Dagsorden

3. mødedag, onsdag den 10. april 2024, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 18
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder samleanordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter

Imm./pkt.: 28
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland og forvaltningsloven (Aktindsigt, kriminalprocessuelle tvangsindgreb, anonyme vidner og digital og forenklet digital forkyndelse)
Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Imm./pkt.: 19
Henvist til Finans- og Skatteudvalget

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter