Vælg årstal

Finansudvalgsafgørelser

0131.06/13-00638
23/08/2013
Tillæg til servicekontrakt med Royal Greenland A/S vedrørende Sisimiut området
01.31.06/13-00652
23/12/2013
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning mandag den 23. december 2013 Dækning af Royal Greenland AIS' udgifter i fbm. igangsatte aktiviteter, som Naalakkersuisut har ønsket gennemført
01.31.06/13-00651
20/12/2013
Tillægsbevilling til Sundhedsvæsenets hovedkonti Patientbehandling i udlandet, somatisk; Dronning Ingrids Hospital, Fællesudgifter, evakueringer mv
01.31.06/13-00650
20/12/2013
Budgetneutral omrokering af annullerede tilsagn om lån således de kan anvendes til nyt boligbyggeri
01.31.06/13-00649
20/12/2013
Tillægsbevilling - budgetneutral rokering som følge af merforbrug for hoved konti 10.01.01 Formandens Departement og 10.10.10 Naalakkersuisut
01.31.06/13-00648
20/12/2013
Bemyndigelse til at anvende Nukissiorfiits henlæggelser til at købe hovedkontoret i Nuuk
01.31.06/13-00647
27/12/2013
Overdragelse af Knud Rasmussenip Højskolias bygninger i Sisimiut til Grønlands Selvstyre og afskrivning af Knud Rasmussenip Højskolias gæld til Selvstyret
01.31.06/13-00646
05/12/2013
Bevilling til renovering af skimmelsvampsramt garage i Sisimiut.
01.31.06/13-00645
05/12/2013
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden
01.31.06/13-00644
20/12/2013
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning torsdag den 19. december 2013 Ansøgning om tillægsbevilling til 2013, ændring af tekstanmærkning og bemærkninger til tekstanmærkninger til hovedkonto 10.31.11 Kontante udgifter
01.31.06/13-00643
26/11/2013
Tillægsbevillingsansøgning vedr. KNR-flytning
01.31.06/13-00642
29/11/2013
Udmøntning til nyt Landsdækkende handicap træningscenter.
01.31.06/13-00641
29/11/2013
Ansøgning om merbevilling til Elevhjem i Nanortalik
01.31.06/13-00640-2
20/12/2013
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning torsdag den 19. december 2013 Budgetneutral rokering af IKT midler til EPJ-projektet
01.31.06/13-00640
04/10/2013
Budgetneutral rokering af IKT-midler til Elektronisk Patient Journal projektet, EPJ-projektet (sags nr. 01.31.06/13-00640).
01.31.06/13-00639
12/09/2013
Ansøgning til partierne, Inuit Ataqatigiit, Atassut, Kattusseqatigiit Partiiat og Siumut om tilskud til partiernes valgkamp til valg til kommunalbestyrelser i 2013.
01.31.06/13-00637
09/08/2013
Budgetneutral omrokering i Sundhedsvæsenet, tuberkulosemidler
01.31.06/13-00636
09/08/2013
Udmøntning til Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK) i Nuuk og skole i Sarfannguit
01.31.06/13-00635
13/08/2013
Udmøntning til forundersøgelse af sammenlægning af GUX og Niuernermik llinniarfik, Qaqortoq.
01.31.06/13-00634
12/08/2013
Udmøntning til forundersøgelser til ny KNR.
01.31.06/13-00633
30/06/2013
Ophævelse af licensbrugerbetaling i 2013
01.31.06/13-00632
12/08/2013
Udmøntning til Elevhjem i Nanortalik, kantinebygning.
01.31.06/13-00631-2
09/08/2013
Budgetneutral tillægsbevillingsansøgning vedrørende oprettelse af ny døgninstitution.
01.31.06/13-00631
30/06/2013
Budgetneutral tillægsbevillingsansøgning vedrørende oprettelse af ny døgninstitution
01.31.06/13-00630
28/06/2013
Ny skole i Ilulissat
01.31.06/13-00629
28/06/2013
Udmøntning til hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler, projekt nr. 030.50.110 Skole, Narsaq
01.31.06/13-00628
30/06/2013
Organisatorisk og geografisk placering af Center for Maritime Uddannelser
01.31.06/13-00627
28/06/2013
Tillægsbevillingsansøgning til styrket administration af justitsområdet
01.31.06/13-00626
27/06/2013
Sammenlægning af Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik og Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq
01.31.06/13-00625
17/06/2013
Ophævelse af licensbrugerbetaling i 2013
01.31.06/13-00624-2
27/06/2013
Budgetneutral rokering for resterende midler Finanslov 2013 under hovedkonto 50.01.18, driftsaftaler produktionsanlæg
01.31.06/13-00624
14/06/2013
Budgetneutral rokering for resterende midler i Finanslov 2013 under hovedkonto 50.01.18, driftsaftaler produktionsanlæg
01.31.06/13-00623-2
30/06/2013
Tillæg til servicekontrakt med Royal Greenland A/S vedrørende Maniitsoq området
01.31.06/13-00623
13/06/2013
Tillæg til servicekontrakt med Royal Greenland AIS vedrørende Maniitsoq området
01.31.06/13-00622-2
27/06/2013
Budgetneutral tillægsbevillingsansøgning til en sikret døgninstitution
01.31.06/13-00622
13/06/2013
Budgetneutral tillægsbevillingsansøgning til en sikret døgninstitution
01.31.06/13-00620-2
17/06/2013
Konsekvensrettelse af administrativ fejl vedr. FU - afgørelse nr. 11-562, godkendt d. 09. december 2011
01.31.06/13-00620
06/05/2013
Konsekvensrettelse af administrativ fejl vedr. FU ­ afgørelse nr. 11-562, godkendt d. 09. december 2011
01.31.06/13-00619
18/02/2013
Ansøgning fra partierne, Inuit Ataqatigiit, Atassut, Kattusseqatigiit Partiaat og Siumut om tilskud til partiernes valgkamp til valg til kommunalbestyrelser i 2013
01.31.06/13-00618
18/02/2013
Tillægsbevillingsansøgning i forbindelse med ressortændringer som følge af ændring af råstofloven
01.31.06/13-00617
05/02/2013
Tillægsbevillingsansøgning for 2013 for udmøntningsplan for hovedkonto 20.11.52 Strukturpolitisk pulje for Børne- og Ungeindsats samt Ekstraordinær indsats for ledige
01.31.06/13-00621
21/05/2013
Tillægsbevillingsansøgning vedrørende skimmelsvampsangreb i KNRs bygninger