Vælg årstal
Partier
Atassut: 11
Demokraterne: 39
Inuit Ataqatigiit: 57
Naleraq: 19
Siumut: 59
Løsgænger: 1

§ 37 Spørgsmål

186.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1. Skal det virkelig forståes på den måde, at prostitution blandt børn eksisterer i landet? 2. Ifølge pressemeddelsen har der ikke været tæt samarbejde med forvaltningen for velfærd i Qeqqata Kommunia - Hvad er den grundlæggende forklaring på, at der ikke har været tæt samarbejde i Sisimiuts forvaltning for velfærd? 3. Hvad forventer man af handling omkring, at personalet med viden omkring sagen i kommunen havde forholdt sig forbeholden med at henvende sig til forskellige forvaltningsområder i Qeqqata Kommunia vedrørende sagen? 4. Hvis personalet har haft kendskab til sagen, men ikke formidligt videre, vil dette så have konsekvenser for de pågældende medarbejdere? Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 21/12/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 21/12/2023
185.Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
1. Vil ungdomsboliger der bygges i Tasiilaq og på kysten have adgang til vandforsyning? a) Hvis ikke; hvad er grunden til, at der ikke skal være adgang til vandforsyning? Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 21/12/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 21/12/2023
184.Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit
1. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til mobilfri folkeskoler? 2. Har Naalakkersuisut planer om at igangsætte en undersøgelse af, hvilke fordele og ulemper der vil være ved at indføre mobilfri folkeskoler her i landet? 3. Har Naalakkersuisut planer om at tage kontakt til den svenske regering med henblik på at tilegne sig viden omkring, hvad der ligger bag den svenske regerings beslutning om at gøre folkeskolerne mobilfri? 4. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit

Modtaget: 18/12/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 18/12/2023
183.Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq
1. Er Naalakkersuisut og Inatsisartut eller medlemmerne af folketinget grønlands repræsentanter? 1.a Hvor længe vil Naalakkersuisut fortsætte uklarheden om hvorvidt det er medlemmerne af folketinget eller Naalakkersuisut og Inatsisartut der er grønlands repræsentanter? 2. Er Naalakkersuisut klar til at kontakte den danske regering, for at give besked om at der ikke skal foretages valg til folketinget fra Grønland, så der kan lovgives i henhold til Danmarks grundlov §32, stk 5? 3. Er Naalakkersuisut klar til at foretage en sådan henvendelse af egen drift, eller vil man have Inatsisartut skal danne en sådan mening først? (Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq) Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq

Modtaget: 18/12/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 18/12/2023
182.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1. Naalakkersuisut blev i EM21/95&107 pålagt at udarbejde en undersøgelse til FM23, hvornår bliver den offentliggjort? Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 12/12/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 12/12/2023
181.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om at give hjælp til fangere, der som følge af klimaforandringer har vanskeligheder? A) Hvis ja, hvilke planer arbejdes der på? B) Hvis nej, hvad skal fangerne gøre, hvis de ikke længere har indtægter? C) Har de mulighed for for at få hjælp, mens de ingen indtægter har? 2. Har Naalakkersuisut igangværende tiltag mht. at give hurtig hjælp til fiskeri, der som følge af klimaforandringer har vanskeligheder? A) Hvis ja, hvad arbejdes der med? B) Hvis nej, hvad skal fiskerne gøre, hvis de ikke længere har indtægt? 3. Hvordan skal Naalakkersuisut være forberedt på at gøre noget ved de årligt tilbagevendende udfordringer i fanger- og fiskerierhvervet? 4. Får fanger og fiskeri støtte/tilskud idag? A) Hvis ja, hvilke? 5) Har Naalakkersuisut andre oplysninger vedrørende emnet? Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/12/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 12/12/2023
180.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1. Er undersøgelsen der afdækker hvilke tiltag der er nødvendige for, at betydelige flere undervisere på uddannelsesinstitutioner og på Universitet i Grønland om 10 år, kan undervise på grønlandsk færdig? 1a. Hvis ikke, hvornår forventes den at være færdig? 2. Hvilke planer har Naalakkersuisut herom? Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 12/12/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 12/12/2023
179.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1. Hvor langt er redegørelsen af portørernes psykiske arbejdsvikår? 2. Hvilke planer har Naalakkersuisut herom? Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 12/12/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 12/12/2023
178.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1. Er formålet om at få de hjemmehørende til at udarbejde læringsmateriale om Grønlands historie påbegyndt? 1a. Hvis ja, hvornår er planen om at færdiggøre? Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 12/12/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 12/12/2023
177.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
1. Benyttes det satellitbaserede kommunikations system “InReach” stadigvæk? 2. Er det stadigvæk muligt at kommunikere frem og tilbage via sms ved brug af grønlandsk nummer gennem InReach? 2a. Hvis det ikke længere er muligt, hvad er så grunden? 2b. Er der tiltag igang for, at rette op på fejlen? Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 08/12/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 08/12/2023
176.Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq
1. Hvornår bestemte Naalakkersuisut, at kravet om Inuitoprindelse ved indhandling af sælskind skal bortfalde? 2. Hvornår begyndte Naalakkersuisut kommerciel indhandling af sælskind som ikke ta-ger udgangspunkt i Inuit kultur? 3. Hvornår stoppede Naalakkersuisut at følge EU’s undtagelse af handel med sælskind? 4. Hvornår var det sidst Naalakkersuit kontrollerede hvordan man skal følge ”Inuit exemption”? 5. Har man meddelt EU, at man ikke servicerer ”Inuit”, men at man kun tager udgangs-punkt i bopæl i Grønland? 6. Hvad mener Naalakkersuisut om repræsentantskab for ”de oprindelig folk”, selvom Naalakkersuisut ikke servicerer de oprindelige folk 7. Hvornår vil Naalakkersuisut melde ud om, at den politiske styring kun tager udgangs-punkt i dansk statsborgerskab? 8. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, om hvordan man behandler folk som foregiver sig selv som oprindelig folk (Pretendians) i andre lande? Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq

Modtaget: 08/12/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 08/12/2023
175.Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit
1. Vil det fortsat være et krav, at behandling for ufrivillig barnløshed kun kan igangsættes indtil kvinden er 40 år, hvis kvinden var 38 år eller yngre på henvisningstidspunktet for udredning for ufrivillig barnløshed? a. Hvad er årsagen til, at netop disse alderskriterier er gældende med tanke på, at det i dag er relativt normalt, at kvinder over 40 år får børn på naturlig vis? b. Vil Naalakkersuisut give mulighed for, at man kan ansøge om dispensation i den forbindelse? c. Særligt med tanke på, at der er par herhjemme, som har overskredet alderskriteriet med baggrund i, at IVF- og ICSI-behandling ikke blev tilbudt i perioden 2019-2023? 2. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit

Modtaget: 06/12/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 06/12/2023
174.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1. Er alderspensionsbeløbet det samme for alle i Grønland? 1a. Hvis ja, hvor meget er det gældende beløb? 2. Er de samtlige kommuner berettiget til at kunne bestemme beløbet på alderspensionen til den enkelte borger? 3. Har Naalakkersuisut i sinde om eller har overvejelser at fjerne beskatning af alderspensionen i den nærmeste fremtid? Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 05/12/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 06/12/2023
173.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad er status på bygningsreglementets opdatering, som Naalakkersuisut længe har arbejdet på? 2. Hvilke initiativer vil Naalakkersuisut igangsætte for, at bygningsmaterialer her fra landet fremover prioriteres ifm anlægsarbejde? 3. Kan Naalakkersuisut anvise veje til, hvordan anlægsarbejde med Siku Block kan fremmes? A) Hvis ja, hvilke veje kan peges på? B) Hvis nej, hvilke begrundelser har Naalakkersuisut for ikke at have anbefalinger ift at fremme bygningsmateriale her fra landet, som siges at have god kvalitet? Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 05/12/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 05/12/2023
172.Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit
1. Danmark (og Grønland) overtager formandskabet for Arktisk Råd i 2025. Hvilke forberedelser og løsninger er blevet gjort i forhold til spørgsmålet om Grønlands position i formandskabet? 2. Med hensyn til den arktiske ambassadør, hvilke løsninger vil Naalakkersuisut søge at opnå? Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 05/12/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 05/12/2023
171.Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Er Naalakkersuisut bekendt med, hvor mange Grønlandske indbygger vælger at flytte til Danmark på baggrund af dårlige økonomiske vilkår hjemme i Grønland? 2. Er Naalakkersuisut bekendt med, hvor mange grønlandske indbyggere, der modtager social bistand flytter til Danmark på baggrund af dårlige økonomiske vilkår hjemme i Grønland? 3. Hvad er Naalakkersuisuts plan om at stoppe flytning til Danmark på baggrund af dårlige vilkår i Grønland? 4. Er Naalakkersuisut af den opfattelse, at grønlænders flytning til Danmark kan formindskes ved statsdannelse? Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 01/12/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 04/12/2023
170.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit
1. Hvad er årsagen til, at Naalakkersuisut har valgt at godkende Royal Arctic Lines ønske om en systematisk stigning i fragtraterne fra og med januar 2024? 2. Hvilke konsekvenser forventer Naalakkersuisut, at stigningerne i fragtraterne vil få for eksporterhvervene? 3. Hvilke konsekvenser forventer Naalakkersuisut, at stigningerne i fragtraterne vil få for priserne i butikkerne herhjemme? 4. På EM 2022 blev Naalakkersuisut pålagt at undersøge fordele og ulemper ved at ophæve Royal Arctic Lines koncession på fragt til og fra Grønland med mere. Undersøgelsen skulle omdeles til Inatsisartut inden FM 2024. Hvad er status på denne undersøgelse? 5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Modtaget: 01/12/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 01/12/2023
169.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om renovering af Upernaviarsuk? A) Hvis ja, hvad er planen? B) Hvis nej, hvorfor er der ingen plan? 2. Er det målet, at driften af Upernaviarsuk ikke længere skal være under Inuili og skal køre som en selvstændig uddannelsesinstitution? A) Hvis ja, hvor langt er man kommet med planerne? B) Hvis ikke, er der initiativer til at forbedre driften? 3. Hvad vil Naalakkersuisut gøre ved, at Upernaviarsuk er sakket bagud mht. moderne materiel ? 4. Hvor vigtigt finder Naalakkersuisut, at der snarest bør gøres noget ved forholdene i Upernaviarsuk? 5. Afdækning af behovet for oprettelse af landbrugsskole skulle have fundet sted til EM 2023, men er endnu ikke sket, kan Naalakkersuisut redegøre for årsagerne til forsinkelsen? A) Hvornår kan vi forvente, at der fremsættes vedr. omtalte sag. Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 01/12/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 01/12/2023
168.Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut
1) Har Naalakkersuisut viden om, at musikernes musikudgivelser i Grønland uden at give musikerne valgmulighed og udenom musikernes forening skal sættes i en musikplatform som hedder Tusass Music? 2) Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at fjerne musikernes frihed til at distribuere deres egen musikværker til hele verden ved at etablere Tusass Music? 3) Har Naalakkersuisut lavet aftaler udenom Inatsisartut, for at forhindre kunstnernes mulighed til at fremme deres egne kunstværker i udlandet? 3b. Herunder i form af at sætte alt grønlandske musikværker i en app, som Tusass Music? 4) Hvor meget vil der tjenes ved at etablere en platform som Tusass Music, og hvem kommer til at tjene på det? Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 30/11/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 30/11/2023
167.Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Efter at rådgivning til blinde og synshæmmede blev stoppet d. 1. januar 2022, har Naalakkersuisut planer om at genetablere rådgivning til skoler og kommunerne? 2. Såfremt Naalakkersuisut har planer om at genetablere rådgivning til blinde og synshæmmede, som tidligere blev varetaget af Refsnæs Synscenter, hvem skal så efterfølgende overtage ansvaret? Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 22/11/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 28/11/2023
166.Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvilke besætningsmedlemmer er der på kontrollørernes skib Nanoq 4? 2. Hvor stor er forskellen på forholdene for kaptajn og styrmænd i kontrollørernes skib Nanoq 4 i forhold til Pinngortitaleriffiks skibe Sanna og Tarajoq?? 3. Mener Naalakkersuisut at Nanoq 4 overholder søfartsloven mht. kok og maskinfører? 4. Hvor meget mere tjener kaptajnen og styrmanden i Sanna og Tarajoq i forhold til kaptajnen og styrmanden i Nanoq 4? 5. Kan forholdene for jagtbetjente og fiskerikontrollørerne sammenlignes? 6. Får jagtbetjente kost og dagpenge, hvis jagtbetjente skal på tilsynsrejse over flere dage, lang væk fra hjemmet? 7. Har fiskerikontrollørerne i f.eks. Nanoq 4 samme vilkår som jagtbetjente med hensyn til kost under deres rejse? Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 27/11/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 27/11/2023
165.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor meget vil det koste landskassen, såfremt man i forbindelse med dødsfald og/eller dødsleje hos den allernærmeste familie kunne få op til 6 måneders orlov fra arbejdspladsen eller uddannelsesstedet i forbindelse med sorg i lighed med de bestemmelser, der gælder jf. Inatsisartutlov nr. 5 af den 19. november 2020 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption? 2. Har Naalakkersuisut andet at tilføje i den forbindelse? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/11/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 27/11/2023
164.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1. Da det ved tidligere drøftelser i Inatsisartut om ændring af valgloven er blevet mødt med tvetydige afvisninger fra Naalakkersuisut vil jeg vide, hvorvidt det ville være et brud på loven, hvis valgloven som Grønland selv har haft ansvaret for siden 1979 skulle ændres? a. Hvis ja, hvilken hjemmel vil medføre et brud på loven? Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 22/11/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 22/11/2023
163.Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut
1) Hvornår starter guldminen sin produktion nær Nanortalik? 1a) Hvor mange år er udvindingen skønnet til at vare? 1b) Hvor mange medarbejdere forventes guldminen at kunne besætte? 2) Hvor langt er udviklingen af Amitsoq råstof-projektet (grafit) nær Nanortalik? 2a) Såfremt udvinding af grafit bliver påbegyndt, hvor mange år forventes det på nuværende tidspunkt at udvindingen vil vare? 2b) Hvor mange medarbejdere forventes der at kunne besætte, hvis råstofudvindingen starter? 3) Er der beregnet den forventede omsætning for både guldminen samt blyminen ved Amitsoq? 3a) Hvis ja, hvor meget er der skønnet i omsætning? Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 21/11/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 21/11/2023
162.Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut
1.Hvad er de nuværende omkostninger for alene drift af Narsarsuaq Lufthavn, uden drift af hotellet og andet der ikke vedrører drift af alene lufthavnen? Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 21/11/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 21/11/2023
161.Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut
1. Har Naalakkersuisut kendskab til at Kangerlussuaq udvikles til en militærbase samt kendskab til planerne om udvikling af Arktisk Kommando? 2. Hvordan er der blevet samarbejdet tæt med Naalakkersuisut og den Danske Forsvarsminister omkring planerne for indkøb af nye overvågningsfly? 3. Hvordan er Naalakkersuisut blevet inddraget vedrørende forberedelser til de planlagte i Arktis indenfor forsvar for at sikre Grønlands interesser bedst muligt? 4. Har Naalakkersuisut planer for, at Arktisk Kommando bliver flyttet til Kangerlussuaq generelt? a. Hvis ja, hvad er planerne og hvornår forventes implimenteringen at ske? b. Og har Naalakkersuisut henvendt sig hos den Danske Forsvarsminister vedrørende flytningen? Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 21/11/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 21/11/2023
160.Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad er Naalakkersuisuts generelle holdning til og grundlæggende tanker om kunstig intelligens (KI)? 2. På hvilke områder mener Naalakkersuisut, at KI kan bruges til gavn for vores samfund? 3. Hvilke dilemmaer ser Naalakkersuisut ved brug af KI? 4. Hvilke velfærdsteknologiske løsninger har Naalakkersuisut planer om at introducere til vores samfund? a. Og hvornår? 5. Hvor vil Naalakkersuisut hente rådgivning og bistand før eventuelle beslutninger? Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 15/11/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 15/11/2023
159.Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. Hvornår færdiggøres og udgives holdbarheds- og vækstplan 2? 2. Hvad er tidsplanen for hver af de 4 reformspor enkeltvis? 3. Hvor langt er Naalakkersuisut i fremdriften af planlægningen af de 4 reformspor, hver for sig? 4. Hvordan sikrer Naalakkersuisut sig den nødvendige sammenhæng og koordinering mellem de 4 reformspor? 5. Hvorledes vil Naalakkersuisut sikre den løbende monitorering af de 4 reformspor enkeltvis og de samlede effekter? Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 15/11/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 15/11/2023
158.Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit
1. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at flere og flere borgere er nødt til at starte private pengeindsamlinger for at kunne få den rette hjælp og sundhedsbehandling? a. Har Naalakkersuisut et bud på årsagerne til denne udvikling? 2. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at pårørende til børn, der er omkommet som følge af fejl i Sundhedsvæsenet, i håb om at opnå en større grad af retfærdighed, føler sig nødsaget til at hyre dyre advokater til at føre deres sag? 3. Mener Naalakkersuisut, at det nuværende patientklagesystem fungerer tilfredsstilliende? a. Hvor lang tid tager det i gennemsnit at behandle en patientklage? i. Er Naalakkersuisut tilfredse med denne svartid? b. Hvor ofte sker det, at patienten får medhold i sin klage? c. Er Naalakkersuisut tilfredse med den rådgivning, vejledning og støtte som de mennesker, der ønsker at klage over et behandlingsforløb kan få? 4. Har Naalakkersuisut planer om at igangsætte initiativer, der kan forbedre klageadgangen for patienter i Sundhedsvæsenet? 5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit

Modtaget: 14/11/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 14/11/2023
157.Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut
1. Hvad skyldes manglen på grønlandske undervisere i GUX? a. Hvor meget skyldes manglen på personale, og b. Hvor meget skyldes lønnen i sig selv? 2. Hvilke arbejdsvilkår / aftaler bliver undervisere i Grønlandsk GUX Nuuk ansat under? a. Er aftalerne forskellige afhængig af hvilke sprog der beherskes? 3. Er der foretaget arbejdsmiljøundersøgelser i GUX Nuuk, og hvornår og hvordan foregik det? Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 14/11/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 14/11/2023
156.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor meget vil en renovering af RG’s torskefabrik koste, såfremt man øn-sker værdiforøgelse og producere hele torsken? For eksempel; a. Tørre hoved og indvolde samt eksport af disse? b. Producere torskelever i olie i konserves til pålæg? c. Producere leverpostej i glas til pålæg? d. Producere torskerogn i konserves? e. Lave torskestykker i lagen med løg som pålæg i glas? 2. Hvilke visioner har Naalakkersuisut for andre måder at skabe værdifor-øgelse af torsk? a. Hvilke planer har Naalakkersuisut for at skabe værdiforøgelse af torsk? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/11/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 13/11/2023
155.Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit
1. Følger Naalakkersuisut børns brug af mobile skærme? 2. Agter Naalakkersuisut at undersøge børns brug af tablets? Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/11/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 13/11/2023
154.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. I 2021 fremsatte Naalakkersuisut foreslag til Inatsisartutlov om forbud mod forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran mv. Kan Naalakkersuisut redegører for forløbet af forslaget. A) Hvornår foregik arbejdet mellem Naalakkersuisut og Inatsisartut? B) Hvordan foregik arbejdet mellem Naalakkersuisut og Inatsisartut? C) Har Naalakkersuisut bevidst hemmeligholdt oplysninger overfor Inatsisartut medlemmer? Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/11/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 09/11/2023
153.Medlem af Inatsisartut, Jens Napãtôk’ Naleraq
1. Hvilke bygder er der bygget multihaller? 2. Såfremt man bygger en multihal i Aappilattoq, en bygd i Upernavik, hvor stor kan man regne med at multihallen bliver? 3. Har Naalakkersuisut planer for bygning af multihaler i bygder, som ikke har en sådan facilitet? a. Hvis der er sådanne planer, hvornår vil man så bygge multihaller? b. I såfald ikke, bedes Naalakkersuisut redegøre herfor. Medlem af Inatsisartut, Jens Napãtôk’ Naleraq Medlem af Inatsisartut, Jens Napãtôk’ Naleraq

Modtaget: 07/11/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 08/11/2023
152.Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk’, Naleraq
1. Er der planer for, hvornår man vil fjerne det gamle elværk i Maniitsoq som er sat ude af drift? a) Hvis der ikke er planer vil man så oprette hurtig plan for at fjerne den? 2. Er der andre gamle elværker på kysten, som er sat ude af drift? a) I såfald, er der så planer for at fjerne disse? Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk’, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk’, Naleraq

Modtaget: 01/11/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 01/11/2023
151.Medlem af Inatsisartut, Jens Napãtôk’, Naleraq
1. Er det sandt at en jagtbetjent har beslaglagt narhvals stødtand, som en husflidsarbejder selv har købt og betalt for? Medlem af Inatsisartut, Jens Napãtôk’, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Jens Napãtôk’, Naleraq

Modtaget: 30/10/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 01/11/2023
150.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Mener Naalakkersuisut, at det er et problem for tjenestemænd, som er gået pension, at de skal have en tvungen pensionsopsparing til SISA og andre pensionsopsparingsordninger, når de ved siden af deres pension har en bekeden arbejdsindkomst? A) Hvis ja, hvad vil Naalakkersuisut gøre? B) Hvis nej, hvad er årsagen?? 2. Er det på sin plads, at tjenestemænd på pension, som har haft over 125.000 kr. i årlig indtægt, skal betale til en tvungen pensionsopsparing ? A) Hvis ikke, hvad skal dem, der allerede har fået opkrævet tvungen pensionsordningt gøre? 3. Pensionistkortet, som kommunen plejer at udstede, må den ikke udstedes til dem over 60, der går på pension som tjenestemænd, for eksempel tidligere lærere? A) Hvis kortet ikke må udstedes, hvad er så årsagen til det? B) Hvis dette er på sin plads, hvad skal de, som man ikke vil udstede pensionistkortet til gøre? Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 26/10/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 27/10/2023
149.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor store er udgifterne for orlov i henhold til Inatsisartutlov nr. 5 af den 19. no-vember 2020 om orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption i henholds-vis: a) 2021? b) 2022? 2. Såfremt der vedtages en lov om orlov, hvor man kan få op til 6 måneders orlov ved sorg i forbindelse med dødsfald af de allernærmeste pårørende, hvad vil efter Naalakkersuisuts mening være den første opgave? a) Og hvilke omkostninger vil det medføre Landskassen? 3. Har Naalakkersuisut andet at tilføje i den forbindelse? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 24/10/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 25/10/2023
148.Medlem af Inatsisartut Bentiaraq Ottosen, Atassut
1. Hvad er status på Naalakkersuisuts arbejde med at blive grønnere? 2. Hvilke planer har Naalakkersuisut ift. hybrid-/elbiler i deres affaldshandleplan? 3. Har Naalakkersuisut langtidsplaner for hvorledes en strategi for tiltrædelsen af Parisaftalen kan se ud? Medlem af Inatsisartut Bentiaraq Ottosen, Atassut Medlem af Inatsisartut Bentiaraq Ottosen, Atassut

Modtaget: 13/10/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 16/10/2023
147.Medlem for Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Kan Naalakkersuisut redegøre for, om indkøbspriser på Grønland følger med i inflationen? 2. Kan Naalakkersuisut redegøre for ændring af købekraften i 2023? 3. Kan Naalakkersuisut redegøre for Naalakkersuisut´s servicekontrakt med offentlige virksomheder i forhold til forsyningspligten? Medlem for Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Medlem for Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 13/10/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 16/10/2023
146.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilken forklaring har Naalakkersuisut på de meget forskellige priser på levnedsmidler i de forskellige Pilersuisoqbutikker i forskellige regioner i landet, og hvor priserne i den seneste tid har svinget meget? Nogle steder er priserne steget, andre steder er de faldet. Se eksempler i begrundelsen. 2. Ser Naalakkersuisut de meget forskellige priser på fødevarer som noget, der er på sin plads? a) Hvordan vil man løse det? 3. Hvilken forklaring har Naalakkersuisut på, at priserne i de steder, hvor der er Pilersuisoq, næsten er dobbelt så dyre som de dyreste priser i Nuuk og Sisimiut? Se eksempel i begrundelsen. 4. Hvilken forklaring har Naalakkersuisut for de eksplosive prisstigninger på levnedsmidle på steder med Pilersuisoq i de seneste måneder, selv om KNI har et overskud på 239 mio. kr. før skat, og på trods af, at serviceaftalen er hævet til 13 mio. kr. mod 5 mio. kr. i de forrige år. 5. Ser Naalakkersuisut Pilersuisuts tilbagevendende hævninger af priser på trods af KNI’s store overskud og den store serviceaftalepris som passende? 6. Har Naalakkersuisut plan om at udligne og gøre priserne billigere i steder med Pilersuisoq? Vil de lave tiltag/handle? a) Hvis ja, hvilke/hvordan? B) Hvis nej, hvorfor? 7. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, hvad der skal til for at prisener på levnedsmidler skal falde? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/10/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 13/10/2023
145.Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit
1. Hvor stor en procentdel af en lønmodtagers skattebetaling går til finansiering af Kalaallit Nunaanni Ilagiit? a. Hvad vil efter Naalakkersuisuts vurdering være en rimelig procentsats at betale i kirkeskat, såfremt Inatsisartut skulle beslutte at indføre en særskilt kirkeskat? 2. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til at indføre en særskilt kirkeskat, så borgere der ikke anvender Kalaallit Nunaanni Ilagiit kan få mulighed for at fravælge at betale hertil? a. Mener Naalakkersuisut, at det er rimeligt, at borgere med en anden religiøs observans end den, der prædikes i Kalaallit Nunaanni Ilagiit skal være med til at betale for driften af Kalaallit Nunaanni Ilagiit? 3. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit

Modtaget: 09/10/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 10/10/2023
144.Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit
1. Hvad vil Naalakkersuisut konkret gøre for at støtte op om målsætningen om, at Grønland skal være verdens mest aktive land i 2030? 2. Hvad er Naalakkersuisuts ambitioner vedrørende idræt og sport på henholdsvis: a. Eliteområdet? b. Breddeområdet? 3. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit

Modtaget: 09/10/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 09/10/2023
143.Medlem af Inatsisartut Harald Binco, Inuit Ataqatigiit
• I hvilket omfang følger Naalakkersuisut den nye sejlplan for forsyningen af Tasiilaq med skib? • Har Naalakkersuisut planer om forbedringer, hvis den nye sejlplan ikke er tilfredsstillende? Medlem af Inatsisartut Harald Binco, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Harald Binco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/10/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 09/10/2023
142.Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvordan er situationen med mangel på lærere til faget grønlandsk på gymnasieskolerne i dag? 2. Er Naalakkersuisut bekendt med, om faget grønlandsk er blevet taget af skemaet på grund af mangel på grønlandsklærere? 3. Hvordan uddannes gymnasielærere til faget grønlandsk? 4. Hvad gør/ vil Naalakkersuisut gøre for at fremme antallet af grønlandsklærere på gymnasieskolerne? Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/10/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 09/10/2023
141.Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut
1. Vil man ændre muligheden for lokalt at nedsætte antallet af brandmænd jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 62 af 1. november 2021 om minimumsdimensionering for kommunale redningsberedskaber? a. Er der med udgangspunkt i bekendtgørelsen planer om at tilpasse muligheden for at nedbringe antallet af brændmænd i alle byer på kystens kommuner til 148? b. Anses Naalakkersuisut det på sin plads med det antal, der i bekendtgørelsen er sat med hensyn til beredskab udfra indbyggertal? 2. Hvad er begrundelsen for, at bosteder med over 30.000 indbyggere er medtaget i bekendtgørelsen? 3. Anser Naalakkersuisut, at minimumsdimensioneringen for materiel er realistisk, og har man ikke tænkt over, at der på steder med lufthavn skal være et krav om store vandtankbiler? 4. Anser Naalakkersuisut det på sin plads med minimumsdimensioneringen vedr. mandskab og materiel i bygderne jf bekendtgørelsen? 5. Når man tænker på kravene jf. bekendtgørelsen om redningsmateriel til havs og passende uddannelse til brug ad disse, hvad har Naalakkersuisut tænkt på, hvad disse angår? 6. Er der planer om ajourføring af Beredskabsloven fra 2010, som er blevet ændret få steder? 7. Er det planen, at Bekendtgørelse nr. 33 af 6. september 2001 om uddannelse af brændmænd tilpasses Loven om Beredskab fra 2010? a. Hvis det er tilfændet, hvornår sker det? 8. Har Naalakkersuisut planer om, at øge udgifter til uddannelse af brændmænd? 9. Godtgørelse for brandmænd kører forskelligt, hvor der afhængig af hvilken uddannelse og hvilket ansvar, gives godtgørelse forskelligt, afhængig af bopæl - Har Naalakkersuisut planer om at justere disse? 10. Har Naalakkersuisut planer om tydeliggørelse af arbejdsområderne for de tre myndigheder, som arbejder med beredskab (brandvæsenet, politiet samt sundhedsvæsenet)? 11. Med hensyn til risikobaseret dimensionering, har der i den anledning været afholdt kurser for indsatslederne på kysten? a. Såfremt de ikke har været på kursus, hvornår planlægges dette at ske? 12. Har Naalakkersuisut planer om at få etableret en Beredskabsstyrelse? Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 03/10/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 03/10/2023
140.Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit
1. Hvad er status på intentionen om at etablere en landsdækkende børneafdeling på SANA? a. Vil en børneafdeling både omfatte somatiske og psykiatriske patienter? 2. I finansloven for 2023 fremgår det, at børneafdelingen vil bestå af otte sengepladser. Er det Naalakkersuisuts vurdering, at dette er tilstrækkeligt? a. Hvad agter man at gøre såfremt, der i perioder er behov for mere end otte sengepladser? 3. Hvilke tiltag mener Naalakkersuisut, at der skal tages for at undgå, at børn dør som følge af fejl i Sundhedsvæsenet? a. Hvilke rettigheder har de pårørende til at få psykologhjælp i sådanne tilfælde? b. Hvilke rettigheder har de pårørende i forhold til at søge erstatning i sådanne tilfælde? 4. Har Naalakkersuisut planer om at iværksætte en undersøgelse for at komme til bunds i de fejl i Sundhedsvæsenet, der har fået fatal udgang og som nævnes i pressemeddelelse fra MIO den 26. september 2023? 5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit

Modtaget: 27/09/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 27/09/2023
139.Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit
1. Hvad er status på etablering og implementering af en palliativt enhed i Sundhedsvæesenet? a. Hvilke faggrupper kommer til at indgå i den palliative enhed? b. Hvor mange ansatte forventer Naalakkersuisut skal indgå i den palliative enhed? c. Hvordan vil det blive sikret, at også borgere uden for Nuuk vil få mulighed for behandling og omsorg fra den palliative enhed? d. Hvordan vil man arbejde på at sikre det tværsektorielle samarbejde mellem kommunen og sundhedsvæsenet? e. Vil der i teamets arbejde skulle indgå tilbud om samtaler med familier og pårørende efter patientens død? 2. Hvilke initiativer vil Naalakkersuisut fremadrettet tage med henblik på yderligere udvikling af det palliative tilbud? 3. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit

Modtaget: 27/09/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 27/09/2023
138.Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq
1. Er kommunikationsudstyret i Tasiilaq og dens bygder blevet ordnet? Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 22/09/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 25/09/2023
137.Medlem af Inatsisartut Karl Tobiassen, Siumut
1. Hvad har Naalakkersuisut foretaget sig i bestræbelserne på at grønlandske familier kan anvende den danske bekendtgørelse nr. 471 af 8. maj 2023? 2. Hvor mange forespørgsler har Naalakkersuisut eller de grønlandske kommuner modtaget fra de danske anbringende kommuner vedrørende samværsrejser eller om det grønlandske barns fortsætte anbringelse i Grønland? 3. Har Naalakkersuisut udarbejdet takster i henhold til nævnte bekendtgørelse? 4. Er der etableret en arbejdsgruppe med deltagelse fra Selvstyret og de grønlandske kommuner om, hvordan forespørgsler om samværsrejser eller barnets fortsatte anbringelse i Grønland skal håndteres? 5. Hvor kan grønlandske familier henvende sig, hvis de ønsker rådgivning om hvad de skal gøre for at kunne anvende Grønlandsbekendtgørelsen? Medlem af Inatsisartut Karl Tobiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Karl Tobiassen, Siumut

Modtaget: 16/10/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 16/10/2023
136.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvornår forventer Naalakkersuisut at tildele kunstpriser til kunstnere samt at tildele hæderspriser årligt? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 07/09/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 07/09/2023
135.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Anser Naalakkersuisut Air Greenlands flybilletterpriser som passende? 2. Er der tegn på, at købet af Air Greenland har været til fordel for befolkningen? A) er billetpriserne sat ned? B) Er mulighederne for rejse blevet tilpasset til herboendes behov? 3. Hvad vil der ske med Air Greenlands ansatte i Narsarsuaq og Kangerlussuaq, når de nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq bliver taget i brug? A) Vil de blive fyret? Eller vil de blive tilbudt andet arbejde? 4. Har Naalakkersuisut kendskab til, om der arbejdes for, at befolkningen kan få mere råd til Air Greenlands billetpriser? Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 04/09/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 04/09/2023
134.Medlem af Inatsisartut Jens-Kristian Therkelsen, Siumut
1. Er der nye informationer i forhold til det, der tidligere er fremkommet vedrørende fjeldet i nærheden af Umiammakku samt fjeldet i Kingarsima? 2. Indeholder de nye informationer noget om, hvorvidt de rømmede bygder, Illorsuit og Nuugaatsiaq, kan genåbnes? 3. Hvornår mon indbyggerne i de forladte bygder kan få besked om, hvornår de kan flytte tilbage til deres hjembygder? 4. Nu er det 6 år siden beboerne forlod deres hjem, og huse som ejes af borgerne samt de offentlige er nu i forfald. Hvis det bliver besluttet, at borgerne kan vende tilbage, vil det offentlige så se til at husene bliver renoveret? 5. Skal beredskabet i Uummannaq Fjorden samt tilhørende alarmer som eksisterer nu, fortsat anvendes? 6. Vil installation af alle / manglende hjælpemidler indebære yderligere tidsforbrug? Medlem af Inatsisartut Jens-Kristian Therkelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens-Kristian Therkelsen, Siumut

Modtaget: 01/09/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 01/09/2023
133.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Kan repeaterstationen ud for Nassuttooq opgraderes hvorved kapaciteten kan udviddes? 2. Hvor meget vil det koste at opsætte en mobilmast? 3. Vil man forbedre dækningen af VHF forbindelsen i bunden af Nassuttooq fjorden? 4. Hvad vil forbedringen af VHF-dækningen koste? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 28/08/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 28/08/2023
132.Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilke krav har dem der vil oprette døgninstitutioner svært ved at opfylde? 2. Hvad er optimal tal for klienter, hvilket antal anser Naalakkersuisut som bedst? 3. Har Styrelsen pligt til at hjælpe sådan at dem som der vil bygge døgninstitutioner kan opfylde krav? a. Hvor mange har man hjulpet? 4. Hvor længe venter dem der vil oprette en døgninstitution på en godkendelse? 5. Er der forskel på servicering for selvstyreejede og private døgninstitutioner? Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/08/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 25/08/2023
131.Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad kan Naalakkersuisut oplyse om udviklingen i optag og dimittender fra alle landets uddannelser? 2. Hvad kan Naalakkersuisut oplyse om udviklingen i optag og dimittender fra uddannelser taget uden for Grønland? 3. Hvad kan Naalakkersuisut oplyse om hvilke typer af kvalifikationer, vi aktuelt mangler i landet, for at kunne besætte stillilnger med egne borgere? 4. Hvor langt er Naalakkersuisut kommet i forhold til etablering af det bebudede Uddannelsesråd? Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 22/08/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 22/08/2023
130.Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit
1. Hvordan vil Naalakkersuisut sikre, at krydstogtturister lægger flere penge i vores land? a. Har Naalakkersuisut planer om at tage initiativer, der kan begrænse krydstogtturismen og i så fald hvilke? b. Hvor langt er Naalakkersuisut nået med at udarbejde en optimal model for at afgiftsbelægge krydstogtpassagerer? c. Hvor mange penge tjener vi i dag på krydstogtturisme? 2. Mange turister betaler for at komme på bådtur. Hvordan sikrer Naalakkersuisut, at der bliver afregnet skat af indtægterne fra disse bådture? a. Flere operatører af bådture er ikke her fra landet. Hvordan bliver det sikret, at disse afregner skat til os i Grønland? i. Har Naalakkersuisut planer om at tage initiativ til, at operatører af bådture kun må sejle med både, der er registreret her i landet? 3. Hvilke muligheder har lokale iværksættere for at låne penge til større projekter som eksempelvis hoteller? a. Vil Naalakkersuisut arbejde for, at der bliver bedre muligheder for, at lokale kan låne til at investere i eksempelvis hoteller? 4. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Modtaget: 16/08/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 16/08/2023
129.Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit
1. Hvilke planer har Naalakkersuisut for at udvikle og styrke nærdemokratiet i Grønland? 2. Hvordan inddrager Naalakkersuisut i dag kommunerne og borgerne vedrørende lovgivning og anden regulering indenfor turismeområdet? a. Har Naalakkersuisut planer om at inddrage kommunerne mere, og i så fald hvordan? b. Har Naalakkersuisut planer om at inddrage borgerne mere, og i så fald hvordan? 3. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at eksempelvis Ilulissat har så mange turister i højsæsonen, at byens lokale borgere kommer i undertal? a. Har Naalakkersuisut påtænkt initiativer, der kan sikre, at tilstrømningen af især krydstogtturister kan begrænses de steder, hvor der er behov for det? 4. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at borgerne i de store turismebyer får direkte medindflydelse på, hvilke former for turisme man ønsker sig i sit lokalområde? a. Hvordan forestiller Naalakkersuisut sig, at en sådan form for medindflydelse kunne sikres? 5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit

Modtaget: 16/08/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 16/08/2023
128.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
• Fiskerierhvervet er nu påbegyndt at Østgrønland. Er der planer omkring at have indhandlingsskibe i mellem tiden? • Hvis der er planer for indhandlingsskibe, hvornår vil det så ske og hvornår begynder man at bruge dem? • Hvornår har man planer for at bygge det nye indhandlingssted (fabrik)? Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 10/08/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 10/08/2023
127.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1) Har Naalakkersuisut planer om bedre udnyttelse af uddannede misbrugsbehandlere (DAC)? a. I såfald, bedes Naalakkersuisut redegøre for planerne. Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 08/08/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 08/08/2023
126.Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk’, Naleraq
1. Såfremt man fjerner skat for pension, hvad vil det administrative og økonomiske konsekvenser være for det offentlige, private erhvervsliv samt for borgerne være? samt 2. Såfremt man fjerne skat for førtidspension, hvad vil det administrative og økonomiske konsekvenser være for det offentlige, private erhvervsliv samt for borgerne være? Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk’, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk’, Naleraq

