Dagsorden

16. mødedag, torsdag den 16. maj 2024, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 18
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder samleanordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter

Imm./pkt.: 102
Ændringsforslag fremsat af enigt udvalg vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en økonomisk evaluering af Grønlands repræsentationer uden for riget. Evalueringen skal omdeles til Inatsisartut under EM2024
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit