Fagområder

Behandling af det årlige finanslovsforslag. Udvalget afgiver betænkning til 2. og 3. behandlingen.

 

Behandling af Naalakkersuisuts ansøgninger om bevillinger, der på tidspunktet for finanslovens vedtagelse ikke kunne forudses.

 

Løbende kontrol gennem indhentning af redegørelser fra og spørgsmål til Naalakkersuisut samt afholdelse af samråd med medlemmer af Naalakkersuisut.

 

Generel økonomisk politik (rammerne for bevillingslovene) - herunder de overordnede, økonomiske prioriteringer. 

 

Behandling af lov- og beslutningsforslag henvist af Inatsisartut.

 

Indkomstskat:

 • Personskat.
 • Selskabsskat.
 • Udbytteskat.
 • Undgåelse af dobbeltbeskatning. 

 

Skattebegunstigede opsparinger. 

 

Afgifter:

 • Havneafgifter.
 • Rejeafgifter.
 • Lotteriafgifter.
 • Stempelafgifter.
 • Afgift på automatspil.
 • Indførselsafgifter.
 • Afgifter af motorkøretøjer.
 • Miljø- og energiafgifter.