Dagsorden

15. mødedag, mandag den 13. maj 2024, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 70
(Punkterne 70 og 100 skal 1. behandles i sammenhæng)

Ændringsforslag fremsat af udvalgsflertal bestående af IA & S vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission med henblik på indførelse af strafferammer i kriminalloven for Grønland. Kommissionens arbejde forelægges til Inatsisartut senest EM2025.
Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Imm./pkt.: 100
(Punkterne 70 og 100 skal 1. behandles i sammenhæng)

Ændringsforslag fremsat af udvalgsflertal bestående af IA & S vedtaget
Forslag til inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at rette henvendelse til rigsmyndighederne med henblik på at iværksætte det nødvendige forberedelsesarbejde, der skal danne grundlag for at indføre en grønlandsk straffelov
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 163
1. beh. 16/5-23
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut inden udgang af 2023 skal rette henvendelse til staten om at skærpe foranstaltninger mod smugling og salg af hårde euforiserende stoffer.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 89
Forslag til forespørgelsesdebat om fordele og ulemper ved ikke at forlænge eksisterende fiskeriaftale med EU samt Grønlands udtræden af OCTA.
Inatsisartutgruppen, Naleraq