Vælg årstal

Finansudvalgsafgørelser

01.31.06/09-00456
28/12/2009
Kontrakt med AGF A/S om serviceydelser for 2010 (Sags nr. 01.31.06/09-00456)
01.31.06/09-00455
28/12/2009
Kontrakt med Royal Greenland A/S om serviceydelser for 2010 (Sags nr. 01.31.06/09-00455)
01.31.06/09-00454
21/12/2009
Ændring af hovedkonto nummer 80.00.88 Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter
01.31.06/09-00453
17/12/2009
Ansøgning om tekstanmærkning til hovedkonto 20.11.72 Reserve til særlige tiltag og initiativer i 16 navngivne bygder og byer
01.31.06/09-00452
21/12/2009
Tillægsbevilling til hovedkonto 50.01.20 Fiskeri og Fangst (tilskudsbevilling) som har til hensigt at støtte kystnært torskefiskeri i 2009
01.31.06/09-00451
17/12/2009
Tillægsbevillingsansøgning for Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (KIIIN)
01.31.06/09-00449
17/12/2009
Banerenovering, Narsarsuaq lufthavn
01.31.06/09-00448
17/12/2009
Stiftelse af Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S (under stiftelse)
01.31.06/09-00447
04/12/2009
Lån fra landskassen til Qaasuitsup Kommunia
01.31.06/09-00446
11/12/2009
Udmøntning af midler til Udvidelse af GU, Nuuk, etape 2 og 3, med projektforslag og B-overslag
01.31.06/09-00445
10/12/2009
Tekstanmærkning til formålskonto 34.11 Specialiseret behandling og undervisning for 2009
01.31.06/09-00444
10/12/2009
Budgetneutral tillægsbevillingsansøgning for departementet for Erhverv og Arbejdsmarked
01.31.06/09-00443
19/11/2009
Udmøntning af midler til udvidelse af GU, Nuuk, etape 2 og 3
01.31.06/09-00442
20/11/2009
Budgetneutral rokering indenfor hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit - Grønlands Energi-forsyning, anlægsudlån
01.31.06/09-00441
13/11/2009
Udmøntning af midler til maskinpark ved Entreprenør- og bjergværksskolen i Sisimiut
01.31.06/09-00440
13/11/2009
Skatte og velfærdskommission
01.31.06/09-00439-2
10/12/2009
Rokering af midler øremærket til boligfinansiering i Nuuk og Tasiilaq
01.31.06/09-00439
13/11/2009
Rokering af midler øremærket til boligfinansiering i Nuuk og Tasiilaq
01.31.06/09-00438
13/11/2009
Ressortændringer som følge af dannelsen af Naalakkersuisut efter valget den 2. juni 2009
01.31.06/09-00437
13/11/2009
Ansøgning om merbevilling til det grønlandske sundhedsvæsen
01.31.06/09-00436
27/10/2009
Omprioritering af midler til boligområdet i 2009 i forbindelse med revurdering af flere projekter
01.31.06/09-00435
25/10/2009
Nyt skib til Naturinstituttet
01.31.06/09-00434
25/10/2009
Ansøgning om tillægsbevilling til nedbringelse af ventelister i det grønlandske sundhedsvæsen
01.31.06/09-00433
13/10/2009
Tillægsbevillingsansøgning til hovedkonto 10.10.10 Naalakkersuisut
01.31.06/09-00432
13/10/2009
Indgåelse og afvikling af administrativt lejemål
01.31.06/09-00430
02/10/2009
Budgetneutral rokering indenfor hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet
01.31.06/09-00429
25/09/2009
Ansøgning om at 120 boliger i Tuapannguit, Tårn 4 til 7 anvendes som personaleboliger
01.31.06/09-00428
25/09/2009
Ansøgning om optagelse af tekstanmærkning til hovedkonto 75.01.13 Strategisk miljøvurdering (aluminium)
01.31.06/09-00427
07/09/2009
Skolebevillingsrokeringer på hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler
01.31.06/09-00426
07/09/2009
Udmøntning af tilsagn om lån til Andelsboligforeningerne Pingorsuaq 1 til 10
01.31.06/09-00425 (1)
02/10/2009
Udmøntning af anlægsreserver til Socialpædagogisk seminarium og kollegier
01.31.06/09-00425
30/06/2009
Udmøntning af anlægsreserver til Socialpædagogisk seminarium og kollegier
01.31.06/09-00424
30/06/2009
Vedrørende Omprioriteringer på anlægsområdet (Sags nr. 01.31.06/09-00424)
01.31.06/09-00423
30/06/2009
Vedrørende konsekvensrettelse af administrativ fejl vedr. FU – afgørelse nr. 410 godkendt den 24. april 2009
01.31.06/09-00422
30/06/2009
Godkendelse af forhandlingsresultat og tillægsbevillingsansøgning som følge af PPK overenskomstaftale
01.31.06/09-00421
30/06/2009
Vedrørende kontrakt med Arctic Green Food A/S om serviceydelser juli – 31. december 2009
01.31.06/09-00420
30/06/2009
Vedrørende kontrakt med Royal Greenland A/S om serviceydelser juli – 31. december 2009
01.31.06/09-00419
30/06/2009
Tillægsbevillingsansøgning til indkøb af influenzavaccine grundet pandemi
01.31.06/09-00418
28/06/2009
Kapitalindskud og ansvarlig lånekapital i Royal Greenland A/S
01.31.06/09-00417
28/06/2009
Ansøgning om oprettelse af reserve på 20 mio. kr. til fremme af beskæftigelse, uddannelsestiltag samt omskoling i bygder og byer, hvor indhandling til et lokalt eller nærliggende indhandlingsanlæg udgør den væsentligste erhvervsmulighed.
01.31.06/09-00416
28/06/2009
Etablering af midlertidig afdelingsefterskole i Kangerlussuaq i skoleåret 2009/2010
01.31.06/09-00415
19/06/2009
Beslutningsoplæg om Great Greenland A/S’ økonomiske situation
01.31.06/09-00414
19/06/2009
Køb af statens aktier i Nunaoil A/S
01.31.06/09-00413
31/05/2009
Godkendelse af resterende servicekontrakt med Arctic Green Food A/S (AGF)
01.31.06/09-00412
22/05/2009
Delvis eller hel ophævelse af lukningsperiode for indhandling af sælskind
01.31.06/09-00411
27/04/2009
Udmøntning fra hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver
01.31.06/09-00410
27/04/2009
Udmøntning af midler til akutcenter og følgearbejder vedrørende DIH 3. fløj, Nuuk
01.31.06/09-00409
14/04/2009
Om støtte til partiernes valgkamp til bygdebestyrelsesvalget 2009
01.31.06/09-00406
27/02/2009
Midlertidig servicekontrakt med Arctic Green Food A/S (AGF)
01.31.06/09-00405
27/02/2009
Ansøgning om sletning af tekstanmærkning til hovedkonto 75.01.16 Vareforsyning
01.31.06/09-00404
27/02/2009
Budgetneutral omlægning af boligstøtteafregningen
01.31.06/09-00403
27/02/2009
Tekstanmærkning så lufthavne kan indgå som apportindskud i aktieselskaber
01.31.06/09-00402
27/02/2009
Tillægsbevilling til hovedkonto 24.01.01 Skattestyrelsen administration
01.31.06/09-00401
27/02/2009
Mindreforbrug/Merforbrug på konkrete projekter, opdaget ved byggeregnskabsaflæggelse
01.31.06/09-00400-2
09/04/2009
Kollegier i Ilulissat med mangler efter 1-års gennemsyn på grund af konkurs
01.31.06/09-00400
27/02/2009
Kollegier i Ilulissat med mangler efter 1-års gennemsyn på grund af konkurs
01.31.06/09-00399
30/01/2009
Landsstyreoplæg om den danske regerings forslag om en kreditpakke
_
30/06/2009
01.31.06/09-00408
20/03/2009
Tilretning af tekstanmærkning til hovedkonto 64.13.23 Piareersarfiit
01.31.06/09-00407
20/03/2009
Tillægsbevillingsansøgning til Sundhedsvæsenet