Dagsorden

20. mødedag, tirsdag den 28. maj 2024, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 133
Ændringsforslag fremsat af udvalgsflertal bestående af IA, S og D vedtaget

Imm./pkt.: 37
1. beh. 10/10-23
Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Politiets anvendelse af agenter som led i efterforskningen af lovovertrædelser m.v.)
Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Imm./pkt.: 75
(Punkterne 75 og 123 skal 1. behandles i sammenhæng)

Ændringsforslag fremsat af udvalgsflertal bestående af IA & S vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere en kommission med det formål at gøre brug af § 21 i Selvstyreloven.
Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Imm./pkt.: 123
(Punkterne 75 og 123 skal 1. behandles i sammenhæng)

Ændringsforslag fremsat af udvalgsflertal bestående af IA & S vedtaget

Imm./pkt.: 48
Ændringsforslag til 1. beh. fremsat af Naalakkersuisut Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at revidere Landstingslov om Grønlands Naturinstitut, således at fangeres og fiskeres viden om fangstdyr og fisk bruges i forskning og i vurderingerne. Den nye lov skal fremsættes til FM 2025.
Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 95
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der skal komme med anbefalinger til, hvilke initiativer, der kan iværksættes med henblik på at mindske frafaldet på vores uddannelsesinstitutioner. Redegørelsen skal indeholde et afsnit om, hvordan trivselsundersøgelser på uddannelsesinstitutionerne kan bidrage til at mindske frafaldet.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 56
Ændringsforslag til 1. beh. fremsat af Naalakkersuisut Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte forslag til Inatsisartutlov om refusion af udgifter til filmproduktion. Loven skal gøre det muligt at få refunderet 25% af produktionsudgifter, som afholdes her i landet, og skal erstatte den nuværende regulering i form af tekstanmærkning på finansloven.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit