Fagområder

Bedømme om udgifter og indtægter er disponeret i overensstemmelse med givne bevillinger.


Bedømme om Selvstyrets værdier er forvaltet økonomisk forsvarligt og stille forslag til interne regler, der forfølger dette sigte.


Stille forslag til forbedringer af Landskassens regnskabssystem i det omfang, udvalget finder det påkrævet.


Tage stilling til revisionsprotokollater og beretninger modtaget fra ekstern revision samt Naalakkersuisuts redegørelse herfor.


Afgive indstilling til Inatsisartut om regnskabets godkendelse.