Vælg årstal

Finansudvalgsafgørelser

01.31.06/17-00789
28/12/2017
01.31.06/17-00788
27/12/2017
Lovtekniske forhold vedrørende Inatsisartutlov nr. 37 af 23. november 2017 om beskatning af visse kapitalafkast.
01.31.06/17-00787
28/12/2017
Udmøntning fra hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner til projekt nr. 020.40.064 Hus til ungdomsafdeling i Inuusuttut Inaat, Qaqortoq.
01.31.06/17-00786
28/12/2017
Tillægsbevillingsansøgning om køb af erhvervsejendom i Nuuk til anvendelse for Selvstyrets centraladministration.
01.31.06/17-00785
28/12/2017
Budgetneutrale omrokeringer som følge af mer- og mindreforbrug inden for aktivi-tetsområde 40 - Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke og 84 – Uddannelsesbyggeri.
01.31.06/17-00784
21/12/2017
Tillægsbevillingsansøgning om overførselsret af uforbrugte midler for hovedkonto 30.01.02 Socialstyrelsen for 2017 til finansåret 2018 på grund af uforudsete forsinkelser i udviklingen af understøttende sagsbehandlingssystemer i kommunerne.
01.31.06/17-00782
20/12/2017
Budgetneutral rokering af bevillinger til finansiering af oprettelse af Allorfik i Aasiaat.
01.31.06/17-00781
20/12/2017
Budgetneutral rokering på hovedkonto 87.11.09 Transportkommissionen - forundersøgelser, hovedkonto 87.73.19 Forundersøgelser for diverse trafikanlæg, hovedkonto 87.73.12 Reinvestering i havne og kajanlæg og hovedkonto 87.73.22 GLV - Landingspladser.
01.31.06/17-00780
20/12/2017
Budgetneutral rokering på hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri og på hovedkonto 87.72.23 Boligstøtte, istandsættelsestilskud.
01.31.06/17-00779
11/12/2017
Tillægsbevillingsansøgning om overførselsret af ubrugte midler for hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring for 2017 til finansåret 2018 med henblik på oprettelse af storkundeportal i 2018 samt overførsel af ubrugte midler til billetrefusioner, indlogering og forplejning.
01.31.06/17-00777
11/11/2017
Tillægsbevillingsansøgning om ønske om overførselsret af uforbrugte midler bevilget til hundevaccinationsprogrammet.
01.31.06/17-00776
21/11/2017
Det videre arbejde og analyse af lufthavnsprojekterne i regi af Kalaallit Airports A/S
01.31.06/17-00775
21/11/2017
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning mandag den 13. november 2017. Rokeringer fra hovedkonto 40.40.01 Uddannelsesstyrelsen til hovedkonto 40.10.11 Ado Lyngep Atuarfia - Sags nr. 01.31.06/17 - 00775. "
01.31.06/17-00774
21/11/2017
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning mandag den 13. november 2017. Tillægsbevillingsansøgning under Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug som følge af ordinære- og ekstraordinære udgifter ved Repræsentati
01.31.06/17-00773
21/11/2017
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning mandag den 13. november 2017. Tillægsbevillingsansøgning om ønske om overførselsret af uforbrugte midler bevilget til Forfatningskommissionen - Sags nr. 01.31.06/17 - 00773. "
01.31.06/17-00772
05/11/2017
Tillægsbevillingsansøgning om bemyndigelse til at Grønlands Selvstyre kan indfri private boliglån ydet til borgere i Illorsuit og Nuugaatsiaq
01.31.06/17-00771
11/12/2017
Tillægsbevillingsansøgning om optagelse af ny tekstanmærkning til hovedkonto 40.98.02 Implementering af den nationale Digitaliseringsstrategi
01.31.06/17-00770
07/10/2017
Tillægsbevillingsansøgning om afsættelse af midler til undersøgelser af bæredygtige græsningsarealer i Sydgrønland
01.31.06/17-0077´8
11/12/2017
Udmøntning fra hovedkonto 87.73.10 Havneanlæg til projektering af Havn i Kanger-lussuaq, Læmole i Qaanaaq og Havnefaciliteter i Uummannaq, samt rokering fra ho-vedkonto 84.40.16 Kulturbyggeri og fra hovedkonto 87.75.02 Miljøafbødende foran-staltninger, Dundas til oprettelse af reserve til nyanlæg af havnefaciliteter under ho-vedkonto 87.73.12 Reinvestering i havne og kajanlæg.
