Dagsorden

2. mødedag, tirsdag den 9. april 2024, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 50
(Punkterne 22 og 50 skal 1. behandles i sammenhæng)

Henvist til Familie- og Sundhedsudvalget

Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde forslag til ændring af inatsisartutlov om alderspension, sådan at der ikke længere kan ske reduktion eller bortfald af alderspensionen som følge af indkomststørrelsen.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit