15.8.2012: Tildelingen af Nersornaat i sølv til Jens Kristian Friis Salling