Pressemeddelelse 25.01.2024

25.01.2024

Formanden for Inatsisartut Mimi Karlsen har den 25. januar 2024 tildelt Nersornaat i sølv til K'aerngâk Nielsen i Savissivik.

 

Formanden for Inatsisartut Mimi Karlsen, har ved en højtidelig begivenhed - og med anvendelse af en utraditionel form - tildelt Nersornaat i sølv til K’aerngâk Nielsen over en digital forbindelse mellem Nuuk og Savissivik. Ved begivenheden bistod bygderåds-formanden Hans Karlsen i Savissivik med den praktiske overdragelse af Nersornaat.

 

K’aerngâk Nielsen modtog Nersornaat i sølv for sit mangeårige virke i lokalsamfundet, herunder varetagelsen af mange hverv såsom kommunefoged i perioden 1970 til 1975, kommunalbestyrelsesmedlem i perioden 1975 til 1987 og medlem af menighedsrådet igennem mange år.

 

Formanden for Inatsisartut, fremhævede blandt andet i sin tale for K’aerngâk Nielsen:

 

Du er født i Savissivik og bor stadig i Savissivik og har ernæret dig som fanger og er fortsat aktiv i dit erhverv. Formandskabet bemærker, at særligt sælfangst har udgjort en ikke ubetydelig del af din og din families livsgrundlag - og fortsat udgør en vigtig del.

 

Livet med hundeslæde og hundepasning, har også udgjort en ikke ubetydelig del af din dagligdag. Som ung rejste du 2 gange årligt til Upernavik på hundeslæde, for at spille fodbold. Det må siges, at være en usædvanlig kombination af 2 meget forskellige aktiviteter, som kræver hver sin indsats og styrke. Det siges endda også, at du ikke fandt slæderejsen til Upernavik særlig lang. Det er nok de færreste der vil kunne forstå det i dag. Du har derfor naturligt nok også, vundet flere hundeslædevæddeløb over årene.

 

Du har været meget bevidst om, at man kun kunne være en storfanger, hvis man havde ubetinget støtte fra sin kone og det har formandskabet bemærket, at din nu afdøde kone Theresia Nielsen netop har været - denne trofaste støtte gennem årene.

 

Med dit mangeårige virke i lokalsamfundet, har du og din kone været en fast støtte for de øvrige bopladsfæller. I har i den grad været en støtte for de svageste.

Du har også deltaget i det meget vigtige arbejde omkring ”Pikialasorsuaq” projektet, der startede i september 2013, hvorunder du deltog ved ICC møder i Alaska om klimaforandringerne.

 

 

På Formandskabets vegne

Formand for Inatsisartut Mimi Karlsen

 

 

Billede: Bureau for Inatsisartut
Billede: Bureau for Inatsisartut

 

K'aerngâk Nielsen.
(Billede: Olennguaq Kristensen)
K'aerngâk Nielsen sammen med familie og venner.
(Billede: Olennguaq Kristensen)