Dagsorden

11. mødedag, tirsdag den 30. april 2024, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 27
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Henvisning af civile retssager til Grønlands Landsret)
Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Imm./pkt.: 96
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der skal afdække fordele og ulemper ved at implementere et tværsektorielt specialiseret ældre- og gerontopsykiatrisk team. Redegørelsen skal endvidere afdække de økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige ved en realisering af et tværsektorielt specialiseret ældre- og gerontopsykiatrisk team. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut inden FM 2025.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 109
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse om, hvad der får grønlandske indbyggere til at flytte til Danmark. Redegørelsen skal deles ud til Inatsisartut inden FM2025.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 98
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 5 af 19. november 2020 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption således, at forældreorloven forlænges fra 21 til 37 uger og at forældrene får frihed til selv at fordele orloven.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 60
Forslag til forespørgselsdebat om Inatsisartuts holdning til og visioner for anvendelsen af kunstig intelligens i velfærds- uddannelses – og sundhedssektoren.
Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit