Plan for Finans- og Skatteudvalgets ordinære udvalgsmøder 2024

Det skal hermed meddeles, at Finans- og Skatteudvalget har fastsat følgende plan for de ordinære udvalgsmøder i 2024. Møderne afholdes normalt hver anden tirsdag kl. 13.

 

9. og 23. januar

6. og 20. februar

5. og 19. marts

2., 16. og 30. april

14. og 28. maj

11. og 25. juni

 

Finans- og Skatteudvalget holder ikke ordinære møder i juli måned, hvorfor afgørelsessager ikke kan forventes behandlet i perioden 30. juni – 1. august 2024.

 

6. og 20. august

3. og 17. september

1. og 15. og 29. oktober

19. november

3. og 17. december.

 

Møderne i april/maj/juni kan blive flyttet grundet FM24, som starter en 5. april. Møderne i september/oktober/november kan ligeledes blive flyttet grundet EM24. Udvalget vil holde jævnlige møder efter behov under samlingerne.

Mødet den 17. december er sidste møde i 2024. Det bemærkes, at dette møde som udgangspunkt alene er beregnet på færdigbehandling af tidligere fremsendte sager.

 

Ønsker Naalakkersuisut sager behandlet på ovennævnte mødedatoer, må de fremsendes, således at de er Finans- og Skatteudvalgets sekretariat i hænde en uge før. Alt materiale skal endvidere fremsendes elektronisk til saam@ina.alla.gl og jovag@ina.alla.gl.

 

Finans- og Skatteudvalget skal anmode Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter om, at alle Naalakkersuisutområder får tilsendt en kopi af nærværende skrivelse.

 

Med venlig hilsen

 

Asii Chemnitz Narup

Forperson for Finans- og Skatteudvalget