Modtaget: 07/08/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 07/08/2023
125.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit
1. Hvorfor har man i foråret 2023 ændret fortolkningen af bemandingsbekendtgørelsen? a. Hvad er årsagen til, at fortolkningen af bemandingsbekendtgørelsen er ændret uden høring i erhvervet og i erhvervets organisationer? b. Hvem har besluttet, at fortolkningen af bemandingsbekendtgørelsen skal ændres? c. Hvilke problemer har den tidligere fortolkning af bemandingsbekendtgørelsen medført, der har gjort det nødvendigt at ændre fortolkningen? 2. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til at grønlændere der gennem mange år har haft hyre på landets trawlere, nu ikke længere kan få job på en trawler? a. Hvor mange søfolk vurderer Naalakkersuisut vil blive ramt af den ændrede fortolkning af bemandingsbekendtgørelsen? 3. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Modtaget: 27/07/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 28/07/2023
124.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvad mener Naalakkersuisut om, at den offentlige sektor med fuldt overlæg ødelægger mulighederne for en lokal iværksætter? 2. Hvad vil Naalakkersuisut tage af initiativer for at beskytte iværksættere imod overgreb fra den offentlige sektor? 3. Handler Kommuneqarfik Sermersooq i henhold til loven, når man inddrager en allerede givet arealtildeling med baggrund i, at et kommunalt forbrændingsanlæg overgår til at skulle være et fælles-kommunalt forbrændingsanlæg? 4. Hvad mener Naalakkersuisut om Kommuneqarfik Sermersooqs fremgansmåde i den nævnte sag? a. Er Naalakkersuisut af den opfattelse, at Kommuneqarfik Sermersooq bør afholde alle udgifter i forbindelse med flytningen af produktionen af Sassuma Sea Salt herunder tilslutning til elnet med videre? 5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 27/07/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 28/07/2023
123.Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Løsgænger
1. Er Naalakkersuisut vidende om at der i Kuummiut fjorden i Østgrønland er kommet stenbidere? 2. Såfremt Naalakkersuisut er vidende om dette, har Naalakkersuisut planer omkring denne fremkomst af stenbidere og stenbiderrogn? 3. Har Naalakkersuisut overvejet et samarbejde med Arctic Prime Fisheries ApS i Kuummiut omkring indhandling af stenbiderrogn i denne forbindelse? 4. Har Naalakkersuisut projekt omkring oprettelse af forsøgsfiskeri ved Tasiilaq og omkringliggende bygder? Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Løsgænger Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Løsgænger

Modtaget: 25/07/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 25/07/2023
122.Medlem af Inatsisartut, Jens Napãtôk’
1. Hvor mange har behov for at få vandtank til vinterforråd af vand, som der er f.eks i Ittoqqortoormit? 2. Hvad vil det koste at etablere vandtank i Qaanaaq? 3. Hvad vil det koste at etablere vandtank i Kangersuatsiaq for at dække vinterforråd af vand, som fyldes op fra med ren vand fra området? 4. Hvor ville der være størst behov, hvis man skulle etablere vandtanke til vandforråd? 5. Naajaat og Innaarsuit er de eneste sted i grønland, der ikke har mulighed for at få vand fra taphus, hvad vil det koste at etablere taphus på disse steder? Medlem af Inatsisartut, Jens Napãtôk’ Medlem af Inatsisartut, Jens Napãtôk’

Modtaget: 26/07/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 26/07/2023
121.Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq
1. Hvor i processen er Naalakkersuisut nået med forhandlinger og høring om den kommende fiskerilov? Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq

Modtaget: 21/07/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 21/07/2023
120.Medlem af Inatsisartut Asi Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad er Naalakkersuisuts samlede vurdering af de senesteforskningsresultater af PFAS i Ittoqqortoormiit, som har vist høje koncentrationer af PFAS i blodet i befolkningen? 2. Hvilke initiativer planlægger Naalakkersuisut at igangsætte i forhold til borgerne i Ittoqqortoormiit - som opfølgning på den nyeste viden om høje koncenrationer af PFAS i blodet? 3. Planlægger Naalakkersuisut at igangsætte initiativer med henblik på at styrke det internationale samarbejde, med det formål at stoppe de forureningskilder, der påvirker vores sundhed både i Ittoqqortoormiit og i resten af Grønland? A) Hvis ja; hvilken initiativer? B) Hvis nej; hvorfor ikke? Medlem af Inatsisartut Asi Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Asi Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 19/07/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 19/07/2023
119.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvornår har man afskaffet toldere i Narsaq? A) Hvorfor har man afskaffet toldere i Narsaq? 2. Har Naalakkersuisut planer om at ansætte toldere i Narsaq igen? A) I så fald, hvornår? B) Hvis ikke, hvorfor vil man ikke ansætte flere toldere i Narsaq? 3. I hvilke byer mangler der toldere? A) Har Naalakkersuisut planer om at ansætte toldere i de byer, hvor der ikke er toldere? B) Hvis nej, hvorfor vil man ikke ansætte flere toldere i disse byer? 4. Har Naalakkersuisut yderligere oplysninger, der har relevans for sagen? Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/07/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 12/07/2023
118.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Vil Naalakkersuisut igangsætte tiltag for at mindske dyrenes indhug i havterneæg i Kitsissunguit? 2. I de sidste år er det kommet frem, at antallet af havterner er for nedadgående. Hvilke tiltag er igangsat for at vende situationen? 3. Hvornår vil det blive tilladt at indsamle havterneæg? 4. Har Naalakkersuisut planer om at tillade indsamling af æg med begrænset antal? 5. Har Naalakkersuisut planer om at ansætte jagtbetjente for at beskytte havternerne i Kitsissunnguit og omegn? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/07/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 12/07/2023
117.Peter Olsen medlem af Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor store var skatteindtægterne i 2021 og 2022 for indtægtsgruppen, defineret i § 7 stk 8 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 20. september 2011 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift? Peter Olsen medlem af Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Peter Olsen medlem af Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/07/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 12/07/2023
116.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
1. Mener Naalakkersuisut, at en selvstændig erhvervsdrivende musiker, som kun har indtægt fra at være musiker, og som er registreret i erhvervsregistret med sit eget CVR.nr som enhver anden arbejder skal have indtægt, som beskattes med A- eller B-skat? 2. Har Naalakkersuisut planer om at ændre § 7 stk. 8 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 20. september 2011 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift? a. I så fald, hvilke planer har Naalakkersuisut om dette? b. I så fald i... Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 07/07/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 07/07/2023
115.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad vil man bruge kantinen i GU Aasiaat til? 2. Hvorfor har man ikke brugt kantinen i så lang tid? 3. Hvilke planer har Naalakkersuisut for GU’s kantine? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 05/07/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 06/07/2023
114.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
1. Har Naalakkersuisut planer om udvidelse af aktiviteter for Imarsiornermik Ilinniarfik? a. Hvilke visioner har Naalakkersuisut for udvidelse af mulige uddannelsesretninger i skolen? 2. Har Naalakkersuisut planer om tildeling af flere midler til Imarsiornermik Ilinniarfik? a. Hvis det er tilfældet, hvad er så tidsplanerne? 3. På den lange bane, hvilke udviklingstiltag agtes der iværksat for Imarsiornermik Ilinniarfik? 4. Hvilke visioner har Naalakkersuisut for en global tidssvarende og k... Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 03/07/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 04/07/2023
113.Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut
1. Kan Naalakkersuisut oplyse om, hvilke bygder der ikke har rindende vand? 2. Hvilke planer har Naalakkersuisut for de bygder der ikke har rindende vand? 3. Hvis der skal etableres rindende vand i bygderne, hvilke bygder vil Naalakkersuisut prioritere i deres planer? a. Hvornår vil planerne blive iværksat? 4. Hvis der skal etableres rindende vand i bygder der ikke tidligere har haft, hvor mange penge regner Naalakkersuisut at anvende til formålet? 5. Hvis der ikke er planer om forsyning ... Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 03/07/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 04/07/2023
112.Najaaraq Møller, medlem af Inatsisartut, Siumut
1) Hvor mange ansatte arbejder i Selvstyrets departementer og bor uden for Grønland? 2) Hvad er Selvstyrets omkostninger på denne medarbejdergruppe på departementalniveau, (Departementet for Udenrigsanliggender herunder Grønlands Repræsentationer i Washington DC, Beijing og Reykjavik mv. undtaget)? Najaaraq Møller, medlem af Inatsisartut, Siumut Najaaraq Møller, medlem af Inatsisartut, Siumut

Modtaget: 03/07/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 03/07/2023
111.Najaaraq Møller, medlem af Inatsisartut, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1) Har Naalakkersuisut planer om, at lave en STU lignende lovgivning? a. Hvis ikke bedes Naalakkersuisut redegøre med en begrundelse. 2) Hvor meget vil det koste for at lave en lignende lov som STU-loven? a. Hvis ovenstående spørgsmålet ikke kan besvares på nuværende tidspunkt, hvad kræves det for at besvare det? Najaaraq Møller, medlem af Inatsisartut, Siumut Najaaraq Møller, medlem af Inatsisartut, Siumut

Modtaget: 03/07/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 03/07/2023
110.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvad vil de økonomiske og administrative konsekvenser være for det offentlige, såfremt man fjernede indførselsafgiften på emballage til og med 0,25 liter (Afgiftsgruppe 034)? 2. Hvad vil de økonomiske og administrative konsekvenser være for det offentlige, såfremt man fjernede indførselsafgiften på emballage over 0,25 liter (Afgiftsgruppe 035)? 3. Hvad er årsagen til, at man i sin tid har oprettet afgiftsgrupperne 034 og 035? a. Hvilke argumenter, ud over de økonomiske, taler for at be... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 29/06/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 29/06/2023
109.Medlem af Inatsisartut, Jens Napaattooq, Naleraq
1. Der er oplyst fra Air Greenland, at der sket en fejl med store prisforhøjelser for flybilletter fra Qaanaaq til Upernavik, hvor Air Greenland via Naalakkersuisut oplyste at fejlen er rettet. Vil Naalakkersuisut kræve over for Air Greenland, at man kompenserer de berørte borgere og selvstændige, der har mistet store summer i forbindelse med fejlen? 2. Priserne for flybilletter til og fra Upernavik er tårnhøje. F.eks. koster en standard flexbillet 10.505 kr. Upernavik-Ilulissat for en e... Medlem af Inatsisartut, Jens Napaattooq, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Jens Napaattooq, Naleraq

Modtaget: 23/06/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 23/06/2023
108.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor stor en forskel er der i pensionen for tjenestemænd i forhold til danske tjenestemænds pension, i antal kroner? 2. Har Naalakkersuisut intentioner om, at udligne grønlandske tjenestemænds pension til danske tjenestemænds pension? 3. Hvis disse vil blive udlignet, hvornår kan man regne med det sker? A) Hvis pensionen ikke vil blive udlignet, med hvilken grund vil det ikke blive udlignet? 4. Har Nalakkersuisut yderligere at oplyse desangående? Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/06/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 20/06/2023
107.Demokraternes Inatsisartutgruppe
1. Hvad er årsagen til, at Naalakkersuisut alligevel ikke vil have Forsvarets hvervningsrundture (værnepligtsafprøvninger) tilbage til Grønland? a. Hvad er der sket siden den 10. oktober 2022, hvor Naalakkersuisut i et svarnotat til EM2022/74 oplyste, at man havde kontaktet rigsmyndighederne med henblik på at genoptage hvervningsrundturene? i. Vil Naalakkersuisut som bilag til svar på nærværende § 37-spørgsmål fremlægge sin fulde henvendelse til Rigsmyndighederne samt det eller de svar, so... Demokraternes Inatsisartutgruppe Demokraternes Inatsisartutgruppe

Modtaget: 16/06/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 16/06/2023
106.Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvad er Naalakkersuisuts mening om, hvis man kun bruger det grønlandske sprog til prøver i Grønland? 2. Hvad vil de økonomiske og administrative konsekvenser være for det offentlige, hvis man kun bruger det grønlandske sprog til prøver? 3. Hvad vil de økonomiske og administrative konsekvenser være for det private erhvervsliv, hvis man kun bruger det grønlandske sprog til prøver? 4. Hvad vil de økonomiske og administrative konsekvenser være for borgerne, h... Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 15/06/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 16/06/2023
105.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvad er Naalakkersuisut holdning til at oprette et “Råd for Udsatte” efter samme skabelon som det nuværende “Økonomisk Råd”? a. Hvad er de årlige udgifter til at drive Økonomisk Råd? 2. Hvad vil der være af økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige ved at nedsætte og drive et “Råd for Udsatte”? 3. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 15/06/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 15/06/2023
104.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad vil det koste landskassen, hvis decentral socialrådgiveruddannelse opstartes? a. Hvis der er 10 studerende bedes der redegjort for de økonomiske konsekvenser. b. Hvis der er 20 studerende bedes der redegjort for de økonomiske konsekvenser. 2. Hvordan vil socialrådgiveruddannelsen få betydning for skolen for Socialhjælperuddannelsen? a. Personalemæssige konsekvenser bedes redegjort b. De økonomiske konsekvenser bedes redegjort 3. Har Naalakkersuisut andre bemærkninger? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 14/06/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 14/06/2023
103.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om at ændre Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte? 2. Mener Naalakkersuisut det er en god ordning, at en studerende, der i forvejen har en uddannelse, kan påbegynde en ny uddanelse selvom vedkommende kommer til at mangle klippekort? 3. Hvor meget vil det koste Landskassen, når en studerende, der i forvejen har en uddannelse og som har påbegyndt en ny uddannelse og som mangler klippekort til at færdiggøre sin uddannelse får yderligere klippekort til at færddig... Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 14/06/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 14/06/2023
102.Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Kristensen, Demokraatit
1. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at fødselstallet i 2021 var på det laveste niveau siden 1973? a. Mener Naalakkersuisut, at det lave fødselstal giver anledning til bekymring i forhold til vort lands kulturelle, erhvervsmæssige og arbejdsmarkedsmæssige udvikling på sigt (svaret bedes begrundet)? b. Ifølge Grønlands Statistik toppede fødselstallet i 1990, hvor der blev registreret 1.258 fødsler. På trods af, at fødselstallet siden da er faldet med næsten 500, skriver Landslægeembeed... Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Kristensen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Kristensen, Demokraatit

