Dagsorden

14. mødedag, onsdag den 8. maj 2024, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 50
(Punkterne 22 og 50 skal 1. behandles i sammenhæng)

Henvist til Familie- og Sundhedsudvalget

Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde forslag til ændring af inatsisartutlov om alderspension, sådan at der ikke længere kan ske reduktion eller bortfald af alderspensionen som følge af indkomststørrelsen.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 19
Henvist til Finans- og Skatteudvalget

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter

Imm./pkt.: 20
Henvist til Finans- og Skatteudvalget

Vedtaget

Imm./pkt.: 95
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der skal komme med anbefalinger til, hvilke initiativer, der kan iværksættes med henblik på at mindske frafaldet på vores uddannelsesinstitutioner. Redegørelsen skal indeholde et afsnit om, hvordan trivselsundersøgelser på uddannelsesinstitutionerne kan bidrage til at mindske frafaldet.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 56
Ændringsforslag til 1. beh. fremsat af Naalakkersuisut Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte forslag til Inatsisartutlov om refusion af udgifter til filmproduktion. Loven skal gøre det muligt at få refunderet 25% af produktionsudgifter, som afholdes her i landet, og skal erstatte den nuværende regulering i form af tekstanmærkning på finansloven.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 59
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan yde støtte til filmfolk og skuespillere fra vores land, således at de får mulighed for at deltage til fremvisning af deres film i udlandet.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 62
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan fremme af kunst, som fag i folkeskolen, kan gøre folkeskolen mere interessant og højne elevernes kompetencer, samt forbedre resultaterne. Endvidere, hvordan folkeskolen i større grad kan benytte udøvende kunstnere i undervisningen.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit