Dagsorden

18. mødedag, onsdag den 22. maj 2024, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 46
Ændringsforslag til 1. beh. fremsat af Naalakkersuisut Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, således at fonden også omfatter orlov i op til 3 måneder til personer som har mistet et barn, ægtefælle og samlever. Ændringen skal være gennemført inden FM2025
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 96
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der skal afdække fordele og ulemper ved at implementere et tværsektorielt specialiseret ældre- og gerontopsykiatrisk team. Redegørelsen skal endvidere afdække de økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige ved en realisering af et tværsektorielt specialiseret ældre- og gerontopsykiatrisk team. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut inden FM 2025.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 109
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse om, hvad der får grønlandske indbyggere til at flytte til Danmark. Redegørelsen skal deles ud til Inatsisartut inden FM2025.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 98
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 5 af 19. november 2020 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption således, at forældreorloven forlænges fra 21 til 37 uger og at forældrene får frihed til selv at fordele orloven.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 158
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 3/2023
Vestnordisk Råd henstiller til regeringerne i Færøerne, Grønland og Island
-at de vestnordiske miljøministre afholder møde i 2024
-at de vestnordiske miljøministre udveksler erfaringer i forhold til landenes strategiske tilgang til reduceret madspild
-at de vestnordiske miljøministre drøfter sammenhørende tiltag for at mindske madspild og dermed bidrage til øget fødevareforsyningssikkerhed i Vestnorden
Delegationsformand Doris Jakobsen Jensen

Imm./pkt.: 158
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 3/2023
Vestnordisk Råd henstiller til regeringerne i Færøerne, Grønland og Island
-at de vestnordiske miljøministre afholder møde i 2024
-at de vestnordiske miljøministre udveksler erfaringer i forhold til landenes strategiske tilgang til reduceret madspild
-at de vestnordiske miljøministre drøfter sammenhørende tiltag for at mindske madspild og dermed bidrage til øget fødevareforsyningssikkerhed i Vestnorden
Delegationsformand Doris Jakobsen Jensen

Imm./pkt.: 90
Forslag til forespørgselsdebat om fordele og ulemper ved en ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme af fiskeri og fangst, hvorefter erhvervsfiskere og erhvervsfangere fremover kan ydes erhvervsfremmelån til anskaffelse af erhvervsfiskefartøj.
Medlem af Inatsisartut Jens Napâtôk, Naleraq

Imm./pkt.: 112
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi kan forbedre menighedens, samt de ansatte i kirkernes vilkår.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut