Fagområder

Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

 

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirkes opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling.


Inden for sit fagområde er Udvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik.

 

Fag- og interesseområder:

?

Uddannelse og førskoleområdet:

 • Daginstitutionsområdet
 • Folkeskolen
 • Specialskoler
 • Gymnasierne
 • Videregående uddannelser
 • Erhvervsmæssige uddannelser
 • Efterskoler
 • Fritidsvirksomhed
 • Folkehøjskoler
 • Uddannelsesstøtte
 • Elevindkvartering

 

Forskning:

 • Grønlands statistik
 • Ilisimatusarfik

 

Kultur- og nyhedsformidling:

 • Aviser
 • Arkiver
 • Biblioteker
 • Andre tilskud til kulturelle formål (Der ydes ikke tilskud til bogforlag alene som det tidligere figurer i FL)
 • Bogforlag
 • Museer
 • Radio- og TV

 

Idræt:

 • Tilskud til Grønlands Idræts Forbund
 • Arctic Winter Games og Islands Games

 

Kirken:

 • Den kirkelige højskole
 • Menigheden
 • Præsteuddannelsen
 • Kateketuddannelsen
 • Organistuddannelsen

 

Internationale forhold:
Dertil kommer, at udvalget bør holde sig orienteret om udviklingen i Kultur- og Uddannelsespolitikken i de øvrige nordiske lande og samarbejdet i Vestnorden. I disse sammenhænge kan der være visse konventionsmæssige forpligtelser og rekommandationer, som Selvstyret har tiltrådt.