Fagområder

Erhvervsmæssigt fiskeri og ikke-erhvervsmæssigt fiskeri.

 

Kontrol med:

 • Al fiskeri (Trawlfiskeri, rejefiskeri, sænkegarnsfiskeri, linefiskeri, laksefiskeri, ørredfiskeri, krabbefiskeri, kammuslingefiskeri, bundgarnsfiskeri m.v.)
 • Licenser.
 • Kvotefordeling.

 

Indhandlingsrapportering, indhandling og produktion af:

 • Fisk.
 • Fangst.
 • Landbrugsprodukter.

 

Erhvervsmæssig fangst og ikke-erhvervsmæssig fangst af (dog ikke fredningsspørgsmål):

 • Havpattedyr.
 • Landpattedyr.
 • Fugle.

 

Befordringsmidler under jagt.

 

Fangst- og jagtbeviser.

 

Landbrug:

 • Erhvervsmæssig udnyttelser af arealer til planteavl og afgræsning.
 • Husdyrhold.
 • Akvakultur.