Modtaget: 14/06/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 14/06/2023
101.Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Kristensen, Demokraatit
1. Hvad var de væsentligste årsager til, at det i sin tid blev besluttet at gøre det ulovligt at indføre motorcykler til Grønland? a. Mener Naalakkersuisut, at disse argumenter stadig er ligeså relevante i dag, her næsten 43 år efter (svaret bedes begrundet)? 2. Hvilke lovgivningsmæssige initiativer skal tages for at gøre det lovligt at indføre motorcykler? 3. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for det offentlige, såfremt det bliver lovliggjort at indføre motor... Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Kristensen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Kristensen, Demokraatit

Modtaget: 13/06/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 13/06/2023
100.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen , Siumut
1) Fastsætter RAL forskellige fragtpriser i forhold til distancen fra sted til sted indeni landet? 2) Hvis ja, har Naalakkersuisut planer om at fastsætte ens fragtpriser? Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen , Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen , Siumut

Modtaget: 26/05/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 30/05/2023
099.Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit
1. Forfatningskommissionens betænkning blev afleveret til Naalakkersuisut den 31. marts og til Inatsisartut den 23. april i år. Er det planen at betænkningen bliver delt ud til befolkningen i trykt form, og i givet fald hvornår vil det ske? 2. Forfatningskommissionen har afsluttet sit arbejde, og har lukket sit kontor. Hvordan vil der bliver arbejdet videre med betænkningen? Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/05/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 25/05/2023
098.Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvorfor er prisen for en plejepatient indlagt i Sundhedscentrene på ca. 7.000 kr. pr. døgn? 2. Hvilke parametre ligger til grund for beregningen af døgnprisens størrelse? 3. Hvor mange plejepatienter har sundhedscentrene pr. år fordelt pr. kommune Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq

Modtaget: 19/05/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 23/05/2023
097.Inatsisartut medlem Siverth K. Heilmann, Atassut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvad er Naalakkersuisuts plan om at det skal være nemmere at blive undersøgt og tage til lægen? 2. Har Naalakkersuisut en plan om at gøre noget nu, uden at vente på sundhedskommissionens konklusion? 3. Er Naalakkersuisut villige til at skabe flere muligheder at få foretaget en blodprøve på bestemte sygdomme og uden at vente på lægens anbefaling når man har mistanke om sygdom, så man kan opdage dem i tidlig stadie? Inatsisartut medlem Siverth K. Heilmann, Atassut Inatsisartut medlem Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 19/05/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 19/05/2023
096.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1. Ved vore uddannelsesinstitutioner, - samlet set, - er sent fremmøde og ulovligt fravær et problem? 2. Hvis problemet er tilstede, hvor stort omfang har problemet? 3. Såfremt dette er et problem, hvilke uddannelsesinstitutioner er der tale om? 4. Såfremt dette er et et problem, hvilke tiltag har der været for, at minimere problemet? 5. Såfremt dette er et problem, - kender man årsagen til dette? Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 15/05/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 15/05/2023
095.Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Kristensen, Demokraatit
1. Naalakkersuisut bedes redegøre for udgifterne til anbringelse af børn uden for hjemmet i årene 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022. Jeg ønsker både et samlet tal og en opdeling pr. kommune. 2. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til udviklingen indenfor området for anbringelser af børn uden for hjemmet? 3. Hvilke initiativer har Naalakkersuisut allerede igangsat for at nedbringe antallet af anbringelser af børn uden for hjemmet? 4. Har Naalakkersuisut planer om nye initiativer for at mindske a... Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Kristensen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Kristensen, Demokraatit

Modtaget: 15/05/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 15/05/2023
094.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1. Hvor i loven lægges der til grund for, at en borger afkræves rede penge, såfremt han/-hun skal indhente en lægeerklæring? 2. Hvad er grundlaget for, at der betales kontant i sådanne tilfælde? 3. Bliver disse kontante indbetalinger beskattet? 4. Imodsat faldt – hvad er grundlaget at de ikke bliver beskattet? Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 15/05/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 15/05/2023
093.Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Gælder kravet om separate wc-er til børn og ansatte også for de selvstyreejede døgninstitutioner i praksis? 2. Gælder kravet om at hvert barn skal have eget soveværelse også for de selvstyreejede døgninstitutioner i praksis? 3. Da mange af de selvejende døgninstitutioner tit er nødt til at leje boliger, anser Naalakkersuisut det for hensigtsmæssigt at kræve separate wc-er og soveværelser? 4. Da selvejende døgninstitutioner ikke må have økonomisk overskud, ser Naalakkersuisut det hensigt... Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 15/05/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 15/05/2023
092.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om at kræve oprydning af efterladenskaber efter, at amerikanerne forlod Narsarsuaq i 1956 - 57? 2. Har man viden om der er nedgravet tungtopløselige kemikalier, da amerikanerne forlod Narsarsuaq i 1956 – 57? A) Hvis det er tilfældet, hvis de nedgravede tungtopløselige kemikalier er registrerede, bedes man om at forklare, hvilke de drejer sig om. 3. Har der været undersøgelser om forurening i Narsarsuaqfjorden, eller på stranden, i leret på havbunden? 4. ... Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/05/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 12/05/2023
091.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
1) Efter at 120.000 liter dieselolie ved en fejl løb ud i omgivelserne i Kulusuk, og jævnfør hvad de implicerede har meldt ud1, hvad er så status på sagen i dag? 2) Hvad er myndighedernes planer fra dd. for at gøre noget ved situationen, og hvornår påregnes opgaven at være løst herunder med hvilke midler? Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 01/05/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 01/05/2023
090.Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut
1) Der er et fredet landsområde i nordøst Grønland. Ved tællinger af nar- og hvidhvaler, bliver kysten udfor det fredede område så medtaget i tællingen? a. Hvis ikke, hvad skyldes det? 2) Hvis kysten udfor det fredede område ikke bliver medtaget i tællingen, og i fald det skal medtages, hvilke økonomiske konsekvenser vil der følge deraf? a. Hvis der skal ske optællinger i det nævnte område, hvilken metode påregnes så at skulle tages i brug? Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 01/05/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 01/05/2023
089.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1) Har Naalakkersuisut planer om at landsætte rensdyr og moskus til området ved Tasiilaq? a. Hvis ikke, vil Naalakkersuisut så undersøge mulighederne herfor, og hvad vil en undersøgelse af dette slags indebære? Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 27/04/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 27/04/2023
088.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1) Har Naalakkersuisut planer om at landsætte sneharer til Tasiilaq området? Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 27/04/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 27/04/2023
087.Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Vil Naalakkersuisut arbejde med det mål at opnå lige løn for lige arbejde? 2. Vil Naalakkersuisut arbejde for lige vilkår for lige arbejde? Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/04/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 27/04/2023
086.Inatsisartut medlem, Siverth K. Heilmann, Atassut
1. På hvilken baggrund har Naalakkersuisut givet afslag til ansøgning om Kangia 957 – 01.14 ansøgning 2023-5038 om en virksomhed som har bopæl i Maniitsoq, for at kunne bruge arealet til fiskeri efter ørred til turister fra d. 1. Januar 2024? 1. Der bedes redegjort for hele sagsbehandlingen. 2. Hytterne er blevet udvidet, de har fået godkendelse om sejlads, de har brugt økonomiske og menneskelige ressourcer på at udvikle projektet, da der kommer flere og flere turister og endnu flere ha... Inatsisartut medlem, Siverth K. Heilmann, Atassut Inatsisartut medlem, Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 17/04/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 25/04/2023
085.Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit
1. I rammeaftalen om ejerskabspolitik for de Selvstyreejde aktieselskaber er det hensigten, at selskaberne skal have medansvar i samfundet og at der skal være en politik vedr. store overskudi. Hvordan vil ejerne realisere dette med hensyn til flytrafikken og -transporten? 2. Er ejerne bekendt med, at der er sket store prisforhøjelser for flybilletter fra Qaanaaq til Upernavik? 3. Anser ejerne det som naturligt, at Air Greenland har forhøjet priserne, selvom Air Greenland har overskud? 4.... Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/04/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 25/04/2023
084.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut
1) I forhold til tidligere besvaret spørgsmål (§37, sags nr. 2023-1984), hvad er Naalakkersuisut’s vurderinger af forholdene for børn og personer med handicaps sagsbehandlere i kommunerne? 2) Jf. førnævnte spørgsmål, hvilke planer har Naalakkersuisut deraf? 3) På baggrund af en vurdering fra en kommune, hvilke fordele og ulemper er der af, at Socialstyrelsen er beliggende i Nuuk. 4) Hvad mener de andre kommuner om, at Socialstyrelsen er beliggende i Nuuk? Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Modtaget: 21/04/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 21/04/2023
083.Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Har Naalakkersuisut planer om hvad der kan etableres som erhverv i Østgrønland? a. Hvis der er planer om erhverv i Østgrønland, hvilken planer har man? 2. Hvilke typer erhverv finder Naalakkersuisut det hensigtsmæssigt at fremme i Østgrønland? Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 19/04/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 21/04/2023
082.Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Vil Bekendtgørelse nr. 9 af 6. december 2018 om beskyttelse og fangst af store hvaler blive ændret? 2. Har man nok personale nok til udstedelse af certikater til harpunkanoner? 3. Fra departementet er meldt ud, at bekendtgørelsen kan ændres til at gælde for tre år. Arbejder man på denne ændring? a. Hvad mener Naalakkersuisut om, at denne skal gælde for fire år? Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 14/04/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 20/04/2023
081.Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Jeg vil hermed spørge Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst samt Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi om der er yderligere hvidhvals fangstkvote i Østgrønland? Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 20/04/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 20/04/2023
080.Medlem af Inatsisartut Adam Kristensen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvornår var der undersøgelse og optælling af narhvaler ved havet fra Uummannaq til Qaanaaq? a. Hvilke redskaber brugte man i forbindelse med undersøgelsen? b. Og hvordan foretoges undersøgelsen? c. Hvor foretoges optællingen? 2. Hvilke forskelle er der på narhvaler i vores og Canadas farvande/havområder? 3. Hvornår var der landsdækkende undersøgelse og optælling af isbjørnebestandens størrelse? a. Hvilke informationer fik man ud af undersøgelsen? b. Hvor foregik optællingen? Medlem af Inatsisartut Adam Kristensen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Adam Kristensen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/04/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 17/04/2023
079.Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Hvilke lovmæssige grundlag har Naalakkersuisoq haft til de nye krav om to nattevagter for døgninstitutionerne i hele landet efter den kriminelle handling hvor en kvinde med handikap blev gravid? 2. Efter den kriminelle handling i Qaqortoq har departementet for det sociale skrevet et afklarende svar om de nye krav om at der skal være to nattevagter på døgninstitutionerne. I den grønlandske version står der at kravet gælder for alle døgninstitutioner, selvstyrejede såvel som de private, m... Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 12/04/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 13/04/2023
078.Inatsisartut medlem Pele Broberg, Naleraq
1. Er det korrekt at Air Greenlands “nye” helikoptere, H155 samt H225, har temperaturbegrænsninger, der gør de ikke kan flyve når vejret er koldt? a. Hvis ja, har man planer om at skifte dem ud? 2. Har Air Greenland haft aflysninger grundet lav vejrtemperatur, med H155 samt H225? 3. Er det korrekt at Air Greenland ikke sender sin H225, der er på kontrakt med forsvaret, til patientevakueringer uden godkendelse af Forsvaret? Inatsisartut medlem Pele Broberg, Naleraq Inatsisartut medlem Pele Broberg, Naleraq

Modtaget: 05/04/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 05/04/2023
077.Demokraatit Inatsisartut gruppe
1. Hvor store konsekvenser har det haft for Air Greenland og den trafikale situation i Kujataa, at helikopteren er i ude af drift som en direkte konsekvens til skyderiet den 22. marts 2023 i Narsaq? 2. Har det været nødvendigt at foretage ekstraordinære tiltag for at sikre borgernes tryghed og sikkerhed efter skudepisoden i Narsaq? Svaret bedes begrundet. 3. Har Formanden for Naalakkersuisut eller eventuelt andre medlemmer af Naalakkersuisut planer om at besøge Narsaq i nær fremtid for at... Demokraatit Inatsisartut gruppe Demokraatit Inatsisartut gruppe

Modtaget: 19/04/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 19/04/2023
076.Demokraatit Inatsisartut gruppe
1. Kan Naalakkersuisut redegøre for, hvordan servicekontrakterne har påvirket Sudhedsvæsenest rejsebudget? a. Hvor mange penge blev der brugt på patientrejser internt i landet i årene 2016, 2017, 2018 og 2019 (årene før de nye sevicekontrakter trådte i kraft) b. Hvor mange penge blev der brugt på patientrejser internt i landet i årene 2020, 2021 og 2022? c. Hvor mange penge blev der brugt på til- og fratrædelsesrejser i Sundhedsvæsenet internt i landet i årene 2016, 2017, 2018 og 2019 (åre... Demokraatit Inatsisartut gruppe Demokraatit Inatsisartut gruppe

Modtaget: 19/04/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 19/04/2023
075.Demokraatit Inatsisartut gruppe
1. Kan Naalakkersuisut oplyse, hvorledes det ser ud med antallet af følgende: a. Operationer fra 2019-2023? (ekslusiv mindre ambulante indgreb). b. Aflyste operationer fra 2019-2023? c. Ventelisten på operationer fra 2019-2023? d. Venteliste for udredning og undersøgelse af alvorlig sygdom, herunder cancersuspekte? e. Venteliste til mammografi-undersøgelser fra 2019-2023? f. Venteliste til koloskopi? 2. Har Naalakkersuisut planer om at evaluere det ikke-politisk godkendte omstillingspr... Demokraatit Inatsisartut gruppe Demokraatit Inatsisartut gruppe

Modtaget: 19/04/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 19/04/2023
074.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvad har der samlet set været af ekstraudgifter for den offentlige sektor i forbindelse med selve delingen af Qaasuitsup Kommunia? 2. Hvor mange penge blev der ialt brugt på at drive Qaasuitsup Kommunia i årene 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017? 3. Hvor mange penge blev der ialt brugt på at drive Avannaata Kommunia i årene 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022? 4. Hvor mange penge blev der ialt brugt på at drive Kommune Qeqertalik i årene 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022? 5. Hvad har kommuned... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 28/03/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 28/03/2023
073.Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1) Hvornår regner Naalakkersuisut med at ibrugtage den nye helikopter i Kulusuk? 2) Regner Naalakkersuisut med, at den nye helikopter ikke vil opleve problemer landing i Tasiilaq områdets bygder? 3) Kan Naalakkersuisut udtale sig, om der foreligger forundersøgelser af mulige risici til landing i Tasiilaq områdets bygder? 4) Kan den nye kommende helikopter bruges til redningsaktioner til f.eks. større skibsforliser, eller til ulykker involverende rejs... Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 01/03/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 28/03/2023
072.Medlem af Inatsisartut Adam Kristensen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Har Naalakkersuisut’s planer om at udarbejde planer mht. etablering af træk og slip toiletter i Upernavik by? a. Hvis svaret er ja, hvornår skal planlægning i så fald startes? b. Hvis svaret er nej, hvorfor skal der ikke udarbejdes planer? 2. Er der planer om at imødekomme ønsket om at øge vandforbruget ifht nuværende forbrug i Upernavik by? a. Hvis svaret er ja, hvad skal der så ske? b. Hvis svaret er nej, hvorfor skal der ikke udarbejdes planer? ... Medlem af Inatsisartut Adam Kristensen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Adam Kristensen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 28/03/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 28/03/2023
071.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut
1) Hvor stort et beløb betaler Selvstyret, heraf det grønlandske samfund tilsammen, til “De Grønlandske Huse i Danmark”? Hvis der foreligger planer om at forøge beløbet fremadrettet bedes de fremvist. a. Heri bedes begrundelsen for, at der betales det forrige adspurgte beløbsstørrelse til “De Grønlandske Huse i Danmark” fra Selvstyret, hvor der kræves besvaret hvad der indebærer af betingelser. 2) Kan Selvstyret bestemme hvordan “De Grønlandske Huse i Danmark” skal styres, f.eks. i henhol... Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Modtaget: 22/03/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 22/03/2023
070.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut
1) Hvis der er en uddannelse som man vil tage i udlandet, men som også kan tages i Danmark, er der stadigvæk mulighed fra Selvstyret, at kunne støtte til betaling af uddannelsen, samt yde løbende uddannelsesstøtte under uddannelsen? a. Hvis en pågældende uddannelse i udlandet, ikke kan ydes støtte til betaling af uddannelsen, samt løbende uddannelsesstøtte, på begrundelse af at det kan tilbydes i Danmark, hvornår og på hvilke begrundelser fik man stoppet tiltaget? Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Modtaget: 22/03/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 22/03/2023
069.Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1) Inatsisartut har besluttet at der skal laves en handlingsplan til etablering af en efterskole i Tasiilaq (FM2022/95). Hvad er status, og hvis den er færdiggjort, hvordan ser den ud? Hvis man på nuværende tidspunkt ikke kan besvare spørgsmålet, bedes en begrundelse af manglen, og der henvises til, at Inatsisartut har forlangt at det skal stå færdigt inden forårssamling i Inatsisartut 2023. Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 16/03/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 17/03/2023
068.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvor mange penge har Naalakkersuisut og departementerne brugt på rejser i årene 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022? Svarene bedes blive opstillet skematisk år for år og gerne opdelt på de enkelte resortområder 2. Hvor mange penge har Naalakkersuisut og departementerne brugt på indkvarteringsudgifter i årene 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022? Svarene bedes blive opstillet skematisk år for år og gerne opdelt på de enkelte resortområder 3. Hvor mange penge har Naalakkersuisut og departementerne b... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 15/03/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 15/03/2023
067.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvordan er Naalakkersuisut’s prioritering mht hvornår der skal etableres mindre lufthavne til fastvingede fly? a. Hvornår etableres lufthavne i hvilke byer? 2. Når lufthavnen i Ilulissat er klar, kan der etableres lufthavn for fastvingede fly i Qasigiannguit efter samme krav til lufttrafik hos vores stammefrænder fra Canada? 3. Overvejer Nalaakkersuisut at etablere lufthavne, efter samme principper som vores stammefrænder fra Canada har bygget, for fas... Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/03/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 14/03/2023
066.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
1) Hvorfor har ”Royal Greenland Seafood A/S” adresse i Danmark, og ikke i Grønland? Heri kræves begrundelsen besvaret. 2) Hvor mange færdigvarer solgte Royal Greenland koncernen i år 2021 til henholdsvis markederne i a. Danmark? b. resten af verden, eksklusiv Danmark? Heri kræves besvaret værdi, og lignende, og hvis spørgsmålet ikke kan besvares klart og tydeligt, kræves tydeligt redegjort begrundelse for manglen. 3) Hvor mange fastansatte medarbejdere har Royal Greenland kontoret/kon... Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 13/03/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 14/03/2023
065.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. I Aasiaat bliver der flere arbejdsløse om vinteren fra november til marts. Har Naalakkersuisut i samarbejde med kommunen at igangsætte indsatser med henblik på at nedbringe antallet af arbejdsløse? 2. Er der mulighed for at forsyne produktionsanlægget med fisk udefra? 3. Vil Naalakkersuisut igangsætte et projekt for at producere mere forarbejdede fisk i Aasiaat og nedbringe mængden af fisk, der blot eksporteres til Danmark? 4. På Fæøerne var der i 2022 indtægt 11,7 mia.kr. ved fiskeeksport. H... Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 08/03/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 08/03/2023
064.Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Kan private døgninstitutioner mod betaling deltage under kurser for medarbejderne i døgninstitutionerne? Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 08/03/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 08/03/2023
063.Medlem af Inatsisartut Adam Kristensen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om at etablere en fond til fiskere og fangere, til hjælp når de på grund af vejrliget ikke kan tage på fiskeri eller fangst? 2. Har Naalakkersuisut planer om udover eksisterende offentlig hjælp at etablere hjælp til fiskere og fangere når de er ramt af haveri? Medlem af Inatsisartut Adam Kristensen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Adam Kristensen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 08/03/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 08/03/2023
062.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. I svar på § 37-spørgsmål nummer 010/23 anfører Naalakkersuisut, at en ny aktør i fiskeriet skal forstås som en person eller en selskab, der ikke har haft tilsvarende licens til det ansøgte fiskeri i det forudgående kvoteår. Er det fortsat Naalakkersuisuts forståelse af en ny aktør? a. Royal Greenland, der allerede har en torskekvote i Østgrønland, har købt sig ind i selskabet Tuukkaq Trawl med en ejerandel på mellem 33,33 og 49,99 procent1. Betragter Naalakkersuisut med denne viden fortsat... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 03/03/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 03/03/2023
061.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvor store mængder kartofler (i vægt) har Neqi A/S købt i 2022? A) Hvor store mængder af disse er stadig i rest? B) Hvilken pris giver Neqi A/S til kartoffelavlerne? C) Hvilke markeder er der indgået aftale med om salg? 2. Hvor store mængder kartofler (i vægt) har Neqi A/S købt siden de begyndte at opkøbe dem og indtil nu? A) Hvor store mængder kartofler (i vægt) er indtil nu solgt? B) Hvor store mængder er smidt ud/kasseret? C) For hvor mange kroner... Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 01/03/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 02/03/2023
060.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvad agter Naalakkersuisut at gøre, når Diskoline ikke kan besejle passagerer mens der er vinter is ved Narsarsuaq? 2. Hvordan har Diskoline sikret sig servicekontrakten, i perioden mens der er vinter is ved Narsarsuaq? 3. Medfører den stærkt begrænsede service fra Diskoline også, at de får mindre betaling for servicekontrakten? 4. Hvad agter Naalakkersuisut at gøre ved de problemer der nu er forbundet med servicekontrakten for passagertransport i Sydgrø... Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 01/03/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 02/03/2023
059.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1.Hvor mange fastboende i Grønland er forhyret til Royal Arctic Lines nye bygdetransportskibe? 2.Hvor mange fastboende i Grønland har der været forhyret til Royal Arctic Lines gamle bygdetransportskibe? A) Kan grønlandske skippere og styrmænd ikke længere leve op til kravene til at føre skib efter man har anskaffet nye skibe? B) Hvis det er tilfældet, hvad er grunden til det? C) Da man begyndte planlægningen af at udskifte de gamle skibe med nye, vidste man at kravene til mandskabet til at føre... Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 01/03/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 01/03/2023
058.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut
1) Hvilke yderligere ressourcer skal der afsættes hvis læringsmålene i folkeskolen ændres således at eleverne får en grundigere kendskab til dialekterne der snakkes i Avanersuaq og Tunu? Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Modtaget: 01/03/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 01/03/2023
057.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvor mange penge har Forfatningskommissionen brugt på diæter til kommissionens medlemmer fra primo 2017 til ultimo 2022? 2. Hvor mange penge har Forfatningskommissionen brugt på honorarer til kommissionens medlemmer fra primo 2017 til ultimo 2022?? 3. Hvor mange penge har Forfatningskommissionen brugt på rejser til kommissionens medlemmer fra primo 2017 til ultimo 2022?? 4. Hvor mange penge har Forfatningskommissionen brugt på opholdsudgifter i forbindelse med rejser til kommissionens ... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 01/03/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 01/03/2023
056.Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut
1) Hvad er den nuværende status for oprettelsen af et biologiuddannelse i Grønland? a. Heraf, hvor ligger ansvarsområdet? b. Er det i helhed underlagt Ilisimatusarfik? 2) Hvad er begrundelsen for, at biologiuddannelsen i Grønland ikke pt. er startet med studerende? 3) Hvis der er finansieringsmangel til studiestart, kan Naalakkersuisut redegøre for de økonomiske mangler og deslige? Heraf hvad der kræves af yderligere finansiering, hvis uddannelsen skal kunne blive fuld færdiggjort og sik... Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Modtaget: 27/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 01/03/2023
055.Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut
1) Foreligger der planer om at renovere sygehuset i Uummannaq? a. Hvis der ikke foreligger planer bedes redegjort hvordan man kan anskaffe førnævnte 2) Er Naalakkersuisut tilfreds med tilstanden af Uummannaq sygehus? Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut

Modtaget: 27/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 01/03/2023
054.Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut
1) Er der fra de offentliges side, Naturinstituttet, eller lignende forvaltningsområder anskaffet og ibrugtaget fototekniske apparater, som kan landmonteres, med det formål at anskaffe billedmateriale til indsamling af data for dyr, herunder havdyr 2) Er der fra de offentliges side, Naturinstituttet, eller lignende forvaltningsområder planer om at ibrugtage fototekniske apparater, som kan landmonteres, med det formål at anskaffe billedmateriale til indsamling af data for dyr, herunder havd... Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 27/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 01/03/2023
053.Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit
1. Kan man allerede købe Cannabis CBD olie med 0.2% THC i forretningerne i byerne og bygderne? A. Hvis ja; I hvilke forreninger kan det købes? B. Har hvilken som helst forretning lov til at handle med det? C. Hvis nej; af hvilken grund kan det ikke købes? 2. Skal de forretninger, som ønsker at handle med Cannabis CBD olie med 0.2% THC først ansøge om tilladelse til at handle med det? A. Hvis ja, hvor skal de ansøge og hvordan? 3. Har Naalakkersuisut andre bemærkninger til dette? ... Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 28/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 28/02/2023
052.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut
1) I forbindelse med besvarelsen af § 37 spørgsmål 193/2022 om feriepenge, fremgår det en tabel over uafhentede feriepenge i perioden 2016-2020. a. Er tallene et udtryk for en akkumulation af den samlede forpligtigelse Selvstyret har i forhold til uafhentede feriepenge? b. Er der i tabellen korrigeret i forhold til forældede krav på uafhentede feriepenge? c. Kan Naalakkersuisut forklare hvad som er baggrunden for den store stigning fra opsparingsåret 2016 (123.298 kr.) til 2017 (2.554.7... Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Modtaget: 23/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 23/02/2023
051.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
1) Hvilken Naalakkersuisoq er den øverst ansvarlig for at Selvstyreloven bliver fulgt? 2) Hvor ligger den juridiske ansvar for folkeretten, blandt andet ifølge Lov om Grønlands Selvstyre? 3) Hvis der er et ønske fra de oprindelige folk, og folk, iblandt befolkningen i Østgrønland (Tunu) for beskyttelse, blandt andet gennem ILO 169 lovgivningen, og Oprindelig Folks Rettigheder, Hvad kræves der for at få den ønskede beskyttelse? Heri kræves klart besvaret juridiske muligheder. 4) Ifølge I... Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 23/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 23/02/2023
050.Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne
1. I hvor mange bosteder i landet er internetforbindelserne gode og stabile nok til, at det er muligt at etablere fjernundervisning og afholde videomøder? a. Hvilke bosteder er dette ikke muligt? 2. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil det have for det offentlige at foretage investeringer i internetforbindelserne således, at det bliver muligt at tilbyde fjernundervisning og afholde videomøder i hele landet? a. Er det muligt at udarbejde en liste over de bosteder, hvor det kr... Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Modtaget: 21/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 21/02/2023
049.Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit
1.Mener Naalakkersuisut, at narhvalsfangst i kajak i Avanersuaq skal bevares? 2.Anser Naalakkersuisut narhvalsfangst i kajak som kulturarv? A.Hvis ja, hvordan fremmer denne kulturarv det bilaterale forhold mellem Grønland og Canada? B.Hvis ja, hvilke udenrigspolitiske har fordele har denne kulturarv for Grønland? 3.Mener Naalakkersuisut, at narhvalsfangst med kajak stadig skal ske gennem kvoter? Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 15/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 15/02/2023
048.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvordan mener Naalakkersuisut, at FN’s konvention om oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater, ILO-konvention nr. 169 gælder for det grønlandske folk? 2. Er Naalakkersuisut forbeholdende overfor, at FN’s konvention om oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater ILO-konvention nr. 169 gør sig gældende for det grønlandske folk? a. Hvis svaret er ja, udbedes forklaring for forbeholdet. Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 14/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 15/02/2023
047.Inatsisartut medlem Siverth K. Heilmann, Atassut
1. Hvor ofte er der personalemangel i sundhedsvæsenet på kysten? Tallene ønskes opgjort på de specifikke regionssygehuse, sygehuse og sundhedscentre som fast har læger og sygeplejersker tilknyttet. Tallene ønskes opgjort efter hvor mange måneder der ikke har været fuld bemanding for været henholdsvis sygeplejersker og læger de sidste 3 år. 2. Hvilken betydning har det for borgeren, at der ikke er fuld bemanding af læger og sygeplejersker i sundhedscentre og sygehuse på kysten? 3. Betyder... Inatsisartut medlem Siverth K. Heilmann, Atassut Inatsisartut medlem Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 06/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 10/02/2023
046.Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1) Ligger det øverste ansvarsområde for hel samfundsejede virksomheder, herved ansvarsområdet ”Bestyrelsessekretariatet” for pågældende virksomheder, under Formanden for Naalakkersuisut, hvoraf den pågældende Naalakkersuisoq er øverst ansvarlig? 2) Hvilke og hvor mange hel samfundsejede virksomheder, og andre virksomhedslignende enheder under Selvstyret, såsom Nukissiorfiit og deslige, er medlemmer af de privates organisation ”Grønlands Erhverv”? ... Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Modtaget: 08/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 08/02/2023
045.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut
1) Jeg vil gerne spørge Naalakkersuisut, som repræsentant af ejerne, som er befolkningen, om hvorfor ledelsen i Royal Greenland ikke vil udtale sig til landets public service-nyheder KNR, og heri sige at man udelukkende vil bruge Sermitsiaq.AG som nyhedskilden til interviews her i landet blandt andet med udsagnet ”Royal Greenland ønsker ikke at stille op til interview med KNR, men henviser i stedet deres interview med netmediet Sermitsiaq.AG”, hvorfor vil Royal Greenland ikke interviewes af... Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Modtaget: 08/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 08/02/2023
044.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut
1) Når en borger af en eller anden årsag bliver uarbejdsdygtig, har vedkommende så ret til, at få offentlig hjælp med det samme? ”Med det samme” skal forstås således, at ligeså snart uarbejdsdygtigheden indtræder; skal borgeren få offentlig hjælp med det samme. 2) Hvad siger den nuværende lovgivning, når en borger bliver uarbejdsdygtig, som for eksempel på grund af en arbejdsskade. Hvilke rettigheder indeholder lovgivningen for, at borgeren kan få en hurtig hjælp fra det offentlige og hvad... Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Modtaget: 08/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 08/02/2023
043.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
1) Er Royal Greenland koncernen et fuldt ud samfundsejet selskab, hvor ejerne er den grønlandske befolkning? 2) Er det rigtigt at Royal Greenland koncernen, til dags dato, ikke har hovedsæde i Grønland? 3) Hvor mange mennesker er der i Royal Greenlands direktionen, og hvor stort er beløbet af deres samlede løn, i den seneste godkendte regnskabsperiode? 4) Hvad er grunden til, at Royal Greenlands direktion fik ”Bonus” udover løn i 2021, og hvor stort var det samlede beløb? a. Har tilkny... Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 08/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 08/02/2023
042.Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq
1. Er det korrekt at Air Greenland A/S har holdt medarbejdermøde for de ansatte i Kangerlussuaq, om lufthavnens fremtidige status som selskabets arbejdsplads? 2. Naalakkersuisut bedes redegøre for hvilken information de har, vedrørende ændringer i antallet af arbejdspladser i Air Greenland A/S i Kangerlussuaq, når Nuuk og Ilulissat lufthavne åbner? 3. Naalakkersuisut har bedt Finansudvalget om 105mio årligt til servicekontrakt til Mittarfeqarfiit A/S, hvad giver dette af yderligere offentlige ud... Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq

Modtaget: 07/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 07/02/2023
041.Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut
1. Kan Naalakkersuisut informere, om de bevilgede midler på baggrund af aftalen med den danske regering til oprydning af den nedlagte militærbase i Østgrønland (Ikkatteq bluie East 2) er fuldt ud benyttet? 2. Såfremt oprydningen er færdiggjort i Ikkatteq, hvor lang tid er der så brugt på oprydningen? a. Hvor mange midler er anvendt til oprydningen? 3. Kan Naalakkersuisut informere om, hvorvidt der stadig er farlige stoffer tilbage i Ikkatteq? 4. Har Naalakkersuisut andre oplysninger vedr... Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 06/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 07/02/2023
040.Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut
1. Kan Naalakkersuisut informere om, om kvoter for narhvaler for året 2022 er opbrugt ved Tasiilaq? 2. Hvad vil man fra Naalakkersuisuts side foretage sig i det nye år 2023, såfremt tidligere tildelte kvoter for narhvaler i Østgrønland ikke er opbrugte? 3. Hvad er fremgangsmåden for næste år, når kvoter for nar- eller hvidhvaler ikke er opbrugte i Vestgrønland? a. Flytter man kvoter fra år til år? Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 06/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 07/02/2023
039.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut
1) Hvilke konsekvenser ville der være, hvis man satte et loft på 5 % til den obligatoriske pensionsopsparing? 2) Hvilke forordninger skal ændres og hvordan ville de blive ændret, hvis man satte et loft på 5 % til den obligatoriske pensionsopsparing? 3) Er der andre typer gæld, udover restancer til den obligatoriske pension, som Skattestyrelsen kan tvangsinddrive via skatteinddrivelser? 4) Hvilke love og regler kræves ændret, hvis man skal ophæve tvangsinddrivelse til pensionsopsparing... Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Modtaget: 03/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 06/02/2023
038.Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut
1) Er der en tilstandsrapport vedrørende havnen i bygden Qaarsut? 2) Hvor stort er beløbet for lave en ny havn, evt. for at renovere havnen, i bygden Qaarsut? a. Hvis spørgsmålene ikke kan besvares, bedes besvaret pris-estimat for anskaffelse af førnævnte informationer 3) Anser Naalakkersuisut havnen, i bygden Qaarsut, for at være tilfredstillende og brugbar, eller er der planer om at lave en ny havn? Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut

Modtaget: 02/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 06/02/2023
037.Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut
1) Hvor stort er beløbet af den seneste samlede dedikerede tilskud, som er tiltænkt udelukkende til fremstilling trykte fysiske nyhedsmedier, aviser? 2) Hvor meget modtog ”Mediehuset Sermitsiaq.AG / Erhvervsdrivende Fond Sermitsiaq.AG”, og underliggende enheder af tilskud og lignende, fra Selvstyret, og andre offentlige institutioner, i de seneste 5 år? 3) Hvor stort en andel af beløbet, fra den seneste samlede dedikerede tilskud, som er tiltænkt udelukkende til fremstilling trykte fysiske... Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 02/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 06/02/2023
036.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut
1) Er der lavet økonomiske analyser omkring mulig stagnering af nuværende, samt fremtidige regulær pengestrøm i samfundet, på baggrund af eftervirkningerne af den obligatoriske pensionsopsparing? Såfremt der er lavet analyser herom, kræves der en fyldestgørende redegørelse. Hvis der modsat faldt ikke er foretaget analyser, kræves en fyldestgørende redegørelse om begrundelsen af manglen. 2) Set i lyset af den obligatoriske pensionsopsparing har borgere over 18 år naturligt fået forringet deres... Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Modtaget: 02/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 06/02/2023
035.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Har Naalakkersuisut gennemført beregninger, der entydigt viser, at der er plads til nye aktører i det havgående fiskeri efter torsk? a. I bekræftende fald bedes Naalakkersuisut medsende disse beregninger i forbindelse med svaret. 2. Har Naalakkersuisut været i dialog med de eksisterende aktører i det havgående fiskeri efter torsk, inden man besluttede at invitere nye aktører til fiskeriet? a. Hvad var i så fald tilbagemeldingerne fra de eksisterende aktører? 3. Den biologiske rådgivn... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 03/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 03/02/2023
034.Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk’, Naleraq
1. Hvad er status for kvaliteten af sundhedscentrenes laboratoriemaskiner på kysten i forhold til kvaliteten af sundhedsvæsenets udstyr i Nuuk, hvad angår måling af diverse laboratorie undersøgelser samt analyser, hvis f.eks. patienter har maveonde, svangerskabsforgiftning eller observation af spædbørn med gulsot eller leverskader af forskellige årsager? 2. Er der planer om at udskifte evt. forældede laboratorie udstyr til analyse af ovennævnte sygdomme på sundhedscentrene på kysten? 3. ... Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk’, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk’, Naleraq

Modtaget: 03/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 03/02/2023
033.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvad er årsagen til, at Naalakkersuisut har valgt at godkende Royal Arctic Lines ønske om en stigning i fragtpriserne ud af landet på 32 procent? 2. Hvad er årsagen til, at Royal Arctic Line og Naalakkersuisut vurderer, at en prisstigning er nødvendig, når verdensmarkedspriserne på fragt ikke umiddelbart er stigende? 3. Deler Naalakkersuisut bekymringerne fra eksempelvis GE og Royal Greenland om, at prisstigningen har stor betydning for konkurrenceevnen i fiskerierhvervet? Svaret bede... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 03/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 03/02/2023
032.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Den danske regering har afsat 80 millioner kroner til en styrket indsats på børne- og ungeområdet herhjemme i perioden 2020-2023. Naalakkersuisut bedes helt konkret redegøre for, hvor mange af disse penge, der går direkte til børnene eksempelvis i form af konkrete tilbud. a. Naalakkersuisut bedes opliste, hvilke konkrete tilbud til udsatte børn og unge, der er opstået som følge af hjælpepakken på de 80 millioner kroner fra den danske regering. i. Hvor mange udsatte børn og unge har benytt... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 01/02/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 01/02/2023
031.Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit
1. Mener Naalakkersuisut, at de offentligt ejede selskaber bør samarbejde mere i yderdistrikterne? 2. Mener Naalakkersuisut det er på sin plads, at de offentligt ejede selskaber ikke længere har kontorfællesskab samt en fysisk tilstedeværelse i Qaanaaq? 3. Vil Naalakkersuisut give selskabernes bestyrelser/ ledelser i opdrag, at selskaber såsom Nukissiorfiit og Tusass A/S skal have kontorfællesskab samt en fysisk tilstedeværelse i Qaanaaq? 4. Hvilke mindste krav har Naalakkersuisut for at... Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 31/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 31/01/2023
030.Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit
1. Kender Naalakkersuisut baggrunden for, at der ikke kan være indlagte i sundhedscentret i Qanaaq efter kl. 16.00? 2. Anser Naalakkersuisut det, som værende naturligt, at sundhedscentret i Qaanaaq anbringer indlagte på alderdomshjemmet? a. Har Naalakkersuisut lavet en aftale med Avannaata Kommunia om ordningen? 3. Anser Naalakkersuisut det, som en god ordning, at der ikke kan være indlagte i sundhedscentret i Qaanaaq? Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 30/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 30/01/2023
029.Medlem af Inatsisartit Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. Hvad er antallet af børnesager pr. socialrådgiver/sagsbehandler, fordelt på kommuner i en 5 års periode? 2. Hvad er udviklingen i antallet af socialrådgivere på familie-/børneområdet, fordelt på kommuner i en 5 årsperiode? 3. Hvad er naalakkersuisuts vurdering af antallet af børnesager pr. socialrådgiver/sagsbehandler – er det for stort? 4. Hvor mange socialrådgivere vurderer Naalakkersuisut, der ville være brug for, fordelt på kommuner, for at sikre en ensartet og tilstrækkelig sagsbe... Medlem af Inatsisartit Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartit Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 27/01/2023
028.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut tænkt sig at tilgængeliggøre de såkaldte VVM rapporter for befolkningen, i samme princip som man gør i Canada, så de offentliggøres så snart Naalakkersuisut har modtaget rapporterne fra selskaberne? A) hvis ja, hvornår vil dette starte? B) Hvis nej, hvorfor kan folk her i landet få forbudt adgang til diverse rapporter fra selskaber, der vil berøre befolkningens dagligdag? 2. Hvis Naalakkersuisut ikke har tænkt sig at offentliggøre ansøgningsrapporter fra minesels... Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 27/01/2023
027.Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut registreret antallet af ligkapeller med køleanlæg i Grønland? A. Hvis ja, hvor mange af ligkapellerne har ikke køleanlæg? 2. Har Naalakkersuisut planer om installering af køleanlæg i de ligkapeller, som ikke har et køleanlæg? Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 25/01/2023
026.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Kan Naalakkersuisut redegøre for antallet af udeblivelser fra borgerne til aftalte tider i Sundhedsvæsenet? a. Hvad er de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser ved udeblivelserne? b. Er der igangsat aktuelle initiativer til, hvordan man aktivt vil arbejde med at reducere udeblivelserne? c. Kender man årsagerne til udeblivelserne? 2. Hvordan vil Naalakkersuisut sikre, at vaccinationsprogrammer for spædbørn, gravide, ældre og for den øvrige befolkning er tydelige således, at borgerne i... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 24/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 24/01/2023
025.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvad er årsagerne til, at Naalakkersuisut ikke vil bruge sanktionsmulighederne i handikaplovens §77 i forhold til kommunernes gentagne manglende håndhævelse af handikaploven? 2. I hvilke situationer mener Naalakkersuisut at sanktionsmulighederne i henhold til §77 i handikaploven skal træde i kraft? 3. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 24/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 24/01/2023
024.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Kan Naalakkersuisut redegøre for, hvordan handleplanen for FN’s børnerettighedskonvention bliver sikret via lovgivningen? 2. Er det Naalakkersuisuts vurdering, at alle tvangsanbringelser af børn herhjemme sker på et lovligt grundlag? a. Hvordan arbejder Naalakkersuisut som tilsynsførende med at sikre retssikkerheden for familier, hvis børn bliver tvangsanbragt og/eller anbragt udenfor hjemmet? b. Hvordan arbejder Naalakkersuisut som tilsynsførende med at sikre retssikkerheden for de an... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 24/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 24/01/2023
023.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Har Naalakkersuisut kontaktet Rigsmyndighederne vedrørende forældrekompetenceundersøgelser sådan som Naalakkersuisut blev pålagt i forbindelse med vedtagelse af ændringsforslaget til EM2022/131? a. Hvornår er dette i så fald sket? i. Hvad er der indtil videre kommet ud af henvendelsen? 2. Flere parter blandt andet Det Grønlandske hus i Århus og Mentor Immanuel har kritiseret ændringsforslaget til EM2022/131 med henvisning til, at forslaget ikke er realistisk1. Hvordan forholder Naalak... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 24/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 24/01/2023
022.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut
1) Er der beregnet evt. stigende fragtpriser, hvis transporten af læskedrikke med pant stoppes? 2) Hvis butikkerne i kysten holder op med at returnere pantflasker til Nuuk Imeq, hvad vil konsekvenserne være for medarbejdere i Pilersuisoq? Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Modtaget: 23/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 23/01/2023
021.Medlem af inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut
1. Agter Naalakkersuisut at udføre en dybere undersøgelse af mit tidligere §37 spørgsmål nr. 2022/205? 2. Hvad er kommunernes normering af sagsbehandlere for børn og personer med handicap på socialområdet? Svaret ønskes opgjort pr. kommune med kommunens antal normerede stillinger i 2023. 3. Hvor mange af disse er ubemandede i dag? 4. Hvor mange af de ansatte har en socialrådgiveruddannelse i disse eksisterende stillinger? 5. Ser Naalakkersuisut at socialstyrelsens placering i Nuuk, er so... Medlem af inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut Medlem af inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Modtaget: 23/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 23/01/2023
020.Inatsisartut medlem Siverth K. Heilmann, Atassut
1. Inatsisartutlov om fangst og jagt nr. xx, xx. xxx fra 2019, blev første behandlet i Inatsisartut i 2019, og 2. og 3. behandling blev udskudt. Hvornår Naalakkersuisut vil genoptage behandlingen? 2. Hvornår vil Naalakkersuisut genoptage behandlingen af fiskeriloven? Inatsisartut medlem Siverth K. Heilmann, Atassut Inatsisartut medlem Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 20/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 20/01/2023
019.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvornår agter Naalakkersuisut at fremsætte et forslag om at gøre den korteste dag til helligdag/fridag? 2. Når den danske regering gør Store Bededag til en almindelig dag, kan denne fridag erstattes med den korteste dag i Grønland? 3. Når den danske regering gør Store Bededag til en almindelig dag i 2024, vil det have konsekvens for Grønland? a. I forbindelse med ændringen i 2024, har Naalakkersuisut planer om at gøre den korteste dag til en fridag fra 2024? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 20/01/2023
018.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut
1. Hvor mange kollegiepladser mangler der i følgende uddannelsesbyer; Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq? 2. Hvor stor mangel på kollegiepladser er der i ovennævnte byer i de følgende fem år? 3. Hvor mange kollegiepladser er der planer om at opføre? Spørgsmålet ønskes besvaret fordelt på antal kollegiepladser i de ovennævnte studiebyer. Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Modtaget: 20/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 20/01/2023
017.Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq
1. Hvilke tiltag vil Naalakkersuisut arbejde med for at øge antallet af faglærte socialrådgivere? 2. Agter Naalakkersuisut at inddrage kommuner, uddannelsesinstitutioner, socialrådgiver foreningen og arbejdspladser til et samarbejde vedrørende tiltag, som har til formål at øge antallet af faglærte socialrådgivere? 3. Agter Naalakkersuisut at arbejde for, at der oprettes en decentral socialrådgiveruddannelse? a) Hvis der bliver en mulighed for en decentral uddannelse, hvad vil det koste me... Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq

Modtaget: 20/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 20/01/2023
016.Inatsisartut medlem Siverth K. Heilmann, Atassut
1. Når man har intentioner om at udnytte det store vandkraftpotentiale i Tasersiaq, har Naalakkersuisut mod på at sikre og inkludere forsyning af Maniitsoq med el? Inatsisartut medlem Siverth K. Heilmann, Atassut Inatsisartut medlem Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 19/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 19/01/2023
015.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Har Naalakkersuisut planer om at tage initiativ til at ændre reglerne for barselsorlov for kvinder med egen virksomhed? a. I bekræftende fald ønsker jeg at vide, hvilke initiativer der er tale og hvad tidshorisonten er. 2. Hvilke fordele ser Naalakkersuisut ved, at selvstændige kvinder med egen virksomhed ikke har ret til at holde barselsorlov? 3. Mener Naalakkersuisut, at det er optimalt for ligestillingen, at selvstændige kvinder med egen virksomhed ikke kan holde barselsorlov på li... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 18/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2023
014.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvordan vil Naalakkersuisut bekæmpe ulovlig salg af receptpligtig medicin? a. Har Naalakkersuisut planer om at ændre landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler? b. Har Naalakkersuisut planer om at indhente en udtalelse fra lægemiddelkomiteen i forhold til bekæmpelse af potentielle misbrugsproblematikker af receptpligtig medicin? c. Kan Naalakkersuisut be- eller afkræfte et øget omfang af indsmugling af receptpligtig medicin udefra i de senere år? 2. Hvilke planer har Na... Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 18/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2023
013.Inatsisartunut Ilaasortaq Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1.Hvilke rapporter ligger til grund for tildeling af tilladelse til udvinding i august 2020 til Tanbreez? 2.Blev Tanbreez tildelt udvindingstilladelse på baggrund af de rapporter, som ikke blev godkendt under deres første udvindingsansøgning? A.Hvis det er tilfældet, er det muligt jf. råstofloven? B.Hvis det var tilfældet, hvor kan man hente og læse rapporterne? 3.Har mineselskabet Tanbreez ansøgt om udvinding af mineraler med radioaktivt indhold? A. Hvis det er tilfældet, hvornår skete det? ... Inatsisartunut Ilaasortaq Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut Ilaasortaq Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 16/01/2023
012.Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut
1. Synes Naalakkersuisut, at tilsynet med fangst ved Tasiilaq som foregår fra Nuuk er godt? 2. Har Naalakkersuisut planer om et fartøj til brug ved tilsyn? 3. Hvad vil et overslag på de økonomiske omkostninger for ansættelse af en fangstbetjent i Tasiilaq være ifølge Naalakkersuisut? 4. Hvis Naalakkersuisut ikke har planer om at ansætte en fangstbetjent i Tasiilaq, hvad er begrundelsen? Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 16/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 16/01/2023
011.Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut
1) Har Naalakkersuisut overvejet at gøre det muligt for fritidsjægere at indhandle sælskind i bestemte tidsperioder? 2) Hvis fritidsjægere ikke må indhandle, hvad har Naalakkersuisut af begrundelse? Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 16/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 16/01/2023
010.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvad er årsagen til, at Naalakkersuisut har besluttet at invitere nye aktører ind i fiskeriet efter torsk, når de eksisterende aktører har fået tildelt de samme eller reducerede kvoter? a. Mener Naalakkeruisut, at tildeling af kvoter til nye aktører i torskefiskeriet er i overensstemmelse med Naalakkersuisuts egne kriterer for tildeling af kvoter? 2. Hvad forstår Naalakkersuisut ved en ny aktør? a. Hvem er de potentielt nye aktører i torskefiskeriet? b. Efter min opfattelse er en ny ak... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 16/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 16/01/2023
009.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om at ændre Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension, således tildeling af alderspension ikke reguleres på baggrund af en evt. partner og dennes indkomst? 2. Hvor meget vil det koste landskassen at ændre hvis alderspensionen ikke blev reguleret på baggrund af om pensionisten lever sammen med en partner? 3. Vil det mindske administrationen, hvis man indfører ens tildeling af alderspension? Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 13/01/2023
008.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
1. Hvorfor er disse lønmodtagere grupper omfattet i loven om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionær? 2. Hvad skyldtes undtagelsen af lagerekspedienter og butiksmedarbejdere i loven om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionær1? 3. Hvad vil de økonomiske konsekvenser være for; de enkelte borgere, den privat sektor, og den offentlig sektor, hvis loven om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionær ændres således loven omfatter også lagerekspedienter og butiksmedarbejder... Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 12/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 12/01/2023
007.Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne
1. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil det have for Selvstyret såfremt man oprettede et to-årigt pilotprojekt med familiecoaching i henholdsvis Narsaq og Kullorsuaq Der skal påregnes udgifter til kursus/uddannelse for ialt fire personer (to hvert sted), lønninger i to år, udgifter til kontorhold til to personer hvert sted, rejseomkostninger i forbindelse med kursus/uddannelse, udgifter til evaluering af pilotprojekterne. 2. Hvad mener Naalakkersuisut om idéen med familiecoac... Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Modtaget: 12/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 12/01/2023
006.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvordan vil Naalakkersuisut overvåge, at priserne på kød bliver billigere for forbrugerne som følge af afgiftssænkningerne pr. 1. Januar 2023? a. Hvilke muligheder har Naalakkersuisut for at reagere såfremt det viser sig, at priserne på kød i butikkerne ikke falder? 2. Kan Naalakkersuisut oplyse, hvor meget priserne på et kilo hakket oksekød er faldet for forbrugerne her i starten af januar i forhold til prisen i starten af december 2022 i henholdsvis: a. Byerne? b. Bygderne? 3. K... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 10/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 10/01/2023
005.Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om at oprette en uddannelse som forebyggelseskonsulent under Peqqissaanermik Ilinniarfik? 2. Hvor meget vil det koste at skabe en uddannelse som forebyggelseskonsulent under Peqqissaanermik Ilinniarfik? Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 06/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 06/01/2023
004.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvilke arter af sæl modtager indhandlingsstederne af sælskind? 2. Er priserne på sælskind varieret efter art? a. Hvis ja, hvordan er prisfordelingerne? 3. Hvilken art har man indhandlet mest? 4. Hvilke sælarter udgør den største eksport af skind til udlandet? 5. Agter Naalakkersuisut at oplyse, om der kommer nogen stigninger på indhandlingspriser på sælskind? a. Hvis ja, hvilke arter af sæl taler man om? Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 05/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 05/01/2023
003.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Ved Naalakkersuisut, hvor meget den danske stat tjener på fisk fra Grønland? 2. Hvor mange kg. grønlandsk fisk bliver videreforarbejdet i Danmark? 3. Køber den danske stat grønlandsk fisk? A) Hvis ja, hvor mange kg. har Danmark købt i de seneste 5 år? B) Hvor meget betaler Danmark for fiskene pr. kg.? 4. Hvor mange kg. fisk fra de grønlandske farvande bliver eksporteret ud af det danske rige A) Har Naalakkersuisut viden om, hvilke kg. priser Danmark videresælger fisk fra Grønland for? 5. Hvor... Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 05/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 05/01/2023
002.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1. Hvad er årsagen til, at Naalakkersuisut fastholder, at tandbøjlebehandling for personer under 18 år kun skal være et afgrænset tilbud for borgere bosiddende i Nuuk1? 2. Hvordan tolker Naalakkersuisut Finanslovskonto 34.13.01’s tekstanmærkning om, at der kun i meget begrænset omfang er mulighed for tandregulering og videregående tandbehandling? 3. Har Naalakkersuisut planer om at udbygge og ligestille alle borgere i landet vedr. tandbøjlebehandling / tandretning? a. Hvis tilfældet, hvor... Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 03/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 03/01/2023
001.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Ifølge høringssvar fra GE og KNAPK1 (om Selvstyrets bekendtgørelse om kontrol med fiskeri) går der vedvarende rygter om: “at man fra myndighedernes side mener, at bekendtgørelsens “meget restriktive krav til fiskerierhvervet er nødvendige, idet der forekommer snyderi i et vist omfang og/eller på en given måde fra fiskerierhvervets side”2. Kan Naalakkersuisut bekræfte, at dette er en af årsagerne til, at Naalakkersuisut mener, at der er behov for en ny bekendtgørelse på området? a. Er det mu... Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 02/01/2023
Sendt til Naalakkersuisut: 03/01/2023