01.31.06/17-00769
03/10/2017
Tillægsbevillingsansøgning om udmøntning af midler til forbedring af folkeskolen.
01.31.06/17-00768
29/09/2017
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning torsdag den 28. september 2017. Budgetneutral udmøntning fra hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner til køb af hytte til Røde Kors Børnehjemmet i Nuuk samt orientering
01.31.06/17-00767
13/09/2017
Budgetneutral rokering under hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner til etablering af lukket gårdmiljø til den sikrede døgninstitution ”Isikkivik”
01.31.06/17-00766
13/09/2017
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag den 13. september 2017. Tillægsbevillingsansøgning om en ekstraordinær forhøjelse af garantien i 2017 ved køb af foder som følge af tørke i Sydgrønland.
01.31.06/17-00765
30/08/2017
Tillægsbevillingsansøgning om sikring af at plejefamilier har ens vilkår før og efter indførelsen af aktuel indkomst som beregningsgrundlag for fastsættelsen af sociale ydelser.
01.31.06/17-00764
14/08/2017
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning fredag den 11. august 2017. Tillægsbevillingsansøgning til Sundhedsvæsenets hovedkonti 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital og 34.12.03 Patientrejser og evakueringer
01.31.06/17-00757
04/07/2017
Tillægsbevillingsansøgning om bemyndigelse til ekstraordinære foranstaltninger i forbindelse med oversvømmelseskatastrofen i Uummannaq-Distriktet.
01.31.06/17-00756
04/07/2017
Tillægsbevillingsansøgning til retablering af patienthotel i Aasiaat og køb af bygning til Allorfik i Sisimiut under hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet
01.31.06/17-00755
04/07/2017
Tillægsbevillingsansøgning vedrørende midler til eksterne analyser i forbindelse med fiskeriloven
01.31.06/17-00754
04/07/2017
Udmøntning på hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri projekt nr. 080.30.017 Bæredygtige boliger, Sisimiut
01.31.06/17-00753
14/08/2017
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning fredag den 11. august 2017. Rokeringer fra hovedkonti 89.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodning og 89.71.41 Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodning til diverse anlægsprojekter.
01.31.06/17-00752
07/06/2017
Budgetneutrale rokeringer fra hovedkonto 87.00.88 Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter til finansiering af veje i Qaanaaq og Qaqortoq
01.31.06/17-00751
09/05/2017
Tillægsbevillingsansøgning om forhøjelse af hovedkonto 40.94.13 Tilskud til idræt
01.31.06/17-00750
27/04/2017
Pilotprojekt om gældsrådgivning i Kommune Kujalleq
01.31.06/17-00749
27/04/2017
Udmøntning af midler til opførelse af ny skole i Alluitsup Paa under hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler
01.31.06/17-00748
27/04/2017
Tillægsbevillingsansøgning vedrørende midler til biologiske undersøgelser af makrel i grønlandsk farvand i 2017
01.31.06/17-00747
20/03/2017
Tillægsbevillingsansøgning om bevilling til tilskud til familiecentre under hovedkonto 30.10.45 Særlig indsats på børn- og ungeområdet
01.31.06/17-00746
09/03/2017
Vedr. omorganisering og udvidelse af telefonrådgivninger.
01.31.06/16-00745
06/03/2017
Humanitært bidrag til Kalaallit Røde Korsiat til arbejdet for ofrene for kamp-handlingerne i Aleppo, Syrien.
01.31.06/17-00783
20/12/2017
Tillægsbevillingsansøgning om overførsel af midler afsat til tidlig indsats for børn og unge på socialområdet på hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer til hovedkonto 30.10.45 Særlig indsats på børn- og ungeområdet.