Inatsisartut Charlotte Pike, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilke planer har Naalakkersuisut for at øge borgerinddragelsen i yderdistrikter / afsides beliggende bosteder? 2. Hvordan kan borgere i yderdistrikter / afsides beliggende bosteder få forbedret deres inddragelse i forbindelse med den generelle politiske styring og i forbindelse med at få forbedret inddragelse i forbindelse med høringer? Medlem af Inatsisartut Charlotte Pike, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Charlotte Pike, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 04/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 04/05/2022
91.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvad er Naalakkersuisuts visioner for den offentlige tandpleje og for den grønlandske tandsundhed? a. Hvad er målet for tandsundheden for vores børn og unge under 18 år? i. Hvor langt er man nået med evalueringen på carriesstrategien og – indtil videre – indsatsen for børn- og ungeområdet? ii. Hvad er årsagen til, at tandbøjlebehandlingen kun skal være et tilbud til Nuuk- borgere og kun for en klasseårgang, 5.klasse? iii. Hvordan har man fundet frem til estimatet om, at x-antal børn kun... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 04/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 04/05/2022
90.Medlem af Inatsisartut, Hans Enoksen, Naleraq
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Naalakkersuisoq for boliger har udtalt at huslejebetalinger skal nedsættes, hvornår er planen for huslejenedsættelsen. 2. Under formandsdebatten udtalte Naalakkersuisoq for boliger at ved og fjerne kapitalafkast skal huslejen nedsættes, såfremt man fjerner kapitalafkast, hvor mange penge drejer det sig om. 3. Hvordan skal man dække den mistede kapitalafkast? Medlem af Inatsisartut, Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 03/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 03/05/2022
9.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvornår udløber Pilersuisoqs aftale med REMA? 2. Kan man opsige aftalen med REMA før tid og indgå en ny aftale? 3. Hvorfor sker der en forringelse af varesortimentet i forbindelse med indgåelse af aftale med REMA? 4. Hvorfor stiger priserne på varerne? 5. Hvordan vil man rette op på forringelse af varer og prisstigningen på varerne? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 07/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 07/01/2022
89.Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvornår vil deicing blive anvendt til Air Greenlands flyvere i Østgrønland? 2. Hvilke lufthavne/helistops har deicing udstyr? 3. Når vi lever i arktis, hvorfor har Mittarfeqarfiit ikke deicing udstyr i Østgrønland? 4. Hvilke planer har Naalakkersuisut for at forbedre beflyningen hurtigst muligt i Østgrønland? 5. Hvor mange aflysninger har der været på beflyvningen i Østgrønland i 2021? 6. Hvor mange aflysninger har der været i Østgrønland frem til nu i 2022? 7. Hvor mange midler er bl... Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 29/04/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 29/04/2022
88.Medlem af Inatsisartut Jens NapatoK, Naleraq
1. Hvornår har Forfatningskommissionen sidst informeret Naalakkersuisut skriftligt om arbejdets status? 2. Hvor mange forfatninger arbejdes der med i forfatningskommissionen? a) Arbejder man med flere forfatninger? a.1) Her menes der direkte ændring til stat, hvilket vil sige staten Grønland? a.2) Eller arbejder man også hen i mod at man bliver en delstat under Kongeriget? 3. Hvornår skal man ud til borgerne i bygder og byer for at informere borgerne om arbejdet og gennem en debat give d... Medlem af Inatsisartut Jens NapatoK, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens NapatoK, Naleraq

Modtaget: 28/04/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 28/04/2022
87.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvordan sikrer Naalakkersuisut, at kommunerne overholder alle regler og love inden for folkeskoleområdet? a. Hvor ofte og hvordan udfører Naalakkersuisut kontrol med kommunerne på dette område? b. Er det i den forbindelse Naalakkersuisuts opfattelse, at alle kommuner konsekvent overholder alle gældende regler og al gældende lovgivning på området? c. Hvilke konsekvenser har Naalakkersuisut mulighed for at indføre overfor kommunerne såfremt regler og lovgivning ikke bliver overholdt? ... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 28/04/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 28/04/2022
86.Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Hvor mange stillingsopslag har der været til sekretariatet siden det blev vedtaget at nedsætte forfatnings kommissionen? 2. Hvor mange personer har totalt set været ansat i forfatningskommissionens sekretariat inkl. de nuværende? Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 27/04/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 27/04/2022
85.Medlem af Inatsisartut, Mala Høy Kúko, Siumut
1. Hvor mange gange er flyvningen til Kulusuk blevet forsinket i år? a. Hvor mange forsinkelser er sket som følge af mangel på en deicer? 2. Har Naalakkersuisut planer om, at der anskaffes en deicermaskine til Kulusuk Lufthavn, som er en sikkerhed for flyene så de kan undgå overisning? a. Såfremt der ikke foreligger planer om anskaffelse af en deicer til Kulusuk Lufthavn, hvad er så begrundelsen herfor? 3. Hvor mange udgifter har de mange forsinkelser til Kulusuk kostet ? 4. Hvor store er forske... Medlem af Inatsisartut, Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut, Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 27/04/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 27/04/2022
84.Medlem af Inatsisartut, Aslak W. Jensen, Siumut
1. Fiskerne i Nuuk betaler Sikuki for at opholde sig i havnen.Går man ud fra bådens størrelse eller bådens lasteevne ved regningsudstedelse? 2. Hvor stor er havneafgiften til Sikuki i nedenstående tilfælde? a. Ved jollefiskernes indhandling, er det da afgift pr tons indhandlet vægt? i. Hvor mange jollefiskere er der tale om? b. I forbindelse med bådejernes fortøjning til havnen? i. Hvor mange både er der tale om? c. Ved anbringelse af containere? (Leje af areal) i. Hvad sker der med de der er an... Medlem af Inatsisartut, Aslak W. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Aslak W. Jensen, Siumut

Modtaget: 27/04/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 27/04/2022
83.Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Jensen, Siumut
1. Har Naalakkersuisut ændret på muligheden for selvstyrets betaling af erhvervsuddannelsesophold i andre lande? 2. Hvor mange studerende har søgt om støtte til uddannelsesophold i andre lande indenfor de sidste to år? 3. Man har uden skelen til om man i forvejen har mulighed for at tage uddannelse herhjemme eller i Danmark kunnet tage erhvervsuddannelser i udlandet, hvilket blev godkendt i sidste valgperiode, hvorfor kan man ikke længere uddele støtte til disse ophold? 4. Hvor mange er ... Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Modtaget: 25/04/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 25/04/2022
82.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1. Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst udtalte den 19.04.2022 hos nyhedsbureauet KNR at hellefisk i Ilulissat området bliver større, hvor stammer oplysningerne fra som Naalakkersuisoq udtalte. 2. Pinngortitaleriffik svarede hos KNR at hellefiskene bliver mindre, hvilke udsagn passer Naalakkersuisoq’s ord? eller Pinngortitalerfik’s svar? 3. Hvor kan man se de oplysninger som Naalakkersuisoq har fået? officielle dokumenter efterlyses. Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 25/04/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 25/04/2022
81.Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Jensen, Siumut
1. I forbindelse med operation af nye knæ og hofteoperationer herhjemme, hvor meget er man blevet forsinket som følge af coronasituationen? Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Modtaget: 25/04/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 25/04/2022
80.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. I tilfælde af dårligt vejr eller lignende kan det ske, at flyrejsende ufrivilligt er nødt til at blive indlogeret på hotel på Air Greenlands regning. I den forbindelse har jeg følgende spørgsmåL a. Er det 100 procent Air Greenland, der betaler hotelregningen eller bliver Air Greenland kompenseret af Selvstyret via sin servicekontrakt? i. Hvir Air Greenland bliver kompenseret, hvor stor er kompensationen i så fald? 2. Hvor mange hotelovernatninger som følge af dårligt vejr eller lignend... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 12/04/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 12/04/2022
8.Medlem af Inatsisartut Aslak W. Jensen, Siumut
1. Hvad mener Naalakkersuisut om forskelsbehandling af befolkningen? 2. Såfremt det ikke er tilfældet, hvad gør Naalakkersuisut for at undgå dette? Medlem af Inatsisartut Aslak W. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Aslak W. Jensen, Siumut

Modtaget: 07/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 07/01/2022
79.Medlem af Inatsisartut Mette A-Hammeken, Naleraq UDTRÅDT
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvis eksport af isbjørneskind igen skal åbnes, hvilke veje skal der benyttes mht. lovgivnin- gen? 2. Såfremt eksport af isbjørneskind genåbnes, hvilke konsekvenser for Grønland vil dette få? 3. Hvad kan Naalakkersuisut gøre for at genåbne for eksport af isbjørneskind for at genetablere indkomst for fangere? Medlem af Inatsisartut Mette A-Hammeken, Naleraq UDTRÅDT Medlem af Inatsisartut Mette A-Hammeken, Naleraq UDTRÅDT

Modtaget: 01/04/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 01/04/2022
78.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvordan vil Naalakkersuisut sikre, at vi som land kan opnå Grønlands Idræts Forenings (GIF) vision om at gøre Grønland til det mest fysisk aktive land i 2030? 2. Hvordan vil Naalakkersuisut sikre børn og unges muligheder for at dyrke mere sport og idræt? 3. Hvad er Naalakkersuisuts idrætspolitik i relation til førskoleområdet, folkeskoleområdet og hele uddannelsesområdet? 4. Hvilket samarbejde har Naalakkersuisut med Grønlands Idræts Forening i forhold til at sikre, at de øgede midle... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 30/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 30/03/2022
77.Medlem af inatsisartut, Jens Napãtôk’ Naleraq
1. Vil der blive bygget en helistop i Kangaamiut? 2. Vil der blive bygget en helistop i Napasoq? 3. Vil der blive bygget en helistop i Atammik? 4. Vil der blive bygget en helistop i Qeqertarsuatsiaat? 5. Vil ovenstående bygder blive befløjet med helikopter om vinteren? Medlem af inatsisartut, Jens Napãtôk’ Naleraq Medlem af inatsisartut, Jens Napãtôk’ Naleraq

Modtaget: 29/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 29/03/2022
76.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Vil Formanden for Naalakkersuisut indskærpe over for medlemmerne af Naalak- kersuisut, at oplysninger, som medlemmer af Naalakkersuisut ønsker at lade tilgå et udvalg, skal rettes til udvalget, og ikke til udvalgets formand, eller til enkelte med- lemmer af udvalget? 2. Vil Formanden for Naalakkersuisut indskærpe over for medlemmerne af Naalak- kersuisut, at udvalgsformænd, i det omfang de uden om udvalget ønsker at indhente oplysninger om et forvaltningsanliggende, som ligger inden for ... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 29/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 29/03/2022
75.Medlem af inatsisartut, Jens Napãtôk’, Naleraq
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Det fremgår af en artikel i Sermitsiaq.AG den 23. marts, at Grønland ikke kan give dokumentation på, at en person fra Grønland er inuk1. Hvad er årsagen til dette? a) Vil Naalakkersuisut søge og løse problemet? 2. Hvordan er vedkommende beskyttet af ILO-konvention nr. 169? 3. Er Danmark tiltrådt ILO-konvention nr. 169? a) I så fald med hvilken begrundelse? 4. Endnu engang kan det påvises, at det er et problem, at vi ikke kan identificere os som grønlænde... Medlem af inatsisartut, Jens Napãtôk’, Naleraq Medlem af inatsisartut, Jens Napãtôk’, Naleraq

Modtaget: 28/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 28/03/2022
74.Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut
1. Agter Naalakkersuisut, på baggrund af de udtalelser om mistænkeliggørelse af tidligere Naalakkersuisut for fiskeri, som Naalakkersuisoq for fiskeri har udtalt sig om, at give en undskyldning til de senere års medlemmer af Naalakkersuisut for fiskeri? Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut

Modtaget: 21/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 21/03/2022
73.Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Vil pengene komme til at flyde i stride strømme når vi opnår selvstændighed? a. Hvis det passer, hvordan? b. Hvad er det for nogle penge? Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 21/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 21/03/2022
72.Medlem af Inatsisartut Mette A-Hammeken, Naleraq UDTRÅDT
1. Hvilke forebyggelsesindsatser bliver gjort for at nedbringe rygning af cigaretter? 2. Kan man stoppe reklameringen af cigaretter i butikker (gjort på den måde, at cigaretter ikke længere er synlige i butikkernes hylder, men gemmes væk)? a) Hvis muligt, hvad ville konsekvenserne være? 3. Kan man sætte den nuværende grænse for at kunne købe cigaretter, som nu er sat til 18 år sættes op, så man skal f.eks. være 25 år for at kunne købe cigaretter? a) Hvis ja, hvad ville konsekvenserne være? 4. Ha... Medlem af Inatsisartut Mette A-Hammeken, Naleraq UDTRÅDT Medlem af Inatsisartut Mette A-Hammeken, Naleraq UDTRÅDT

Modtaget: 18/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 18/03/2022
71.Medlem af Inatsisartut, Mette A-Hammeken, Naleraq
1. Er der mulighed for straks at iværksætte en kvalitetssikret undersøgelse om hvor der er fiskebestande og hvilke fisk der er ved Ittoqqortoormiit? a. Hvis der skal være undersøgelse, kan man inddrage en god og erfaren fisker fra vest samt en fanger fra området samt en fritidsfisker? b. Såfremt der skal være en undersøgelse, kan i sikre at man ikke kommer til at mangle de nødvendige fiskeudstyr? c. Kan i sørge for fartøjer samt trawler og jolle eller lignende om sommeren samt snescootere... Medlem af Inatsisartut, Mette A-Hammeken, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Mette A-Hammeken, Naleraq

Modtaget: 16/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 16/03/2022
70.Medlem af Inatsisartut Emanuel Nuko, Naleraq
1. Hvad er Naalakkersuisuts planer om driften på Kangerlussuaq når de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat kommer i drift? 2. Hvor mange gange om ugen vil der ankomme en atlantflyver til Kangerlussuaq? 3. Hvor mange passagerer ankommer og afgår fra Kangerlussuaq om året? 4. Hvor mange indbyggere vil der være i Kangerlussuaq når de nye lufthavne kommer i drift? 5. Hvor mange turister kommer der til Kangerlussuaq om året? 6. Hvor mange medarbejdere vil der være i Kangerlussuaq lufthavn når de... Medlem af Inatsisartut Emanuel Nuko, Naleraq Medlem af Inatsisartut Emanuel Nuko, Naleraq

Modtaget: 15/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 15/03/2022
7.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Agter Naalakkersuisoq for Sundhed at komme med en undskyldning for sine grove beskyldninger om, at vi fra oppositionen enten lyver eller at vi ikke har forberedt os ordentligt til et møde den 19. november 2021? Beskyldningen kunne læses på Sermitsiaq.ag den 7. december 20211. a. Såfremt Naalakkersuisoq for Sundhed nægter at undskylde; Agter Formanden for Naalakkersuisut i så fald at undskylde på hendes vegne? b. Såfremt Naalakkersuisoq for Sundhed nægter at undskylde; Agter Formanden for ... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 07/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 07/01/2022
69.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvad er årsagen til, at Naalakkersuisut har trukket følgende forslag fra dagsordenen på FM 2022: “Inatsisartutlov om patienters klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet” ? 2. Hvad er årsagen til, at Naalakkersuisut ikke argumenterer for årsagen til tilbagetrækningen af dette forslag? 3. Forventer Naalakkersuisut at fremsætte et lignende forslag og i så fald hvornår? 4. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 15/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 15/03/2022
68.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad agter Naalakkersuisut at gøre om de breve og pakker der er for længe om at nå Qasigiannguit? 2. Prisen for at flyve til og fra Qasigiannguit er meget dyr, har Naalakkersuisut planer om at indføre priser der benyttes i Sydgrønland? 3. Finder Naalakkersuisut det naturligt, at passagerer i Diskobugten skal betale betydeligt mere for en flybillet end passagerer i Sydgrønland? 4. Har Naalakkersuisut planer om at sætte priser for flybilletter til og fra Qasigiannguit ned? a. Hvis ja, h... Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 14/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 14/03/2022
67.Medlem af Inatsisartut Aslak W. Jensen, Siumut
1. Har Naalakkersuisut i forbindelse med uddelingen af licenser til (hun)stenbiderfiskeriet uddelt efter den gældende bekendtgørelse? a. Hvis ikke, hvad er så årsagen hertil? 2. Den gældende bekendtgørelse er udarbejdet i løbet af næsten 1 år sammen med interessenterne. Et af formålene hermed var, at man ville begynde at prioritere erhvervsfiskerne ved tildeling af (hun)stenbiderlicenser. a. Er det så sket? b. Hvis ikke, hvad er så årsagen hertil? 3. Som følge af kvoteringer af fiskearte... Medlem af Inatsisartut Aslak W. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Aslak W. Jensen, Siumut

Modtaget: 14/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 14/03/2022
66.Medlem af Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, Siumut ORLOV
1. Er der efter Naalakkersuisuts holdning begået en lovovertrædelse i henhold til Lov om Grønlands Selvstyre nr. 473, af 12. juni 2009, specielt i forbindelse med kapitel 4 der omhandler den aftale som Inatsisartut og Folketinget har indgået? a. Såfremt der er begået en lovovertrædelse vil Naalakkersuisut så fremkomme med en redegørelse vedørende hvor og hvordan denne lovovertrædelse er forekommet? b. Såfremt Naalakkersuisut mener, at der er begået en lovovertrædelse hvilke konsekvenser sk... Medlem af Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, Siumut ORLOV Medlem af Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, Siumut ORLOV

Modtaget: 14/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 14/03/2022
65.Medlem af Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, Siumut ORLOV
1. Hvor mange stillinger i Selvstyret er beskæftiget udenfor Grønland? 2. Hvordan fordeler de ansatte sig som bor udenfor Grønland der arbejder i Styrelser og Departementer rent statistisk? 3. Hvad tjener de beskæftigede udenfor Grønland under selvstyret? a. Hvor mange ansatte er der som får løn fra landskassen, men som ikke betaler skat hertil? b. Hvor mange penge udgør lønsummen for de udefrakommende som selvstyret betaler? 4. Er der mulighed for, at de stillinger som i dag er besat af... Medlem af Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, Siumut ORLOV Medlem af Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, Siumut ORLOV

Modtaget: 09/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 09/03/2022
64.Medlem af Inatsisartut, Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilket stillinger får tildelt bolig med ansættelsen under Selvstyret? 2. Skal man komme fra andre lande f.eks. Danmark for over hovedet at få tildelt stillinger man har søgt? 3. For eksempel, når Pinngortitaleriffik søger en geolog, får vedkommende der får stilllingen bolig tildelt? 4. Virksomheder som har bolignummer, må de selv forvalte, hvem der får bolig efter ansættelse? Medlem af Inatsisartut, Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 09/03/2022
63.Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. Kan Naalakkersuisut bekræfte, at der i Selvstyret er vedtaget en strategi, der betyder, at Selvstyret ikke ansætter sundhedsprofessionelle i “administrative” stillinger? a. Hvis ja, hvad er begrundelserne? b. Hvis ja, er det en strategi et nuværende Naalakkersuisut ønsker at bibeholde? Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 07/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 07/03/2022
62.Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Hvad er gennemsnittet af den totale skatteprocent af de direkte skatter og indirekte skatter i form af indkomstskat og afgifter for den enkelte borger? a. Hvis det er ukendt, hvad ville det kræve af tid og omkostninger at beregne det? Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 03/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 03/03/2022
61.Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. På hvilken måde arbejder Naalakkersuisut konkret med realkompetence og realkompetencevurderinger? 2. I hvilke jobs/stillingskategorier ansætter Selvstyret personer på baggrund af vedkommendes realkompetencer? 3. På hvilken måde gøres der opmærksom på i et stillingsopslag, at det konkrete job/stilling kan bestrides på baggrund af realkompetencer? 4. Hvor mange ansættelser har der været de seneste 3-5 år i Selvstyreregi på baggrund af en persons realkompetencer? 5. Hvem foretager de ko... Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 03/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 03/03/2022
60.Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. Arbejder Naalakkersuisut aktuelt med en samlet strategi for rektruttering og fastholdelse af ansatte medarbejdere i Selvstyrets administration, institutioner mm.? a. Hvis ja, hvordan? 2. Gennem adskillige årtier har der været særlig fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere til og i Sundhedsvæsnet. Er der andre sektorer i Selvstyrets regi der rektrutterer og fastholder medarbejdere pba en vedtaget strategi? 3. Ifølge Naalakkersuisuts vurdering, hvad er de væsentligste ba... Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 03/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 03/03/2022
6.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvilke lovgivningsmæssige hindringer er det, der gør, at grønlandske sygeplejersker ikke kan tage en efteruddannelse inden for fagspecialerne psykiatri, palliation, stomi og andre fagspecialist-efteruddannelser uden at forlade hjemlandet? a. Vil Naalakkersuisut overveje at gøre det muligt at efteruddanne sig igennem online- undervisning via aftaler med danske efteruddannelsescentre? i. Hvad vil der være af økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige ved at åbne for sådan ... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 07/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 07/01/2022
59.Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilke dilemmaer vurderer Naalakkersuisut at der hersker, i forhold til handelssanktionerne overfor Rusland? 2. På hviken måde følger Naalakkersuisut den globale udvikling og konsekvenserne for Grønland for så vidt angår handelssanktionerne? 3. Om det skulle blive nødvendigt at finde nye eksportmarkeder alternativt til Rusland, hvorledes vil Naalakkersuisut udvise rettidig omhu? Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 03/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 03/03/2022
58.Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor langt er Naalakkersuisut kommet med etablering af den tænketank, der skal rådgive vedrørende nødvendige politiske tiltag, til udvikling af erhvervslivet? 2. Hvilke brancher indenfor erhvervslivet skal have sæde i tænketanken? 3. Hvordan vil man sikre at alle regioner sikres sæde i tænketanken? 4. Skal såvel modne virksomheder som iværksættere være repræsenteret i tænketanken? 5. Håber, at virksomheder med internationale erfaringer også inviteres med, hvad er Naalakkersuisuts ov... Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 03/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 03/03/2022
57.Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut
1. Agter Naalakkersuisut dokumentere om, hvem og hvornår, tidligere Naalakkersuisut for Fiskeri kunne udlevere fiskerilicenser blot ved telefonisk henvendelse? 2. Hvis det er tilfældet, hvor mange licenser er der i så tilfælde udleveret? 3. Hvem har fået tildelt disse licenser? Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut

Modtaget: 02/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 02/03/2022
56.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
I forbindelse med behandlingen af EM2021/23 (uranforbuddet) nævner Naalakkersuisut i sit svar på spørgsmål fra Erhvervs- og Råstofudvalget dateret den 20. oktober 2021 intet om, at man den 8. oktober samme år har modtaget en ekstern juridisk vurdering fra Advokatfirmaet Poul Schmith angående forslaget. Jeg ønsker i den forbindelse følgende oplyst: 1. Tre gange (Bilag A i udvalgets betænkning til EM2021/23, spørgsmål 5, 6 og 7) spørger Erhvervs- og Råstofudvalget ind til om Naalakkersuisut har... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 02/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 02/03/2022
55.Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq
1. Hvor mange læger med speciale i hjertesygdomme har vi her i landet? 2. Hvor mange mennesker med hjertesygdomme bliver behandlet her i landet samt i Danmark om året? 3. Hvor mange mennesker havde hjertesygdom som diagnose i 2020 og 2021? 4. Hvor mange mennesker med hjertesygdomme samt folk der får hjertestop, dør der om året? 5. Hvor lang er den gennemsnitlige ventetid for patienter der skal modtage behandling her i landet samt i Danmark? 6. Da antallet af personer som har hjertesygdom... Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq

Modtaget: 01/03/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 01/03/2022
54.Medlem af Inatsisartut Karl Tobiassen, Siumut
1. Naalakkerusisut har i forbindelse med fiskeriet efter hellefisk indenfor en ganske kort periode ændret to gange på Forvaltningsområde 47, hvem har man foretaget høring af i forbindelse hermed? a. Hvis der har været foretaget høringer, hvor og hvornår vil man da kunne se disse høringssvar? 2. I forbindelse med alle disse ændringer, hvilke bekendtgørelser er da trådt i kraft? 3. Har Naalakkersuisut et ansvar overfor SIK, Forbundene, indhandlingsstederne, fiskerne om en rapportering af hv... Medlem af Inatsisartut Karl Tobiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Karl Tobiassen, Siumut

Modtaget: 25/02/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 25/02/2022
53.Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut
1. Kan det virkelig passe at Naalakkersuisut ser det som en helt normal proceduregang, at man på grund af Inatsisartutlov omkring A-bidrag mangler 418 mio. kr. i kommunekasserne? 2. Det er Inatsisartut der står for lovudarbejdelsen omkring A-bidrag, er det så ikke indlysende at sagen ansvarsmæssigt er underlagt Selvstyret? 3. Hvornår vil udvalget fremkomme med sit arbejde? a. Hvornår vil ændringsforslagene blive fremlagt? 4. Har Naalakkersuisut spurgt kommunerne hvad de mener om, at ansvaret for... Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Erik Jensen, Siumut

Modtaget: 25/02/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 25/02/2022
52.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvad er status på undersøgelse af det generelle prisniveau på dagligvarer herhjemme, som nævnes i svarnotatet til 2. Behandlingen af EM2019/58? a. Hvornår regner Naalakkersuisut med at præsentere denne undersøgelse for Inatsisartut og for offentligheden? 2. Hvad er status på undersøgelsen af at gøre laktosefri fødevarer billigere for forbrugerne, som Inatsisartut vedtog under efterårssamlingen 2019 (EM2019/58)? a. Hvornår regner Naalakkersuisut med at præsentere denne undersøgelse for ... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 25/02/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 25/02/2022
51.Medlem af Inatsisartut, Lars Poulsen, Siumut
1. Hvilke planer har Naalakkersuisut omkring udvikling af Erhvervsområdet på Østkysten? 2. Hvor langt er Naalakkersuisut nået med deres planer om kursus og markedsføring af erhvervsområdet? Medlem af Inatsisartut, Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 23/02/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 23/02/2022
50.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om at bevilge midler til et kulturhus i Aasiaat? 2. Hvis der skal bevilges penge, hvornår vil midlerne bevilges? 3. Vil man bevilge 50/50 for midlerne til et kulturhus i Aasiaat? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 22/02/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 22/02/2022
5.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvornår forventer Naalakkersuisut at kunne offentliggøre den nationale handlingsplan om at efterleve hele FN's Børnekonvention, således som Inatsisartut pålagde Naalakkersuiut at gøre på FM 2020 (punkt 35)? 2. Kan Naalakkersuisut allerede nu oplyse om man forventer at skulle ændre på konkret lovgivning som følge af handlingsplanen? 3. Kan Naalakkersuisut allerede nu komme med et overslag over, hvor meget det vil koste at gøre handlingsplanen til virkeliged? Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 05/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 05/01/2022
49.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvad vil det koste landskassen at fritage udlejningsbiler for indførselsafgift? a. Er det noget Naalakkersuisut vil tage initiativ til? 2. Hvad vil det koste landskassen at sidestille udlejningsbiler med andre køretøjer til erhvervsmæssig brug som busser og varevogne over fire tons således, at der skal betales en fast afgift på 50.000 kroner? a. Er det noget Naalakkersuisut vil tage initiativ til? 3. Hvad vil det koste landskassen at fritage taxaer for indførselsafgift? a. Er det no... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 21/02/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 21/02/2022
48.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
I forbindelse med behandlingen af EM2021/23 (uranforbuddet) skriver Naalakkersuisut i svar på spørgsmål fra Erhvervs- og Råstofudvalget, at det er Naalakkersuisuts vurdering, at en vedtagelse af forslaget ikke vil medføre erstatningskrav som følge af lovens vedtagelse. 1. Har Naalakkersuisut fået foretaget interne juridiske vurderinger i forhold til, hvorvidt der er risiko for, at selskaber kan sagsøge Selvstyret i forbindelse med vedtagelsen af et uranforbud? a. I så fald ønsker jeg at vide... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 18/02/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 18/02/2022
47.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvornår vil man bjærge Polar Aassik? 2. Hvad er grunden til at det tager så lang tid om at fjerne den brændstof som kan forurene? 3. Hvad er status på sagen? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 11/02/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 11/02/2022
46.Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq
1. Vil Tusass fastholde sin prisstruktur uændret i år? 2. Vil Tusass ændre på forskellige på søkabel og yderdistrikter på flatrate? 3. Tusass’ ydelser på søkabel og yderdistrikter har en hastighedsforskel på tifold, hvorfor er der prisforskel? 4. Tusass’ langsomste tilbud på søkabel er på 5/1 Mbit til kr. 499 mens den hurtigste hastighed i yderdistrikter er på 4/1 Mbit til kr. 899. Det viser en stor forskel på priser. Agter man at tilpasse priserne i de næste par år? Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 11/02/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 11/02/2022
45.Medlem af Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, Siumut ORLOV
1. Hvilke erhvervsmæssige udviklingstiltag foreligger der for Sydgrønland? 2. Hvilke udviklingstiltag er man i gang med, som vil få stor betydning for arbejdskraften? 3. Der er ikke længere mulighed for minedrift, men hvordan vil man så udvikle regionen? 4. Hvilke planer foreligger der om at udvikle turismen? 5. Hvor langt er man nået med den griseavl og hønsehold man lovede under valgkampen? 6. Den øgede velfærd som man har lovet vælgerne under valgkampen skulle komme nu – hvad består vel... Medlem af Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, Siumut ORLOV Medlem af Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, Siumut ORLOV

