Vælg årstal

Finansudvalgsafgørelser

01.31.06/21-00968
23/12/2021
Fritagelse for egetindskud i forbindelse med ansøgning om erhvervsfremmelån til fårestald ­
01.31.06/21-00967
22/12/2021
Indskydelse af ekstraordinært udbytte, engangsindtægt og midler fra Fonden for Langsigtede Investeringer som kapitalindskud i Kalaallit Airports Holding A/S
01.31.06/21-00966
10/12/2021
Budgetneutral rokering af midler til dækning af udgifter ifm. ekstraordinært valg til Inatsisartut fra hovedkonto 40.91.03 til hovedkonto 40.94.17 Grønlands Radio – KNR.
01.31.06/21-00965
10/12/2021
Budgetneutral rokering som følge af mer- og mindreforbrug indenfor 40-området og udmøntning af midler til arktisk maskinmesteruddannelse
01.31.06/21-00964
23/12/2021
Tillægsbevillingsansøgning til opførelse af boliger i Qaarsut.
01.31.06/21-00963
29/11/2021
Ansøgning om budgetneutral tillægsbevilling til hovedkonto 73.04.04 Rentebærende udlån.
01.31.06/21-00961
29/11/2021
Tillægsbevillingsansøgning til Hovedkonto 10.10.10 Naalakkersuisut.
01.31.06/21-00960
19/11/2021
Ny hjælpepakke til restaurationsbranchen, sportshaller, forsamlingshuse, mv.
01.31.06/21-00959
04/11/2021
Tillægsbevillingsansøgning om pensionsbidrag for lærlinge og elever efter indgået aftale med SIK.
01.31.06/21-00958
04/11/2021
Ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
01.31.06/21-00957
29/10/2021
Genopstartspakke for turisterhvervet.
01.31.06/21-00956
04/11/2021
Budgetneutral rokering af midler til udviklingspulje for det fællesoffentlige ERP-system og et nyt fællesoffentligt tidsregistreringssystem.
01.31.06/21-00955
04/11/2021
Udmøntning til projektering af Standard Kollegier – Etape II.
01.31.06/21-00954
05/11/2021
Sikring af krydssubsidiering på teleområdet.
01.31.06/21-00953-II
20/10/2021
Anskaffelse af nye kontrolfartøjer til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK).
01.31.06/21-00952
14/10/2021
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag den 13. oktober 2021 Tillægsbevillingsansøgning til Rådet for Menneskerettigheder.
01.31.06/21-00951
05/10/2021
Ansøgning om tillægsbevilling til hovedkonto 51.01.05 Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordningen.
01.31.06/21-00950
04/10/2021
Udmøntning til foranstaltninger i forbindelse med forhøjede PCB værdier i Central Administrationen.
01.31.06/21-00949
17/09/2021
Budgetneutral rokering af midler til dækning af udgifter ifm. ekstraordinært valg til Inatsisartut fra hovedkonto 40.91.03 til hovedkonto 40.94.17 Grønlands Radio – KNR.
01.31.06/21-00948-II
05/10/2021
Ansøgning om tillægsbevilling til aflønning af Ministersekretær.
01.31.06/21-00948
03/09/2021
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag den 1. september 2021
01.31.06/21-00946
20/08/2021
Budgetneutral rokering til køb af et hus til Ado Lyngep Atuarfia.
01.31.06/21-00942
02/07/2021
Tillægsbevillingsansøgning om bemyndigelse til Selvstyret og kommunalbestyrelsen om særlige foranstaltninger i forhold til husejere med offentlige lån i Karrat-fjorden.
01.31.06/21-00941
30/06/2021
Forlængelse af eksisterende covid-19 hjælpepakker og indførelse af genopstartspakke for turisterhvervet.
01.31.06/21-00940-2
02/07/2021
Tillægsbevilling om afsættelse af midler til forlængelse af understøttelse af den kommunale sagsbehandling på børne- og ungeområdet og styrkelse af telefonrådgivningen.
01.31.06/21-00940
30/06/2021
Tillægsbevilling om afsættelse af midler til forlængelse af understøttelse af den kommunale sagsbehandling på børne- og ungeområdet og styrkelse af telefonrådgivningen.
01.31.06/21-00936-2
25/06/2021
Udmøntning til opførelse af ny helikopterhangar i Tasiilaq
01.31.06/21-00936
24/06/2021
Udmøntning til opførelse af ny helikopterhangar i Tasiilaq
01.31.06/21-00935
17/06/2021
Forslag om en særlig økonomisk hjælpepakke til det kystnære fiskeri efter torsk som følge af COVID-19
01.31.06/21-00934
01/06/2021
Ansøgning om tillægsbevilling til hovedkonto 50.06.25 Fiskerikommission
01.31.06/21-00933
28/05/2021
Tillægsbevillingsansøgning om bemyndigelse til at Grønlands Selvstyre og kommunerne kan gennemføre ekstraordinære støtteforanstaltninger over for borgere, der befinder sig i risikozonen for fjeldskred og tsunamier i Karrat Fjord m.v.
01.31.06/21-00932
25/05/2021
Budgetneutral rokering på hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet Nuuk.
01.31.06/21-00931
25/05/2021
Budgetneutral rokering på hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner til udførelse af tilbygning til Pilutaq, Sisimiut.
01.31.06/21-00930
10/05/2021
Budgetneutral rokering på hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri til renovering af Eqalugalinnguit, Nuuk.
01.31.06/21-00929
11/03/2021
Overdragelse af B-125 til Avannaata Kommunia.
01.31.06/21-00928
11/03/2021
Budgetneutral rokering på hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet - Psykiatribygning i Nuuk.
01.31.06/21-00926
01/02/2021
Indførelse af en arbejdsmarkedspakke, akutpakke og aktivitetspakke, samt der tilhørende retningslinjer.
01.31.06/21 - 00945
20/08/2021
Nyt hjemmelsgrundlag for dataindsamling i forbindelse med tilstandsregistrering af kommunale udlejningsboliger.
01.31.06/21 - 00939
01/07/2021
Udmøntning af bevilling for 2021 til opførelse af standardkollegier i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat.
01.31.06/21 - 00938
01/07/2021
Budgetneutral rokering af midler til drift af undervisningsbygning fra hovedkonto 40.91.05 Voksenuddannelser til hovedkonto 40.91.20 Socialpædagogisk Seminarium.
01.31.06/21 - 00937
01/07/2021
Overdragelse af B-125 til Avannaata Kommunia.
01.31.06/21 - 00925
06/01/2021
”Naalakkersuisut indstiller, at der i forslag til tillægsbevillingslov for 2021 optages tekstanmærkning til hovedkonto 30.12.08 Offentlig pension til alderspensionister, i henhold til vedlagte bilag, og at der i forslag til tillægsbevillingslov for 2021 optages tekstanmærkning til hovedkonto 30.12.09 Førtidspension, i henhold til vedlagte bilag”
01 .31.06/21-00943
06/08/2021
Budgetneutral rokering til fysisk opførelse af Ungdomsboliger i Qaanaaq.
01 .31 .06/21-00944
06/08/2021
Budgetneutral rokering til fysisk opførelse af 20 boliger Aasiaat.