Vælg årstal

Finansudvalgsafgørelser

01.31.06/23-01064
28/12/2023
Status på nedrivning af Selvstyrets boliger, samt rokering af midler fra afsluttede nedrivningsprojekter
01.31.06/23-01063
19/12/2023
Udmøntning til indkøb og udvikling samt implementering af et nyt lånemodul
01.31.06/23-01062
19/12/2023
Omrokering af bevilling til grønlandsk udsendelse til DANATO
01.31.06/23-01061
19/12/2023
Budgetneutral tillægsbevilling til aktivitetsområde 34 Sundhed som følge af mer- og mindreforbrug
01.31.06/23-01060
28/12/2023
Budgetneutrale rokeringer af midler indenfor 40-området
01.31.06/23-01059
14/12/2023
Iværksættelse af sociale kompensations tiltag med henblik på børnefamilier
01.31.06/23-01058
30/11/2023
Ansøgning om tillægsbevilling til hovedkonto 50.01.01 Departementet for Fiskeri og Fangst som følge af fratrædelser
01.31.06/23-01057
30/11/2023
Budgetneutral rokering af midler til drift af Uddannelsesråd
01.31.06/23-01056
30/11/2023
Aftale med KommuneKredit og Den Danske Stat om, at Grønlands kommunale enheder kan optage lån i KommuneKredit
01.31.06/23-01055
30/11/2023
Udskiftning af Qaamiut Kollegiets oliefyr, skorsten og varmtvandsbeholder
01.31.06/23-01054
03/11/2023
Tillægsbevilling til Tusaannga på grund af stigning i antal henvendelser
01.31.06/23-01053
03/11/2023
Udmøntning til udvikling og udbud af ny Elektronisk Patient Journal
01.31.06/23-01052
19/12/2023
Tillægsbevillingsansøgning om bemyndigelse til at stille selvskyldnerkaution for NunaGreen A/S
01.31.06/23-01051
13/10/2023
Tillægsbevilling til finansiering til etablering af et nyt retursystem, som følge af beslutning om at ændre Selvstyrets bekendtgørelse om emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke
01.31.06/23-01050
03/11/2023
Tillægsbevilling til en uddannelsesstilling under hovedkonto 34.14.01 Landslægeembedet
01.31.06/23-01049
29/09/2023
Udmøntning til opførelse af en ny bygning til Sungiusarfik Aaqa
01.31.06/23-01048
06/10/2023
Tillægsbevilling til videreførelse af tilbuddet om gratis behandling til ofre for spiralkampagnen og andre indgribende præventionsmetoder i perioden 1965-1975
01.31.06/23-01047
06/10/2023
Tillægsbevillingen til Landslægeembedet på 300.000 kr
01.31.06/23-01046
06/10/2023
Tillægsbevilling til hovedkonto 34.11.02 Patientbehandling i udlandet, psykiatriske
01.31.06/23-01045
06/10/2023
Tillægsbevilling om udmøntning af pulje til opfølgning på sundhedskommissionens betænkning
01.31.06/23-01044
06/11/2023
Godkendelse af at Illuut A/S opfører hovedsæde for KAIR Holding A/S
01.31.06/23-01043
18/09/2023
Udvælgelseskriterier og anvisning ved udlejning af Selvstyrets ungdomsboliger.
01.31.06/23-01042
19/12/2023
Omprioritering af midler til løbende udbetaling af beskæftigelsesfradrag
01.31.06/23-01041
18/09/2023
Udmøntning af midler til afholdelse af NUIKI-forløb på Knud Rasmussenip Højskolia
01.31.06/23-01040
16/08/2023
Udmøntning til konference for unge fra mindre bosteder og bygder
01.31.06/23-01039
06/10/2023
Annullering af udbud for Standard Kollegier Etape 2, Nuuk.
01.31.06/23-01038
06/11/2023
Principper for en ny 95/5-ordning
01.31.06/23-01037
18/09/2023
Godkendelse af omstrukturering af Konsulenttjenesten for Landbrug
01.31.06/23-01036
28/06/2023
Udmøntning til opførelse af ungdomsboliger i Uummannaq og Kangaatsiaq.
01.31.06/23-01034
05/06/2023
Udmøntning til opførelse af ungdomsboliger i Ittoqqortoormiit
01.31.06/23-01033
13/06/2023
Udmøntning til opførelse af Standard Kollegier i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut og Qaqortoq.
01.31.06/23-01032
05/06/2023
Godkendelse af og udmøntning til vækst- og udviklingsanalyse.
01.31.06/23-01031
01/05/2023
Ansøgning om budgetneutral tillægsbevilling til hovedkonto 67.01.14 Fjeldskred.
01.31.06/23-01030
01/05/2023
Rammer og tidsplan for konkurrenceudsættelse af de store vandkraftpotentialer samt anmodning om finansiering hertil.
01.31.06/23-01029
28/04/2023
Udmøntning til opførelse af ungdomsboliger i Tasiilaq, Upernavik og Qasigiannguit.
01.31.06/23-01028
12/05/2023
Tillægsbevillingen til Sundhedskommissionen.
01.31.06/23-01027
04/04/2023
Ansøgning om budgetneutral tillægsbevilling til hovedkonto 67.01.01 Departement for Råstoffer.
01.31.06/23-01026
24/03/2023
Udmøntning til udvikling og udbud af et nyt lånemodul
01.31.06/23-01025
24/02/2023
Budgetneutral rokering til udbedring af havnefyr
01.31.06/23-01024
24/02/2023
Budgetneutral rokering vedrørende et øget tilskud til afholdelse af Nordamerikanske VM-kvalifikationsturnering i håndbold
01.31.06/23-01023
24/02/2023
Godkendelse af, at Illuut A/S køber 3 boligtårne ved Qatserisut til udlejning til Sundhedsvæsenet
01.31.06/23-01022
24/02/2023
Godkendelse af at Illuut A/S køber 4 boligblokke på Unaaq i Qinngorput
01.31.06/23-01021
06/03/2023
Udmøntning af nyt IT-system for offentlig hjælp og jobsøgningsydelse.
01.31.06/23-01020
07/03/2023
Tillægsbevillingsansøgning til dækning af meromkostninger for Asiaq efter cyberangreb i marts 2022