Indkaldelse til åbent samråd 22.04.2024

17.04.2024

Lovudvalget indkalder Naalakkersuisoq for Selvstændighed og Udenrigsanliggender til åbent samråd mandag den 22. april, kl. 14-15.

 

Samrådet omhandler det nu foreliggende udkast til en forfatning for Grønland.

Under samrådet ønsker Lovudvalget at drøfte følgende:

 

1)  Naalakkersuisut nævner i deres svarnotat til 1. behandlingen af beslutningsforslagene vedr. udkastet til en forfatning (EM2023/49 og EM2023/74), at de vurderer, at ’vi står med et solidt men ufærdigt udkast til en forfatning’.

 

Udvalget ønsker, at Naalakkersuisoq kommer med en uddybende forklaring på, hvilke punkter Naalakkersuisut særligt betragter som ufærdige.

 

2)  Naalakkersuisut skriver endvidere, at ’de allerede har igangsat et arbejde for at skrive Forfatningskommissionens betænkning i et letforståeligt sprog’.

 

Udvalget ønsker en nærmere redegørelse for dette arbejde og status herpå.

 

3)  Naalakkersuisut skriver også, at ’det er afgørende, at befolkningen inddrages og får medbestemmelse’.

 

Udvalget ønsker en uddybende beskrivelse af Naalakkersuisuts planer for, hvorledes denne inddragelsesproces skal ske.

 

4)  Udvalget konstaterer, at Naalakkersuisut meget gerne ser, ’at medlemmerne af Forfatningskommissionen foretager en rundrejse i landet for at møde befolkningen’.

 

Som udvalget skriver i sin betænkning, finder udvalget det betænkeligt, såfremt medlemmerne af Forfatningskommissionen skal stå for drøftelserne med befolkningen, idet kommissionen er nedlagt. Udvalget vil derfor gerne høre Naalakkersuisuts planer for disse debatmøder, og hvem der skal stå for disse?

 

5)  Udvalget ønsker at blive gjort bekendt med tidsplanen for det forestående arbejde med borgerinddragelse og debatter med befolkningen.

6)  Hvilke økonomiske rammer har Naalakkersuisut budgetteret med i det fremadrettede arbejde?

 

Samrådet afholdes i Inatsisartuts mødelokale Erling Høegh og er åbent for publikum. Der er mulighed for, at op til 15 tilhørere kan overvære samrådet. Herudover er der reserveret 5 pladser til pressen. Pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet ved at kontakte Bureauet for Inatsisartut på inatsisartut@inatsisartut.gl eller på 34 50 00.

 

Det er nødvendigt at reservere en plads på forhånd for at kunne overvære samrådet. Tilhørere skal møde op ved receptionen til Inatsisartut senest 15 minutter før samrådet begynder.

 

 

Det vil være muligt at følge samrådet på både grønlandsk og dansk.

 

 

 

Anders Olsen
Udvalgsformand

 

For yderligere oplysninger kan udvalgets formand kontaktes på
mobil +299 49 07 08