Vælg årstal

Finansudvalgsafgørelser

c:\inatsisartut\documents\finafg\2007\305-1-080107-julefangerst¢tte-DK.PDF
30/06/2007
Spørgsmål til Landsstyret vedr. sags nr. 01.31.06/07-00305
01.31.06/08-00304
14/12/2007
Ansøgning om tillægsbevilling til hovedkonto 62.03.06 Stipendier og børnetillæg for Finanslov 2008
01.31.06/07-00303
13/12/2007
Ansøgning om tillægsbevilling på hovedkonto 50.01.01, Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, administration, samt rokering fra hovedkonto 50.01.05, Grønlands Fiskerilicenskontrol samt hovedkonto 50.01.03 Fiskeri og fangst til hovedkonto 50.01.
01.31.06/07-00302
17/12/2007
Udmøntning af hovedkonto 73.01.09 Overgangsreserve - Trafikstruktur
01.31.06/07-00301
13/12/2007
Opførsel af dieselelværk i Paamiut
01.31.06/07-00300
13/12/2007
Servicekontrakt mellem Nukissiorfiit og Grønlands Hjemmestyre omkring projektledelse af vandkraftforundersøgelser, samt forslag til budgetændringer i finanslovskonto 64.12.06. ­ "Vandkraftforundersøgelser"
01.31.06/07-00299
11/12/2007
Administrative besparelser
01.31.06/07-00298
11/12/2007
Nedsættelse af bevillinger på 9 projekter, samt oprettelse af projektet: Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq
01.31.06/07-00297
29/11/2007
Rokering af midler i forbindelse med udskillelse af edb-ydelser fra Hjemmestyrets centraladministration til Kit A/S (nu Sermit A/S)
01.31.06/07-00296
29/11/2007
Ansøgning om tillægsbevilling til Direktoratet for Arbejdsmarked Erhvervsuddannelser, samt den ekstraordinære uddannelsesindsats og
01.31.06/07-00295
29/11/2007
Salg af kommunale udlejningsbolig (B-1162, Sisimiut)
01.31.06/07-00294
29/11/2007
Budgetneutral rokering af projektbevillinger indenfor boligområdet administreret af A/S Boligselskabet INI
01.31.06/07-00293
09/11/2007
Hjemmestyrets udgifter til havne- og lufthavneundersøgelser
01.31.06/07-00292
09/11/2007
Tillægsaftale om det kommunale bloktilskud for budgetår 2007 samt tillægsaftale for budgetår 2008 og frem.
01.31.06/07-00291
09/11/2007
Tillægsbevilling til etablering af en sprogskolefilial i Nuuk
01.31.06/07-00290
09/11/2007
Salg af kommunal udlejningsbolig (B-1813 A, Nuuk)
01.31.06/07-00289
09/11/2007
Udmøntning af midler til programudredning af DIH 3.fløj, Nuuk
01.31.06/07-00288
29/10/2007
Udmøntning til GU - Nuuk
01.31.06/07-00287
06/11/2007
Projektering, tilstandsregistrering, udmøntning som følge af A-overslag på konkrete skoleprojekter, samt udmøntning til Qinnqorput skole.
01.31.06/07-00286
22/10/2007
Ansøgning om godkendelse af at Landsstyret kan byde på ejendommen B-3152 "Hotel Nuuk" og benytte faciliteterne som kollegium
01.31.06/07-00285
18/10/2007
Projektering af kommende projekter indenfor Familieområdet
01.31.06/07-00284
18/10/2007
Udmøntning af midler til personaleboliger, DIH, Nuuk
01.31.06/07-00283
14/10/2007
Projektering af renoveringsprojektet af kirken i Ittoqqortoormiit
01.31.06/07-00282 (1)
29/10/2007
Ansøgning om at omrokere midler fra driftskonto til anlægskonto
01.31.06/07-00282
10/10/2007
Ansøgning om at omrokere midler fra driftskonto til anlægskonto
01.31.06/07-00281
05/10/2007
Rokering af projektbevillinger fra ældre INI-projekter til boligprogram for bygder og ydredistrikter samt støttet privat boligbyggeri
01.31.06/07-00280
05/10/2007
Mindreforbrug på konkret Nukissiorfiit projekt
01.31.06/07-00279
05/10/2007
Udmøntning af midler til konkrete projekter på hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering
01.31.06/07-00278 (1)
14/10/2007
Ansøgning om tillægsbevilling på erhvervsuddannelsesområdet og uddannelsesstøtteområdet
01.31.06/07-00278
25/09/2007
Ansøgning om tillægsbevilling på erhvervsuddannelsesområdet og uddannelsesstøtteområdet
01.31.06/07-00277
24/09/2007
Kollegiebyggeri i Upernavik og Uummannaq
01.31.06/07-00276
24/09/2007
Forhøjelse af bevillingen til alderspension p.b.a. vedtagelse af Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension
01.31.06/07-00275
25/09/2007
Renovering af kirken i Napasoq
01.31.06/07-00274
24/09/2007
Merbevilling til hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit - anlægsudlån
01.31.06/07-00273 (1)
03/10/2007
Tillægsbevillingsansøgning på handicapområdet
01.31.06/07-00273
10/09/2007
Tillægsbevillingsansøgning på handicapområdet
01.31.06/07-00272
07/09/2007
Mer-/mindreforbrug på konkrete projekter, samt oprettelse af et 1-årigt projekt til 5-års eftersyn
01.31.06/07-00271
07/09/2007
Budgetneutral rokering på Udenrigsdirektorats hovedkonti
01.31.06/07-00270
07/09/2007
National strategi for bekæmpelse af tuberkulose 2007-2012
01.31.06/07-00269
20/08/2007
Bevillingsansøgning til udvidelse af reeferstik i Sisimiut
01.31.06/07-00268
20/08/2007
Projektering af Qasigiannguit. Entreprenørog bjergværksskole, Sisimiut, samt Efterskole,
01.31.06/07-00267
20/08/2007
Salg af kommunale udlejningsboliger
01.31.06/07-00266
20/08/2007
Udmøntning til kollegiebyggeri
01.31.06/07-00265
02/07/2007
Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning mandag den 2. juli 2007 vedr. Tillægsbevilling til IT- og videokonferenceudstyr til kommunerne. ­ sags nr. 01.31.06/07-00265.
01.31.06/07-00264
02/07/2007
Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning mandag den 2. juli 2007 Vedr. Tillægsbevilling til administrative forberedelser til kommunesammenlægningen ­ sags nr. 01.31.06/07-00264
01.31.06/07-00263
02/07/2007
Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning mandag den 2. juli 2007 Vedrørende salg af kommunale udlejningsboliger ­ sags nr. 01.31.06/07-00263.
01.31.06/07-00262
02/07/2007
Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning mandag den 2. juli 2007 vedr. Havneanlæg og Byggemodning i Alluitsoq
01.31.06/07-00261
02/07/2007
Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning mandag den 2. juli 2007 vedr. Tilskud til trafikken til Upernavik, Uummannaq og Nanortalik ­ sags nr. 01.31.06/07-00261.
01.31.06/07-00259
02/07/2007
Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning mandag den 2. juli 2007 Vedr. ændring af projektbeskrivelsen til projekt nr. 050.31.009 Renovering af B-604, B605 og B-745 under hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering. ­ sags nr. 01.31.06/07-0
01.31.06/07-00258
02/07/2007
Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning mandag den 2. juli 2007 om Finansudvalgets beslutning om Hjemmestyrets fremtidige organisering af det videre arbejde med aluminiumsprojektet. Omdannelse af Greenland Development A/S fra datter
01.31.06/07-00257
02/07/2007
Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning mandag den 2. juli 2007 om Finansudvalgets beslutning vedr. Stigende udgiftspres ­ sags nr. 01.31.06/07-00257
01.31.06/07-00256
02/07/2007
Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning mandag den 2. juli 2007 om Finansudvalgets beslutning Qaanaap Komitea ­ sags nr. 01.31.06/07-00256
01.31.06/07-00255
02/07/2007
Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning mandag den 2. juli 2007 om Finansudvalgets beslutning vedr. Nerlerit Inaat ­ sags nr. 01.31.06/07-00255
01.31.06/07-00254
02/07/2007
Salg af Sydtryk
01.31.06/07-00253 (1)
07/09/2007
Aktivitets- og organisationsudvikling i Råstofdirektoratet
01.31.06/07-00253
02/07/2007
Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning mandag den 2. juli 2007 vedr. Aktivitets- og organisationsudvikling i Råstofdirektoratet ­ sags nr. 01.31.06/0700253.
01.31.06/07-00252
02/07/2007
Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning mandag den 2. juli 2007 om Vedr. Tilstandregistrering af Narsaq skole ­ sags nr. 01.31.06/07-00252.
01.31.06/07-00251
02/07/2007
c:\inatsisartut\documents\finafg\2007\251-070702-konkrete skoleprojekter-dk.PDF
01.31.06/07-00250
02/07/2007
Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning mandag den 2. juli 2007 vedr. Udmøntning af udisponerede anlægsreserve til hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner ­ sags nr. 01.31.06/07-00250.
01.31.06/07-00249
09/06/2007
Udmøntning af udisponerede anlægsreserver til kollegiebyggeri i Aasiaat
01.31.06/07-00248 (1)
02/07/2007
c:\inatsisartut\documents\finafg\2007\248-2-070609-skoleudm¢ntning Qaqortoq-dk.PDF
01.31.06/07-00248
12/06/2007
Udmøntning fra hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler
01.31.06/07-00247
12/06/2007
Uforbrugte anlægsmidler på miljøanlægsområdet
01.31.06/07-00246
12/06/2007
Renovering af Atlantkaj, Paamiut.
01.31.06/07-00245
30/05/2007
Udkast til ændringsforslag til Finanslovskonto 64.12.06 ­ Vandkraft forundersøgelser
01.31.06/07-00244
30/05/2007
Nedbringelse af servicekontraktbetaling til Arctic Green Food A/S efter salg af anlæg til Royal Greenland A/S og Arctic Prime Fisheries samt godkendelse af Arctic Green Food A/S's muligheder for at sælge eller overdrage driften af indhandlingsnlæg ti
01.31.06/07-00243
29/05/2007
Ansøgning om tillægsbevilling til skolemad i folkeskolen
01.31.06/07-00242 (1)
12/06/2007
imødekommelse af SPS's ønske om 10-årig finansiering af foderkøb i 2007
01.31.06/07-00242
29/05/2007
imødekommelse af SPS's ønske om 10-årig finansiering af foderkøb i 2007
01.31.06/07-00241
29/05/2007
Tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til KIT A/S
01.31.06/07-00240
11/05/2007
Anlæggelse af midlertidig anstalt i Kangerlussuaq
01.31.06/07-00239
11/05/2007
Tillægsbevilling til aluminiumsprojektet
01.31.06/07-00238 (1)
29/05/2007
Nybyggeriet på Tuapannguit i Nuuk
01.31.06/07-00238
11/05/2007
Nybyggeriet på Tuapannguit i Nuuk
01.31.06/07-00237
11/05/2007
Etablering af en samlet personalefunktion for sundhedsvæsenet under Direktoratet for Sundhed
01.31.06/07-00236
11/05/2007
Salg af kommunale udlejningsboliger
01.31.06/07-00235 (1)
02/05/2007
Udmøntning af udisponerede anlægsreserver til hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner
01.31.06/07-00235
24/04/2007
Udmøntning af udisponerede anlægsreserver til hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner
01.31.06/07-00234
20/04/2007
Salg af kommunale udlejningsboliger i Sisimiut
01.31.06/07-00233
02/04/2007
Tillægsbevilling til Jørgen Brønlund skole, Ilulissat
01.31.06/07-00232
02/04/2007
Udmøntning af pulje til konkrete bygdeskoleprojekter
01.31.06/07-00231 (1)
02/04/2007
Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning lørdag den 31. marts 2007 Sag nr. 01.31.06/07-00231
01.31.06/07-00231
23/03/2007
Tillægsbevilling for projektering af en udvidelse af GU ­ Nuuk
01.31.06/07-00230
23/03/2007
Salg af kommunal udlejningsbolig
01.31.06/07-00229
19/03/2007
Aflysning og nedskrivning af støttede privat boligbyggerier på konkrete projekt numre
01.31.06/07-00228
27/02/2007
Udmøntning af midler til forundersøgelse af personaleboliger, DIH, Nuuk, samt mindreforbrug på Laboratorium, DIH, Nuuk
01.31.06/07-00227
24/01/2007
Byggeri af et bynært vandkraftværk i Sisimiut
01.31.06/07-00226
24/01/2007
Udmøntning af midler til Qasigiannguit Ældre- og plejeinstitution
01.31.06/07-00225
24/01/2007
Vedr. udmøntning af udisponerede anlægsreserver til projekter på hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri
01.31.06/07-00224
25/01/2007
Vedr. udmøntning af udisponerede anlægsreserver til projekter på hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner
01.31.06/07-00223
17/01/2007
Iværksættelse af passagertransporten i Uummannaq distrikt
01.31.06/07-00222
17/01/2007
Salg af kommunale udlejningsboliger