Pressemeddelelse 12-04-2024

12.04.2024

Arbejdsmiljøet i Bureau for Inatsisartut 

Sermitsiaq har bragt en artikelserie om arbejdsmiljøet i Bureau for Inatsisartut. Artikelserien giver anledning til følgende bemærkninger.

 

Bureau for Inatsisartut værdsætter medarbejderne i Bureau for Inatsisartut og arbejder løbende for at skabe og opretholde et godt arbejdsmiljø. Bureau for Inatsisartut lægger afgørende vægt på, at medarbejderne trives.

 

De nuværende Djøf-medarbejdere i Bureau for Inatsisartut finder arbejdsmiljøet tilfredsstillende og har ikke fundet anledning til at rette henvendelse til Djøf.

Bureau for Inatsisartut kan ikke genkende den meget negative beskrivelse af tidligere års arbejdsmiljø eller de meget voldsomme beskyldninger i Sermitsiaqs artikelrække. Bureau for Inatsisartut tager afstand fra de anonyme, udokumenterede og meget voldsomme beskyldninger mod ledelsen. 

 

Sermitsiaqs artikelserie beskriver ikke arbejdsmiljøet i dag. Det er Bureau for Inatsisartuts vurdering, at Sermitsiaqs artikelserie udspringer af ældre historiske forhold og tidligere medarbejderes personlige opfattelse af arbejdsmiljøet. Sermitsiaqs artikelserie har undladt at undersøge og dokumentere det aktuelle arbejdsmiljø i Bureau for Inatsisartut.

 

Sermitsiaqs artikelserie er baseret på anonyme udtalelser fra tidligere medarbejdere i Bureau for Inatsisartut, organiseret i Dansk Jurist- og Økonomforbund (Djøf). Bureau for Inatsisartut har i august 2023 drøftet arbejdsmiljøet i Bureau for Inatsisartut med Djøf. De forhold, som dannede grundlag for Djøf’s henvendelse til Bureau for Inatsisartut anses, ligesom Sermitsiaqs artikelserie, for at udspringe af ældre historiske forhold og tidligere medarbejderes personlige opfattelse af arbejdsmiljøet i bureauet.

 

Bureau for Inatsisartut har den 6. oktober 2023 afholdt møde med de nuværende Djøf-medarbejdere om arbejdsmiljøet. De nuværende Djøf-medarbejdere kunne ikke genkende Djøf’s fremstilling af arbejdsmiljøet i Bureau for Inatsisartut. De nuværende Djøf-medarbejdere har oplyst, at de generelt kan lide deres arbejde og daglige ledelse. De nuværende Djøf-medarbejdere i Bureauet for Inatsisartut har samtidig oplyst, at de ikke har rettet henvendelser til Djøf vedr. arbejdsmiljøet i Bureau for Inatsisartut.

 

Bureau for Inatsisartut har ikke i øvrigt modtaget henvendelse fra andre fagforeninger om arbejdsmiljøet.

 

Bureau for Inatsisartut ser frem til et godt samarbejde med Djøf og andre faglige organisationer om aktuelle og fremtidige forhold.

 

 

Ellen Kolby Chemnitz

Direktør

Bureau for Inatsisartut