Pressemeddelelse 05.04.2024

05.04.2024

Finans- og Skatteudvalgets indkaldelse til åbent orienteringsmøde vedrørende Holdbarheds- og Vækstplan 2 mandag den 8. april 2024, kl. 10.00.

Finans- og Skatteudvalget indkalder hermed Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter til et åbent orienteringsmøde vedrørende Holdbarheds- og Vækstplan 2 (HVP 2). Det er udvalgets ønske, at drøftelsen på mødet tager udgangspunkt i såvel den samlede plan som for de fire reformspor hver for sig, således som de fremgår af HVP 2:

 

Reformspor 1 - Forøgelse af uddannelses- og kompetenceniveauet

Reformspor 2 - Bæredygtig vækst og omstilling til en flerstrenget økonomi

Reformspor 3 - Fremtidssikring af den offentlige sektor

Reformspor 4 - Reform af skattesystemet, velfærdsydelser bolig- og ældreområdet

Det oplyses i HVP 2, at de overordnede mål, som søges opnået ved disse reformspor er følgende:

  • markant reducerer udgiftsniveauet i den offentlige sektor og/eller 
  • omvendt øge de offentlige indtægter blandt andet gennem skabelse af øget aktivitet i den private sektor samt 
  • øge beskæftigelsesgraden og herunder samtidig bidrage til at reducere fattigdomsproblemer i samfundet.

Udvalget ønsker til mødet, at få en præsentation af Naalakkersuisuts arbejde med den konkrete implementering af de tiltag, som fremgår af reformsporene, herunder en tidsplan og plan for organisering af implementeringen samt de faglige ressourcer som Naalakkersuisut, vurderer som nødvendige, for at komme i mål med HVP 2.  Udvalget ønsker endvidere en uddybning af, i hvilken rækkefølge reformsporene skal implementeres.

 

Udvalget påregner at stille opfølgende spørgsmål under orienteringsmødet.

 

Udvalget finder HVP 2 for at være et ganske vigtigt anvendeligt forarbejde til at sikre en robust økonomisk og socialt velafbalanceret udvikling. Der lægges op til en stor og sammenhængende reform. Den vil også kræve klare delmål og en høj grad af politisk disciplin og samarbejde på tværs af partierne. Finansudvalget vil gerne understøtte reformarbejdet og ønsker at være i løbende dialog med Naalakkersuisut.

 

Orienteringsmødet afholdes i Inatsisartuts mødelokale Erling Høegh og er åbent for publikum. Der er mulighed for, at op til 15 tilhørere kan overvære orienteringsmødet. Herudover er der reserveret 5 pladser til pressen. Pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet ved at kontakte Bureauet for Inatsisartut på inatsisartut@inatsisartut.gl eller på 34 50 00.

Det er nødvendigt at reservere en plads på forhånd for at kunne overvære orienteringsmødet. Tilhørere skal møde op ved receptionen til Inatsisartut senest 15 minutter før orienteringsmødet begynder.

 

Det vil være muligt at følge orienteringsmødet på både grønlandsk og dansk.

 

 

Med venlig hilsen

 

Asii Chemnitz Narup

Forperson for Finans- og Skatteudvalget