28.6.2012: Tildelingen af Nersornaat i sølv til Ceremonimester og kammerherre Christian Eugen-Olsen i København