Fagområder

Socialvæsenets styrelse og organisation:

 • Socialvæsenets styrelse og organisation.
 • Tværfagligt socialt samarbejde.
 • Kommunernes indbyrdes betalingsforpligtigelser.  

 

Nordisk konvention om social tryghed.  

 

Handicapområdet:

 • Hjælp til personer med vidtgående handicap.
 • Døgninstitutioner for personer med vidtgående handicap.  

 

Familieretlige regler:

 • Myndighedsloven.
 • Ægteskabets retsvirkninger.
 • Børns retsstilling.
 • Børnetilskud.
 • Underholdsbidrag til børn samt adoptionstilskud.  

 

Børn og unge-området:

 • Hjælp til børn og unge. 
 • Døgninstitutioner for børn og unge.

 

Særlige institutioner for voksne:

 • Særlige institutioner for voksne, herunder
 • Krisecentrer.  

 

Sociale sikringsydelser:

 • Hjælp fra det offentlige.
 • Hjemmehjælp.
 • Takstmæssig hjælp.
 • Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.
 • Offentlig pension.
 • Ældreinstitutioner.
 • Førtidspension og revalidering.
 • Boligsikring og boligbørnetilskud.

 

Internationale forhold:

Dertil kommer, at udvalget bør holde sig orienteret om udviklingen i socialpolitikken i de øvrige nordiske lande og samarbejdet i Vestnorden. I disse sammenhænge kan der være visse konventionsmæssige forpligtelser, rekommandationer, som Selsstyret har tiltrådt.

 

Finanslove:

På de årlige finanslove bevilges midler indenfor Familieområdet. Disse midler hviler ikke  alene på et "Lovgrundlag", og det er udvalgets pligt at føre tilsyn med om Naalakkersuisut forvalter bevillingen indenfor de fastsatte rammer i de enkelte finanslove.

 

Sundhedsvæsenet i Grønland:  

 • Sundhedsvæsenets styrelse og organisation. 
 • Sundhedsvæsenets ydelser. 
 • Ansatte i sundhedsvæsenet (læger, sygeplejersker, jordemødre, mv.) 
 • Telemedicin

 

Sygdomme, herunder blandt andet:  

 • Fysiske og psykiske lidelser
 • Vaccinationer. 
 • Epidemier og beredskab
 • Kønssygdomme
 • HIV/AIDS.

 

Folkesundhed og folkesundhedsprogram.

 

Forebyggelse.

 

Lægemidler.

 

Svangerskab og fødsel:  

 • Svangerskabshygiejne og fødselshjælp. 
 • Abort og prævention.

 

Tandpleje.

 

Internationale konventioner om sundhed.

 

Tobak og sikring af røgfri miljøer.

 

Kontrol med levnedsmidler (veterinære krav).   

 

Internationale forhold:

Dertil kommer, at udvalget bør holde sig orienteret om udviklingen på sundhedsområdet i de øvrige nordiske lande og i samarbejdet i Vestnorden. I disse sammenhænge kan der være visse konventionsmæssige forpligtelser, rekommandationer, som Selvstyret har tiltrådt.

 

Finanslove:

I de enkelte finanslove bevilges hvert år midler indenfor Sundhedsområdet. Det er udvalgets pligt at føre tilsyn med om Naalakkersuisut forvalter bevillingen indenfor de fastsatte rammer i de enkelte finanslove.