Modtaget: 08/02/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 08/02/2022
44.Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge Rasmussen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor stærk er sikkerheden mod IT angreb i dag? 2. EM2020/194 om selvstyrets tilslutning til center om cybersikkerhed gennem en kgl. Anordning står det anført at der skal bruges 5 mio. kr. til at realisere loven. Er midlerne realiseret? 3. Hvis sikkerheden yderligere skal styrkes, hvilke initiativer skal så igangsættes? Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge Rasmussen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge Rasmussen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 07/02/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 07/02/2022
43.Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor stor en mængde snus importeres om året? 2. Hvor stor er forbruget af snus i Grønland? a. Hvor meget forventes solgt om året?) 3. Hvor stor er provenuet fra afgifter for snus? 4. Har Naalakkersuisut planer om at begrænse brugen af snus? Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 07/02/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 07/02/2022
42.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Vil Naalakkersuisut tage initiativ til at få ændret “Bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland” således, at det reelt bliver muligt for unge mellem 16 og 18 år at arbejde på en fiskefabrik? a. Hvordan vil Naalakkersuisut vurdere, at den nævnte bekendtgørelse kan ændres således, at dette kan lade sig gøre? 2. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til sådan en ændring jævnfør mine argumenter herfor i nedenstående begrundelse? 3. Hvad vil de økonomiske og administrative konsekvenser for de... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 02/02/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 02/02/2022
41.Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Har Naalakkersuisut planer om at fragtskibet kan medtage Niaqornaarsuk, når fragten også kommer til Kangaatsiaq om vinteren. a. Hvis ikke, hvad er udfordringerne? b. Hvis det er muligt, hvor meget ville det koste? Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 31/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 31/01/2022
40.Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor mange børn under 6 år har modtaget en behandling, hvor de må forlade hjembyen uden for vores land samt indenrigs i årene 2019-2020 som har mere en 5-6 dages varighed? 2. Hvad er omkostningerne for ledsagende forældre i forbindelse med at børn under 6 år modtog behandling, hvor de måtte forlade hjembyren uden for vores land samt indenrigs? a. Her menes rejse og opholdsomkostninger. Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 28/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 28/01/2022
4.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Kan Naalakkersuisut oplyse hvad de samlede ekstraordinære og coronarelaterede udgifter har været for årene 2020 og 2021? 2. Kan Naalakkersuisut oplyse prisen på 1 testkit? 3. Kan Naalakkersuisut redegøre for, hvem der betaler for de borgere, der af den ene eller den anden årsag er nødt til at blive isoleret uden for eget hjem? a. Findes der en opgørelse over, hvor mange som har anvendt denne mulighed? b. Hvor meget har det kostet indtil videre? 4. Kan Naalakkersuisut redegøre for, ... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 04/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 04/01/2022
39.Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq
1. Agter KNI at fortsætte samarbejdet med Slagteriet Theilgaard i de kommende år? 2. Hvor stort et tab har KNI fået i forbindelse med uheldet med frysevarerne? 3. Vil man i den nærmeste fremtid erstatte de slagtervarer fra Theilgaard med nye? 4. Kan man erstatte de varer fra Slagter Theilgaard, som man nu mangler i islægområderne i yderdistrikterne, der har taget skade med nye varer, uden at forbrugerne bliver belastet økonomisk? 5. Kan man forsyne Pilersuisoqs butikker i yderdistrikterne ... Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 27/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 27/01/2022
38.Medlem af Inatsisartut, Lars Poulsen, Siumut
1. Hvilke tiltag arbejdes der med i Naalakkersuisut forsåvidt det angår overgangen til fiskerierhvervet i Østgrønland? 2. Med det formål at arbejde på overgangen til fiskeriet har det selvsstyreejede Selskab Royal Greenland eller Naalakkersuisut da planer om at etablere et indhandlingsanlæg? 3. Med tanke på udviklingen af fiskerierhvervet som sådan, hvilke fælles planer har Kommunen og Naalakkersuisut eventuelt herom? 4. Indenfor de senere år har Naalakkersuisut og borgmestrene skrevet und... Medlem af Inatsisartut, Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 27/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 27/01/2022
37.Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq
1. Hvornår påbegynder man udskiftning af officerer på i det selvstyreejede selskab Royal Greenland med hjemmehørende officerer? 2. Hvor mange ansøgninger om ansættelse som søofficer har Royal Greenland modtaget fra lokale grønlandske officerer i de sidste 2 år? 3. Hvor mange søofficerer har Royal Greenland ansat i på dispensation om ansættelse af ikke hjemmehørende i de sidste 5 år? 4. Jeg ønsker ligeledes at få oplyst, hvor mange grønlandske søofficerer der i de sidste 2 år har søgt ans... Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq

Modtaget: 26/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 26/01/2022
36.Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk’, Naleraq
Spørgsmål vedrørende ombudsmandens årsberetning for 2020: 1. Hvilke initiativer agter Naalakkersuisut at opstarte som en reaktion på de overtrædelser af regler som kommunerne begår i forbindelse med serviceringen af borgerne? 2. I sin årsberetning sår Ombudsmanden tvivl om hvorvidt den generelle servicering af borgerne fra myndighederne og det offentlige side sker betryggende. Hvad mener Naalakkersuisut om dette? 3. Hvad agter Naalakkersuisut at gøre vedrørende den dårlige servicering af ... Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk’, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk’, Naleraq

Modtaget: 26/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 26/01/2022
35.Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut
1. Naalakkersuisuts udmelding om øget selvforsyning (ifm landbrug og kvægavl), er denne udmelding udelukkende forbeholdt Sydgrønland? 2. I forbindelse med målet om en øget selvforsyning, i hvor høj grad vil Naalakkersuisut da gøre god brug af de Klimaforandringer der nu pågår? 3. Har man fra det offentlige visioner eller planer om at man i forbindelse med klimaets stigende temperaturer, kan afsætte midler til forsøg til landbrug og havebrug på Diskoøen eller i bunden af Diskobugten? Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut

Modtaget: 26/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 26/01/2022
34.Medlem af Inatsisartut, Kim Kielsen, Siumut
1. Hvor mange fiskebåde under 9 meter er der blevet registreret herhjemme? a. Hvor mange af disse har fået tildelt en kvote? b. Hvor stor er den samlede kvote? c. Hvor mange penge har kvoterne omsat i de sidste 5 år? 2. Hvis de gældende fiskerilicenser skal overflyttes til fiskebåde fra 6 meter til 9 meter, hvilke administrative og øknomiske konsekvenser vil Naalakkersuisut i så fald regne med at det kan få? 3. Hvis man foretager sådanne ændringer, hvilket fordele og ulemper regner Naala... Medlem af Inatsisartut, Kim Kielsen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Kim Kielsen, Siumut

Modtaget: 26/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 26/01/2022
33.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvad vil det have af adminitrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige, såfremt der blev indført et retskrav om psykologhjælp til børn under 18 år, der har været udsat for et seksuelt overgreb? a. Hvad vil de økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige være ved også at lade retskravet gælde for forældre/værger til det barn, der har været udsat for overgreb? 2. Hvordan vil Naalakkersuisut foreslå, at et sådan retskrav kunne implementeres i lovgivningen? 3.... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 26/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 26/01/2022
32.Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvor meget vil det koste, hvis man byggede syv 2-værelseslejligheder om året i Tasiilaq? 2. Hvor meget vil det koste, hvis man byggede otte 3-værelseslejligheder om året i Tasiilaq? 3. Hvor meget vil de nævnte lejligheder koste, såfremt man i en periode på 10 år byggede 150 enheder? 4. Hvor meget vil det koste, hvis man byggede én 2-værelseslejligheder om året i henholdsvis Kuummiut og Kulusuk? 5. Hvor meget vil det koste, hvis man byggede to 3-værelseslejligheder om året i henholds... Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 25/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 25/01/2022
31.Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge Rasmussen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor stor et provenu får Landskassen fra miljøafgifter på bæreposer med hank? 2. Hvor mange plastikposer sælges der om året? 3. Hvor meget tjener butikkerne om året på salg af plastikposer? Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge Rasmussen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge Rasmussen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 25/01/2022
30.medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvad betyder det, at vores land fik selvstyre i 2009? 2. Er det i forbindelse med vores lands selvstyre en mulighed, at vores land selvstændigt kan forhandle samarbejde med andre lande? 3. Betyder selvstyre, at man åbner op for at man direkte kan samarbejde med andre lande, f.eks. om handelssamarbejde? 4. Kan vores land handle med andre lande uden om den danske stat ved selvstyrets indførelse? 5. Kan dette finansieres udefra, uden om den danske stat? medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 25/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 25/01/2022
3.Medlem af Inatsisartut, Mala Høy Kúko, Siumut
1. Agter Naalakkersuisut at oplyse, hvilke omkostninger, der vil være ved etablering af en ny efterskole i Tasiilaq. 2. Agter Naalakkersuisut at etablere en uddannelsesinstitution i Tasiilaq? Medlem af Inatsisartut, Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut, Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 04/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 04/01/2022
29.Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit
1. Inatsisartut støttede forslaget punkt 138/EM2019 – 138/FM2020 vedr. skærpelse af foranstaltningsniveauet i sager om seksuelle overgreb mod børn. Efteråret 2021 tilsluttede Inatsisartut udkast til Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland, punkt 157/EM2021, der blandt andet indeholdt bestemmelse af netop forhøjelse af foranstaltningsniveauet for voldtægt af mindreårige. - Kan Naalakkersuisut oplyse hvilke tiltag Justitsministeriet har gennemført, og agt... Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 21/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 21/01/2022
28.Medlem af Inatsisartut Charlotte Pike, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilke planer har Naalakkersuisut for at bygge en lufthavn for fastvingede fly ved Ittoqqortoormiit? 2. Såfremt der skal anlægges en lufthavn ved Ittoqqortoormiit, hvilke planer er der om at bygge en vej fra Ittoqqortoormiit og ud til lufthavnen? 3. Hvis der skal anlægges en lufthavn, hvilke planer har man om helikopterbetjening – dette hvad angår sikkerhed m.v.? 4. Hvilke finansieringsplaner har man for anlæggelsen af lufthavn ved Ittoqqortoormiit? 5. Hvad vil de totale omkostninger ... Medlem af Inatsisartut Charlotte Pike, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Charlotte Pike, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 21/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 21/01/2022
27.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Har man planer om at oprette en stilling som jagt- og fiskerbetjent i Kommune Qeqertalik? 2. Hvis man vil oprette en stilling som jagt- og fiskeribetjent, hvorfor forventes stillingen oprettet? 3. Hvor meget vil en oprettelse af en jagt- og fiskeribetjent i Kommune Qeqertalik koste? 4. Har man planer om at placere betjenten i Qasigiannguit? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 21/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 21/01/2022
26.Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvor mange soldater under den danske stat er der i Grønland i 2022? 2. Hvor mange lejemål af Grønlands Selvstyres boliger er optaget af soldater? 3. Hvad er grunden til, at vi huser soldater i Grønlands Selvstyres udlejningsejendomme? 4. Har den danske stat planer om at bygge boliger til sine egne soldater? Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 20/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 20/01/2022
25.Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut
1. Agter Naalakkersuisut at evaluere indkomstskattelovens regler om transfer-pricing? 2. Hvis ja, agter Naalakkersuisut at omdele evalueringen senest til FM2024, i overensstemmelse med Inatsisartuts beslutning herom i sidste valgperiode? Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Modtaget: 20/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 20/01/2022
24.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1) Hvad har Naalakkersuisut af planer for at ”lytte” til PPK/fagforeningens opråb og forslag om en ekstraordinær feriedag til sygeplejerskerne? 2) Kan Naalakkersuisut redegøre for, hvad der politisk og juridisk kan og skal gøres for at realisere en eventuel ekstra feriedag for sygeplejerskerne? 3) Agter Naalakkersuisut at gå i dialog med fagforeningen, PPK, i forhold til dennes interesser? 4) Hvad er Naalakkersuisuts holdning til øvrige faggruppers interesser og påvirkning i denne sag? 5... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 20/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 20/01/2022
230.Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq
1. Hvordan fortolker Naalakkersuisut ordet ”sædvanlig løn” ? a. Er det alene grundløn, der er ”sædvanlig løn”? b. Eller er det grundløn med tillæg? i. Hvis ja, hvilke tillæg er der tale om? ii. Er det alle tillæg eller dele af tillæg? 2. Hvordan sikrer Naalakkersuisut at ny lovgivning vedr. Orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efterleves af kommunerne? 3. Hvor mange borgere i Grønland har i de sidste 5 år været på barselsdagpenge? a. Hvor mange af Selvstyrets ansatte ... Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq

Modtaget: 30/12/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 30/12/2022
23.Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvor mange kommuner er medlemmer i Esani A/S nu? 2. Hvilke kommuner drejer det sig om? 3. Såfremt kommunerne er medlemmer i Esani A/S, hvilke forbrændingsanlæg kører så i Esani A/S regi? 4. Hvor mange bestyrelsesmedlemmer har Esani A/S? 5. Hvor meget får bestyrelsesmedlemmerne i honorar? 6. Såfremt medarbejderne i forbrændingsanlæg er flyttet til Esani A/S, hvilke overenskomster benytter de nu? a) Fortsætter man de eksisterende overenskomster? b) Er der sket forbedringer i ansættel... Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 20/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 20/01/2022
229.Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1) Har udenlandske virksomheder i Grønland samme pligt til, som grønlandske virksomheder, at indbetale til den ansattes pensionsopsparing? a. Hvis nej, betyder det så, at den ansatte får en ekstra regning i form af højere skatteprocent oven i, det de allerede har betalt? i. Hvis dette er tilfældet, hvad er Naalakkersuisuts plan for at løse dette? Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 29/12/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 29/12/2022
228.Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Hvilke løsninger har Naalakkersuisut planlagt, hvis Naalakkersuisut afskaffer licensstop for fiskeri i det nye år? 2. Hvad er Naalakkersuisuts planer om løsninger ang. for tidligt opbrugte kvoter, når Naalakkersuisut begynder at uddele licenser frit. 3. Mener Naalakkersuisut. at det er imod fiskerikommissionens færdiggjorte arbejde og anbefalinger, hvis Naalakkersuisut afskaffer licensstop? Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 20/12/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 20/12/2022
227.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor meget tjener den danske stat på militærbasen i Pituffik om året? a. Hvordan tjener den danske stat penge på militærbasen i Pituffik? b. Hvilke fordele har militærbasen for den danske stat? Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 19/12/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 19/12/2022
226.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Har man ansat en dyrlæge i Sydgrønland? A) Hvis nej, hvad er grunden til at man ikke ansætter? B) Hvornår har man sidst ansat en dyrlæge? C) Har Naalakkersuisut planer for at ansætte en dyrlæge på fuldtid i Sydgrønland? D) Hvis ja, bedes redegøre for denne plan. 2. Hvad er normeringen af dyrlæger i Sydgrønland? A) Hvor mange dyrearter har man som dyrehold i Sydgrønland? B) Hvilke dyrearter har man som dyrehold i Sydgrønland? 3. Hvad er normeringen af dyrlæger i Midtgrønland? A... Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 19/12/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 19/12/2022
225.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvordan vil Naalakkersuisut i praksis sikre, at kræftpatienter herhjemme får de samme behandlingsmuligheder som kræftpatienter i Danmark? a. Indgår eksperimentel behandling i disse behandlingsmuligheder? b. Hvem skal afgøre hvilke behandlingsmuligheder de grønlandske kræftpatienter skal tilbydes? 2. Hvad er årsagen til, at Naalakkersuisut har valgt, at tilbuddet om udvidet behandling skal foregå udenom Visitationsnævnet? a. Hvordan vil Naalakkersuisut i den forbindelse sikre lighede... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 15/12/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 15/12/2022
224.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Kan Naalakkersuisut bekræfte, at Sudhedsledelsen på et nyligt afholdt ledelsesseminar med deltagelse af blandt andre Jordemoderforeningen har oplyst, at det er en vision, at der i 2035 kun skal være to fødesteder i landet? a. Hvis ja, hvordan forholder Naalakkersuisut sig til denne vision? 2. Hvor mange fødesteder mener Naalakkersuisut, at der skal være i Grønland? a. Hvor skal disse være placeret? 3. Er det fortsat Naalakkersuisuts plan, at fødestederne i Qaqortoq og Aasiaat skal ... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 15/12/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 15/12/2022
223.(Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut)
1. Hvor mange medarbejdere er der i Socialstyrelsen; i de seneste 5 år, startende fra 2018, hvordan ser udviklingen / fluktueringen ud på medarbejdersiden? 2. Hvor mange økonomiske midler anvendes i Socialstyrelsen; i de seneste 5 år, startende fra 2018, hvordan har økonomien udviklet sig / fluktueret? 3. Hvor mange socialrådgivere er ansat i Socialstyrelsen; i de seneste 5 år, startende fra 2018, hvor mange socialrådgivere er der ansat målt årligt? 4. I de seneste 5 år, startende fra 2018... (Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut) (Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut)

Modtaget: 15/12/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 15/12/2022
222.medlem af Inatsisartut, Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Med hensyn til handlingsplan om efterlevelse af FN’s konvention om børns rettigheder 2023-2030, mener Naalakkersuisut at de har opfyldt Inatsisartuts pålæg om at udarbejde en handlingsplan1 i 2020 med de initiativer der er blevet taget af centraladministrationen eller som planlægges? 2. Mener Naalakkersuisut at de gennem udarbejdelse af handlingsplan om efterlevelse af FN’s konvention om børns rettigheder 2023-2030 har fulgt børnenes indstillinger2? ... medlem af Inatsisartut, Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit medlem af Inatsisartut, Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/12/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 12/12/2022
221.Medlem af Inatsisartut, Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit
1) Har Naalakkersuisut handlet på Inatsisartuts Ombudsmands hårde kritik af Qeqqata Kommunia den 14. november 20221 vedr. en sag om støtte til et barn? a) Hvis dette er tilfældet, hvornår har Naalakkersuisut handlet? b) Hvordan har Naalakkersuisut handlet? Medlem af Inatsisartut, Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/12/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 12/12/2022
220.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvor mange brevstemmer afgivet uden for Grønland ved det nyligt overståede folketingsvalg nåede ikke frem til Grønland i tide? 2. Hvor mange brevstemmer afgivet uden for Grønland ved Inatsisartutvalget i 2021 nåede ikke frem til Grønland i tide? 3. Har Naalakkersuisut planer om initiativer, der fremadrettet kan sikre, at alle lovligt afgivne stemmer når frem inden valget? 4. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 09/12/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 09/12/2022
22.Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut
1. Hvor store er restancerne for A-bidrag ude i alle kommunerne? 2. Hvordan ser restanceudviklingen for de sidste 5 år ud? 3. Bliver disse årlige restancer som kommunerne taber penge på refunderet af Selvstyret? 4. Hvis det ikke er sket som følge af Inatsisartuts lovgivning og kommunerne dermed mister penge herpå, hvordan vil Naalakkersuisut da forholde sig til det? 5. Arbejdes der på at få nedbragt restancerne? 6. Sidder Naalakkersuisut inde med andre oplysninger og information som de ger... Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Modtaget: 20/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 20/01/2022
219.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut lovet at tildele rejekvoter i Sydgrønland? 2. Agter Naalakkersuisut at tildele rejekvoter i Sydgrønland? a. Hvis ja, hvad er status på sagen? 3. På svaret på Paragraf 37-spørgsmål nr: 118 svarer Naalakkersuisut således “Naalakkersuisut arbejder lige nu på nogle initiativer ift. udvikling af fiskeri og fangst i Sydgrønland.” Hvor langt er I nået med disse planer? Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/12/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 09/12/2022
218.Medlem af Inatsisartut, Lars Poulsen, Siumut
1. Agter Naalakkersuisut at oplyse årsagerne til ofte dårlig satellitforbindelse i Østgrønland? 2. Er der bedre alternativer af Satellit til at løse problemerne? 3. Har Naalakkersuisut initiativer til at forbedre forbindelsen i Østgrønland? 4. Er der planer om etablering af en søkabelforbindelse til Tasiilaq? a. Hvis ja, hvornår vil det ske? b. hvor meget vil omkostninger til det estimeret? Medlem af Inatsisartut, Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 05/12/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 05/12/2022
217.Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne
1. Hvor mange henvedelser vedrørende budgetoverskridelser på Campus Kujalleq har Naalakkersuisut modtaget fra bestyrelsen på Campus Kujalleq siden 2017? a. Hvor mange af disse henvendelser har Naalakkersuisut besvaret? i. Naalakkersuisut bedes oplyse datoer for modtagelse samt datoer for besvarelse. 2. Hvor mange gange har en henvendelse om budgetoverskridelse fra Campus Kujalleq ført til, at Naalakkersuisut har henvendt sig til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg med henholdsvis: a. En o... Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Modtaget: 23/11/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 23/11/2022
216.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at sårbare unge og psykisk syge borgere udskrives på herberg og til hjemløshed? 2. Hvad er kommunernes muligheder for at sikre en egnet bolig til sårbare og psykisk syge borgere, der vurderes til at skulle have massiv støtte i forbindelse med en udskrivelse fra sygehuset? 3. Har Naalakkersuisut planer om at ændre loven om offentlig hjælp, så man fjerner betingelsen om at have en bolig for at kunne få offentlig hjælp? a. Hvilke administrative og sa... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 23/11/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 23/11/2022
215.Inatsisartut medlem Siverth K. Heilmann, Atassut
1. Kan man som forældre efter en præmatur fødsel have en forlænget barsel? 2. Kan børn der er blevet født for tidligt og har specielle behov blive tilbudt en støttepædagog i børnehaver? 3. Kan børn der er blevet født for tidligt og har specielle behov blive tilbudt en støttelærer i skolen? a. Eller er der mulighed for at tilbudt at have lærere med speciale i børn med særlige behov? 4. Har Naalakkersuisut planer om at forbedre vilkårene for børn der er født for tidligt? Inatsisartut medlem Siverth K. Heilmann, Atassut Inatsisartut medlem Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 17/11/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 17/11/2022
214.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1. Hvorfor modtager arbejdere som arbejder iht. SIKs overenskomst ikke det hele beløb? a) Hvorfor kan 14 dages lønnede ikke få udbetalt deres overtidsbetaling hvis de har arbejdet over 80 timer og 7 dages lønnede, hvis de har arbejdet over 40 timer, men må afspadsere dem? 2. Hvorfor udbetaler man ikke overtid fuldt ud til arbejdsmodtageren? 3. Hvilke offentligt ejede aktieselskaber giver afspadsering som erstatning for overarbejde? a) Ved samme lejlighed vil det være på sin plads at spørg... Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 17/11/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 17/11/2022
213.Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Er Danmark i færd med at affolke Grønland? 2. Tjener Danmark mange penge på Grønland? a. Hvis det er tilfældet, hvordan? 3. Er Grønland stadigvæk en Dansk koloni? Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 11/11/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 11/11/2022
212.Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Hvad er det økonomiske konsekvenser af det nye krav til døgninstitutioner og institutioner for folk og børn med svær handikap om at der skal være to voksne til stede for et barn? 2. Hvordan vil man skaffe arbejdskraft med det nye krav, når der allerede er mangel på varme hænder? 3. Hvad er Naalakkersuisuts planer ift. institutionernes mangel på varme hænder og økonomiske ressourcer til at imødekomme de nye krav. Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 11/11/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 11/11/2022
211.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilken ansøgning omhandler pressemeddelelsen af den 26. september 2022?1 a. Er ansøgningen færdigbehandlet? b. Er landbrugerne informeret? 2. Hvad skal man forstå ved, at tilskud til de enkelte landbrugerne skal betales ud fra mængden af indhandlingen? a. Skal man tage udgangspunkt i indkomst? b. Skal de med mindst indkomst modtage flest tilskud? c. Eller skal der gives tilskud ud fra de købte foder? d. Kan der gives en mere klar forklaring for uddeling af tilskud? Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/11/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 09/11/2022
210.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Er der planer om at optimere elværkets kapacitet i Niaqornaarsuk? 2. Er Niaqornaarsuk elværks kapacitet for lav? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/11/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 09/11/2022
21.Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut
1. Den tidligere beslutning om at flytte Jern- og Metalskolen til Sisimiut er nu blevet stoppet af Naalakkersuisut, hvad er årsagen hertil? 2. Efter at man havde indhentet tilbud fra tegnestuerne/konsulentfirmaerne, hvordan er sagen så forløbet i relation til konsulenternes arbejdsindsats i sagen? 3. Hvor mange penge er der indtil videre brugt på indhentning af tilbud fra tegnestuerne/konsulentfirmaerne? 4. Hvornår vil Naalakkersuisut informere Inatsisartut og borgerne omkring hvad der ska... Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Modtaget: 20/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 20/01/2022
209.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvad er status på arbejdet i Forfatningskommissionen? a. Hvornår forventer Naalakkersuisut at have udpeget en formand? b. Forventes der yderligere justeringer i Forfatningskommissionens arbejde? c. Hvornår forventer Naalakkersuisut, at arbejdet med forfatning er tilendebragt? 2. Hvor mange penge har man indtil videre brugt på Forfatningskommissionens arbejde siden opstarten? a. Hvor mange penge forventer man at bruge yderligere? b. Hvor mange penge har man brugt på udgifter til de pol... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 09/11/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 09/11/2022
208.Medlem af Inatsisartut, Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit
1. Arbejder Naalakkersuisut med en løsning til de sundhedscentre der lukker kl. 4 om eftermiddagen? 2. Anser Naalakkersuisut henvisninger til andre byer på steder hvor Sundhedscentre lukker kl. 4 som naturlig? Medlem af Inatsisartut, Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/11/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 09/11/2022
207.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om at etablere et krematorium i Nuuk? 2. Hvis ja, hvornår opføres der en kirke? 3. Hvad er omkostningerne ved projekteringen af krematoriet? 4. Har Kommuneqarfik Sermersooq afsat en byggegrund til det kommende krematorium? 5. Anser Naalakkersuisut det som naturligt, hvis Grønlands Selvstyre afholder hele udgiften? 6. Har Naalakkersuisut planer om at afsætte midler til opførelse af kirke i Nuussuaq og Qinngorput? 7. Har Kommuneqarfik Sermersooq afsat en byggegrund i ... Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 07/11/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 07/11/2022
206.Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk’, Naleraq
1. Hvad har Naalakkersuisut af planer for bedre forhold til lægekonsultation i bygderne? 2. Hvad har Naalakkersuisut af planer i forhold til behandling af kræftramte på et tidligere tidspunkt? 3. De sidste tal viser, at der er alt for få læger i de forskellige steder i forhold til industrilande, for eksempel bør Upernavik med sine mange bygder have en normering på 4 læger, hvis forholdene skal forbedres. Har Naalakkersuisut planer om at ansætte flere læger i Upernavik? Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk’, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk’, Naleraq

Modtaget: 07/11/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 07/11/2022
205.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1. Hvor mange sagsbehandler normeringer er der på det sociale områder i hvert kommune i år? 2. Hvor mange af disse er ubemandet i dag? 3. Hvor mange har en socialrådgiveruddannelse i disse eksisterende stillinger? 4. Hvor mange normeringer har Socialstyrelsen i dag? 5. Hvor mange af disse ansatte i normeringerne en socialrådgiveruddannelse? 6. Hvordan ser udviklingen ud i Socialstyrelsen i forhold til antallet af normeringer de sidste fem år? Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 07/11/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 07/11/2022
204.Medlemmerne af Inatsisartut Anna Wangenheim og Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvad er årsagen til, at Naalakkersuisut ikke vil besvare § 37-spørgsmål nummer 52/2022 og § 37-spørgsmål nummer 122/2022, der omhandler manglende udarbejdelse af prisundersøgelse på dagligvarer og på laktosefri fødevarer? Medlemmerne af Inatsisartut Anna Wangenheim og Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlemmerne af Inatsisartut Anna Wangenheim og Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 07/11/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 07/11/2022
203.Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq
1. Jeg spørger hermed Naalakkersuisut om de er villige til at medfinansiere opførelsen af en ny skole til erstatning for Kilaaseeqqap Atuarfia i Maniitsoq? Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq

Modtaget: 04/11/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 04/11/2022
202.Medlem af Inatsisatut Jens Napãtôk’, Naleraq
1. Det er på tide at informere borgerne hvor stort et indtægt turismen indbringer vort land? a) Hvor meget indbringer krydstogtturister? b) Hvor meget indbringer backpack-turister? c) Hvor meget indbringer turister, der overnatter i hoteller og andre overnatningssteder? 2. Hvor meget tjener enkelte borgere på turister? 3. I hvor stort omfang både i mængder og værdimæssigt tager turisterne smykkesten ud af landet? 4. I hvor stort omfang går turisterne i land og indsamler mineraler og lig... Medlem af Inatsisatut Jens Napãtôk’, Naleraq Medlem af Inatsisatut Jens Napãtôk’, Naleraq

Modtaget: 02/11/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 02/11/2022
201.Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq
1. Hvor mange borgere har psykiske lidelser i Grønland? a. Hvor mange voksne? b. Hvor mange børn? 2. Af alle psykiske lidelser som findes i Grønland, hvilke typer af lidelserne kan nævnes som det 10 hyppigste? 3. Hvor mange af de psykisk syge bor hos familie? a. Hvor mange bor på døgninstitutioner? b. Hvor mange bor i eget hjem? 4. Hvor mange af dem som bor i eget hjem modtager hjælp? a. Hvilken hjælp modtager de? Her tænkes på om de modtager hjemmehjælp eller har støtteperson. 5.... Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq

Modtaget: 02/11/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 02/11/2022
200.Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq
1. Hvornår agter Naalakkersuisut at holde borgermøde for borgerne i Kangerlussuaq vedr. Kangerlussuaqs fremtid når Nuuks landingsbane tages i brug i 2024? 2. Hvornår forventes arbejdsgruppen vedr. Kangerlussuaqs fremtid at fremlægge deres rapport? 3. Hvilke tiltag agter Naalakkersuisut at igangsætte på baggrund af anbefalinger fra Ox- ford Global Project rapport? a) har Naalakkersuisut planer om at følge anbefalingerne fra Oxford Global Project? Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq

Modtaget: 28/10/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 28/10/2022
20.Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut
1. Hvor langt er man nået med overkomstforhandlingerne imellem repræsentanterne for Selvstyret og Kommunerne og SIK? 2. Hvornår ophører de gældende aftaler der er indgået imellem Selvstyret, Kommunerne og SIK? 3. Hvor langt er parterne fra hinanden i forhold til de økonomiske krav mellem Selvstyret og Kommunerne og SIK? 4. Hvor stor er forskellen i forhold til kr. i timen og det samlede beløb? 5. Hvilke faggrupper kommer forhandlingerne til at være gældende for? 6. Har Naalakkersuisut an... Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Modtaget: 20/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 20/01/2022
2.Medlem af Inatsisartut, Anders Olsen, Siumut
1. Agter Naalakkersuisut at fremlægge resultater fra arbejdsgruppen der undersøger finansieringsmuligheder af et etablering af National stadion? Medlem af Inatsisartut, Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 04/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 04/01/2022
199.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor mange midler er ubrugte i bevillingerne til Majoriaq for 2018, 2019, 2020 og 2021? 2. Hvis der er ubrugte midler, hvad er grunden til det? 3. Naalakkersuisut har for nylig svaret, at de ikke vil udvikle Majoriaq i Qasigiannguit. Hvor mange midler kan bruges til at undersøge fordele og ulemper ved udvinding af denne, således den kan bruges til personlig udvikling for unge fra hele landet, der ikke er i arbejde eller uddannelse. a. Eller er der mulighed for at undersøge dette med de eksist... Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/10/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 27/10/2022
198.Medlemmer af Inatsisartut Harald Bianco og Knud Mathiassen Inuit Ataqatigiit
1. Hvor mange aflysninger har der været i 2021 ved Air Greenlands flyvning fra Nuuk til Kulusuk? 2. Hvad skyldes aflysningerne? 3. Hvor stram og på hvilke områder er Air Greenlands sikkerhedsforanstaltninger i forhold til andre (eks. Air Iceland)? 4. Er det rigtigt, at Air Iceland har afisningsudstyr i Kulusuk lufthavn? 5. I forhold til spørgsmål 4; såfremt Air Iceland har afisningsudstyr i Kulusuk, er dette godkendt? Medlemmer af Inatsisartut Harald Bianco og Knud Mathiassen Inuit Ataqatigiit Medlemmer af Inatsisartut Harald Bianco og Knud Mathiassen Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/10/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 27/10/2022
197.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad er status på ansættelserne af en læge og tandlæge i Qasigiannguit? 2. Hvad er grunden til at det er så problematisk at ansætte en læge og en tandlæge i Qasigiannguit, i efterhånden mange år? 3. Hvad er grunden til, at det her til sommer har været meget svært at gå til længekonsultation? 4. Hvornår forventer man at fødeklinikken i Aasiaat åbner? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 19/10/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 19/10/2022
196.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen. Naleraq
1. Hvad er status på undersøgelse om Aalisartut ingerlariaqqikkusuttut peqatigiiffiat AIP? 2. Bliver Aalisartut ingerlariaqqikkusuttut peqatigiiffiat AIP inddraget i undersøgelsen? 3. Hvem er ansvarlig i sagen? a) Hvornår afsluttes sagen? 4. Hvorfor inddrager man ikke AIP? 5. Agter man at afholde møde med Aalisartut ingerlariaqqikkusuttut peqatigiiffiat AIP’s bestyrelse når sagen er afsluttet? 6. Hvordan agter Naalakkersuisut inddraget i sagen om AIP? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen. Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen. Naleraq

Modtaget: 18/10/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 18/10/2022
195.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvor mange patienter er der kautioneret for til behandling i Danmark og udlandet indenfor de sidste 5 år? a. Hvor mange af disse har fået afsluttet deres behandling og kautionering, indenfor de sidste 5 år, grundet manglende helbredelsesprognose? b. Hvor mange af disse har fået afvist kautionsanmodninger indenfor de sidste 5 år? i. Hvad er de primære årsager til afvisningerne? 2. Har Naalakkersuisut modtaget referater fra visitationsnævnet efter foreskrift? a. Hvis ja, hvordan forhol... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 17/10/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 17/10/2022
194.Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut
1. Så vidt jeg ved, stammer drikkevandet i Ikerasak fra en sø. Hvordan er det med vandets kvalitet derfra? 2. Såfremt der i fremtiden etableres rørsystemer til husene samt kloak, vil vandet kunne være tilstrækkeligt til formålet? 3. Såfremt der etableres sådanne systemer, og hvis økonomien er en forhindring, og hvis alt materialet findes allerede i Ikerasak, har Nukissiorfiit regnet ud, hvor meget det vil koste? Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut

Modtaget: 07/10/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 07/10/2022
193.Medlem af Inatsisartut, Doris J. Jensen, Siumut
1. Agter Naalakkersuisut at oplyse hvor mange der ikke har fået feriepenge årligt i årene 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021? 2. Hvilke initiativer vil Naalakkersuisut foretage for at undgå mistede feriepenge? Medlem af Inatsisartut, Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 07/10/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 07/10/2022
192.Medlem af Inatsisartut, Jens Napãtôk’, Naleraq
1. Kan Naalakkersuisut oplyse, hvad årsagen er til, at Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik har ladet kontrakten med Synscenter Refsnæs og Synsregistret ved Rigshospitalet udløbe pr. 31.12.2021? 2. Hvilken indsats bliver der i stedet ydet til børn og unge med synshandicap og hvordan sikres det, at der ikke sker en afspecialisering på området? Medlem af Inatsisartut, Jens Napãtôk’, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Jens Napãtôk’, Naleraq

Modtaget: 06/10/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 06/10/2022
191.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad agter man at gøre med det affald der henstår ved minetunnellen efter den danske forundersøgelse i Kuannersuit? 2. Kan det mineaffald der henstår ved minetunnellen og som er opstået som følge af forundersøgelserne ved Kuannersuit, udgøre sundhedsfare for mennesker? A) Hvad er indholdet af disse affaldsprodukter? B) Forurener de natur og miljø i området? C) Overvejer man at udskifte porten til tunnellen som nu forfalder? 3. Hvem har ansvaret for den anden tunnelåbning som henstår ... Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 04/10/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 04/10/2022
190.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. I foråret 2018 henvendte Skattestyrelsen sig til Arktisk Kommando for at øge samarbejde omkring kontrol af fartøjer, hvor sejlskibe der sejler ind til grønlandsk farvand også blev medtaget. Hvad er status for dette arbejde? 2. Skattestyrelsen samt deres samarbejdspartner der arbejder spredt ude på kysten (Tusass uden for Nuuk by), foretager undersøgelser af sejlskibe der har meldt deres ankomst direkte fra udlandet; har man konfiskeret euforiserende stoffer fra sejlskibe der anløber grønlands... Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 04/10/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 04/10/2022
19.Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq
1. Blev de grafiske opgaver, i forbindelse med navneændring af Tele-Post til Tusass, udbudt i licitation internt i Grønland? a) Hvilket firma fik opgaven? 2. Blev trykopgaver, heriblandt facadeskilte, logoer til biler, informationsmateriale, informationsbog mv, udbudt i licitation internt i Grønland? a) Hvilket firma fik opgaven? 3. Blev udskiftning af personalebeklædning udbudt internt i Grønland? a) Hvilket firma fik opgaven? 4. Hvad har udskiftning af personalebeklædning kostet? ... Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 20/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 20/01/2022
189.Medlem af Inatsisartut, Mala Høy Kúko, Siumut
1. Kan Naalakkersuisut oplyse, hvor mange af landets borgerne stadig bor i egne huse, der indeholder asbest? a. Har man oplysninger om, i hvilke bygder og byer, disse befinder sig? 2. Kan Naalakkersuisut oplyse, om boligblokke i Grønland indeholder asbest? a. Har man oplysninger om, i hvilke byer og bygder, disse befinder sig? 3. Kan Naalakkersuisut oplyse, om offentlige arbejdspladser indeholder asbest? a. Og i hvilke byer og bygder i Grønland befinder disse bygninger sig? 4. Og såfremt der er ... Medlem af Inatsisartut, Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut, Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 04/10/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 04/10/2022
188.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Kan Naalakkersuisut kort redegøre for, hvor mange særligt, socialpædagogiske væresteder der er på landsplan i henhold til §25, stk. 5 i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn? 2. Ifølge Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn om støtte til børn kan Naalakkersuisut lave forskellige tiltag efter henvendelser fra kommunalbestyrelserne. Hvor mange nye og andre typer socialpædagogiske støtteforanstaltninger har Naalakkersuisut arbejdet med i de seneste ... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 04/10/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 04/10/2022
187.Inatsisartut medlem Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad agter Naalakkersuisut at gøre ved Sydgrønlands fåreholderiers ødelagte veje? 2. Har Naalakkersuisut vilje til at renovere de ødelagte broer mellem fåreholderierne? 3. Hvis der er vilje om samarbejde, hvilken slags støtte? A) Økonomisk tilskud? B) Hjælp i form af arbejdskraft til renovation? Inatsisartut medlem Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut medlem Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 03/10/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 03/10/2022
186.Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Vil man udvikle Royal Greenlands indhandlingsanlæg i Niaqornaarsuk? 2. Er der planer om at køre en helårsproduktion af alle fiskearter? 3. Vil man udvide kapaciteterne, frysere m.v.? Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 03/10/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 03/10/2022
185.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut planer om at øge tilskud til hundefoder, der nu er ramt af prisforhøjelser, i stil med tilskud til fåreholdere? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 03/10/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 03/10/2022
184.Medlem af Inatsisartut, Doris J. Jensen, Siumut
1. Agter Naalakkersuisut at oplyse om det er Avannaata Kommunias eller Selvstyrets ansvar at betale elregningen på forsamlingshuset i Oqaatsut? 2. Agter Naalakkersuisut at gøre noget ved dette problem, hvis der er mellemværende med hvem der har ansvaret? Medlem af Inatsisartut, Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 28/09/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 28/09/2022
183.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1. Hvordan kan granatharpunen til hvalfangst gøres billigere, og har Naalakkersuisut gjort sig overvejelser at øge tilskud til hvalfangerne? 2. Hvorledes kan patronen og ammunitionen til hvalfangstharpunen gøres billigere, når et skud med en hvalfangst harpun, hvis man regner patronen og krudtet med, koster omkring 1000 kr., og det gælder uanset om man rammer byttet eller ej, så er spørgsmålet, om det er muligt at der ydes bedre tilskud til anskaffelsen? 3. Har Naalakkersuisut overvejels... Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 26/09/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 26/09/2022
182.Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne
1. Hvor mange aflysninger har Air Greenland haft på indenrigsruterne i 2022? a. Hvor mange skyldes vejr? b. Hvor mange skyldes mangel på reservedele? i. Hvor mange skyldes andre former teknik? c. Hvor mange skyldes mangel på personale? d. Hvor mange skyldes andre forhold end de her nævnte? (Svaret må gerne indeholde en liste over hvad andre forhold dækker over) 2. Hvilke ruter er primært udsat for aflysninger? (Jeg ser gerne en skematisk opstilling af ruterne med antallet af aflysninger... Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Modtaget: 26/09/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 26/09/2022
181.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvor mange direkte tilskud og subsidier modtager landbrugserhvervet samlet set om året? 2. Hvor mange inddirekte tilskud og subsidier modtager landbrugserhvervet samlet set? (Jeg tænker her eksempelvis på offentig støtte til Neqi A/S med videre) 3. Hvor meget koster det at producere et lam herhjemme når alle omkostninger, tilskud og subsidier tælles med? a. Hvad sælges dette lam for i butikkerne herhjemme? b. Hvad sælges det for på eksportmarkedet? 4. Hvor meget koster det at prod... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 26/09/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 26/09/2022
180.Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad er i dag stutus for implementeringen af Strukturudvalgets anbefalinger vedrørende udlægning af opgaver fra centraladministrationen (selvstyret) til kommunerne: a) Hvilke anbefalinger er blevet implementeret – og hvilke er ikke? b) Hvilken tidshorisont forventes for implementering af de anbefalinger, som endnu ikke er implementeret? c) Prioriterer Naalakkersuisut nogle anbefalinger højere end andre – og hvilken prioritet har Naalakkersuisut i givet fald givet de enkelte anbefalinger? d) ... Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 26/09/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 26/09/2022
18.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
1. I planerne for etablering af vandkraftværke, er der planer for anlæggelse af mindre vandkraftanlæg, i Kulusuk, Qeqertarsuatsiaat, Qassiarsuk, Atammik, Arsuk og Ittoqqortoormiit a. Hvornår regner man med at anlægsarbejderne begynder? b. Hvornår vil man begynde at fragte byggematerialerne til anlægsstedet? c. Hvornår regner man med at anlæggene tages i brug? Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 18/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2022
179.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvilke data og statistik understøtter Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastrukturs påstand om, at landet ikke er klar til de nye atlantlufthavne? 2. Hvilke initiativer vil Naalakkersuisut igangsætte for at selvstændige skal bygge hoteller? a. Vil Naalakkersuisut udkonkurrere det private marked ved selv at bygge og lede hoteller og restauranter? 3. Hvilke konkrete planer har Naalakkersuisut i forhold til samarbejdet mellem private og offentlige virksomheder? a. Er der planer om at gå... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 16/09/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 16/09/2022
178.Inatsisartut medlem Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om at bygge ungdomsboliger? 2. Hvis ja, hvornår skal byggeriet begynde efter planen? 3. Hvor mange boligsøgende er der i Aasiaat? 4. Hvor mange unge imellem 18 og 35 år er boligsøgende i Aasiaat? Inatsisartut medlem Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut medlem Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/09/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 13/09/2022
177.Inatsisartut medlem Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad skal man gøre af kantinen i GU, Aasiaat? 2. Hvad er Naalakkersuisut planer for at gøre noget ved dette problem? 3. Hvorfor har man end ikke lagt brædder over de ødelagte vinduer, selvom det er så grimt? Inatsisartut medlem Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut medlem Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/09/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 13/09/2022
176.Inatsisartut medlem Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om at udvide Majoriaq Qasigiannguit, så elever fra alle dele af landet kan tage en opkvalificering dér? 2. Har man planer om at udvide Majoriaq i Qasigiannguit, på andre måder? 3. Hvor mange elever i Majoriaq Qasigiannguit har fået skolebevis i skoleåret 2021/2022? 4. Hvor mange elever skal starte på Majoriaq Qasiginnguit i skoleåret 2022/2023? 5. Hvor mange ufaglærte unge der ikke er jobsøgende er der? 6. Hvad er Naalakkersuisuts handlingsplan om ufaglærte ... Inatsisartut medlem Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut medlem Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/09/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 13/09/2022
175.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvornår fandt Naalakkersuisut ud af, at fødestedet i Region Kujalleq havde alvorlige rekrutteringsvanskeligheder? 2. Hvornår besluttede man sig for, at lukke fødestedet i Region Kujalleq? a. Hvem tog beslutningen? i. Var det en politisk beslutning? ii. Var det Regionssygehusets beslutning? iii. Var det Sundhedsledelsens beslutning? 3. Hvordan blev Naalakkersuisut orienteret om lukning af fødestedet? 4. Hvad er årsagerne til, at Familie- og Sundhedsudvalget ikke er blevet oriente... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 12/09/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 12/09/2022
174.Inatsisartut medlem Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvornår skal man regulere boligsikringen? 2. Skal boligsikringen reguleres generelt? a. Eller, agter man at oprette en særordning for ældre? 3. Har Naalakkersuisut en vurdering om størrelsen af økonomiske konsekvenser ved ændring af boligsikringen? Inatsisartut medlem Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut medlem Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 05/09/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 05/09/2022
173.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvor mange ansatte har der været i den offentlige administration i hvert af årene 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 i henholdsvis: a. Selvstyret? b. Kommunerne? 2. Hvor mange penge er der blevet brugt på løn til ansatte i den offentlige administration i hvert af årene 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 i henholdsvis: a. Selvstyret? b. Kommunerne? 3. Hvad har Naalakkersuisut planlagt af initiativer for at ... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 05/09/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 05/09/2022
172.Inatsisartut medlem Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut tal over hvor mange der har ADHD og autisme, i hele Grønland? 2. Agter Naalakkersuisut at arbejde for at opdage ADHD og autisme tidligt? 3. Hvad er Naalakkersuisuts planer, om at folkeskolerne og dagintitutionerne fokusere på børn med ADHD og autisme, i fremtiden? 4. Agter Naalakkersuisut at udføre særlig indsats for dem der lider af ADHD og autisme? Inatsisartut medlem Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut medlem Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 05/09/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 05/09/2022
171.Medlem af Inatsisartut Aslak W. Jensen, Siumut
1. Ifølge § 8 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 24. januar 2005 om ydelser ved undersøgelse og behandling uden for patientens hjemsted, kan en patient, som er i en akut livstruende tilstand, ledsages af en pårørende. Såfremt det er fostret, der er i en akut livstruende situation, og har brug for behandling udenfor sit hjemsted, anses den gravide eller fostret da som patient? 2. Kan gravide få en ledsager med til behandling jf. § 8 i bekendtgørelsen om ydelser ved undersøgelse og beha... Medlem af Inatsisartut Aslak W. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Aslak W. Jensen, Siumut

Modtaget: 30/08/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 30/08/2022
170.Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut
1. Er den nedre vandsø, som er reservevandsø i Uummannaq, blevet forurenet? a. Er den så forurenet, at den ikke egner sig som vandreservoir? i. Hvis det er tilfældet, skal den så fortsat være reservevandsø? Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut

Modtaget: 30/08/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 30/08/2022
17.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1. Agter Naalakkersuisoq at ændre på det i konto 40.95.01 tekstanmærkning vedrørende Avannaata Qimussersua den grønlandske version omhandlende refusion af udgifter? 2. Har Naalakkersuisut planer om at indsætte en anden formulering, således Qimussersuaq fortsat bliver afholdt fremover? Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 18/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2022
169.Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut
1. Formanden for Naalakkersuisut har tidligere udtalt, i lighed med den danske regering, så sent som i forhold til spørgsmålet omkring Hans Ø (Tartupaluk), at der findes efterkommere af oprindelige folk “Inuit” i Grønland. Naalakkersuisut, og den danske Regering, har ligeledes gentagende understreget, at efterkommerne af de oprindelige folk ”Inuit” i Grønland har særlige juridisk gældende rettigheder. Naalakkersuisut bedes herved uddybe de førnævnte rettigheder i praksis, herunder: a) Hvil... Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Modtaget: 30/08/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 30/08/2022
168.Inatsisartut medlem Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvad er Naalakkersuisuts indsats for at opnå en aftale mellem Greenland Ruby og Kommuneqarfik Sermersooq? 2. Hvad er grunden til at man ikke har sikret at Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed og aftaler om samfundsmæssig bæredygtighed, bliver overholdt? Inatsisartut medlem Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut medlem Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 30/08/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 30/08/2022
167.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1. Der er fire konventioner under IMO, og af disse fire har daværende Hjemmestyre hjemtaget MARPOL konventionen siden 1997. Er der planer om at hjemtage resten af konventionerne? Det drejer sig om STWC, SOLAS og MLC-konventionerne. 2. Besætningerne er ikke beskyttet i deres arbejde her i landet, uanset om de er ombord på trawlere, fiskeskibe eller handelsskibe. Har man planer om at hjemtage den danske sømandslov her i landet? a. Og arbejdes der på at beskytte besætningerne i deres arbejde... Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 29/08/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 29/08/2022
166.Inuit Ataqatigiit Inatsisartut gruppe
1. Hvad er planerne for juridisk beskyttelse og behandling af de homoseksuelle i Grønland? 2. Agter Naalakkersuisut at udarbejde en handlingsplan, som skal stadfæste homoseksuelles rettigheder og opfølgning af menneskerettigheder i Grønland? Inuit Ataqatigiit Inatsisartut gruppe Inuit Ataqatigiit Inatsisartut gruppe

Modtaget: 29/08/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 29/08/2022
165.Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut
1. Hvad vil Naalakkersuisut gøre ved den forringede service som følge af servicekontakten med AirGreenland i forhold til passagertrafik til bygderne? Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut

Modtaget: 29/08/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 29/08/2022
164.Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut
1. Jeg har læst, at varselssystemerne i Karrat fjorden tager fire år at sætte op, men betyder dette, at indbyggerne først må vende tilbage efter fem år? 2. Hvornår har man planer om at komme til Illorsuit og holde møde med borgerne? Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut

Modtaget: 27/09/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 27/09/2022
163.Medlem af Inatsisartut, Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. På hvilke måder / med hvilke metoder fører Naalakkersuisut tilsyn med virksomhedernes og myndighedernes overholdelse af Inatsisartutlov nr. 7 af 19. maj 2010 om sprogpolitik, jfr. § 6,stik. 1? 2. Hvilke erfaringer og hvilken ny viden har tilsynene indbragt generelt og i forhold til om formålene opnås? 3. Hvad er Naalakkersuisuts samlede konklussion af den viden tilsynene har indbragt – er de tilfredsstillende? 4. Hvilke nye initiativer har Naalakkersuisut planlagt med henblik på at st... Medlem af Inatsisartut, Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/08/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 16/08/2022
162.Medlem af Inatsisartut, Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad er status på arbejdet med at indføre en 3-årig forsøgsordning, hvor konfliktmægling indgår som supplement til foranstaltning? (jfr. Den grønlandske retsplejelov, § 319) 2. Hvilke interessenter, myndigheder og fagpersoner ud over Grønlands Politi og Retterne i Grønland, har været inddraget i arbejdet med at udforme forslag til rammerne for en forsøgsordning? 3. Hvilke anbefalinger eller forslag har man konkret modtaget fra disse interessenter, myndigheder og fagpersoner? ... Medlem af Inatsisartut, Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/08/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 16/08/2022
161.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
1. Inatsisartut pålagde Naalakkersuisut, at de skal arbejde for udvidelsen af vandkraftanlægget i Tasiilaq. Agter Naalakkersuisut at oplyse hvordan fremdriften af arbejdet går? 2. Agter Naalakkersuisut, at oplyse hvornår udvidelse af elforsyning kan gå i kraft? Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 08/08/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 08/08/2022
160.Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Kan Naalakkersuisut give tilladelse til forbrænding af storskrald i Qasigiannguit? 2. Har Naalakkersuisut planer om at give tilladelse til at bygge et forbrændingsanlæg i Diskobugten og yde fuld finansiering? 3. Har Naalakkersuisut fortsat planer om transportere storskrald til forbrænding fra Diskobugten til Sisimiut, og har man en forventning om at ordningen bliver en succes? Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 05/08/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 05/08/2022
16.Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut
1. Af takstcirkulære nr. 291 om gældende sociale kontaktydelser pr. januar 2020 fremgår det at plejevederlaget til almindelige plejefamilier kan forhøjes op til 700 % ”når der kræves en ekstraordinær indsats, som stiller særlige krav til plejefamilien med hensyn til pædagogik og omsorg.”. Hvornår er der tale om en ekstraordinær indsats, som stiller særlige krav til plejefamilie med hensyn til pædagogik og omsorg? 2. Det fremgår af VIVEs rapport ”Kortlægning af plejefamilieområdet i Grønland”, a... Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut

Modtaget: 17/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 17/01/2022
159.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvordan vil Naalakkersuisut forbedre socialrådgivernes vilkår, set i lyset af at der er en stor mangel på uddannede socialrådgivere i 5 kommuner? 2. Hvilke planer har Naalakkersuisut for at øge antallet af ansatte uddannede socialrådgivere hos det offentlige, eksempelvis hos kommunerne og Grønlands Selvstyre? 3. Har Naalakkersuisut kendskab til begrundelserne for, at uddannede socialrådgivere søger andre stillinger, kort tid efter deres ansættelse hos det offentlige, eksempelvis hos k... Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 04/08/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 04/08/2022
158.Medlem af Inatsisartut, Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. Spørgsmål Har Naalakkersuisut planer om at opfordre, alternativt give som politisk opdrag - via næste års generalforsamling i de selvstyreehhede A/S-er – at disse skal søge medlemsskab i Arctic Economic Council (AEC)? 2. Spørgsmål Hvis ja, med hvilke begrundelser? 3. Spørgsmål Hvis nej, med hvilke begrundelser? 4. Spørgsmål Hvilke rammevilkår agter Naalakkersuisut at udarbejde på det erhversvpolitiske område med henblik på at netværke og promovere og skabe handel via selvstyreejede vi... Medlem af Inatsisartut, Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 03/08/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 03/08/2022
157.Inatsisartut medlem Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvornår bliver kajen i Aasiaat fornyet? 2. Hvor mange penge har man tilsidesat i næste år til fornyelse af Aasiaats kaj? 3. Skal Aasiaats kaj forlænges? Hvis det skal forlænges, hvornår vil det ske? 4. Hvor mange penge har man behov for til renovation af Aasiaats kaj? 5. Er der restriktioner for trawleres losning hvis der ikke er mlighed for at lægge kaj? Inatsisartut medlem Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut medlem Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 29/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 29/07/2022
156.Inatsisartut medlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad har man tænkt sig at gøre i forhold til krabbefiskeriet i nærheden af Sisimiut? 2. Anser man fartøjerne der indhandler til RG-s fabrik i Sisimiut som tilstrækkeligt? 3. Er det planen at Nukariit II skal indhandle til Sisimiuts fabrik? 4. Er der problemer med torske-netbure? Inatsisartut medlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut medlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 25/07/2022
155.Inatsisartut medlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
1. Hvordan ser indtægterne af fiskeriet, fordelt efter kommunerne i de seneste fem år? 2. Der er tale om opdeling af fangst: rejer, hellesfisk, krabber, torsk. Bundgarnfiskeri og netbure. 3. Hvor stort er tilskud til joller fordelt i kommuner? Inatsisartut medlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut medlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 25/07/2022
154.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvad vil de økonomiske og administrative konsekvenser være for det offentlige, hvis det besluttes at oprette brugerråd i alle sundhedscentrene og regionerne med henblik på at øge dialogen mellem fagfolk og borgerne for at fremme tillid og gensidig respekt mellem borgerne og sundhedsvæsenet? 2. Hvad vil de økonomiske og administrative konsekvenser være for det private erhvervsliv, hvis det besluttes at oprette brugerråd i alle sundhedscentrene og regionerne med henblik på at øge dialogen ... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 25/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 25/07/2022
153.Medlem af Inatsisartut, Jens Kristian Therkilsen, Siumut
Naalakkersuisut oplyser i deres svar (spørgsmål 141/2022), at “Dialogen med relevante myndighedsområder er initieret”. 1. Hvem er det man har dialog med? 2. Hvad er formålet med dialogen? Ligeledes oplyste Naalakkersuisut at der er tsunamirisiko i området, men svarede ikke på spørgsmålet. Derfor; 3. Hvorfor nøjes man med at have en dialog med relevante myndighedsområder med henblik på undersøgelser? 4. Hvornår forventer Naalakkersuisut at deres undersøgelse om en kommende undersøge... Medlem af Inatsisartut, Jens Kristian Therkilsen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Jens Kristian Therkilsen, Siumut

Modtaget: 19/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 19/07/2022
152.Inatsisartut medlem Jens NapãtôK´, Naleraq
1. Har Naalakkersuisut godkendt Air Greenland stop for salg af billetter til borgere i landet? a. Hvis ja, hvad er status i handlingsplanen? 2. Man har indgået aftale med Air Greenland med serviceaftale for at betjene borgerne i landet til mange millioner kroner. Kan man afskåre disse, når man har sådan en serviceaftale? 3. Hvem har godkendt disse aftaler? a) Bestyrelsen i Air Greenland b) er Naalakkersuisut bekendt med afgørelsen? 4. Er Naalakkersuisut enig med beslutningen om at der... Inatsisartut medlem Jens NapãtôK´, Naleraq Inatsisartut medlem Jens NapãtôK´, Naleraq

Modtaget: 18/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 18/07/2022
151.Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq
1. Har Naalakkersuisut planer for at ændre på betingelserne for lån til erhvervelse og opførelse af medbyggerhus a) Hvad vil det koste for det offentlige, hvis reglerne for indskud (egenandel) i forbindelse med lån til erhvervelse og opførelse af medbyggerhus blev ændret følgende? Ansøger med årlig skattepligtig husstandsindkomst under 600.000 kr. skal kunne komme med en egenandel på 5 %. b) Ansøger med årlig skattepligtig husstandsindkomst fra over 600.000 kr. til 700.000 kr skal kunne komme me... Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq

Modtaget: 18/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 18/07/2022
150.Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvad mener Naalakkersuisut om, at man forhøjer narhvalskvoten i Østgrønland, Ittoqqortoormiit, Qaanaaq og Upernavik samt i Diskobugen? 2. Såfremt man forhøjer kvoterne, hvad vil det koste for det offentlige økonomisk og administrativt? 3. Hvad vil det koste for det private både økonomisk og administrativt? 4. Hvad vil det koste for borgerne både økonomisk og administrativt? Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 18/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 18/07/2022
15.Medlem afr Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit
1. Anser Naalakkersuisut lukningen af Tusass’ kontor i Qaanaq for naturlig? 2. Hvilke forestillinger har Naalakkersuisut om hvordan den direkte service vil blive udført i Qaanaaq? 3. Havde Naalakkersuisut initiativ omkring en lukning af Tusass’ kontor i Qaanaaq? Medlem afr Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit Medlem afr Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 17/01/2022
149.Inatsisartut medlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilke planer har Naalakkersuisut for indsatser, der skal gøre det muligt for private husejere at skifte deres oliefyr ud med mere miljøvenlige opvarmningsmetoder, til for eksempel varmepumper? a. Hvordan forventer Naalakkersuisut at finansiere eventuelle indsatser? 2. Hvilke planer har Naalakkersuisut for indsatser, der skal gøre det muligt for Selvstyrets institutioner at skifte deres oliefyr ud med mere miljøvenlige opvarmningsmetoder, til for eksempel varmepumper? a. Hvordan forventer Naa... Inatsisartut medlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut medlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 15/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 15/07/2022
148.Inatsisartut medlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
2. Naalakkersuisut bedes herudover komme med en uddybning af tabellen ”Forventet Personaleforbrug” på hovedkonto 40.92.142. a) hvilke personalekategorier er der tale om? b) Hvor mange personer har - inden for de respektive personalekategorier - har færdiggjort uddannelserne i løbet af de seneste 12 år? c) Hvor mange af disse er fortsat i et ansættelsesforhold i Kirken? 3. Hvad er i dag– ifølge Naalakkersuisut – de tre væsentligste udfordringer for Kirken i Grønland? Inatsisartut medlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut medlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 15/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 15/07/2022
147.Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. Benytter Naalakkersuisut anbefalingerne fra Strukturudvalgets betænkning vedrørende en strukturreform af den offentlige sektor, afgivet i 2005, som pejlemærker i sit arbejde? a) Hvis ja: Hvordan benytter Naalakkersuisut Strukturudvalgets anbefalinger? b) Hvordan har Naalakkersuisut prioriteret anbefalingerne? 2. Hvad er status på de områder kommunerne har overtaget til dags dato? 3. Hvilke målsætninger og planer har Naalakkersuisut for en yderligere reformering af den offentlige se... Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 15/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 15/07/2022
146.Inatsisartut medlem Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor stort er landarealet af fåreholdernes græsningsareal til fårene, der er overdraget til undersøgelse til råstofudvinding? a. Hvor er det lokaliseret? b. Er græsningsarealet og landarealet, der skal undersøges på samme sted? 2. Da der blev ansøgt om undersøgelse af landarealer, blev der afholdt høringer fra fåreholderne inden arealet blev overdraget til mineselskabet? a. Hvad var budskabet fra fåreholderne i høringerne? b. Har man taget hensyn til de hjemmeboendes budskab i høringerne? 3. ... Inatsisartut medlem Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut medlem Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 13/07/2022
145.Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvor mange børn er under 18 år i vort land? 2. Hvem er berettiget til børnetilskud? 3. Hvor mange børn modtager ikke børnetilskud? 4. Hvad vil det koste såfremt alle børn i vort land modtager børnetilskud? 5. Såfremt alle børn under 18 år får børnetilskud uanset forældre indkomst, hvad vil det koste det offentlige både økonomisk og administrativt? 6. Hvad vil det koste for det private både økonomisk og administrativt? 7. Hvad vil det koste for borgerne b... Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 13/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 13/07/2022
144.Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvad har Naalakkersuisut af forestillinger om udvikling af fiskeri i Tasiilaq og omegn samt i Ittoqqortoormiit? 2. Ved overgang til fiskeri i Tasiilaq og omegn samt Ittoqqortoormiit, hvad mener Naalakkersuisut om såfremt man i det nævnte områder forhøjer ESU-midler? 3. Hvad mener Naalakkersuisut om, såfremt man i Tasiilaq og omegn samt Ittoqqortoor- miit ved overgang til fiskeri giver ESU-midler på ekstra 5 mio. kr. pr. år i 5 år? 4. Såfremt det sker hvad vil det koste for det offentlig... Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 11/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 11/07/2022
143.Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvor mange er startet på en uddannelse i vort land i året 2021? 2. Hvor stor er uddannelsesstøtten for elever? 3. Hvad mener Naalakkersuisut om, såfremt man forhøjer uddannelsesstøtten for elever med 2.000 kr. om måneden? 4. Hvad vil det koste og forhøje uddannelsesstøtten med 2.000 kr. om måneden? 5. Hvad er fordele og ulemper? 6. Hvad vil det koste for det offentlige økonomisk og administrativt? 7. Hvad vil det koste for det private økonomisk og administrativt? 8. Hvad vil det koste... Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 11/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 11/07/2022
142.Inatsisartunut Ilaasortaq Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Iflg. Svaret på §37 spørgsmål nr: 125-2022, har man hævet garantien for køb af foder til får fra 3,5 mill til 5 mill.kr hvordan vil det hjælpe for enkelte fåreholdere? a. Hvordan vil de enkelte fåreholdere mærke denne hævning? 2. Hvornår vil man påbegynde forhandlinger om priser for 2022 med Neqi A/S? a. Hvorfor starter forhandlingerne så sent? 3. Arbejder Naalakkersuisut iflg. Strategi for Landbrug 2021-2030? a. I så fald hvor langt er man nået med at følge strategien? b. Eller er man bagu... Inatsisartunut Ilaasortaq Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut Ilaasortaq Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 11/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 11/07/2022
141.Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut
1. Har Naalakkersuisut planer om at bygge et nyt sygehus i Uummannaq? a. Hvad er estimaterne på pris? b. Hvornår forventes byggeriet startet og afsluttet? Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut

Modtaget: 07/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 07/07/2022
140.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til at tilbyde borgerne lokale kurser i psykisk førstehjælp, der har til henblik at forebygge psykisk mistrivsel og selvmord? a. Hvordan forestiller Naalakkersuisut sig, at et sådan initiativ kan udmøntes? b. Hvilke parter ville være relevante at inddrage i dette arbejde? 2. Såfremt der oprettes lokale kurser i psykisk førstehjælp, der har til henblik at forebygge psykisk mistrivsel og selvmord og disse tilbyde borgerne, hvad vil de økonomiske og adminis... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 05/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 05/07/2022
14.Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
1. Kan man ved ønske uddele lægemidlet PrEp og lægemidlet Truvuda til alle der har behov for disse? Hvis ikke, hvad skyldes det? a. Hvis nej, hvad er begrundelsen? 2. Kan man ved ønske uddele lægemidlet Adepend (Naltrexon) til alle med behov for dette? a. Hvis nej, hvad er begrundelsen? Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 17/01/2022
139.Inatsisartut medlem Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Forvalter Naalakkersuisut efter ”Handlingsplan om skrald 2020-2031”? a. Hvis ja, hvad er status i handlingsplanen? 2. Har Naalakkersuisut et mål om affaldssortering og genbrug? 3. Hvis målet om affaldssortering og genbrug skal nås, hvilke ressourcer mangler man i redskaber, økonomisk, personalemæssigt og administrativt? 4. Hvis affaldssortering skal indføres i hele Grønland, omtrent hvor meget regner man med at omkostningerne vil være? 5. Forestiller Naalakkersuisut at forvalte affaldshånteri... Inatsisartut medlem Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut medlem Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 05/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 05/07/2022
138.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Kan Naalakkersuisut gøre rede for kompetencefordelingen mellem Grønlands Fiskerilicenskontrol, Arktisk Kommando og Grønlands Politi samt anklagemyndigheden i sager om kontrol med overholdelse af gældende fiskerilovgivning? 2. Kan Naalakkersuisut gøre rede for, hvilke former for kontrol de enkelte myndigheder har kompetence til at udføre, og under hvilke omstændigheder den konkrete kontrol kan udøves? a. Såfremt der er andre myndigheder involveret i kontrollen med overholdelse af gæld... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 05/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 05/07/2022
137.Medlem af Inatsisartut Aslak W. Jensen, Siumut
1. Hvad agter naalakkersuisut at foretage sig med hensyn til fiskebure på vestkysten hvor fiskene hendør? a. Såfremt Naalakkersuisut agter at foretage sig noget, hvilke metoder forestiller naalakkersuisut skal tages i brug? 2. Fiskernes brug af fiskebure er efter krav fra Royal Greenland. På grund af selskabets manglende evne til at følge med, er det ikke længere et særsyn, at rigtig mange fisk forgår, med store konsekvenser for fiskernes indtjeningsmuligheder. Hvilke planer har naalakk... Medlem af Inatsisartut Aslak W. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Aslak W. Jensen, Siumut

Modtaget: 04/07/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 04/07/2022
136.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvor langt er Naalakkersuisut kommet med projektrekrutterings tiltag i forhold til at tiltrække cubansk sundhedspersonale? a. Er projektet fortsat i gang eller er det droppet? 2. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for det offentlige i forhold til at færdiggøre tiltaget? 3. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for det private erhvervsliv i forhold til at færdiggøre tiltaget? 4. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil de... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 30/06/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 30/06/2022
135.Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilke registre, der med fordel kan tale sammen, kan bruges hvis man skal opdage hvidvask og skatteunddragelse? 2. Kan det være en ide, at al lønudbetaling og alle fakturaer skal ske gennem pengeinstitutter? 3. Hvordan kan man lettere anmelde mistanke om hvidvask og skatteunddragelse? Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 30/06/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 30/06/2022
134.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut
Hvornår vil bådbroen for skibspassagerer i Arsuk, der siden sidste år har været itu og alene hænger sammen med stropper, blive udbedret? Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Modtaget: 30/06/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 30/06/2022
133.Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut en beredskabsplan for cybersikkerhed? a) Hvis ikke, planlægger Naalakkersuisut da at udarbejde en beredskabsplan for cybersikkerhed? b) Hvordan forestiller Naalakkersuisut sig, at de parter der varetager samfundskritiske funktioner kan blive involveret i udarbejdelsen og udmøntningen af en sådan beredskabsplan? c) Hvilken myndighed i Grønlands Selvstyre ville være ressortansvarlig for en sådan beredskabsplan? 2. Har hackerangrebet mod Grønlands Selvstyre, der fandt s... Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 30/06/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 30/06/2022
132.Medlem af Inatsisartut, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
Hvordan blev borgerne i Narsaq inddraget inden overdragelserne af landområderne i Kuannersuit i 2007, da der var ansøgninger om landområder med formål med råstofudvinding? Medlem af Inatsisartut, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 30/06/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 30/06/2022
131.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Under spørgetimen på FM 2022 den 27. april 2022 lovede Naalakkersuisoq at påtage sig ansvaret for at undersøge, hvorvidt eleverne i folkeskolen har været mærket af nedlukningerne i forbindelse med Coronaepidemien. Kan Naalakkersuisoq oplyse, hvilken form for undersøgelse, der skal iværksættes? a. Hvornår forventer Naalakkersuisut at effektuere undersøgelsen? b. Hvornår forventer Naalakkersuisut at kunne præsentere et resultat af undersøgelsen? 2. Hvad var resultatet efter seminar om spor... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 30/06/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 30/06/2022
130.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvad er Naalakkersuisuts fremtidsplaner for Atuarfik Ado Lynge i Aasiaat? a. Er der planer om at øge eller reducere bevillingen? Svar ønskes begrundet. b. Er der planer om at flytte bevillingskontoen fra uddannelsesstyrelsen til socialstyrelsen? Svar ønskes begrundet. 2. Kan Naalakkersuisut redegøre for, hvorfor der ikke laves årsberetninger for skolen? 3. Kan Naalakkersuisut redegøre for målgruppen for Atuarfik Ado Lynge? a. Hvem kan henvise til skolen? b. Hvilke henvisnings- og v... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 30/06/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 30/06/2022
13.Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvor meget vil det koste det offentlige at afskaffe monopol i Grønland? 2. Hvilke økonomiske konsekvenser vil det få for samfundet, såfremt man afskaffer monopol for offentligt ejede selskaber? 3. Hvilke økonomiske konsekvenser for offentligt ejede selskaber vil det få, når monopol bliver afskaffet i vores land? Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 17/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 17/01/2022
129.Inatsisartut medlem Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut planer om at udvide havnen i Tasiilaq? Inatsisartut medlem Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut medlem Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 23/06/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 23/06/2022
128.Inatsisartutmedlem Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut planer om boligbyggeri i Tasiilaq? Inatsisartutmedlem Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Inatsisartutmedlem Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 23/06/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 23/06/2022
127.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut
Har Naalakkersuisut intentioner om at gøre forsøgsstationen Upernaviarsuk tidssvarende både med hensyn til bygninger og andet materiel, således flere unge finder det attraktivt at tage en landbrugsuddannelse? Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Modtaget: 17/06/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 17/06/2022
126.Medlem af Inatsisartut, Jens Kristian Therkelsen, Siumut
1. De store mængder af affald der ligger hen i Uummannaq uden at blive behandlet, samler en masse fluer der generer befolkningen. Har naalakkersuisut planer om at give godkendelse til afbrænding af affald, så man kan komme af med de mange fluer? 2. Hvad er årsagen til at der ikke gives godkendelse, når man er vidende om, at den aktuelle affaldssituation er ganske utilfredsstillende? 3. Vil man i fremtiden blive ved med at fastholde, at der skal ansøges naalakkersuisut om tilladelse til afbr... Medlem af Inatsisartut, Jens Kristian Therkelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Jens Kristian Therkelsen, Siumut

Modtaget: 09/06/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 09/06/2022
125.Medlem af Inatsisartut, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Grundet store prisstigninger på foder, har Naalakkersuisut planer om en hjælpepakke til fåreholderne? A) Hvis man har planer om en hjælpepakke, hvordan skal det ske og hvornår skal det ske? B) Hvis ikke, på hvilken begrundelse er der ikke planer om en hjælpepakke? 2. Grundet store prisstigninger på gødning til markerne, har Naalakkersuisut planer om en hjælpepakke til landmændene? A) Hvis man har planer om en hjælpepakke, hvordan og hvornår skal det ske? B) Hvis ikke, på hvilken begrundelse e... Medlem af Inatsisartut, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/06/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 09/06/2022
124.Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilken transportform kan man oprette for at sikre selvforsyning af lokale fødevarer fra kysten, samt til at spredning af varer ud til kysten både sommer og vinter? 2. Er der mulighed for at kunne sende lokale fødevarer fra Ittoqqortoormiit til vestkysten gennem Danmark og Island? 3. Kan man oprette centre, som kan sprede lokale fødevarer til kysten og såfremt nødvendig, som kan leve op til fødevarelovgivningen og samtidig sikre, at traditionelle forarbejdsningsmetoder kan benyttes fo... Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/06/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 09/06/2022
123.Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut kendskab til hvorfor der ingen sender er for KNR radio i Qaanaaqs byd Qeqertaq? a. Hvis de har kendskab, hvorfor er der ingen sender? b. Vil man fremadrettet sikre KNR kan udsende radio? 2. Agter Naalakkersuisut at tage initiativ til at sikre telefonlinjer i Qeqertat? a. Vil de udvikle telefonlinjer? b. Vil de kunne benytte iridium satellit telefoner? Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/06/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 09/06/2022
122.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Har Naalakkersuisut i sinde at udarbejde den prisundersøgelse som Inatsisartut besluttede i forbindelse med behandlingen af FM2019/194? a. Hvornår påregner Naalakkersuisut i så fald at omdele undersøgelsen? b. I sin tid vurderede de daværende forslagsstillere, at en undersøgelse ville koste omkring 750.000 kroner. Hvad vurderer Naalakkersuisut, at det vil koste at færdiggøre undersøgelsen? (Jeg tillader mig at gå ud fra, at der er foretaget et vist forsarbejde allerede) 2. Kan Naalakk... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 09/06/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 09/06/2022
121.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for det offentlige såfremt der indføres et returpantsystem med frit valg mellem dåser, plastflasker og glasflasker således, at der de facto bliver frit valg af emballage for producenterne? 2. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for det private erhvervsliv såfremt der indføres et returpantsystem med frit valg mellem dåser, plastflasker og glasflasker således, at der de facto bliver frit valg af emballag... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 09/06/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 09/06/2022
120.Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad er der sket siden Inatsisartut vedtog et forslag om oprettelsen af et Etisk Råd i 2017? 2. Hvornår forventes det, at der bliver udpeget medlemmer til Etisk Råd? Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 31/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 31/05/2022
12.Medlemaf Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvornår indførte man forbud mod indsamling af havterneæg? 2. Hvorfor indførte man totalforbud mod indsamling af havterneæg? 3. Hvilke initiativer agter man at opstarte for at genoptage indsamling af æg fra havterner? 4. Hvornår kan man genoptage indsamling af æg fra havterner ved Kitsissuarsuit samt de nærliggende øer? Medlemaf Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlemaf Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 17/01/2022
119.Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq
Jeg modtog svar på mine spørgsmål om byggeri af lejligheder i Tasiilaq og omkringliggende bygder i besvarelse 2022-032. I den forbindelse har jeg opfølgende spørgsmål. 1. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for det offentlige, hvis der skal bygges lejligheder som dem i besvarelse 2022-032? 2. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for det private erhvervsliv, hvis der skal bygges lejligheder som dem i besvarelse 2022-032? 3. Hvilke økonomisk... Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 30/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 30/05/2022
118.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilke planer har Naalakkersuisut om fiskeriudvikling i Sydgrønland? 2. Har Naalakkersuisut planer om at øge forarbejdningen af fisk i Grønland for at ændre de nuværende forhold, hvor man blot indefryser indhandlede fisk, for derefter at eksportere dem som halvfabrikata? 3. Hvilke forhindringer er grundene til, at man ikke forarbejder fisk som helfabrikata? 4. Har man planer om at afholde en fiskerikonference i Sydgrønland? A) Hvis ja, hvornår forventes denne afholdt? B) Hvis nej, hvad er gru... Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 25/05/2022
117.Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad er status på Naalakkersuisuts arbejde med en strategiplan for forbedring af psykisk syges forhold? 2. Hvis Naalakkersuisut er gået i gang med udarbejdelse af strategiplanen, hvornår forventes strategiplanen præsenteret? a. Hvis ikke, hvad er de næste skridt i sagen? Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 25/05/2022
116.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen
1. Hvor mange ansatte er der i dag i kommunernes affaldshåndteringsselskab ESANI A/S? 2. Hvornår påbegyndes anlæggelsen af de kommende forbrændingsanlæg? 3. Med hensyn til affaldsindsamling, hvor bliver det indsamlede affald transporteret til 4. Hvor bliver affaldet opbevaret? 5. Hvornår påbegyndtes indsamlingen af affald? 6. Har man igangsat en indsamling af affald i hele landet? 7. Hvordan vil det indsamlede affald blive transporteret? 8. Skal det ske gennem Royal Arctic Line? Eller... Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen

Modtaget: 25/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 25/05/2022
115.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvilke aftaler er der konkret blevet indgået mellem Island og Grønland i forbindelse med den islandske statsministers besøg i Nuuk? 2. Der er tilsyneladende blevet indgået en handelsaftale. Hvad indebærer denne aftale helt konkret? a. Hvilke fordele er der for Grønland ved aftalen? b. Hvilke ulemper er der for Grønland ved aftalen? c. Hvad er de økonomiske konsekvenser ved aftalen for grønlandske virksomheder? i. Naalakkersuisut bedes komme med eksempler på fordele og ulemper for de ... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 24/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 24/05/2022
114.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1. På foranledning af, den seneste tids utryghed for Indbyggerne i Narsarsuaq, fordi der er uklarhed om bygdens fremtid, vil jeg spørge til om, der er planer om besøg i bygden og afholde borger møde? 2. Indbyggerne er utrygge ved, at hvis de skal tvinges til at flytte ud til kysten, hvem vil så betale for deres billetter og befordring af deres ejendele? 3. Vil borgere, der beslutter sig for at flytte få finansiering fra de offentlige? 4. Vil det sikres at der er bolig og beskæftigelse... Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 23/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 23/05/2022
113.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1. Hvornår besluttede Naalakkersuisut at flytte Jern og Metal skolen til Sisimiut? 2. Umiddelbart efter beslutningen meddelte Naalakkersuisoq for Uddannelse, at der til trods for, at det er besluttet at skolen skal flyttes, er der endnu ikke foretaget beregninger for flytte- omkostningerne, er det korrekt? 3. Der er gået et stykke tid siden beslutningen om at flytte skolen er taget, og vi har i Inatsisartut endnu ikke hørt noget om, hvor meget en flytning vil koste. Er det udregnet hvor me... Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 20/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 20/05/2022
112.Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til spiralkampagnen som fandt sted fra 1960 til 1975? a. Har man ført en spiralkampagne efter 1975? b. Hvis spiralkampagnen var fortsat, hvor mange fik spiral? 2. Hvad agter Naalakkersuisut at gøre efter at oplysningerne kom frem? 3. Har Naalakkersuisut iværksat initiativer vedrørende spiralkampagnen? 4. Har Naalakkersuisut taget kontakt med den danske stat om spiralkampagnen? Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 20/05/2022
111.Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvornår vil Naalakkersuisut opslå lægestillinger til Kullorsuaq og Ittoqqortoormiit? 2. Hvornår har man sidst opslået lægestillinger til Ittoqqortoormiit? a. Hvorfor har man afslået ansøgere til lægestillingerne? Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 20/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 20/05/2022
110.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvad har Naalakkersuisut af planer for at gøre unge-målgruppen interesseret i at yde en indsats på pleje- og omsorgsområdet? 2. Hvad vil de økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige være ved at opstarte et 5-årigt tværsektorielt pilotprojekt, hvor fokus skal være på initiativer til at få unge-målgruppen til at finde beskæftigelse på sundhedsområdet samt på det øvrige pleje- og omsorgsområde? Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 19/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 19/05/2022
11.Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilke byer har forbud mod salg af stærke alkoholiske drikke? 2. Hvornår indførte man forbud mod salg af stærke alkoholiske drikke i de specifikke byer? 3. Hvad var begrundelserne mod forbuddet? Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 17/01/2022
109.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Kan Naalakkersuisoq redegøre for indholdet af den kommende reform inden for personaleboligområdet? 2. Kan Naalakkersuisut redegøre for, hvad der menes når Naalakkersuisut siger, at der skal kigges på overenskomstområdet, hvor der arbejdes på mere lighed? 3. Hvordan vil de stigende fragtpriser påvirke rekruttering af f.eks. sundhedspersonale, idet vi årligt betaler et tocifret millionbeløb alene til til- og fratrædelsesrejser? Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 19/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 19/05/2022
108.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Har Naalakkersuisut et overblik over, hvor mange grønlandske læger og tandlæger, der har valgt at bosætte sig i Danmark eller andre steder? a. Har Naalakkersuisut kendskab til, hvorfor disse har valgt at bo og arbejde uden for Grønland? i. Hvad vil de økonomiske og administrative konsekvenser for Selvstyret være ved at udarbejde en undersøgelse, der skal danne et overblik over, hvor mange grønlandske læger og tandlæger, der bor og arbejder uden for Grønland og hvorfor de har foretaget ... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 19/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 19/05/2022
107.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq
1. Med tanke på dagligvare priser Har man tænkt sig og tilpasse arbejdsmarkedsydelsen med tanke på dagligvare priser? a) Hvad tænker Naalakkersuisut mht. det stigende dagligvarepriser? 2. Vi ved at kommunerne er ansvarlige for sociale ydelser, har Naalakkersuisut tanker om at samarbejde med kommunerne mht. at sociale ydelser kan hæves? 3. Med tanke på dagligvarepriser der er stigende og med tanke på mennesker med lavtlønindkomster og specielt modtagere af sociale ydelser vil man forbedre ... Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq

Modtaget: 19/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 19/05/2022
106.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Har Naalakkersuisut planer om at ændre Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 14. september 2018 om fangst og beskyttelse af isbjørne således, at det bliver lovligt at tilnærme sig isbjørne med henblik på fremvisning af dette dyr i turismeøjemed? a. Hvis ikke ønskes en grundig begrundelse herfor. 2. Hvad vil de økonomiske og administrative konsekvenser være for det offentlige såfremt man skulle ønske at gøre det lovligt at tilnærme sig isbjørne med henblik på fremvisning af dette dyr i turis... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 18/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 18/05/2022
105.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvad er status på anlæg af regional lufthavn i Tasiilaq? a. Hvornår forventer Naalakkersuisut at kunne melde noget ud til partierne og offentligheden desangående? 2. Hvad er status på anlæg af regional lufthavn i Ittoqqortoormiit? a. Hvornår forventer Naalakkersuisut at kunne melde noget ud til partierne og offentligheden desangående? 3. Kan Naalakkersuisut oplyse andet vedrørende anlæg af lufthavne i Østgrønland? Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 16/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 16/05/2022
104.Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor mange studerende fra Grønland læser på en videregående uddannelse i Danmark eller andre lande? 2. Hvilke uddannelser er der tale om? 3. Hvordan fordeler antallet af studerende i Danmark og udlandet sig på de enkelte videregående uddannelser? 4. Hvilke uddannelser/fag er nødvendigt at grønlandske studerende uddanner sig i for at reducere antallet af tilkaldt arbejdskraft i det offentlige og private arbejdsmarked i Grønland i de kommende år? 5. Hvad agter Naalakkersuisut at gøre for a... Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 12/05/2022
103.Medlem af Inatsisartut Charlotte Pike, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad er status på planer for anlæggelse af lufthavn ved Ittoqqortoormiit? 2. Hvad er tidsperspektiverne i forbindelse med anlæggelse af lufthavn ved Ittoqqortoormiit? 3. Har Naalakkersuisut afsat midler til projektering af anlæggelsen af lufthavnen? Medlem af Inatsisartut Charlotte Pike, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Charlotte Pike, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 12/05/2022
102.Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq
1. Har Naalakkersuisut henvendt sig til Danske Regering om medfinansiering af renovering af selvstyret´s boliger? 2. Hvornår har Naalakkersuisut besluttet at man vil kontakte, den danske regering med henblik på medfinasiering af selvstyret´s boliger? 3. Har Naalakkersuisut inddraget kommunerne om dette? 4. Hvilke fordele og ulemper vil det medføre for kommunerne, hvis den danske regering vil indgå medfinansiering af boligerne? 5. Vil de nye planer have konsekvenser for kommunerne og fris... Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq

Modtaget: 09/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 09/05/2022
101.Inatsisartunut ilaasortaq Hans Enoksen Naleraq
1. Hvad er grunden til at folk fra bygder selv skal betale for rejse samt kost og logi for at rejse til en by med tandlæge med henblik på tandlægebesøg, såvel børn som voksne? 2. Hvor ofte rejser tandlæger til bygder? Inatsisartunut ilaasortaq Hans Enoksen Naleraq Inatsisartunut ilaasortaq Hans Enoksen Naleraq

Modtaget: 09/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 09/05/2022
100.Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq
1. Er tilskud for el gældende for bygdefabrikker? 2. Kan bygdeanlæg modtage op til 40 % i tilskud som anlæg i byerne? 3. Nogle af bygdeproduktionsanlæg betaler ikke fiskeindustritarif, hvis det er korrekt hvad er grunden til det? 4. I Oqaatsut er der en privat eget produktionsanlæg som kommer bygden til gavn, betaler anlægget efter fiskeindustritarif? Hvis nej, hvad er begrundelsen? 5. Er der andre former for tilskud til drift af produktionsanlæg i bygder? 6. Har Naalakkersuisut planer om... Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq

Modtaget: 09/05/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 09/05/2022
10.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvornår regner Naalakkersuisut med at præsentere den nye strategi til forebyggelse af selvmord? 2. Hvilken faglig baggrund har de ansatte bag telefonlinjen Tusaannga? a. Kan Naalakkersuisut redegøre for om ordningen bruges i tilstrækkelig grad? b. Har Naalakkersuisut til hensigt for at evaluere brugen af Tusaannga? 3. Det kræver en henvisning at komme i et selvmordsforebyggelsesforløb i psykiatrien. Kan Naalakkersuisut oplyse hvor lang ventetid der er for at komme på sådan et forlø... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 12/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 12/01/2022
1.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvad vil det koste landskassen pr. procentpoint landsskatten bliver henholdsvis sænket eller hævet? 2. Hvad vil det koste hver gang man hæver beskæftigelsesfradraget med 1.000 kroner om året? 3. Hvad vil det koste hver gang man hæver personfradraget med 1.000 kroner? 4. Hvad vil landskassen tjene på at afskaffe de ligningsmæssige fradrag såsom fagforeningskontingent, rentefradrag med videre? Jeg ønsker en skematisk fremstilling, hvor de enkelte fradrag fremstår tydeligt hver for sig... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 04/01/2022
Sendt til Naalakkersuisut: 04/01/2022