Dagsorden

10. mødedag, torsdag den 25. april 2024, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 114
Henvist til Finans- og Skatteudvalget

Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut om at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992, som blandt andet ændret ved Inatsitutlov nr. 23 af 18. november 2019, med det formål at fjerne afgiften på chokolade og chokoladevarer af enhver art (ikke kakao), lakrids og lakridsvarer af enhver art, marcipan og marcipanvarer af enhver art, karameller, bonboner, bolsjer o. lign., såvel sukkerholdigt som sukkerfrit, som angivet i § 1, stk. 1, nr. 2.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 46
Ændringsforslag til 1. beh. fremsat af Naalakkersuisut Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, således at fonden også omfatter orlov i op til 3 måneder til personer som har mistet et barn, ægtefælle og samlever. Ændringen skal være gennemført inden FM2025
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit