Dagsorden

19. mødedag, torsdag den 23. maj 2024, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 114
Henvist til Finans- og Skatteudvalget

Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut om at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992, som blandt andet ændret ved Inatsitutlov nr. 23 af 18. november 2019, med det formål at fjerne afgiften på chokolade og chokoladevarer af enhver art (ikke kakao), lakrids og lakridsvarer af enhver art, marcipan og marcipanvarer af enhver art, karameller, bonboner, bolsjer o. lign., såvel sukkerholdigt som sukkerfrit, som angivet i § 1, stk. 1, nr. 2.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 115
Henvist til Finans- og Skatteudvalget

Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte et lovforslag til EM2024, hvorved afgiften ophæves på emballage indeholdende drikkevarer.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 28
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland og forvaltningsloven (Aktindsigt, kriminalprocessuelle tvangsindgreb, anonyme vidner og digital og forenklet digital forkyndelse)
Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Imm./pkt.: 116
Ændringsforslag til 1. beh. fremsat af Inuit Ataqatigiit

Ændringsforslag fremsat af Inuit Ataqatigiit vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut om at lave en redegørelse over administrative driftomkostninger hvis vi vendte tilbage til den gamle kommunale struktur. Redegørelsen skal deles ud til Inatsisartut til FM2025.
Inatsisartut medlem Aqqalu C Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 65
Ændringsforslag til 1. beh. fremsat af Naalakkersuisut og Demokraterne

Ændringsforslag fremsat af Demokraterne vedtaget

Imm./pkt.: 159
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 4/2023
Vestnordisk Råd Vestnordisk Råd henstiller til Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering at undersøge mulighederne for et øget samarbejde mellem efterskoler i Vestnorden, herunder at undersøge mulighederne for at give eleverne mulighed for at søge økonomiske midler til efterskoleophold.
Delegationsformand Doris Jakobsen Jensen

Imm./pkt.: 159
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 4/2023
Vestnordisk Råd Vestnordisk Råd henstiller til Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering at undersøge mulighederne for et øget samarbejde mellem efterskoler i Vestnorden, herunder at undersøge mulighederne for at give eleverne mulighed for at søge økonomiske midler til efterskoleophold.
Delegationsformand Doris Jakobsen Jensen