Dagsorden

1. mødedag, fredag den 5. april 2024, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 27
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Henvisning af civile retssager til Grønlands Landsret)
Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Imm./pkt.: 34
2. beh. Udsat til EM2024
3. beh. Udsat til EM2024

Henvist til Familie- og Sundhedsudvalget

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Efterårssamlingen 2024.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut. (Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut