Vælg årstal

Finansudvalgsafgørelser

01.31.06/16-00743
23/12/2016
Budgetneutral omrokering som følge af mer- og mindreforbrug inden for akti-vitetsområde 40 - Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke samt afsættelse af midler til anlægsprojektet ’Nationale tegningsarkiv’
01.31.06/16-00742
23/12/2016
Budgetneutral udmøntning fra hovedkonto 83.30.12 Ældreinstitutioner til æld-reområdets bygninger i Grønland.
01.31.06/16-00741
14/12/2016
Tillægsbevillingsansøgning om udmøntning af negativ budgetregulering under hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2016.
01.31.06/16-00740
01/12/2016
Tillægsbevillingsansøgning om budgetneutrale bevillingsændringer for aktivi-tetsområde 20 samt optagelse af ny tekstanmærkning til hovedkonto 20.40.02 Implementering af den nationale Digitaliseringsstrategi.
01.31.06/16-00739
25/11/2016
Tillægsbevilling til revalidering, mobilitet og Majoriaq
01.31.06/16-00738
14/11/2016
Tillægsbevillingsansøgning i forbindelse med ændringen af sammensætningen i Naalakkersuisut.
01.31.06/16-00737
14/11/2016
Merbevilling til Råstofdepartementet i forbindelse med udpegning af nyt med-lem af Naalakkersuisut for Råstoffer-
01.31.06/16-00736
05/10/2016
Omrokering af midler indenfor 73-77-området som følge af manglende udbetaling af bevilling i 2015
01.31.06/16-00735
03/10/2016
Tillægsbevillingsansøgning om udmøntning af hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer og midler til anlægssektorplan på uddannelsesområdet - Sagsnr. 01.31.06/16-00735.
01.31.06/16-00734
28/09/2016
Tillægsbevillingsansøgning om tilførsel af midler til styrkelse af sagsbe-handlingen i kommunerne til implementering af førtidspensionsreformen
01.31.06/16-00733
28/09/2016
Tillægsbevillingsansøgning om merbevilling til udvikling af skatte- og lønsystem i for-bindelse med fremrykning af pensionsbeskatning
01.31.06/16-00732
28/09/2016
Tillægsbevillingsansøgning til Hovedkonto 10.10.10 Naalakkersuisut
01.31.06/16-00731
28/09/2016
Anvendelse af overskydende midler fra Arctic Winter Games 2016
01.31.06/16-00730-1
13/09/2016
Indgåelse af servicekontrakter for passagerbefordring - Sagsnr. 01.31.06/16-00730
01.31.06/16-00730
02/09/2016
Indgåelse af servicekontrakter for passagerbefordring - Sagsnr. 01.31.06/16-00730
01.31.06/16-00729
29/06/2016
Tillægsbevillingsansøgning i 2016 om udmøntning af bevillingen for hovedkonto 20.11.70 reserve til nye initiativer og indarbejdelse af fleksjobindsats
01.31.06/16-00728
09/08/2016
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag den 27. juli 2016. Omstrukturering af Fisker- og fangeruddannelsen under Imarsiornermik Ilinniarfik Sags nr. 01.31.06/16-00728. "
01.31.06/16-00727
29/06/2016
Tillægsbevillingsansøgning om køb af KANUKOKAS hovedbygning i Nuuk.
01.31.06/16-00726
29/06/2016
Udmøntning fra hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden til nye projekter og merbevilling til igangværende projekter.
01.31.06/16-00725
29/06/2016
Rokering af mindreforbrug fra afsluttede anlægsprojekter til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden - Sags nr. 01.31.06/1
01.31.06/16-00724
27/06/2016
Tillægsbevillingsansøgning om udmøntning af bevillingen for hovedkonto 24.13.50 Reserve til merindtægter på skatte- og afgiftsområdet.
01.31.06/16-00723
27/06/2016
Budgetneutral rokering på hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler ­ - Alluitsup Paa.
01.31.06/16-00722
15/06/2016
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning fredag den 10. juni 2016. Tillægsbevillingsansøgning om udmøntning af bevillingen for hovedkonto 20.05.31 Reserve til merudgift på det kommunale område. - Sags nr. 01.31.06/16-0
01.31.06/16-00721
03/06/2016
Illuut A/S ­ ændringer i selskabets vedtægter vedrørende selskabets bestyrelse og direktion.
01.31.06/16-00720
25/05/2016
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag den 25. maj 2016. Tillægsbevillingsansøgning om optagelse af tekstanmærkning i tillægsbevillingsloven for 2016 under aktivitetsområde 34 - sags nr. 01.31.06/16-00720. "
01.31.06/16-00719
16/05/2016
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning fredag den 13. maj 2016. Anmodning om tillægsbevilling på 0,8 mio. DKK til finansiering af justeringer i strategiplan vedrørende Great Greenland. - Sags nr. 01.31.06/16-00719. "
01.31.06/16-00718
03/05/2016
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning tirsdag den 3. maj 2016. Budgetneutral rokering på hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet til nyt projekt nr. 120.48.014 Inventar til ny tandklinik, Ilulissat - sags nr. 01.31.06/1
01.31.06/16-00717
03/05/2016
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning tirsdag den 3. maj 2016. Tillægsbevillingsansøgning om bevilling af 1.205.000 kr. til Digitaliserings-styrelsen til etablering af IT-faciliteter for Uddannelsesstyrelsen i forbi
01.31.06/16-00716
03/05/2016
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning tirsdag den 3. maj 2016. Tillægsbevillingsansøgning om bevilling af 1,0 mio. kr. til tilskud til familiecentre under hovedkonto 30.10.45 Særlig indsats på børn- og ungeområdet -
01.31.06/16-00715
24/05/2016
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag den 11. maj 2016. Forhandlingsmandat til nye servicekontrakter om passagerbefordring gennem luftfart og sejlads - Sagsnr. 01.31.06/16-00715. "
01.31.06/16-00713
10/06/2016
Det videre arbejde med Lufthavnsprojekterne.
01.31.06/16-00712
30/08/2016
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag den 27. juli 2016. Ansøgning om bemyndigelse til tiltrædelse af salg af Selvstyrets aktier i Grønlandsbanken til Greenland Holding A/S. - Sags nr. 01.31.06/16-00712. "
01.31.06/16-00711
08/04/2016
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag den 6. april 2016. Illuut A/S ­ ændringer i selskabets vedtægter vedrørende selskabets bestyrelse og direktion. - Sags nr. 01.31.06/16-00711. "
01.31.06/16-00710
29/03/2016
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag den 23. marts 2016. Overdragelse af projekt nr. 150.52.071 Skolehjem med 50 værelser, Uummannaq til Qaasuitsup Kommunia - Sags nr. 01.31.06/16-00709 "
01.31.06/16-00709
19/04/2016
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag den 13. april 2016. Tillægsbevillingsansøgning vedrørende midler til biologiske undersøgelser af narhvaler ved Tasiilaq i 2016.
01.31.06/16-00708
29/03/2016
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag den 15. marts 2016. Anmodning om tillægsbevilling til finansiering af justeringer i strategiplan vedrørende Great Greenland. - Sags nr. 01.31.06/16-00708. "
01.31.06/16-00707
14/03/2016
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag den 9. marts 2016. Forslag om at Naalakkersuisut kan yde lån på op til 150.000 kr. til pensionister til renoveringsarbejder af deres eget hus. - Sags nr. 01.31.06/16-0070
01.31.06/16-00706
30/03/2016
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag den 23. marts 2016. Ansøgning om optagelse af tekstanmærkning på tillægsbevillingsloven for 2016 til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter, der giver Great Greenland A/S en træ