Rapporter og redegørelser

Forårssamling 2024
Samling / Pkt. nr.
Forslag
UKA/EM-22
70
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at undersøge fordele og ulemper ved at ophæve Royal Arctic Lines koncession på fragt til og fra Grønland samt at indføre konkurrence på dette område. Undersøgelsen skal afdække de økonomiske konsekvenser ved at ophæve koncessionen samt indførelse af konkurrence. Undersøgelsen skal omdeles til Inatsisartut inden EM 2023.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
Meddelelse

UKA/EM-22
78
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe bestående af medarbejdere i psykiatrien og fra det somatiske børneafsnit med henblik på at komme med anbefalinger til og beregninger på, hvordan pleje- og behandlingsforløbet for børn- og unge kan optimeres således, at der maksimalt må gå 1 måned fra en henvisning til opstart af forløb enten i somatisk eller psykiatrisk regi for alle ikke-akutte børneforløb. Arbejdsgruppen skal desuden afdække behovet for tilførsel af økonomiske og faglige ressourcer. Arbejdsgruppen skal være færdige med sine anbefalinger og beregninger inden FM 2023.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit
Meddelelse

UKA/EM-22
88
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse der skal undersøge fordele og ulemper ved etablering af varmepumper og solcelleanlæg i private hjem. Redegørelsen skal indeholde overvejelser om en ordning, hvor Selvstyret yder tilskud til installation af sådanne. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut inden EM 2023.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

UPA/FM-23
66
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til at afdække vilkårene og efterfølgende lave en handlingsplan i samarbejde med relevante interessenter, for løsningerne for de fødende og dem der skal rejse hjemmefra, samt deres familier. Handlingsplanen skal være klar inden EM2024 start.
Inatsisartut medlem Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit
Handlingsplan

UPA/FM-23
101
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en handlingsplan vedrørende reformering af administrationen som er tilpasset Grønland. Handlingsplanen skal forelægges senest FM2024.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

UPA/FM-23
130
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at arbejde for, at forbedre borgernes muligheder i bygder og yderdistrikter til at optage lån til at opføre medbyggerhuse, samt genåbne muligheden for at optage lån til selvbyggerhuse.
Arbejdet skal være færdiggjort til FM 2024.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´

UKA/EM-23
117
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at evaluere virkningerne af den obligatoriske pensionsopsparing og ordningens hensigtsmæssighed. Evalueringen skal offentliggøres og omdeles til Inatsisartut inden EM2023.
Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut
Meddelelse

UKA/EM-23
130
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse for mulighederne for at fritage alderspensionen for skat.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
Redegørelse